Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 85 %

Teisingai atsakyta į 3440 klausimų.

Bendrosios žinios apie orlaivius / 1 klausimas

Ką reiškia geltonas lankas, nubrėžtas ant orlaivio prietaiso skalės?

84% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

RAUDONA radialinė linija – didžiausia ar mažiausia galima prietaiso riba;
GELTONAS sektorius – didelio pavojingumo sektorius;
ŽALIAS sektorius – normalus darbinis sektorius;
RAUDONAS sektorius – sritis, kurioje skrydis draudžiamas.