Medžioklės saugumas. pirmoji medicininė pagalba

Kada sužeistą žvėrį galima pribaigti, smogiant jam šautuvo buože?

1. Niekada negalima

2. Tik sužeidus kanopinius žvėris

3. Tik sužeidus plėšrūnus

4. Tik sužeidus bebrus

klausimas #1
  Ar galima šauti, jei medžioklės metu pradeda labai smarkiai šalti ir oro temperatūra tampa žemesnė nei –250 C ?

  1. Galima

  2. Galima tik tada, jeigu šoviniai užtaisyti 1,5 karto didesne parako norma

  3. Negalima

  4. Negalima, nes šautuvas gali nešauti

  klausimas #2
   Kaip turi elgtis medžioklės vadovas, jei medžiotojas neklauso jo reikalavimų ir nesilaiko Medžioklės taisyklių?

   1. Tokį medžiotojo elgesį apsvarstyti artimiausiame medžiotojų klubo susirinkime

   2. Tokį medžiotoją pašalinti iš medžioklės

   3. Iškviesti pareigūnus

   4. Tokį medžiotoją turi įspėti

   klausimas #3
    Kokiu atstumu pavojingos graižtvinio šautuvo kulkos?

    1. Iki 2000 m

    2. Iki 1000 m

    3. Iki 5000 m

    4. Iki 3000 m

    klausimas #4
     Kada medžiojant katilu galima šauti į jo vidų?

     1. Tik tol, kol tai nepavojinga kitiems medžiotojams

     2. Visada, jeigu medžiojami tik zuikiai

     3. Visada, jeigu medžiojamos tik lapės

     4. Negalima niekada

     klausimas #5
      Kaip reikia elgtis, jeigu žvėris, į kurį nusitaikė medžiotojas, bėga per liniją?

      1. Reikia toliau šautuvu vesti bėganti žvėrį ir šauti tik jam prabėgus per liniją

      2. Reikia ištaisyti šautuvą ir vėl jį užtaisyti tik žvėriui perbėgus liniją

      3. Reikia pakelti į viršų arba nuleisti žemyn šautuvo vamzdžius ir vėl taikytis tik žvėriui perbėgus medžiotojų liniją, bet ne mažesniu kaip 30 o kampu linijos atžvilgiu

      4. Reikia toliau šautuvu vesti bėganti žvėrį ir šauti pasitaikius pirmai progai

      klausimas #6
       Ar galima medžioti grandine retuose krūmuose?

       1. Galima

       2. Negalima

       3. Galima, jei leidžia medžioklės vadovas

       4. Galima tik medžiojant kiškius

       klausimas #7
        Kurie medžiotojai pasirinko neteisingą šūvio kryptį?

        1. A

        2. A ir B

        3. B

        4. C ir D

        klausimas #8
         Ar galima šaudyti, jeigu medžioklės varant metu matomumą labai apsunkina smarkus lietus ar sniegas?

         1. Galima, jei leidžia medžioklės vadovas

         2. Galima, jei varymas nesibaigęs

         3. Galima, jei medžiojama smulkioji fauna

         4. Negalima

         klausimas #9
          Medžiojant grandine, medžiotojas privalo:

          1. Neprašauti pro šalį nei vieno žvėries

          2. Laikytis minimalaus atstumo tarp medžiotojų

          3. Laikytis 300 kampo taisyklės

          4. Laikytis saugaus atstumo tarp medžiotojų

          klausimas #10
           Ar galima medžioklėse varant bei sėlinant naudoti apvalias kulkas?

           1. Draudžiama

           2. Galima tik leidus medžioklės vadovui

           3. Nerekomenduojama, nes dyla šautuvo vamzdžiai

           klausimas #11
            Ar galima šauti lygiavamzdžiu šautuvu išsyk iš abiejų vamzdžių?

            1. Galima tik šaudant į orą;

            2. Galima tik medžiojant paukščius;

            3. Galima tik medžiojant stambius kanopinius žvėris;

            4. Negalima.

            klausimas #12
             Kada galima medžioti iš bokštelių?

             1. Jeigu bokštelyje įrengtas perkūnsargis

             2. Kai bokštelio kopėčios metalinės

             3. Kai medžiotojas gerai žino, kur ir kokiu atstumu yra išsidėstę kiti bokšteliai ir yra įsitikinęs, kad šūvis bus saugus

             4. Kai bokštelis ne žemesnis, nei 5 metrai

             klausimas #13
              Ar galima spragsėti šautuvo nuleistukais?

              1. Galima tik prieš medžioklės pradžią

              2. Negalima

              3. Galima tik naujam šautuvui

              4. Galima tik išbandant šautuvą prieš kiekvieną varymą

              klausimas #14
               Kaip, pagal Medžioklės taisykles, turi būti elgiamasi medžioklės metu įvykus nelaimingam atsitikimui – pribaigdamas žvėrį nesunkiai susižeidė medžiotojas?

               1. Medžioklės vadovas turi vieną medžiotoją palikti prie sužeisto medžiotojo, kad suteiktų jam pagalbą, ir tęsti medžioklę

               2. Medžioklė tęsiama, jei sužeistas medžiotojas pretenzijų niekam neturi

               3. Medžioklės vadovas turi sustabdyti medžioklę ir pasirūpinti, kad nukentėjusiam būtų suteikta visą reikalinga pagalba

               4. Sužeistas medžiotojas turi būti vežamas į gydymo įstaigą, o likusieji medžiotojai tęsia medžioklę

               klausimas #15
                Kokios atsargumo priemonės turi imtis medžiotojas, medžiodamas žiemą, esant daug sniego?

                1. Saugotis, kad nepaslystų nuo atatrankos šūvio metu

                2. Saugotis, kad nenušaltų kojų

                3. Prieš šūvį būtina patikrinti šautuvo vamzdžius, ar į juos nepateko sniego

                4. Saugotis, kad nenušaltų pirštų, nes nebegalės šauti

                klausimas #16
                 Kada gali būti užtaisomas šautuvas atvykus į medžioklės plotus medžioti sėlinant?

                 1. Tik užpildžius medžioklės lapą ir pradėjus sėlinti

                 2. Kai pamatomas medžiotinas žvėris

                 3. Pagal medžiotojų tarpusavio susitarimą

                 4. Tik išlipus iš mašinos

                 klausimas #17
                  Kaip turi elgtis medžioklės vadovas, statantis medžiotojus prie vingiuotų kelių ar miške be kvartalinių linijų?

                  1. Medžiotojus sustatyti kuo tiesesne linija

                  2. Nurodyti šauti į žvėris tik už medžiotojų linijos

                  3. Leisti medžiotojams patiems pasirinkti galimas šaudymo kryptis

                  4. Paaiškinti, kur susirinkti pasibaigus varymui

                  klausimas #18
                   Ar galima šaudyti plaukiojančius vandens paukščius?

                   1. Galima tik įsitikinus, jog šūvis saugus

                   2. Galima tik laukius ir ant vandens tupinčias sužeistas antis

                   3. Galima tik dar neskraidančius didžiųjų ančių jauniklius

                   4. Galima tik nardančiąsias antis

                   klausimas #19
                    Ar medžiotojas gali šauti lygiavamzdžiu šautuvu į briedį, stovintį 150 m atstumu nuo fermos?

                    1. Prieš šaudamas medžiotojas privalo įsitikinti, ar fermoje nėra žmonių

                    2. Gali, bet tik įsitikinęs, kad pataikys:

                    3. Gali, bet tik įsitikinęs kad jo šūvis nebus pavojingas žmonėms ar jam pačiam

                    4. Negali

                    klausimas #20
                     Kada medžioklinis šautuvas gali būti išimamas iš dėklo?

                     1. Tik atvykus į medžioklės vietą

                     2. Liepus medžioklės vadovui

                     3. Atvykus į medžioklės plotus ir užpildžius medžioklės lapą

                     4. Įvažiavus į medžioklės klubo plotus

                     klausimas #21
                      Ką reikia daryti, jeigu iš lygiavamzdžio šautuvo vamzdžio neišsiima įstrigęs šovinys?

                      1. Patikrinti, ar tikrai buvo įdėtas tinkamas šovinys

                      2. Per šautuvo vamzdžių galą iškalti šovinį

                      3. Įspėjus aplinkinius iššauti į viršų

                      4. Patikrinti, ar šoviniai nesušlapę

                      klausimas #22
                       Ar gali šauti į medžiojamuosius gyvūnus medžiotojai, varyme varantys žvėris?

                       1. Gali šauti tik tada, jei pro šalį bėga sužeistas žvėris

                       2. Negali

                       3. Gali šauti tik virš žmogaus ūgio skrendančius paukščius

                       4. Gali tik tada, jei iš anksto leido medžioklės vadovas

                       klausimas #23
                        Kuris medžiotojas pasirinko neteisingą šūvio kryptį?

                        1. C

                        2. D

                        3. B

                        4. A

                        klausimas #24
                         Kada gali būti užtaisomas šautuvas atvykus į medžioklės plotus tykoti žvėrių?

                         1. Tik užpildžius medžioklės lapą ir atsisėdus į tykojimo bokštelį

                         2. Pagal medžiotojų tarpusavio susitarimą

                         3. Tik išlipus iš mašinos

                         4. Kai pamatomas medžiotinas žvėris

                         klausimas #25
                          Ar galima medžioklėse varant bei sėlinant naudoti didesnius nei 9 mm skersmens šratus?

                          1. Leidžiama tik 16 kalibro šautuvais

                          2. Galima tik leidus medžioklės vadovui

                          3. Draudžiama

                          4. Leidžiama tik stambiųjų kanopinių žvėrių medžioklėje

                          klausimas #26
                           Ar galima šauti į žvėrį, jei jis matomas prie horizonto linijos?

                           1. Negalima niekada

                           2. Galima šauti tik stambius kanopinius žvėris

                           3. Galima šauti bet kokiu atveju

                           4. Galima šauti tik gerai žinant vietovę

                           klausimas #27
                            Ar galima šauti, jei medžiojamas gyvūnas pasirodo iki varymo pradžios?

                            1. Galima, jei tai nesukels pavojaus aplinkiniams medžiotojams

                            2. Galima, jei esi tikras, kad pataikysi

                            3. Negalima, jeigu medžiojami šernai bei elniai

                            4. Galima, jei medžiojami kiškiai bei lapės ir leidžia medžioklės vadovas

                            klausimas #28
                             Kuris medžiotojas pasirinko neteisingą šūvio kryptį?

                             1. D

                             2. A

                             3. C

                             4. B

                             klausimas #29
                              Ką būtina padaryti prieš užtaisant šautuvą?

                              1. Įsitikinti, ar neužsikimšę vamzdžiai

                              2. Patikrinti, ar nekliba lovelis

                              3. Patikrinti, ar tvirtai pritvirtinta buožė

                              4. Sutepti vamzdžius, kad šratai nesubraižytų jų paviršiaus

                              klausimas #30
                               Kada galima pasitraukti iš vietos medžiotojų linijoje?

                               1. Po šūvio, kai žvėris nekrito vietoje ir pranešus artimiausiems kaimynams

                               2. Tik pasibaigus varymui

                               3. Po šūvio, kai žvėris nekrito vietoje, kai reikia sekti jo pėdsakais

                               4. Mobiliuoju telefonu pranešus medžioklės vadovui ir pažymėjus savo stovėjimo vietą

                               klausimas #31
                                Šaudamas medžiotojas, pagal Medžioklės taisykles, privalo įsitikinti:

                                1. Kad neišgąsdins kitų laukinių žvėrių

                                2. Kad šauna tinkamo kalibro šautuvu

                                3. Kad jo šūvis nebus pavojingas žmonėms, gyvuliams, nemedžiojamiems gyvūnams, nepadarys žalos pastatams ar kitiems objektams

                                4. Kad atstumas iki taikinio ne didesnis kaip 100 metrų

                                klausimas #32
                                 Ką būtina padaryti parkritus su šautuvu?

                                 1. Patikrinti, ar nesušlapo šoviniai

                                 2. Patikrinti, ar neužsikimšo vamzdžiai

                                 3. Patikrinti, ar neiškrito šoviniai

                                 4. Patikrinti, ar nesulūžo buožė

                                 klausimas #33
                                  Kaip, pagal Medžioklės taisykles turi būti elgiamasi medžioklės metu įvykus nelaimingam atsitikimui, susijusiam su medžioklinio ginklo panaudojimu?

                                  1. Medžioklė nutraukiama, sužeistas medžiotojas vežamas į gydymo įstaigą

                                  2. Vieni medžiotojai rūpinasi nukentėjusiu, kiti tęsia medžioklę

                                  3. Medžioklės vadovas turi vieną medžiotoją palikti prie sužeisto medžiotojo, kad suteiktų jam pagalbą, ir tęsti medžioklę

                                  4. Sustabdoma medžioklė, nukentėjusiam suteikiama neatidėliotina pagalba, pažymima, apsaugoma ir aprašoma įvykio vieta, informuojamos atitinkamos institucijos

                                  klausimas #34
                                   Koks svarbus saugaus elgesio šaudant ypatumas, medžiojant šaltą žiemą?

                                   1. Labai padidėja rikošeto tikimybė

                                   2. Galima nušalti pirštus ir nejausti šautuvo

                                   3. Galima nušalti kojas ir suklupti

                                   4. Pablogėja medžiotojų taiklumas

                                   klausimas #35
                                    Ar gali medžiotojas pats pasirinkti savo vietą medžiotojų linijoje?

                                    1. Gali, nes kiekvienas medžiotojas vietą pasirenka savarankiškai

                                    2. Negali

                                    3. Gali, jeigu nepasitiki medžioklės vadovu

                                    4. Gali tik medžiojant smulkiuosius žvėris

                                    klausimas #36
                                     Kada sunarstyto šautuvo vamzdžius nedraudžiama nukreipti į žmogų?

                                     1. Sunarstyto šautuvo vamzdžių niekada negalima nukreipti į žmogų

                                     2. Kai tam neprieštarauja asmuo, į kurį nukreipiate šautuvo vamzdžius

                                     3. Kai šautuvo vamzdžiuose yra šoviniai su labai smulkiais šratais

                                     4. Kai esi įsitikinęs, kad šautuvas neužtaisytas

                                     klausimas #37
                                      Kokiu atstumu gali būti pavojingos 8 mm grankulkės?

                                      1. Iki 400 m

                                      2. Iki 1500 m

                                      3. Iki 800 m

                                      4. Iki 1000 m

                                      klausimas #38
                                       Kokiu kampu gali šauti galinis flanginis medžiotojas prieš flanginę liniją į tą pusę, kurioje stovi kaimyninis medžiotojas?

                                       1. Gali šauti ne mažesniu kaip 90° kampu

                                       2. Gali šauti ne mažesniu kaip 30° kampu

                                       3. Gali šauti ne mažesniu kaip 45° kampu

                                       4. Šauti į priekį negali

                                       klausimas #39
                                        Kaip turi būti laikomas medžioklinis lygiavamzdis ginklas kelionės metu?

                                        1. Gali būti vežamas sunarstytas, bet be šovinių ir su įjungtu saugikliu

                                        2. Kiekvienas medžiotojas savo ginklą turi vežtis išėmęs iš dėklo ir pasidėjęs šalia savęs

                                        3. Įdėtas į dėklą, nuleistais mušamaisiais mechanizmais ir jei leidžia techninės galimybės – išnarstytas

                                        4. Tik įdėjus į bagažinę

                                        klausimas #40
                                         Ar galima šaudyti lygiavamzdžiu šautuvu sėlinant, jei nuo saulės nusileidimo praėjo 2,5 valandos?

                                         1. Draudžiama

                                         2. Leidžiama

                                         3. Leidžiama tik medžiojant bebrus

                                         4. Leidžiama tik medžiojant šernus

                                         klausimas #41
                                          Kur turi būti nukreipti sunarstyto šautuvo vamzdžiai stovint medžiotojų linijoje ir laukiant medžiojamųjų gyvūnų?

                                          1. Į įtartiną šlamesį

                                          2. Tik į priekį

                                          3. Į priešingą nuo varovų pusę

                                          4. Tik į viršų ar į žemę

                                          klausimas #42
                                           Kada galima taikytis išilgai medžiotojų linijos?

                                           1. Galima tik prieš varymą

                                           2. Galima tik neužtaisytu šautuvu

                                           3. Negalima niekada

                                           4. Galima tik vedant vamzdžiais per liniją bėgantį žvėrį

                                           klausimas #43
                                            Kaip turi būti nešiojamas medžioklinis kombinuotas šautuvas medžioklės metu?

                                            1. Išnarstytas ir įdėtas į dėklą

                                            2. Užtaisytas

                                            3. Perlaužtas, be šovinių lizde ir su įjungtu saugikliu

                                            4. Išnarstytas

                                            klausimas #44
                                             Kas atsakingas už medžioklinių ginklų ir šaudmenų tinkamą laikymą ir saugojimą?

                                             1. Visi šeimos nariai

                                             2. Medžiotojų klubo pirmininkas

                                             3. Asmeniškai kiekvienas medžiotojas

                                             4. Viešosios policijos vadovas

                                             klausimas #45
                                              Kada medžioklinį šautuvą galima naudoti ne tik pagal tiesioginę paskirtį?

                                              1. Galima tik nukritusio laimikio paieškai žolėje

                                              2. Galima tik laimikio ištraukimui iš vandens

                                              3. Negalima niekada

                                              4. Galima tik tada, jei reikia naudotis kaip atrama lipant per kliūtis

                                              klausimas #46
                                               Ar galima medžioti arčiau negu 200 m nuo gyvenamųjų pastatų?

                                               1. Negalima niekada

                                               2. Galima tik medžiojant smulkiąją fauną

                                               3. Galima tik turint pastatų šeimininko leidimą

                                               4. Galima turint visus medžioklei reikalingus dokumentus

                                               klausimas #47
                                                Ką turi paaiškinti medžioklės vadovas, statantis medžiotojus į liniją prie vingiuotų kelių ar miške be kvartalinių linijų?

                                                1. Paaiškinti, kad šūvio kryptį medžiotojai turi pasirinkti patys savarankiškai, priklausomai nuo aplinkybių

                                                2. Paaiškinti, kurioje vietoje jis bus pats

                                                3. Paaiškinti, kada baigsis varymas

                                                4. Medžiotojams nurodyti galimas šaudymo kryptis

                                                klausimas #48
                                                 Ar galima pajudėti iš vietos medžiotojų linijoje kol nesibaigęs varymas?

                                                 1. Draudžiama, kol nepasibaigęs varymas

                                                 2. Galima, bet ne didesniu kaip 25 m spinduliu

                                                 3. Galima tik einant pažiūrėti, ar šautas žvėris krito

                                                 4. Galima iki 5 m į kairę ir į dešinę tik išilgai medžiotojų linijos

                                                 klausimas #49
                                                  Ar galima šauti, jei medžiojamas gyvūnas pasirodo pasibaigus varymui?

                                                  1. Šauti galima tik į stambų kanopinį žvėrį

                                                  2. Galima šauti, jei tai nesukelia pavojaus varovams

                                                  3. Šauti draudžiama, išskyrus atvejį, kai pribaigiamas surastas sužeistas žvėris

                                                  4. Galima šauti tik smulkiąją fauną

                                                  klausimas #50
                                                   Kaip galima šauti į žvėrį medžioklėse varant, stovint ant žemės medžiotojų linijoje?

                                                   1. Stovint arba sėdint

                                                   2. Tik stovint

                                                   3. Stovint, klūpant, sėdint arba gulint

                                                   4. Stovint, klūpant arba sėdint

                                                   klausimas #51
                                                    Kokiame variante pilniausiai išvardintos sąlygos, kaip medžioklinis šautuvas turi būti laikomas ne medžioklės metu?

                                                    1. Išnarstytas, jei leidžia techninės galimybės

                                                    2. Išimtais šoviniais, išnarstytas, nuleistu mušamuoju mechanizmu, įdėtas į dėklą

                                                    3. Išnarstytas ir įdėtas į dėklą

                                                    4. Išnarstytas, įdėtas į dėklą ir nuleistu mušamuoju mechanizmu

                                                    klausimas #52
                                                     Kada negalima medžioti iš bokštelių?

                                                     1. Kai bokštelio konstrukcijos netvirtos ir bokštelis smarkiai siūbuoja

                                                     2. Kai griaudžia perkūnija

                                                     3. Jei bokštelis žemesnis nei 5 metrai

                                                     4. Nuo spalio 1 d. iki kovo 1 d.

                                                     klausimas #53
                                                      Ar galima pasitraukti iš vietos medžiotojų linijoje kol nesibaigęs varymas?

                                                      1. Galima iki 25 m į kairę ir į dešinę išilgai medžiotojų linijos

                                                      2. Galima tik einant pažiūrėti, ar šautas žvėris krito

                                                      3. Galima 15 m spinduliu

                                                      4. Draudžiama, kol nepasibaigęs varymas

                                                      klausimas #54
                                                       Ką privalo medžiotojas medžiojant grandine?

                                                       1. Stengtis išlaikyti tiesią liniją

                                                       2. Matyti, kur yra medžioklės vadovas

                                                       3. Pranešus kaimyniniam medžiotojui nedelsiant bėgti prie sužeisto žvėries

                                                       4. Eiti kuo tyliau ir be vadovo leidimo nesustoti

                                                       klausimas #55
                                                        Kaip leidžiama laukti pasirodančių gyvūnų medžiotojų linijoje?

                                                        1. Stovint arba sėdint

                                                        2. Stovint, sėdint arba gulint

                                                        3. Jei leidžia oro sąlygos – sėdint arba gulint

                                                        4. Tik stovint

                                                        klausimas #56
                                                         Kaip turi būti nešiojamas medžioklinis lygiavamzdis šautuvas medžioklės metu?

                                                         1. Išnarstytas

                                                         2. Perlaužtas, be šovinių lizde ir su įjungtu saugikliu

                                                         3. Išnarstytas ir įdėtas į dėklą

                                                         4. Užtaisytas

                                                         klausimas #57
                                                          Kada galima pradėti ieškoti sužeisto žvėries medžioklėje varant?

                                                          1. Praėjus ne mažiau kaip 1 valandai po šūvio

                                                          2. Reikia nuspręsti savarankiškai

                                                          3. Tik leidus medžioklės vadovui

                                                          4. Jei sunkiai sužeistas stambus kanopinis žvėris– nedelsiant

                                                          klausimas #58
                                                           Kaip turi būti išbandomi šautuvai ar šaudmenys?

                                                           1. Miške, pamiškėje ar pievoje, jeigu tai negąsdina žvėrių

                                                           2. Iš anksto suderinus sužemės savininkais

                                                           3. Šaudykloje ar kitoje saugioje vietoje, įsitikinus, kad nėra pavojaus žmonėms ar gyvūnams ir užpildžius medžioklės lapą

                                                           4. Bet kur, bet būtinai dalyvaujant policijos pareigūnui

                                                           klausimas #59
                                                            Kokiu atstumu gali būti pavojingi 4 mm šratai?

                                                            1. Iki 1500 m

                                                            2. Iki 1000 m

                                                            3. Iki 250 m

                                                            4. Iki 400 m

                                                            klausimas #60
                                                             Iš kokių bokštelių galima medžioti?

                                                             1. Tik iš neaukštesnių, nei 5 metrai

                                                             2. Tik iš medinių

                                                             3. Tik iš standartinių, pirktų specializuotose parduotuvėse

                                                             4. Iš bokštelių, kurių kopėčios, grindys, sėdynės ir kitos dalys yra tvirtos

                                                             klausimas #61
                                                              Kurie medžiotojai pasirinko teisingas šaudymo kryptis?

                                                              1. Tik A

                                                              2. B, C ir D

                                                              3. Tik B

                                                              4. A, B ir C

                                                              klausimas #62
                                                               Kada galima šaudyti iš bokštelių?

                                                               1. Jei bokštelis ne senesnis, nei dveji metai

                                                               2. Nuo birželio mėnesio 1 d. iki spalio 1 d.

                                                               3. Kai medžiotojas žino, kad tikrai neiškris iš bokštelio

                                                               4. Kai gerai matomas šaudymo sektorius ir taikinys

                                                               klausimas #63
                                                                Ar Medžioklės taisyklės leidžia medžioklės metu laikinai perduoti naudotis šautuvą kitam medžiotojui?

                                                                1. Draudžia

                                                                2. Draudžia, išskyrus atvejį, kai ginklas perduodamas šeimos nariui

                                                                3. Nedraudžia, jeigu tas medžiotojas turi teisę laikyti ir nešiotis tos kategorijos ginklą

                                                                4. Draudžia tik ilgesniam kaip 3 parų laikotarpiui

                                                                klausimas #64
                                                                 Kodėl negalima šauti lygiavamzdžiu šautuvu išsyk iš abiejų vamzdžių?

                                                                 1. Pavojinga, nes gali sprogti vamzdžiai ir tą draudžia Medžioklės taisyklės

                                                                 2. Medžiojant stambius kanopinius žvėris yra galimybė pataikyti grankulkėmis

                                                                 3. Medžiojant paukščius padidėja sklaida

                                                                 4. Neaišku, iš kurio vamzdžio paleistas šūvis pataikys

                                                                 klausimas #65
                                                                  Kieno nurodymus vykdo varovai?

                                                                  1. Vadovaujasi savo nuožiūra

                                                                  2. Elgiasi priklausomai nuo aplinkybių

                                                                  3. Medžioklės ir varovų vadovų

                                                                  4. Vyriausio amžiumi medžiotojo

                                                                  klausimas #66
                                                                   Kada galima pradėti ieškoti sužeisto žvėries, jeigu varant medžioja tik 3 medžiotojai?

                                                                   1. Galima pradėti ieškoti po šūvio praėjus 3-4 minutėms, bet apie tai sprendžia kiekvienas medžiotojas individualiai

                                                                   2. Galima tik leidus medžioklės vadovui

                                                                   3. Galima tik pranešus bent vienam medžioklėje dalyvaujančiam medžiotojui

                                                                   4. Galima tik žinant, kad žvėris jau nusibaigė

                                                                   klausimas #67
                                                                    Kada galima šaudyti į neaiškiai matomą taikinį?

                                                                    1. Negalima niekada

                                                                    2. Galima tik medžiojant šernus vasarą, tykojant bokšteliuose

                                                                    3. Tik tada, kai blogas matomumas, labai smarkiai sninga ar lyja

                                                                    4. Galima tik aiškiai girdint medžiojamo žvėries garsus

                                                                    klausimas #68
                                                                     Kurie medžiotojai pasirinko teisingas šaudymo kryptis?

                                                                     1. Tik B

                                                                     2. Tik A

                                                                     3. Tik C

                                                                     4. Visi

                                                                     klausimas #69
                                                                      Ar galima šauti į varovų pusę, jei jie prie linijos priartėjo per 200 m?

                                                                      1. Galima, jei tai nesukelia varovams pavojaus ir matoma, kur smigs kulka ar šratai

                                                                      2. Galima tik tada, jei nemato medžioklės vadovas

                                                                      3. Draudžiama

                                                                      4. Galima tik tada, kai pribaigiamas sužeistas žvėris

                                                                      klausimas #70
                                                                       Kurie medžiotojai pasirinko teisingas šaudymo kryptis?

                                                                       1. Visi

                                                                       2. B

                                                                       3. A

                                                                       4. B, C ir D

                                                                       klausimas #71
                                                                        Ką būtina padaryti po įtartino (silpno ar užsitęsusio) šūvio?

                                                                        1. Sutepti šautuvo vamzdžius

                                                                        2. Įsitikinti, ar šautuvo vamzdžiuose nėra likusių kamščių

                                                                        3. Patikrinti, šovinius

                                                                        4. Išvalyti tepalą iš vamzdžių

                                                                        klausimas #72
                                                                         Ar galima šauti išilgai vandens telkinio pakrantės arba link jos?

                                                                         1. Galima tik įsitikinus, kad nendryne nėra žmonių ar gyvūnų

                                                                         2. Negalima

                                                                         3. Galima tik medžiojant varninius paukščius

                                                                         4. Galima tik paukščius, skrendančius aukščiau nei žmogaus ūgis

                                                                         klausimas #73
                                                                          Kada galima atidaryti šautuvą, jeigu paspaudus nuleistuką jis neiššauna?

                                                                          1. Atidaryti galima tik specialiose dirbtuvėse

                                                                          2. Ne anksčiau, nei po 10 sekundžių

                                                                          3. Ne anksčiau kaip po minutės

                                                                          4. Ne anksčiau, kaip po valandos

                                                                          klausimas #74
                                                                           Jeigu statomi medžiotojai flange, už kiek metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo kampo gali būti statomas pirmasis flanginis medžiotojas?

                                                                           1. Ne mažiau kaip už 100 m

                                                                           2. Ne mažiau kaip už 50 m

                                                                           3. Ne daugiau kaip už 40 m

                                                                           4. Ne daugiau kaip už 100 m

                                                                           klausimas #75
                                                                            Kaip reikia įlipti į valtį medžiojant vandens paukščius?

                                                                            1. Įsitikinus, kad valtis nejudamai stovi krante, užsitaisyti šautuvą ir atsisėdus laukti, kol irkluotojas nustums į vandenį

                                                                            2. Perspėjus aplinkinius medžiotojus ir iš anksto užsitaisius šautuvą

                                                                            3. Užsitaisyti šautuvą ir pasiruošti šūviui prieš sėdant į valtį, nes valtyje tai daryti nesaugu

                                                                            4. Įlipti į valtį galima tik su neužtaisytu medžiokliniu šautuvu

                                                                            klausimas #76
                                                                             Ar galima šaudyti iš pripučiamos valties?

                                                                             1. Negalima

                                                                             2. Galima tik medžiojant laukius

                                                                             3. Galima tik jeigu valties dugnas kietas

                                                                             4. Galima tik sėdint ir tik šaudant į priešingą irkluotojui pusę

                                                                             klausimas #77
                                                                              Ar gali medžiotojai, varyme varantys žvėris neštis užtaisytą šautuvą?

                                                                              1. Gali

                                                                              2. Gali, jei medžiojama smulkioji fauna

                                                                              3. Negali

                                                                              4. Gali, jei medžiojami šernai

                                                                              klausimas #78
                                                                               Ar leidžiama šaudyti dviem medžiotojams iš karto, medžiojant iš valties?

                                                                               1. Draudžiama

                                                                               2. Leidžiama tik medžiojant laukius

                                                                               3. Leidžiama, jeigu vienas medžiotojas šaudo atsistojęs

                                                                               4. Leidžiama tik sėdint nusisukus vienam nuo kito ir išmetus 2 inkarus

                                                                               klausimas #79
                                                                                Ar medžioklės taisyklės draudžia medžiotojui šauti į žvėrį, medžiojant prie kelių, jei žvėris stabtelėjo ant kelio?

                                                                                1. Draudžia

                                                                                2. Nedraudžia, jeigu tai nekelia pavojaus aplinkiniams

                                                                                3. Draudžia tik medžiojant kanopinius žvėris

                                                                                4. Nedraudžia tik medžiojant kiškius

                                                                                klausimas #80
                                                                                 Kurie medžiotojai pasirinko teisingas šaudymo kryptis?

                                                                                 1. Tik B

                                                                                 2. A ir B

                                                                                 3. A, B ir C

                                                                                 4. C ir D

                                                                                 klausimas #81
                                                                                  Kuo turi būti įsitikinęs medžiotojas, jeigu jis šauna ant vandens esantį paukštį ?

                                                                                  1. Ant vandens esančių gyvūnų šauti negalima

                                                                                  2. Tuo, kad nuo vandens paviršiaus atšokę šratai nebus kam nors pavojingi

                                                                                  3. Tuo, kad sumedžiotą gyvūną pavyks greitai ištraukti, antraip jis nuskęs

                                                                                  4. Kad tikrai pataikys, antraip bus sunku surasti

                                                                                  klausimas #82
                                                                                   Kaip reikia elgtis išlipant iš labai aukšto tykojimo bokštelio?

                                                                                   1. Su virve nuleisti šautuvą ir pačiam išlipus iš šautuvo išimti šovinius

                                                                                   2. Tyliai išlipti ir saugiai pasiekus žemę išimti šovinius

                                                                                   3. Išlipant laikyti paruoštą šautuvą ir stebėti, ar nepasirodys žvėrys

                                                                                   4. Prieš išlipant išimti šovinius

                                                                                   klausimas #83
                                                                                    Medžiojant grandine, medžiotojas privalo:

                                                                                    1. Iš tolo aplenkti naminius gyvulius

                                                                                    2. Į abu vamzdžius įsidėti vienodus šovinius

                                                                                    3. Laikytis medžioklės vadovo reikalavimų

                                                                                    4. Nesišnekėti su kaimynais grandinėje

                                                                                    klausimas #84
                                                                                     Kas nustato kiekvieno medžiotojo vietą medžiotojų linijoje?

                                                                                     1. Artimiausias kaimynas iš kairės

                                                                                     2. Kiekvienas medžiotojas savarankiškai

                                                                                     3. Artimiausias kaimynas iš dešinės

                                                                                     4. Medžioklės vadovas

                                                                                     klausimas #85
                                                                                      Kada medžioklėse varant dalyvaujantis medžiotojas iš medžiotojų linijos gali šaudyti sėdėdamas?

                                                                                      1. Kai medžiojama tik smulkieji medžiojamieji žvėrys

                                                                                      2. Kai tai leidžia medžioklės vadovas

                                                                                      3. Kai pavargsta

                                                                                      4. Kai šaudo iš Medžiotojų linijoje įrengto bokštelio, kurio kraštai, skirti šautuvu atremti yra Ne mažesniame aukštyje nuo žemės paviršiaus kaip žmogaus ūgis

                                                                                      klausimas #86
                                                                                       Kaip turi būti nešiojamas medžioklinis graižtvinis šautuvas medžioklės metu?

                                                                                       1. Užtaisytas

                                                                                       2. Išnarstytas

                                                                                       3. Be šovinių lizde ir su įjungtu saugikliu

                                                                                       4. Su ištraukta ir išimta spyna

                                                                                       klausimas #87
                                                                                        Ar galima šaudyti šoviniais, užtaisytais didesne nei leidžiama parako norma?

                                                                                        1. Galima tik šaudant kulkomis

                                                                                        2. Negalima

                                                                                        3. Galima, jei oro temperatūra žemesnė nei 150 C

                                                                                        4. Galima, jeigu parako norma neviršija 20 % leidžiamos instrukcijoje

                                                                                        klausimas #88
                                                                                         Kokiu atstumu pavojingos lygiavamzdžio šautuvo kulkos?

                                                                                         1. Iki 3000 m

                                                                                         2. Iki 500 m

                                                                                         3. Iki 1000 m

                                                                                         4. Iki 1500 m

                                                                                         klausimas #89
                                                                                          Ar galima medžioti iš valties?

                                                                                          1. Negalima niekada

                                                                                          2. Galima tik iš techniškai tvarkingos valties, kurioje yra gelbėjimosi priemonės

                                                                                          3. Galima, bet tik iš medinės

                                                                                          4. Galima tik turint irkluotojo pažymėjimą

                                                                                          klausimas #90
                                                                                           Koks vienintelio flange stovinčio medžiotojo šaudymo sektorius laipsniais?

                                                                                           1. 180

                                                                                           2. 270

                                                                                           3. 210

                                                                                           4. 90

                                                                                           klausimas #91
                                                                                            Kur turi būti nukreipti sunarstyto šautuvo vamzdžiai tykojant bokštelyje ir laukiant medžiojamųjų gyvūnų?

                                                                                            1. Tik į viršų ir į žemę

                                                                                            2. Į įtartiną šlamesį

                                                                                            3. Tik į viršų

                                                                                            4. Į šoną

                                                                                            klausimas #92
                                                                                             Kokiu kampu gali šauti galinis flanginis medžiotojas už flanginės linijos į tą pusę, kurioje stovi kaimyninis medžiotojas?

                                                                                             1. Šauti į priekį negali

                                                                                             2. Gali šauti ne mažesniu kaip 30° kampu

                                                                                             3. Gali šauti ne mažesniu kaip 90° kampu

                                                                                             4. Gali šauti ne mažesniu kaip 45° kampu

                                                                                             klausimas #93
                                                                                              Kur gali būti išbandomi šautuvai ar šaudmenys?

                                                                                              1. Šaudykloje ar kitoje saugioje vietoje, įsitikinus, kad nėra pavojaus žmonėms ar gyvūnams

                                                                                              2. Bet kur, bet būtinai dalyvaujant policijos pareigūnui

                                                                                              3. Medžioklės metu, medžiojant smulkiąją fauną

                                                                                              4. Tik specialioje šaudykloje

                                                                                              klausimas #94
                                                                                               Kada gali būti užtaisomas šautuvas atvykus į medžioklės plotus medžioti varant?

                                                                                               1. Kai leidžia vyriausias medžiotojas

                                                                                               2. Kai pamatomas medžiotinas žvėris

                                                                                               3. Pagal medžiotojų tarpusavio susitarimą

                                                                                               4. Tik užpildžius medžioklės lapą ir atsistojus į šaudymo vietą medžiotojų linijoje

                                                                                               klausimas #95