Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 70 %

Teisingai atsakyta į 2840 klausimų.

Oro teisė / 1 klausimas

Ar turi teisę orlaivio vadas išskristi esamo arba laukiamo apledėjimo sąlygomis?

65% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas