Medžioklės tradicijos ir etika

Kaip vadinama pagerbimo šakelė, kanopinių žvėrių patinams įdedama į dantis?

1. Vyriškąja

2. Ritualine

3. Paskutiniu kąsniu

4. Paskutiniu atodūsiu

klausimas #1
  Ar galima treniruojantis šaudyti kaip taikinius naudoti gyvūnus?

  1. Galima tik medžiojamus gyvūnus

  2. Galima tik plėšrūnus

  3. Galima be jokių apribojimų

  4. Draudžiama

  klausimas #2
   Kokių medžių simbolinės šakelės naudojamos medžiotojams ir kritusiems gyvūnams pagerbti?

   1. Klevų

   2. Kadugių

   3. Beržų

   4. Pušų, eglių, ąžuolų

   klausimas #3
    Kokia tvarka suguldomi pagerbimui sumedžioti gyvūnai?

    1. Tokia pat eilės tvarka, kaip buvo sumedžioti

    2. Eilėmis pagal dydį

    3. Suguldymo tvarką nustato medžioklės vadovas

    4. Suguldymo tvarką nustato vyriausias medžiotojas

    klausimas #4
     Kaip guldomas pagerbimui sumedžiotas gyvūnas?

     1. Ant dešinio šono

     2. Ant pilvo

     3. Ant nugaros

     4. Ant kairio šono

     klausimas #5
      Kaip sprendžiami medžiotojų ginčai dėl laimikio?

      1. Vadovaujantis nerašytomis medžiotojų taisyklėmis ir papročiais

      2. Derybomis

      3. Medžiotojų garbės teisme

      4. Teisme

      klausimas #6
       Kaip pagerbiamas laimikis po medžioklės?

       1. Šūvių salve

       2. Išguldymu, ritualinėmis šakelėmis ir medžioklinių ragų melodijomis

       3. Medžioklės vadovo prakalba

       4. Tostu

       klausimas #7
        Koks simbolis naudojamas medžiotojams ir sumedžiotiems stambiesiems gyvūnams pagerbti?

        1. Ritualinės medžių šakelės

        2. Eglių kankorėžiai

        3. Šviežios arba džiovintos laukų ar miškų gėlės

        4. Ąžuolų vainikai

        klausimas #8