Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 68 %

Teisingai atsakyta į 2740 klausimų.

Oro teisė / 1 klausimas

Aukščiausia Tarptautinė civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) institucija:

73% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

ICAO tvirtina tarptautinius oro transporto standartus, rengia praktines bei procedūrines rekomendacijas techniniais, ekonominiais bei juridiniais klausimais. Kartu įvairių šalių vyriausybines institucijas, oro transporto priemonių gamintojus bei specialistus skatina keistis informacija bei koordinuoti veiksmus. Pagrindines ICAO veiklos sritis nustato aukščiausia šios organizacijos institucija – ICAO Asamblėja.