Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 90 %

Teisingai atsakyta į 1820 klausimų.

Medžiotojų testai / 1 klausimas

Kiek žinduolių rūšių iš viso įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą?

64% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas