Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 68 %

Teisingai atsakyta į 2740 klausimų.

Oro teisė / 1 klausimas

Koks yra Lietuvos valstybei suteiktas ICAO nacionalinis ženklas, kuriuo ženklinami orlaiviai registruoti Lietuvoje?

76% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas