Medžioklės trofėjai

Kuris iš čia išvardintų gyvūnų neturi trofėjaus vertinamo pagal CIC sistemą?

1. Briedis

2. Stirninas

3. Taurusis elnias

4. Tauriojo elnio patelė

klausimas #1
  Kam atitenka trofėjus, kai į kuilį pataiko du medžiotojai?

  1. Tam, kurio šūvis buvo mirtinas

  2. Tam kuris vyresnis

  3. Medžioklės plotų naudotojams

  4. Tam kuris seniau medžioja tuose medžioklės plotuose

  klausimas #2
   Kurios iš čia išvardintų, teisėtai sumedžiotų gyvūnų dalių, pagal Medžioklės taisykles ir CIC medžioklės trofėjų vertinimo formules nėra laikomos medžioklės trofėjais?

   1. Danielių ragai su kaukole ar jos dalimi

   2. Vilkų kailiai

   3. Barsukų kaukolės

   4. Ūdrų kailiai

   klausimas #3
    Kuris iš čia išvardintų būdų netinka pašalinti audiniams nuo briedžio kaukolės, ruošiant jo trofėjų – ragus?

    1. Atidavimas apgraužti graužikams

    2. Virinimas

    3. Pūdymas

    4. Tirpdymas cheminėmis medžiagomis

    klausimas #4
     Kurios iš čia išvardintų, teisėtai sumedžiotų gyvūnų dalių, pagal Medžioklės taisykles, gali būti medžioklės trofėjais?

     1. Priekinių ir užpakalinių kojų kanopos

     2. Žvėrių ir paukščių iškamšos

     3. Priekinių ir užpakalinių kojų nagai

     4. Ragai su kaukole ir iltys

     klausimas #5
      Kokį mažąjį trofėjų turi fazanų patinai?

      1. Uodegos plunksnas

      2. Snapą

      3. Krūtinės plunksnas

      4. Sparną

      klausimas #6
       Kokį mažąjį trofėjų turi lapė ir mangutas?

       1. Priekinių letenų nagus

       2. Iltis

       3. Ūsus

       4. Užpakalinių letenų nagus

       klausimas #7
        Ar vilko kailis, kaip trofėjus, vertinamas pagal CIC sistemą?

        1. Nevertinamas

        2. Vertinamas tik regioninėse parodose

        3. Vertinamas tik tarptautinėse parodose

        4. Vertinamas

        klausimas #8
         Kaip reikia nubalinti nuvirintą ir nuo audinių nuvalytą tauriojo elnio kaukolę, ruošiant jo trofėjų ragus?

         1. Pamerkti arba vilgyti 30% vandenilio peroksido tirpalu (perhidroliu)

         2. Nugramdyti paviršinį kaukolės kaulo sluoksnį

         3. Pamerkti į actą

         4. Nudažyti baltais dažais

         klausimas #9
          Kuris iš čia išvardintų gyvūnų neturi trofėjaus vertinamo pagal CIC sistemą?

          1. Briedžio patelė

          2. Muflonas

          3. Danielius

          4. Stumbras

          klausimas #10
           Kas yra barsuko trofėjai?

           1. Tik kailis

           2. Kaukolė ir kailis

           3. Kaukolė

           4. Iltys

           klausimas #11
            Kokį mažąjį trofėjų turi didžiųjų ančių gaigalai?

            1. Krūtinės plunksnas

            2. Snapą

            3. Sparną

            4. Riestas kraštines antuodegį dengiančias plunksnas

            klausimas #12
             Kurios iš čia išvardintų, teisėtai sumedžiotų gyvūnų dalių, pagal Medžioklės taisykles ir CIC medžioklės trofėjų vertinimo formules nėra laikomos medžioklės trofėjais?

             1. Briedžių ragai su kaukole ar jos dalimi

             2. Kanadinių audinių kaukolės

             3. Lūšių kaukolės

             4. Tauriųjų elnių ragai su kaukolėmis

             klausimas #13
              Kas yra šerno trofėjai?

              1. Kaukolė

              2. Kaukolė ir kailis

              3. Kailis

              4. Iltys

              klausimas #14
               Ką rodo krašto medžiotojų požiūris į medžioklės trofėjus?

               1. Nieko nerodo

               2. Tame krašte vyraujančius medžiojamuosius gyvūnus

               3. To krašto medžioklės kultūros lygį

               4. Tame krašte vyraujančius medžioklės būdus

               klausimas #15
                Kokius mažuosius trofėjus turi taurieji elniai?

                1. Šepetuko plaukus

                2. Kanopas

                3. Viršutinius iltinius dantis (perlus) ir kaulelį širdyje (šv.Huberto kryžių)

                4. Karčių šerius

                klausimas #16
                 Kam skirtos medžioklės trofėjų parodos?

                 1. Šauniausiam krašto arba visos Lietuvos medžiotojui išrinkti

                 2. Medžioklės trofėjams įvertinti ir pademonstruoti visuomenei

                 3. Medžiotojų šeimų nariams susipažinti su medžioklių rezultatais

                 4. Suskaičiuoti praėjusio laikotarpio medžioklės trofėjų derlių

                 klausimas #17
                  Kas yra manguto trofėjai?

                  1. Tik kailis

                  2. Kaukolė ir kailis

                  3. Iltys

                  4. Kaukolė

                  klausimas #18
                   Ar rastų kritusių medžiojamųjų gyvūnų kūno dalys, pagal Medžioklės taisykles, yra medžioklės trofėjai?

                   1. Kritusių medžiojamųjų gyvūnų kūno dalys medžioklės trofėjais pripažįstamos tik tada, kada būna aiški gyvūno kritimo priežastis

                   2. Taip, kritusių medžiojamųjų gyvūnų kūno dalys yra medžioklės trofėjai

                   3. Kritusių medžiojamųjų gyvūnų kūno dalys medžioklės trofėjais pripažįstamos tik tada, kai to pageidauja gyvūną radęs asmuo

                   4. Ne, kritusių medžiojamųjų gyvūnų kūno dalys nėra medžioklės trofėjai

                   klausimas #19
                    Ar lapės kailis, kaip trofėjus, vertinamas pagal CIC sistemą?

                    1. Vertinamas

                    2. Vertinamas tik tarptautinėse parodose

                    3. Nevertinamas

                    4. Vertinamas tik regioninėse parodose

                    klausimas #20
                     Kaip reikia nubalinti nuvirintą ir nuo audinių nuvalytą briedžio kaukolę, ruošiant jo trofėjų ragus?

                     1. Nugramdyti paviršinį kaukolės kaulo sluoksnį

                     2. Nudažyti baltais dažais

                     3. Pamerkti arba vilgyti 30% vandenilio peroksido tirpalu (perhidroliu)

                     4. Pamerkti į actą

                     klausimas #21
                      Kas yra lapės trofėjai?

                      1. Kaukolė ir kailis

                      2. Kaukolė

                      3. Iltys

                      4. Tik kailis

                      klausimas #22
                       Kokį mažąjį trofėjų turi kiškis?

                       1. Ausis

                       2. Ūsus

                       3. Kaplius

                       4. Uodegą

                       klausimas #23
                        Kurie iš čia išvardintų gyvūnų turi po du trofėjus vertinamus pagal CIC sistemą?

                        1. Barsukas ir mangutas

                        2. Lapė ir šernas

                        3. Taurusis elnias ir stirninas

                        4. Vilkas ir lūšis

                        klausimas #24
                         Kuris iš čia išvardintų būdų netinka pašalinti audiniams nuo tauriojo elnio kaukolės, ruošiant jo trofėjų – ragus?

                         1. Tirpdymas cheminėmis medžiagomis

                         2. Virinimas

                         3. Atidavimas apgraužti graužikams

                         4. Pūdymas

                         klausimas #25
                          Kuris iš čia išvardintų gyvūnų neturi trofėjaus vertinamo pagal CIC sistemą?

                          1. Šernas

                          2. Vilkė

                          3. Šerno patelė

                          4. Dėmėtasis elnias

                          klausimas #26
                           Ką vadiname mažaisiais trofėjais?

                           1. Kiaunių, šeškų ir kanadinių audinių kaukoles

                           2. Nedidelius elninių žvėrių patinų ragus

                           3. Tradiciškai Vertinamas, Kai Kurių gyvūnų tam tikras kūno dalis, Nevertinamas pagal CIC sistemą

                           4. Smulkiųjų gyvūnų iškamšas

                           klausimas #27
                            Kokį mažąjį trofėjų turi tetervinai ir kurtiniai?

                            1. Uodegos plunksnas

                            2. Snapą

                            3. Sparną

                            4. Krūtinės plunksnas

                            klausimas #28
                             Kaip reikia nubalinti nuvirintą ir nuo audinių nuvalytą stirnino kaukolę, ruošiant jo trofėjų ragus?

                             1. Pamerkti arba vilgyti 30% vandenilio peroksido tirpalu (perhidroliu)

                             2. Nudažyti baltais dažais

                             3. Pamerkti į actą

                             4. Nugramdyti paviršinį kaukolės kaulo sluoksnį

                             klausimas #29
                              Kuris iš čia išvardintų gyvūnų neturi trofėjaus vertinamo pagal CIC sistemą?

                              1. Barsuko patelė

                              2. Šeškas

                              3. Mangutas

                              4. Barsukas

                              klausimas #30
                               Kam skirtos medžioklės kasmetinės medžioklės trofėjų apžiūros?

                               1. Išrinkti šauniausią sezono medžiotoją

                               2. Atrankinės medžioklės rezultatų įvertinimui

                               3. Pasigrožėti medžioklės sezono rezultatais

                               4. Naujo medžioklės sezono kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitų nustatymui

                               klausimas #31
                                Kokia medžioklės trofėjų vertinio sistema paplitusi Lietuvoje?

                                1. Nacionalinė medžioklės trofėjų vertinimo sistema

                                2. Mišri sistema

                                3. Tarptautinio Safari klubo medžioklės trofėjų vertinimo sistema

                                4. CIC medžioklės trofėjų vertinimo sistema

                                klausimas #32
                                 Kuris iš čia išvardintų būdų netinka pašalinti audiniams nuo stirnino kaukolės, ruošiant jo trofėjų – ragus?

                                 1. Tirpdymas cheminėmis medžiagomis

                                 2. Pūdymas

                                 3. Virinimas

                                 4. Atidavimas apgraužti graužikams

                                 klausimas #33
                                  Kokius mažuosius trofėjus turi slanka?

                                  1. Kojų pirštų nagus

                                  2. Mažą pirmąją plasnojamąją plunksną (dailininko plunksnelę) ir šepetuką antuodegyje

                                  3. Sparną

                                  4. Snapą

                                  klausimas #34
                                   Kuris iš čia išvardintų gyvūnų neturi trofėjaus vertinamo pagal CIC sistemą?

                                   1. Vilkas

                                   2. Lūšis

                                   3. Lapė

                                   4. Kiaunės patinas

                                   klausimas #35
                                    Kurios iš čia išvardintų, teisėtai sumedžiotų gyvūnų dalių, pagal Medžioklės taisykles, gali būti medžioklės trofėjais?

                                    1. Plėšriųjų žvėrių kailiai ir kaukolės

                                    2. Bebrų kailiai ir kaukolės

                                    3. Kiškių kailiai ir kaukolės

                                    4. Kanopinių žvėrių kailiai ir kaukolės

                                    klausimas #36
                                     Kam priklauso sumedžioto gyvūno medžioklės trofėjai?

                                     1. Žemės savininkui

                                     2. Gyvūną sumedžiojusiam medžiotojui

                                     3. Savivaldybės, kurios teritorijoje buvo sumedžiotas gyvūnas, muziejui

                                     4. Medžioklės plotų naudotojui

                                     klausimas #37
                                      Kokį mažąjį trofėjų turi barsukas ir kanadinė audinė?

                                      1. Ūsus

                                      2. Iltis

                                      3. Priekinių letenų nagus

                                      4. Užpakalinių letenų nagus

                                      klausimas #38
                                       Kuris iš čia išvardintų būdų netinka pašalinti audiniams nuo plėšrūno kaukolės, ruošiant ją kaip trofėjų?

                                       1. Atidavimas apgraužti graužikams

                                       2. Tirpdymas cheminėmis medžiagomis

                                       3. Virinimas

                                       4. Pūdymas

                                       klausimas #39
                                        Kurios iš čia išvardintų, teisėtai sumedžiotų gyvūnų dalių, pagal Medžioklės taisykles ir CIC medžioklės trofėjų vertinimo formules nėra laikomos medžioklės trofėjais?

                                        1. Lapių kaukolės

                                        2. Šernų iltys

                                        3. Dėmėtųjų elnių ragai su kaukole ar jos dalim

                                        4. Briedžių kailiai

                                        klausimas #40
                                         Ką reikia žinoti ruošiant šerno trofėjų – iltis?

                                         1. Kurios iltys kairės, kurios dešinės pusės

                                         2. Šerno svorį

                                         3. Tai, kad iš žandikaulio tėra išlindęs tik trečdalis apatinių ilčių

                                         4. Ilčių svorį

                                         klausimas #41
                                          Kas yra vilko trofėjai?

                                          1. Kaukolė ir kailis

                                          2. Tik kailis

                                          3. Tik kaukolė

                                          4. Iltys

                                          klausimas #42
                                           Kurio iš čia išvardintų duomenų, pagal Medžioklės taisykles, neprivalo turėti kiekvienas medžioklės trofėjus?

                                           1. Sumedžioto gyvūno amžius

                                           2. Gyvūno sumedžiojimo vieta

                                           3. Gyvūną sumedžiojusio medžiotojo vardas ir pavardė

                                           klausimas #43
                                            Kurios iš čia išvardintų, teisėtai sumedžiotų gyvūnų dalių, pagal Medžioklės taisykles ir CIC medžioklės trofėjų vertinimo formules nėra laikomos medžioklės trofėjais?

                                            1. Muflonų ragai su kaukole ar jos dalimi

                                            2. Lapių iltys

                                            3. Stirninų ragai su kaukole ar jos dalimi

                                            4. Mangutų kaukolės

                                            klausimas #44
                                             Kokį mažąjį trofėjų turi kiaunė ir šeškas?

                                             1. Užpakalinių letenų nagus

                                             2. Priekinių letenų nagus

                                             3. Ūsus

                                             4. Iltis

                                             klausimas #45
                                              Kokį mažąjį trofėjų turi šernas?

                                              1. Šerius ant gūbrio

                                              2. Kanopas

                                              3. Plaukus iš šepetuko

                                              4. Uodegos kutą

                                              klausimas #46
                                               Kokį mažąjį trofėjų turi vilkas ir lūšis?

                                               1. Ūsus

                                               2. Užpakalinių letenų nagus

                                               3. Iltis

                                               4. Priekinių letenų nagus

                                               klausimas #47
                                                Kaip turi būti nuluptas vilko kailis, norint jį pateikti į trofėjų parodą įvertinimui?

                                                1. Kilimu

                                                2. Vamzdeliu

                                                3. Maišu

                                                4. Rankove

                                                klausimas #48
                                                 Ar kanopinių žvėrių kailiai, kaip trofėjai, vertinami pagal CIC sistemą?

                                                 1. Vertinamas

                                                 2. Vertinamas tik tarptautinėse parodose

                                                 3. Nevertinamas

                                                 4. Vertinamas tik regioninėse parodose

                                                 klausimas #49
                                                  Kaip reikia nubalinti nuvirintą ir nuo audinių nuvalytą plėšrūno kaukolę, ruošiant jo trofėjų?

                                                  1. Pamerkti arba vilgyti 30% vandenilio peroksido tirpalu (perhidroliu)

                                                  2. Nugramdyti paviršinį kaukolės kaulo sluoksnį

                                                  3. Nudažyti baltais dažais

                                                  4. Pamerkti į actą

                                                  klausimas #50
                                                   Kurios iš čia išvardintų, teisėtai sumedžiotų gyvūnų dalių, pagal Medžioklės taisykles ir CIC medžioklės trofėjų vertinimo formules nėra laikomos medžioklės trofėjais?

                                                   1. Lūšių kailiai

                                                   2. Stumbrų ragai su kaukole ar jos dalimi

                                                   3. Vilkų kaukolės

                                                   4. Bebrų kailiai

                                                   klausimas #51
                                                    Ar numesti elninių žvėrių patinų ragai, kaip trofėjai, vertinami pagal CIC sistemą?

                                                    1. Vertinamas tik regioninėse parodose

                                                    2. Vertinami tik tarptautinėse parodose

                                                    3. Vertinami

                                                    4. Nevertinami

                                                    klausimas #52