Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 90 %

Teisingai atsakyta į 1820 klausimų.

Medžiotojų testai / 1 klausimas

Koks svarbiausias ilčių matavimas, lemiantis jų vertę pagal CIC vertinimo sistemą?

60% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas