Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 67 %

Teisingai atsakyta į 2030 klausimų.

Piloto mėgėjo testai / 1 klausimas

Duomenys iš navigacinio plano:
Kelionės kuras – 100 kg
Skrydžio trukmė – 1 h 35 min
Riedėjimo kuras – 3 kg
Rampos – 181 kg.
Kokia didžiausia galima skrydžio trukmė bus įrašyta ICAO ATS skrydžių plane?

50% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas