Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 75 %

Teisingai atsakyta į 1520 klausimų.

Medžiotojų testai / 1 klausimas

Kas yra pirminis kanopinių žvėrių išdorojimas?

97% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas