Medžioklės technologija: teisė

Ar galima medžioti paukščius tinklais?

1. Galima

2. Negalima

3. Galima tik varninius paukščius

4. Galima tik antis

klausimas #1
  Kokiais kriterijais, pagal Medžioklės taisykles, vadovaujasi medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisija, nustatydama sumedžiojimo limitus konkrečiam medžioklės plotų vienetui?

  1. Medžioklės plotų naudotojų pateiktais licencijuojamų gyvūnų apskaitos duomenimis ir praėjusio sezono medžioklių rezultatais bei miškų urėdijų pateiktais poveikio miškui vertinimais

  2. Medžioklės specialistų pateiktomis rekomendacijomis

  3. Aplinkos ministerijos specialistų nurodymais

  4. Medžioklės plotų naudotojų ir žemės savininkų pageidavimais

  klausimas #2
   Ar galima medžioti jaunus, dar neskraidančius paukščius?

   1. Galima

   2. Galima tik reguliuojant didžiųjų ančių gausą žuvininkystės tvenkinių teritorijose

   3. Negalima

   4. Galima tik siekiant užkirsti pavojingų užkrečiamų ligų plitimui

   klausimas #3
    Ar galima medžioklėje naudoti kovinių šunų veisles (pitbulterjerus ir kt.)

    1. Galima, jeigu koviniai šunys nuo mažų dienų būna dresuojami, kaip medžiokliniai

    2. Galima

    3. Negalima

    4. Galima, jeigu medžiojami ypatingai pavojingi gyvūnai

    klausimas #4
     Ar galima ardyti medžiojamųjų gyvūnų urvus?

     1. Galima tik medžiojant su urviniais šunimis ir po medžioklės juos sutvarkant

     2. Galima tik medžiojant savivaldybės mero potvarkiu paskelbtoje pasiutligės grėsmės zonoje

     3. Negalima

     4. Galima

     klausimas #5
      Ar galima medžioklėje naudoti spąstus, kurie negarantuoja staigios pagauto gyvūno žūties?

      1. Negalima

      2. Galima tik gaudant bebrus

      3. Galima

      4. Galima tik gaudant plėšrūnus, kurių gausą reikia reguliuoti

      klausimas #6
       Draudžiama medžioti neblaiviems, kai alkoholio kiekis kraujyje viršija:

       1. 0,4 promilės

       2. 1,5 promilės

       3. 0,8 promilės

       4. 0,1 promilės

       klausimas #7
        Kokį dokumentą, pagal Medžioklės taisykles, medžioklės plotų naudotojai privalo pateikti ir palikti, parduodami žvėrieną ją superkančioms įmonėms?

        1. Žvėries sumedžiojimą patvirtinantį aktą, pasirašytą trijų medžioklės dalyvių

        2. Medžioklės lapą

        3. Medžiotojo bilietą

        4. Licenciją

        klausimas #8
         Kurių sumedžiotų žvėrių mėsą privalu pateikti veterinarijos specialistams patikrinti ar ji neužkrėsta trichinelioze?

         1. Šernų

         2. Bebrų

         3. Danielių

         4. Ondatrų

         klausimas #9
          Ar galima medžioti ūdras?

          1. Negalima jokiomis aplinkybėmis

          2. Galima tik patyrusiems medžiotojams

          3. Galima tik turint Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotą leidimą

          4. Galima tik reguliuojant jų gausą

          klausimas #10
           Ar galima medžioti iš judančios motorinės valties?

           1. Galima

           2. Galima tik kanadines audines

           3. Galima tik turint didesnį, kaip 5 metų medžiotojo stažą

           4. Negalima

           klausimas #11
            Ar galima vaikyti ir numušti medžiojamuosius gyvūnus transporto priemone?

            1. Galima tik motociklu arba motorine valtimi

            2. Negalima

            3. Galima

            4. Galima tik pasiutlige sergančius gyvūnus

            klausimas #12
             Kokioms iš čia išvardintų aplinkybių esant, medžioklės sezono metu negalima medžioti elninių žvėrių patinų?

             1. Kai vyksta ruja

             2. Kai šeriasi

             3. Kai numeta ragus

             4. Kai žvėrys maitinasi

             klausimas #13
              Ką, pagal Medžioklės taisykles, privalo padaryti medžioklės plotų naudotojai, radę nugaišusius medžiojamuosius gyvūnus?

              1. Pranešti apie nugaišusį gyvūną vietiniam seniūnui

              2. Pranešti apie nugaišusį gyvūną rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir rajono aplinkos apsaugo agentūrai bei vykdyti jų nurodymus

              3. Užkasti gyvūno maitą

              4. Palikti gyvūno maitą plėšrūnams

              klausimas #14
               Kokio skersmens grankulkėmis galima šaudyti briedžius?

               1. 7,5 mm.

               2. 6,5 mm.

               3. 8,5 mm.

               4. Jokio dydžio grankulkėmis briedžių šaudyti negalima

               klausimas #15
                Kam priklauso medžioklės plotų vieneto teritorijoje dėl susidūrimo su transporto priemonėmis žuvę medžiojamieji gyvūnai?

                1. Vietinės savivaldos institucijoms

                2. Medžioklės plotų naudotojui

                3. Žemės savininkui, kurio žemėje jie buvo rasti

                4. Nukentėjusios transporto priemonės savininkui

                klausimas #16
                 Kam priklauso medžioklės plotų vieneto teritorijoje rasti sužeisti ar nugaišę medžiojamieji gyvūnai?

                 1. Vietos savivaldos institucijoms

                 2. Juos radusiam asmeniui

                 3. Žemės savininkui, kurio žemėje jie buvo rasti

                 4. Medžioklės plotų naudotojui

                 klausimas #17
                  Kiek daugiausia šovinių medžioklės metu gali būti pusiau automatinio šaunamojo ginklo apkaboje?

                  1. 4

                  2. 1

                  3. 10

                  4. 2

                  klausimas #18
                   Kokio skersmens šratais galima šaudyti tauriuosius elnius?

                   1. 3 mm.

                   2. 4,5 mm.

                   3. Jokio dydžio šratais tauriųjų elnių šaudyti negalima

                   4. 4,75 mm

                   klausimas #19
                    Kada, pagal Medžioklės taisykles, medžioklės vadovas neprivalo nutraukti medžioklės?

                    1. Kai medžioklės vietose prasideda žmonių judėjimas ar susitelkimas

                    2. Kai įvyksta nelaimingas atsitikimas

                    3. Kai medžioklę nutraukti reikalauja dauguma medžioklės dalyvių

                    4. Kai susidaro nepalankios medžioklei oro sąlygos

                    klausimas #20
                     Ką, pagal Medžioklės taisykles, privalo padaryti asmenys, radę nugaišusius, žuvusius ar sergančius medžiojamuosius gyvūnus?

                     1. Pranešti Apie tokį Gyvūną Rajono Aplinkos apsaugos agentūrai arba medžioklės plotų naudotojams

                     2. Neliesti tokių gyvūnų

                     3. Pasiimti tokį rastą gyvūną

                     4. Pasirūpinti maitos užkasimu, o sergantį gyvūną perduoti veterinarams

                     klausimas #21
                      Ar galima gaudyti medžiojamuosius gyvūnus gaudyklėmis, kurios gali juos sužaloti?

                      1. Galima tik plėšrūnus

                      2. Negalima

                      3. Galima tik žalą darančius gyvūnus

                      4. Galima

                      klausimas #22
                       Kokios teisės medžioklės vadovui nenumato Medžioklės taisyklės?

                       1. Šalinti iš medžioklės medžiotojus, nevykdančius Medžioklės taisyklių reikalavimų

                       2. Įgalioti kitą medžioklės dalyvį, toliau vadovauti medžioklei, jeigu pats medžioklės vadovas, dėl susiklosčiusių aplinkybių, nebegali jai vadovauti

                       3. Šalinti iš medžioklės medžiotojus, nevykdančius teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų

                       4. Turėti pirmumo teisę dalinantis laimikį

                       klausimas #23
                        Ar gali medžiotojas medžioklės plotuose perduoti spąstus ar gaudykles asmeniui, neturinčiam teisės medžioti?

                        1. Gali, nes tai jo nuosavybė

                        2. Gali tik žemės savininkui, kuriam bebrai daro žąlą

                        3. Gali tik savivaldybės mero potvarkiu paskelbtoje pasiutligės grėsmės zonoje

                        4. Negali

                        klausimas #24
                         Ar galima medžioklėje naudoti elektrinius aparatus skirtus gyvūnams apsvaiginti ar užmušti?

                         1. Galima

                         2. Galima tik medžiojant pavojingus žvėris

                         3. Galima tik medžiojant urvinius žvėris

                         4. Negalima

                         klausimas #25
                          Ar galima šaudyti tauriuosius elnius šratais bei grankulkėmis?

                          1. Draudžiama

                          2. Galima tik jauniklius

                          3. Galima

                          4. Galima tik sveriančius iki 100 kg

                          klausimas #26
                           Ar galima gaminti, laikyti ir parduoti kilpas, skirtas medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti?

                           1. Negalima

                           2. Galima

                           3. Galima tik nustatyta tvarka įregistravus šią veiklą

                           4. Galima tik žemės savininkams

                           klausimas #27
                            Ką, pagal Medžioklės taisykles, medžiotojai privalo padaryti su nuluptais plėšriųjų žvėrių kūnais?

                            1. Priduoti į mokslo įstaigas tyrimams atlikti

                            2. Sumesti į pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės žvėrienos atliekų duobę

                            3. Palikti medžioklės plotuose, kaip maistą daugeliui kitų, įvairių gyvūnų

                            4. Panaudoti kitų plėšrūnų viliojimui

                            klausimas #28
                             Kurių čia išvardintų medžiojamųjų gyvūnų naudojimas, pagal galiojančias Medžioklės taisykles, reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę?

                             1. Šernų

                             2. Slankų

                             3. Baltakakčių žąsų

                             4. Briedžių

                             klausimas #29
                              Ar galima šaudyti briedžius šratais bei grankulkėmis?

                              1. Galima

                              2. Draudžiama

                              3. Galima tik jauniklius

                              4. Galima tik sveriančius iki 150 kg

                              klausimas #30
                               Kurių čia išvardintų medžiojamųjų gyvūnų naudojimas, pagal galiojančias Medžioklės taisykles, reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę?

                               1. Dėmėtųjų elnių

                               2. Rudųjų meškų

                               3. Stirnų

                               4. Kurtinių

                               klausimas #31
                                Ar galima būti medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu medžiokliniu šautuvu asmenims, turintiems teisę medžioti, bet neturintiems Medžioklės taisyklėse numatytų būtinų medžioklės dokumentų?

                                1. Galima, jeigu šautuvas naudojamas savigynai

                                2. Negalima

                                3. Galima

                                4. Galima tik visuomeniniams aplinkos apsaugos inspektoriams

                                klausimas #32
                                 Kada galima medžioti, medžioklės plotus pašviečiant galingais prožektoriais, specialiai pritaisytais prie transporto priemonių?

                                 1. Kai reikia užkirsti kelią pavojingų užkrečiamų ligų, platinamų medžiojamųjų gyvūnų, plitimui

                                 2. naudoti specialias apšvietimo priemones, išskyrus medžioklės taisyklių reglamentuotą medžioklinį prožektorių, medžioklėje Draudžiama

                                 3. Kai medžiojami žąlą darantys gyvūnai

                                 4. Kai reikia reguliuoti plėšrūnų gausą

                                 klausimas #33
                                  Kurios iš čia išvardintų medžioklės priemonių yra draudžiamos?

                                  1. Gaudyklės

                                  2. Savišaudžiai įrenginiai

                                  3. Graižtviniai šautuvai

                                  4. Tinklai

                                  klausimas #34
                                   Ar galima būti medžioklės plotuose su spąstais arba gaudyklėmis asmenims, turintiems teisę medžioti, bet neturintiems Medžioklės taisyklėse numatytų būtinų medžioklės dokumentų?

                                   1. Galima tik medžiotojams – selekcininkams

                                   2. Negalima

                                   3. Galima

                                   4. Galima tik žemės savininkams, kuriems bebrai daro žąlą

                                   klausimas #35
                                    Kuri iš čia išvardintų sąlygų yra privaloma, kad, pagal Medžioklės taisyklių reikalavimus, būtų galima medžioti medžioklės plotų vienete?

                                    1. Medžioklės plotų naudotojai turi būti suderinę medžioklių grafiką su žemių savininkais

                                    2. Medžioklės plotų naudotojų organizuojamose medžioklėse turi dalyvauti bent vienas medžiotojas, turintis selekcininko kvalifikaciją

                                    3. Medžioklės plotų naudotojai privalo turėti nors po vieną pėdsekį ir paukštinį šunį

                                    4. Medžioklės plotų naudotojai privalo turėti rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą apžiūros aktą, liudijanti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės tinkamumą naudoti

                                    klausimas #36
                                     Ar galima medžioklėje naudoti sprogmenis?

                                     1. Galima, bet tik reguliuojant plėšrūnų gausą

                                     2. Galima

                                     3. Galima, jeigu bebrai daro žalą žemės savininkams

                                     4. Negalima

                                     klausimas #37
                                      Ar galima būti medžioklės plotuose su palaidais šunimis asmenims, turintiems teisę medžioti, bet neturintiems Medžioklės taisyklėse numatytų būtinų medžioklės dokumentų?

                                      1. Galima

                                      2. Negalima

                                      3. Galima tik visuomeninių kinologinių organizacijų nariams

                                      4. Galima tik vedantis šunį savigynos tikslais

                                      klausimas #38
                                       Kuriuos sužalotus gyvūnus galima naudoti masalui?

                                       1. Sužalotus gyvūnus naudoti masalui draudžiama

                                       2. Paršelius

                                       3. Vištas

                                       4. Kiškius

                                       klausimas #39
                                        Ar galima medžioti žvėris ir paukščius, kurie pagal Medžioklės taisyklių reikalavimus nėra priskirti medžiojamiesiems?

                                        1. Galima tik turint Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotą leidimą

                                        2. Galima tik reguliuojant jų gausą

                                        3. Negalima jokiomis aplinkybėmis

                                        4. Galima tik patyrusiems medžiotojams

                                        klausimas #40
                                         Kurių čia išvardintų medžiojamųjų gyvūnų naudojimas, pagal galiojančias Medžioklės taisykles, reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę?

                                         1. Didžiųjų ančių

                                         2. Mangutų

                                         3. Lapių

                                         4. Danielių

                                         klausimas #41
                                          Ar galima, praėjus ketveriems metams nuo teisės medžioti suteikimo, medžioti, neturint medžiotojo biliete naujos žymos apie saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimo rezultatus?

                                          1. Negalima

                                          2. Galima tik turint didesnį negu 10 metų medžiotojo stažą

                                          3. Galima tik vadovaujant patyrusiam medžiotojui

                                          4. Galima

                                          klausimas #42
                                           Kurių čia išvardintų medžiojamųjų gyvūnų naudojimas, pagal galiojančias Medžioklės taisykles, reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę?

                                           1. Danielių

                                           2. Šernų

                                           3. Ondatrų

                                           4. Bebrų

                                           klausimas #43
                                            Iš kokios transporto priemonės, pagal Medžioklės taisykles, draudžiama šaudyti medžiojant?

                                            1. Iš stovinčios motorinės valties

                                            2. Iš irklinės valties

                                            3. Iš arklinių rogių

                                            4. Iš traktoriaus

                                            klausimas #44
                                             Pagal Medžioklės taisyklių reikalavimą, sumedžioti elninių žvėrių patelės ir jaunikliai supirkimo įmonėms turi būti pristatomi:

                                             1. Neišdoroti

                                             2. Nušauti tik į galvą

                                             3. Su galva

                                             4. Nulupti ir išdoroti gabalais

                                             klausimas #45
                                              Ar galima medžioti sėlinant ar varant tamsiuoju paros metu?

                                              1. Galima tik medžiojant lapes

                                              2. Galima

                                              3. Galima tik medžiojant šernus

                                              4. Draudžiama

                                              klausimas #46
                                               Kuris iš čia išvardintų įrenginių, pagal Medžioklės taisykles, yra privalomas medžioklės plotuose?

                                               1. Pirminio žvėrių apdorojimo aikštelė

                                               2. Tykojimo bokštelis

                                               3. Automatinė šėrykla biriems pašarams

                                               4. Medžiotojų namelis

                                               klausimas #47
                                                Ar gali medžiotojas perduoti savo medžioklinį šautuvą asmeniui, neturinčiam teisės medžioti?

                                                1. Negali, išskyrus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį

                                                2. Gali

                                                3. Gali tik vienai parai

                                                4. Gali, nes tai jo nuosavybė

                                                klausimas #48
                                                 Kokio skersmens grankulkėmis galima šaudyti tauriuosius elnius?

                                                 1. 6,5 mm.

                                                 2. Jokio dydžio grankulkėmis tauriųjų elnių šaudyti negalima

                                                 3. 7,5 mm.

                                                 4. 8,5 mm.

                                                 klausimas #49
                                                  Ar galima medžioti su medžiokliniu šunimi, neturint su savimi jo kilmę liudijančių dokumentų?

                                                  1. Galima, jeigu šuo medžioklėje dresuojamas

                                                  2. Galima iki šuniui sukaks 1 metai

                                                  3. Negalima

                                                  4. Galima

                                                  klausimas #50
                                                   Ar galima būti medžioklės plotuose su palaidais šunimis asmenims, neturintiems teisės medžioti?

                                                   1. Leidžiama, bet tik vedantis šunį savigynos tikslais

                                                   2. Draudžiama

                                                   3. Leidžiama

                                                   4. Leidžiama tik visuomeninių kinologinių organizacijų nariams

                                                   klausimas #51
                                                    Kaip, pagal medžioklės taisykles, turi elgtis medžiotojas, sumedžiojęs žieduotą ar kitaip pažymėtą gyvūną?

                                                    1. Pranešti medžioklės plotų naudotojams

                                                    2. Kaip ir sumedžiojęs įprastą gyvūną

                                                    3. Pranešti apie sumedžiotą pažymėtą gyvūną rajono aplinkos apsaugos agentūrai

                                                    4. Informuoti vietinį seniūną

                                                    klausimas #52
                                                     Ar galima būti medžioklės plotuose su medžioklės įrankiais ir priemonėms asmenims, neturintiems teisės medžioti?

                                                     1. Galima tik visuomeninių gamtosauginių organizacijų nariams

                                                     2. Galima tik savivaldybės mero potvarkiu paskelbtoje pasiutligės grėsmės zonoje

                                                     3. Galima

                                                     4. Negalima

                                                     klausimas #53
                                                      Ar galima gyvūnus gaudyti kilpomis?

                                                      1. Galima tik reguliuojant plėšrūnų gausą

                                                      2. Negalima

                                                      3. Galima

                                                      4. Galima tik lapes, mangutus ir kanadines audines

                                                      klausimas #54
                                                       Kokiuose medžioklės plotų vienetuose Medžioklės taisyklės numato specialias medžioklės sąlygas?

                                                       1. Medžioklės plotuose, besiribojančiuose su didžiaisiais miestais

                                                       2. Medžioklės plotuose, kurių dydis viršija 10 000 ha

                                                       3. Medžioklės plotuose, sudarytuose žuvininkystės tvenkinių teritorijose

                                                       4. Medžioklės plotuose, kuriuose gyvena reti gyvūnai

                                                       klausimas #55
                                                        Kas nustato medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra licencijuojama, sumedžiojimo limitus?

                                                        1. Medžioklės plotų naudotojai kartu su žemių savininkais

                                                        2. Rajono (savivaldybės) medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisija

                                                        3. Aplinkos ministerijos specialistai

                                                        4. Rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėjas

                                                        klausimas #56
                                                         Kurių čia išvardintų medžiojamųjų gyvūnų naudojimas, pagal galiojančias Medžioklės taisykles, reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę?

                                                         1. Lūšių

                                                         2. Akmeninių kiaunių

                                                         3. Pilkųjų kiškių

                                                         4. Tauriųjų elnių

                                                         klausimas #57
                                                          Kaip, pagal medžioklės taisykles, turi elgtis medžiotojas, spąstuose ar gaudyklėje radęs nebegyvą arba mirtinai sužalotą draudžiamą medžioti gyvūną?

                                                          1. Privalo nedelsiant padaryti įrašą apie tokio gyvūno sumedžiojimą medžioklės lape ir per 48 valandas nugabenti jį į rajono aplinkos apsaugos agentūrą

                                                          2. Palikti medžioklės plotuose, kaip maistą daugeliui kitų, įvairių gyvūnų

                                                          3. Gali papildyti savo trofėjų kolekciją, apie tai informavęs atitinkamas institucijas

                                                          4. Privalo perduoti gyvūną artimiausiam krašto muziejui

                                                          klausimas #58
                                                           Kokioje būsenoje negalima medžioti?

                                                           1. Apsvaigus nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų

                                                           2. Neišsimiegojus

                                                           3. Pavargus

                                                           4. Sergant

                                                           klausimas #59
                                                            Ką, pagal Medžioklės taisykles, medžiotojai privalo padaryti su kanopinių žvėrių dorojimo atliekomis?

                                                            1. Priduoti į švelniakailių žvėrelių auginimo fermas

                                                            2. Panaudoti masalui, reguliuojant lapių kiekį medžioklės plotuose

                                                            3. Sumesti į pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės žvėrienos atliekų duobę

                                                            4. Užkasti

                                                            klausimas #60
                                                             Kuriuos iš čia išvardintų paukščių galima medžioti be medžioklinių šunų?

                                                             1. Kurapkas

                                                             2. Pilkąsias varnas ir kovus

                                                             3. Keršulius ir laukius

                                                             4. Antis

                                                             klausimas #61
                                                              Ar galima suaugusius elninių žvėrių patinus medžioti varant?

                                                              1. Galima

                                                              2. Galima tik medžiotojams, turintiems selekcininko kvalifikaciją

                                                              3. Galima tik reguliuojant jų gausą

                                                              4. Draudžiama

                                                              klausimas #62
                                                               Ar galima, praėjus penkiems metams nuo teisės medžioti suteikimo, medžioti, neturint medžiotojo biliete galiojančios žymos apie saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimo rezultatus?

                                                               1. Negalima

                                                               2. Galima tik turint didesnį negu 10 metų medžiotojo stažą

                                                               3. Galima

                                                               4. Galima tik vadovaujant patyrusiam medžiotojui

                                                               klausimas #63
                                                                Kuri iš čia išvardintų priemonių, pagal Medžioklės taisykles, gali būti naudojama medžiojant urvuose pasislėpusius žvėris?

                                                                1. Dujos

                                                                2. Dūmai

                                                                3. Šunys

                                                                4. Ugnis

                                                                klausimas #64
                                                                 Ar galima medžioti tykojant tamsiuoju paros metu?

                                                                 1. Galima tik medžiotojams, turintiems ne mažesnį, kaip 5 metų medžiotojo stažą

                                                                 2. Galima

                                                                 3. Negalima

                                                                 4. Galima tik medžiotojams turintiems selekcininko kvalifikaciją

                                                                 klausimas #65
                                                                  Kurios iš šių pareigų, Medžioklės taisyklės nenumato medžioklės vadovui, įvykus nelaimingam atsitikimui, susijusiam su medžioklinio ginklo panaudojimu?

                                                                  1. Informuoti apie nelaimingą atsitikimą medžioklėje, susijusį su medžioklinio ginklo panaudojimu, policijos komisariatą ir rajono aplinkos apsaugos agentūrą

                                                                  2. Informuoti apie nelaimingą atsitikimą nukentėjusio artimuosius

                                                                  3. Apsaugoti nelaimingo įvykio vietą, sudaryti jos schemą ir aprašymą, patvirtintą įvykio liudininkų

                                                                  4. Suteikti visą reikalingą pagalbą nukentėjusiam

                                                                  klausimas #66
                                                                   Ar galima medžioti iš oro transporto priemonių?

                                                                   1. Negalima

                                                                   2. Galima tik reguliuojant pilkųjų varnų ir kovų gausą

                                                                   3. Galima

                                                                   4. Galima tik reguliuojant vilkų gausą

                                                                   klausimas #67
                                                                    Kokiose valstybinėse saugomose teritorijose Medžioklės taisyklės numato specialias medžioklės sąlygas?

                                                                    1. Botaniniuose draustiniuose

                                                                    2. Miestų parkuose

                                                                    3. Valstybinių gamtinių rezervatų buferinėse apsaugos zonose ir valstybinių parkų rekreacinėse zonose

                                                                    4. Trakų istoriniame nacionaliniame parke

                                                                    klausimas #68
                                                                     Ką, pagal Medžioklės taisykles, privalo padaryti medžiotojas, sumedžiojęs elninį žvėrį su ragais?

                                                                     1. Pristatyti ragus įvertinimui rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

                                                                     2. Pasibaigus medžioklės sezonui, pristatyti ragus į medžioklės trofėjų apžiūrą

                                                                     3. Užregistruoti ragus artimiausiame krašto muziejuje

                                                                     4. Atsiskaityti su medžioklės plotų naudotoju

                                                                     klausimas #69
                                                                      Ar galima medžioti svetimuose medžioklės plotuose?

                                                                      1. Negalima

                                                                      2. Galima

                                                                      3. Galima tik persekiojant sužeistą medžiojamąjį Gyvūną, bet vykdant Visus šiam atvejui numatytus medžioklės taisyklių reikalavimus

                                                                      4. Galima tik savivaldybės mero potvarkiu paskelbtoje pasiutligės grėsmės zonoje

                                                                      klausimas #70
                                                                       Ar galima laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, tam neturint nustatyta tvarka gauto leidimo?

                                                                       1. Galima tik medžiotojams

                                                                       2. Galima

                                                                       3. Negalima

                                                                       4. Galima tik žemės savininkams

                                                                       klausimas #71
                                                                        Ar galima medžioti medžiojamuosius gyvūnus, kurių medžioklė uždrausta?

                                                                        1. Galima tik turint Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotą leidimą

                                                                        2. Galima tik patyrusiems medžiotojams

                                                                        3. Negalima jokiomis aplinkybėmis

                                                                        4. Galima tik reguliuojant jų gausą

                                                                        klausimas #72
                                                                         Ar galima medžioti paukščius spąstais?

                                                                         1. Galima tik varninius paukščius

                                                                         2. Galima

                                                                         3. Galima tik vištinius paukščius

                                                                         4. Negalima

                                                                         klausimas #73
                                                                          Kaip, pagal medžioklės taisykles, turi elgtis medžiotojas, pagavęs nesužalotą draudžiamą medžioti gyvūną?

                                                                          1. Gali papildyti savo trofėjų kolekciją, apie tai informavęs atitinkamas institucijas

                                                                          2. Privalo perduoti gyvūną artimiausiam jaunųjų gamtininkų centrui

                                                                          3. Privalo perduoti gyvūną Kauno zoologijos sodui

                                                                          4. Privalo paleisti gyvūną

                                                                          klausimas #74
                                                                           Ką medžioklės vadovas privalo daryti, kai medžioklės metu sužeidžiamas gyvūnas?

                                                                           1. Organizuoti sužeisto gyvūno paiešką

                                                                           2. Pranešti apie sužeistą gyvūną rajono aplinkos apsaugos agentūrai

                                                                           3. Pašalinti iš medžioklės medžiotoją, sužeidusį gyvūną

                                                                           4. Nieko neprivalo daryti

                                                                           klausimas #75
                                                                            Ar galima medžiojamuosius gyvūnus gaudyti žvejybos kabliukais?

                                                                            1. Galima tik didžiąsias antis žuvininkystės tvenkinių teritorijose

                                                                            2. Galima tik medžiotojams, turintiems leidimus žvejybai

                                                                            3. Galima

                                                                            4. Negalima

                                                                            klausimas #76
                                                                             Ar galima medžioti pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais, kai jų apkaboje telpa daugiau, kaip du šoviniai?

                                                                             1. Galima tik smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus

                                                                             2. Galima, jei į tokių šautuvų apkabas būna įstatyti ribotuvai, neleidžiantis panaudoti daugiau kaip du šovinius

                                                                             3. Galima

                                                                             4. Negalima

                                                                             klausimas #77
                                                                              Ar galima medžioti teritorijose, kuriose medžioklė yra uždrausta?

                                                                              1. Galima, kai jose Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka reguliuojama medžiojamųjų gyvūnų gausa arba persekiojant sužeistą medžiojamąjį gyvūną, bet vykdant visus šiam atvejui numatytus Medžioklės taisyklių reikalavimus

                                                                              2. Negalima

                                                                              3. Galima

                                                                              4. Galima tik savivaldybės mero potvarkiu paskelbtoje pasiutligės grėsmės zonoje

                                                                              klausimas #78
                                                                               Ar galima gaudyti bebrus spąstais, sugriebiančiais už kojos?

                                                                               1. Galima tik tada, kai jie daro žąlą

                                                                               2. Negalima

                                                                               3. Galima, jei reikia reguliuoti jų gausą

                                                                               4. Galima

                                                                               klausimas #79
                                                                                Ar galima pardavinėti medžiojamuosius gyvūnus, kurių medžioklė yra licencijuojama, ar jų žvėrieną, neturint teisingai užpildytos licencijos, patvirtinančios teisėtą šių gyvūnų sumedžiojimą, arba kitų

                                                                                1. Galima tik miško savininkams

                                                                                2. Negalima

                                                                                3. Galima tik medžiotojams

                                                                                4. Galima

                                                                                klausimas #80
                                                                                 Ar galima pasisavinti laukiniams gyvūnams skirtus pašarus?

                                                                                 1. Galima, jeigu gyvūnai daro žąlą greta šėryklos

                                                                                 2. Galima

                                                                                 3. Galima, jeigu gyvūnai nelanko šėryklos, kurioje išpilti pašarai

                                                                                 4. Negalima

                                                                                 klausimas #81
                                                                                  Ar galima gaudyti laukinius žvėris ir paukščius, rinkti jų kiaušinius, tam neturint nustatyta tvarka gauto leidimo?

                                                                                  1. Leidžiama tik medžiotojams

                                                                                  2. Leidžiama tik rinkti laukinių paukščių kiaušinius

                                                                                  3. Draudžiama

                                                                                  4. Leidžiama tik žemės savininkams

                                                                                  klausimas #82
                                                                                   Kurios iš čia išvardintų gyvūnų balsų pamėgdžiojimo priemonių draudžiamos medžiojant?

                                                                                   1. Vilbynės

                                                                                   2. Lūpos ir delnai

                                                                                   3. Medžių ir žolių lapai

                                                                                   4. Elektriniai, elektroniniai ar magnetiniai garso atkūrimo prietaisai

                                                                                   klausimas #83
                                                                                    Ar galima medžioti sėlinant tamsiuoju paros metu?

                                                                                    1. Leidžiama tik medžiojant šernus

                                                                                    2. Leidžiama tik medžiojant lapes

                                                                                    3. Leidžiama tik su šunimi ieškant sužeisto gyvūno

                                                                                    4. Draudžiama

                                                                                    klausimas #84
                                                                                     Ar galima medžioti medžiokliniu šautuvu, neturint su savimi galiojančio leidimo laikyti ir nešioti medžioklinį šautuvą?

                                                                                     1. Galima tik savivaldybės mero potvarkiu paskelbtoje pasiutligės grėsmės zonoje

                                                                                     2. Negalima

                                                                                     3. Galima

                                                                                     4. Galima tik patyrusiems medžiotojams

                                                                                     klausimas #85
                                                                                      Kurį iš čia išvardintų ginklų galima naudoti medžioklėje?

                                                                                      1. Lygiavamzdį šautuvą

                                                                                      2. Automatinį šaunamąjį ginklą

                                                                                      3. Pistoletą

                                                                                      4. Arbaletą

                                                                                      klausimas #86
                                                                                       Ar galima medžioti, neturint medžiotojo biliete galiojančios žymos apie saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimo rezultatus?

                                                                                       1. Galima tik pirmus tris metus po teisės medžioti suteikimo

                                                                                       2. Galima

                                                                                       3. Galima tik turint didesnį negu 10 metų medžiotojo stažą

                                                                                       4. Galima tik medžiotojams – selekcininkams

                                                                                       klausimas #87
                                                                                        Kokio skersmens šratais galima šaudyti briedžius?

                                                                                        1. Jokio dydžio šratais briedžių šaudyti negalima

                                                                                        2. 4,5 mm.

                                                                                        3. 4,75 mm

                                                                                        4. 3 mm.

                                                                                        klausimas #88
                                                                                         Ką, pagal Medžioklės taisykles, privalo padaryti medžioklės plotų naudotojai, radę dėl susidūrimo su transporto priemonėmis žuvusius medžiojamuosius gyvūnus?

                                                                                         1. Pranešti apie žuvusį gyvūną vietiniam seniūnui

                                                                                         2. Palikti gyvūno maitą plėšrūnams

                                                                                         3. Pranešti apie žuvusį gyvūną rajono aplinkos apsaugo agentūrai

                                                                                         4. Užkasti gyvūno maitą

                                                                                         klausimas #89
                                                                                          Ar galima medžioti gyvūnus, kurie gelbstisi nuo stichinių nelaimių?

                                                                                          1. Galima tik plėšrūnus

                                                                                          2. Galima tik gyvūnus, kurie kenkia žmonių ūkinei veiklai

                                                                                          3. Galima

                                                                                          4. Negalima

                                                                                          klausimas #90
                                                                                           Kokius medžiojamuosius gyvūnus galima nuodyti?

                                                                                           1. Jokių

                                                                                           2. Kenkėjus

                                                                                           3. Plėšrūnus

                                                                                           4. Sergančius

                                                                                           klausimas #91
                                                                                            Ar galima gadinti ir naikinti medžioklės plotuose teisėtai įrengtus medžioklės bokštelius, šėryklas ir kitus biotechninius įrenginius?

                                                                                            1. Galima tik žemės savininkams

                                                                                            2. Negalima

                                                                                            3. Galima tik pareigūnams

                                                                                            4. Galima

                                                                                            klausimas #92
                                                                                             Ar galima medžioti be medžioklės vadovo, kai medžioklėje dalyvauja daugiau nei vienas medžiotojas?

                                                                                             1. Galima tik medžiotojams – selekcininkams

                                                                                             2. Galima tik tuo atveju, jei visi medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai turi didesnį negu 5 metų medžiotojo stažą

                                                                                             3. Galima

                                                                                             4. Negalima

                                                                                             klausimas #93
                                                                                              Ar galima medžiojant naudoti lazerinius taikiklius?

                                                                                              1. Negalima

                                                                                              2. Galima tik medžiojant kanopinius žvėris

                                                                                              3. Galima

                                                                                              4. Galima tik medžiojant savivaldybės mero potvarkiu paskelbtoje pasiutligės grėsmės zonoje

                                                                                              klausimas #94
                                                                                               Keliems medžiotojams dalyvaujant medžioklėje, pagal Medžioklės taisykles, negalima medžioti be medžioklės vadovo

                                                                                               1. 2

                                                                                               2. 8

                                                                                               3. 4

                                                                                               4. 16

                                                                                               klausimas #95
                                                                                                Ar galima be medžioklės plotų naudotojų sutikimo pasisavinti rastą nugaišusį ar žuvusį gyvūną bei jo dalis?

                                                                                                1. Galima tik pareigūnams

                                                                                                2. Negalima

                                                                                                3. Galima tik žemės, kurioje rastas negyvas gyvūnas, savininkui

                                                                                                4. Galima

                                                                                                klausimas #96