Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 80 %

Teisingai atsakyta į 1620 klausimų.

Medžiotojų testai / 1 klausimas

Kur peri dančiasnapiai?

63% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas