Medžioklės istorija, medžiotojų organizacijos ir medžioklės teisė

Ar reikia tauriojo briedžio ragus dažyti?

1. Reikia

2. Jokiu būdu negalima dažyti, nes vertinamas jų natūralus grožis

3. Tą nurodo medžioklės trofėjų ekspertų komisija per trofėjų apžiūrą

4. Medžiotojas gali pats nuspręsti

klausimas #1
  Kam Lietuvoje nuosavybės teise priklauso laisvėje gyvenantys medžiojamieji gyvūnai?

  1. Niekam nepriklauso

  2. Valstybei

  3. Žemės ir miškų savininkams

  4. Medžiotojams

  klausimas #2
   Kokios gyvūnų rūšys Lietuvoje buvo išnaikintos arba beveik išnaikintos iki 20 amžiaus pradžios?

   1. Kiškiai, voverės, jerubės

   2. Antys, tetervinai, slankos, perkūno oželiai

   3. Stumbrai, meškos, briedžiai, elniai, bebrai, gulbės

   4. Lapės, vilkai, barsukai, kiaunės

   klausimas #3
    Ko, pagal Medžioklės taisykles, prieš medžioklę neprivalo atlikti medžioklės vadovas?

    1. Patirinti medžioklės dalyvių medžiotojų bilietus

    2. Patirinti medžioklės dalyvių saugaus elgesio medžioklėje žinias

    3. Parodyti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams šunis, kurie bus naudojami medžioklėje

    4. Patirinti medžioklės dalyvių leidimus laikyti (nešiotis) medžioklinį ginklą

    klausimas #4
     Kas įvertina laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams?

     1. Sklypo, kuriame padaryta žala savininkas

     2. Savivaldybės sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija

     3. Medžioklės plotų naudojai kartu su savininku

     4. Regioninių aplinkos apsaugos departamentų paskirti specialistai

     klausimas #5
      Kokios medžioklės vyravo tarpukario Lietuvoje?

      1. Šernų

      2. Stambiosios faunos

      3. Vištinių paukščių

      4. Smulkiosios faunos

      klausimas #6
       Kurie iš čia išvardintų stirnino ragų matavimų yra svarbiausi, lemiantys jų vertę pagal CIC vertinimo sistemą?

       1. Skėtra

       2. Kamienų ilgis

       3. Ragų svoris ir tūris

       4. Rožių grožis

       klausimas #7
        Kokiam atstumui esant nebegalima šauti į briedį lygiavamzdžiu šautuvu?

        1. Virš 45 m

        2. Virš 35 m

        3. Virš 40 m

        4. Virš 30 m

        klausimas #8
         Kuri iš čia išvardintų medžioklės priemonių pagal medžioklės taisykles yra teisėta?

         1. Natūralus masalas

         2. Vilkduobė

         3. Nuodai

         4. Ugnis ir dūmai žvėrims iš urvų išvaryti

         klausimas #9
          Kas yra gailestingumo arba malonės šūvis?

          1. Atsisakymas šauti į nusitaikytą gyvūną

          2. Tai šūvis iš arti į sužeistą gyvūną, kad nutraukti jo kančias

          3. Simbolinis vyriausio medžioklės dalyvio šūvis pradedant medžioklės sezoną

          4. Paskutinis šūvis medžioklės dieną

          klausimas #10
           Ar Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įstatymuose buvo medžiojamąją fauną saugančių nuostatų?

           1. Buvo labai nedaug

           2. Buvo

           3. Nebuvo

           4. Buvo nedaug, ir didžioji jų dalis fauną gynė tik kaip feodalų nuosavybę

           klausimas #11
            Koks svarbiausias ilčių matavimas, lemiantis jų vertę pagal CIC vertinimo sistemą?

            1. Apatinių ilčių ilgis

            2. Visų ilčių svoris

            3. Viršutinių ilčių apimtis

            4. Apatinių ilčių plotis

            klausimas #12
             Kokios spalvos medžioklinę aprangą nešioja dauguma Europos medžiotojų?

             1. Įvairių atspalvių žalios

             2. Maskuojamosios

             3. Margos

             4. Chaki

             klausimas #13
              Ar atstovaujami Lietuvos medžiotojų interesai Europos sąjungos struktūrose?

              1. Neatstovaujami

              2. Greitai bus atstovaujami

              3. Nėra būtinybės atstovauti

              4. Atstovaujami per Europos Sąjungos medžioklės ir laukinės faunos apsaugos asociacijų federaciją, kurios narė yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija

              klausimas #14
               Ar reikia briedžio ragus lakuoti?

               1. Reikia

               2. Jokiu būdu negalima lakuoti, nes vertinamas jų natūralus grožis

               3. Tą nurodo medžioklės trofėjų ekspertų komisija per trofėjų apžiūrą

               4. Medžiotojas gali pats nuspręsti

               klausimas #15
                Kuris iš čia pateiktų sąrašų tiksliai išvardija visus Medžioklės taisyklių reikalaujamus įrašus antroje medžioklės lapo pusėje?

                1. Medžioklės data, medžioklės vieta, medžioklės dalyvių sąrašas, panaudotų licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti numeriai

                2. Medžioklės data, medžioklės dalyviai: medžiotojai ir varovai, sumedžioti gyvūnai

                3. Medžioklės data, dalyvaujančių medžiotojų vardų pirmosios raidės ir pavardės, jų medžiotojų bilietų numeriai, medžiotojų parašai, sumedžioti gyvūnai.

                4. Dalyvaujančių medžiotojų sąrašas, jų parašai, varovų sąrašas, jų parašai

                klausimas #16
                 Kada pagal galiojančias medžioklės taisykles medžiojami briedžių patinai?

                 1. nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.

                 2. Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.

                 3. Nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 15 d.

                 4. Nuo rugpjūčio 15 d. iki lapkričio 1 d.

                 klausimas #17
                  Kaip vadinasi didžiausia šiuo metu medžiotojų organizacija Lietuvoje?

                  1. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija

                  2. Lietuvos medžiotojų asociacija

                  3. Lietuvos medžiotojų draugija

                  4. Lietuvos medžiotojų sąjunga

                  klausimas #18
                   Kurį laikotarpį Lietuvos medžioklės istorijoje galima vadinti labiausiai nualinusiu fauną?

                   1. Tarpukario nepriklausomybės

                   2. Carinės okupacijos

                   3. Viduramžių

                   4. Sovietmečio

                   klausimas #19
                    Kiek laiko reikia virinti elninių žvėrių kaukoles?

                    1. 30 minučių

                    2. 4 valandas

                    3. 1 valandą

                    4. Priklausomai nuo žvėries amžiaus, nuo 1, 5 iki 2 valandų

                    klausimas #20
                     Kas išduoda leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete?

                     1. Seniūnijų seniūnai

                     2. Savivaldybių tarybos

                     3. Aplinkos ministerija

                     4. Apskričių viršininkai

                     klausimas #21
                      Ar galima varninių paukščių gaudymui naudoti klijus?

                      1. Draudžiama

                      2. Galima, kai reikia reguliuoti jų gausą

                      3. Galima tik gyvenvietėse

                      4. Galima

                      klausimas #22
                       Kuris iš čia išvardintų tauriojo elnio ragų matavimų yra svarbiausias, lemiantis jų vertę pagal CIC vertinimo sistemą?

                       1. Pokarūninių šakų ilgis

                       2. Akinių šakų ilgis

                       3. Skėtra

                       4. Ragų kamienų apimtys

                       klausimas #23
                        Ar leidžiama medžioti ne medžioklei skirtais ginklais?

                        1. Draudžiama

                        2. Leidžiama

                        3. Leidžiama tik medžiotojams, turintiems selekcininko kvalifikaciją

                        4. Leidžiama tik medžiotojams, turintiems didesnį negu 10 metų medžiotojo stažą

                        klausimas #24
                         Ar reikia tauriojo elnio ragus lakuoti?

                         1. Medžiotojas gali pats nuspręsti

                         2. Reikia

                         3. Tą nurodo medžioklės trofėjų ekspertų komisija per trofėjų apžiūrą

                         4. Jokiu būdu negalima lakuoti, nes vertinamas jų natūralus grožis

                         klausimas #25
                          Kada medžioklei turi vadovauti medžioklės vadovas?

                          1. Kai medžioklėje dalyvauja daugiau, kaip vienas medžiotojas

                          2. Kai medžioklė vyksta labai sudėtingomis sąlygomis

                          3. Kai medžiojami kanopiniai žvėrys

                          4. Kai medžioja nepatyręs medžiotojas

                          klausimas #26
                           Kokį minimalų medžioklės ploto vieneto plotą nustato Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas?

                           1. 5000 ha

                           2. 500 ha

                           3. 1000 ha

                           4. 100 ha

                           klausimas #27
                            Kuris iš čia išvardintų paukščių nepriskiriamas medžiojamiesiems gyvūnams?

                            1. Slanka

                            2. Kurtinys

                            3. Kovas

                            4. Suopis

                            klausimas #28
                             Kur leidžiama medžioti grandine?

                             1. Atželiančiose plynose kirtavietėse

                             2. Atviruose laukuose

                             3. Pelkėse

                             4. Pušynuose

                             klausimas #29
                              Kokiam minimaliam terminui išduodamas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius?

                              1. 50 metų

                              2. 99 metams

                              3. 10 metų

                              4. 1 metams

                              klausimas #30
                               Kuriam iš čia išvardintų medžioklės būdų yra nustatytas naudojimo terminas?

                               1. Medžioklė su spąstais

                               2. Medžioklė varant

                               3. Medžioklė su vėliavėlėmis

                               4. Medžioklė tykojant

                               klausimas #31
                                Kokios institucijos tvarko medžioklės plotų vienetų sudarymą ir jų ribų pakeitimą?

                                1. Vidaus reikalų ir Ūkio ministerijos

                                2. Miškų urėdijos ir seniūnijos

                                3. Seimas ir Vyriausybė

                                4. Savivaldybės ir apskritys

                                klausimas #32
                                 Kokie reikalavimai keliami medžiotojui, norinčiam medžioti suaugusius elninių žvėrių patinus?

                                 1. Jokie reikalavimai nekeliami

                                 2. Būti ypatingai taikliam

                                 3. Turėti specialų medžioklinį šautuvą

                                 4. Turėti nustatyta tvarka įgytą medžiotojo selekcininko kvalifikaciją

                                 klausimas #33
                                  Kas pagal Medžioklės taisykles nėra nurodoma pirmoje medžioklės lapo pusėje?

                                  1. Medžiotojo galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklą numerį

                                  2. Medžioklės vieneto, kuriame leidžiama medžioti, pavadinimas

                                  3. Medžiotojo, kuriam leidžiama medžioti, vardas ir pavardė

                                  4. Medžioklės lapo galiojimo laikas

                                  klausimas #34
                                   Ar reikia plėšrūnų kaukoles lakuoti?

                                   1. Jokiu būdu negalima dažyti, nes vertinamas jų natūralus grožis

                                   2. Tą nurodo medžioklės trofėjų ekspertų komisija per trofėjų apžiūrą

                                   3. Medžiotojas gali pats nuspręsti

                                   4. Reikia

                                   klausimas #35
                                    Ko, pagal Medžioklės taisykles, prieš medžioklę medžioklės vadovas neprivalo atlikti?

                                    1. Nurodyti medžiotojams jų individualios sėlinimo teritorijos ribas, jeigu bus medžiojama sėlinant

                                    2. Informuotu apie sumedžiotų gyvūnų mėsos dalybas

                                    3. Pranešti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams, kiek ir kokių žvėrių ir paukščių bus medžiojama

                                    4. Priminti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus

                                    klausimas #36
                                     Koks turi būti medžiotojo elgesys prieš šūvį?

                                     1. Rimtas

                                     2. Atsipalaidavęs

                                     3. Linksmas

                                     4. Medžiotojas prieš šūvį turi būti susikaupęs ir atsakingas

                                     klausimas #37
                                      Ar medžiojami dančiasnapiai?

                                      1. Medžiojami tik rudeninio traukimo metu

                                      2. Medžiojami tik žuvininkystės ūkiuose, nes sulesa daug žuvų

                                      3. Medžiojami tik didieji dančiasnapiai

                                      4. Nemedžiojami

                                      klausimas #38
                                       Kuo tapo medžioklė, pirmykštei žmonių bendruomenei skylant į skirtingos padėties ir teisių luomus?

                                       1. Medžioklė buvo uždrausta

                                       2. Medžioklė pamažu virto valdančiojo luomo pramoga ir kai kurių luomų prievole

                                       3. Medžioklė tapo visų luomų pramoga

                                       4. Medžioklė tapo karių paruošimo priemone

                                       klausimas #39
                                        Kurie iš čia išvardintų briedžio ragų matavimų yra svarbiausi, lemiantys jų vertę pagal CIC vertinimo sistemą?

                                        1. Šakų ilgis

                                        2. Kamienų apimtis

                                        3. Šakų skaičius

                                        4. Menčių plotis ir skėtra

                                        klausimas #40
                                         Kurio iš čia išvardintų dokumentų neprivalu turėti medžioklėje?

                                         1. Leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius

                                         2. Medžioklės lapo

                                         3. Medžiotojo bilieto

                                         4. Galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklą

                                         klausimas #41
                                          Kokie gyvūnai pagal Medžioklės taisykles gali būti gaudomi spąstais, garantuojančiais staigią jų žūtį?

                                          1. Visi medžiojamieji gyvūnai, kuriems Medžioklės taisyklių yra nustatytas medžioklės terminas

                                          2. Tik bebrai

                                          3. Plėšrieji žvėrys (išskyrus vilką), bebrai ir ondatros

                                          4. Tik plėšrieji žvėrys

                                          klausimas #42
                                           Medžioklės plotų naudotojai turi teisę:

                                           1. Susitarę su žemės sklypų savininkais statyti medžioklės įrenginius

                                           2. Gerinti medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygas

                                           3. Įstatymų nustatyta tvarka gauti finansinę pagalbą retų ir nykstančių medžiojamųjų gyvūnų rūšių populiacijoms atskirti

                                           4. Susitarę su žemės sklypų savininkais nustatyti elninių žvėrių sumedžiojimo limitus

                                           klausimas #43
                                            Kada individualiai medžiojantis medžiotojas medžioklės lape nurodo kiek ir kokių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiota?

                                            1. Nedelsiant, kai tik išsirenkama, kuris iš stebimų gyvūnų bus šaunamas

                                            2. Nedelsiant, kai sumedžiojamas gyvūnas, jo sumedžiojimo vietoje

                                            3. Prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama

                                            4. Parsigabenus sumedžiotą gyvūną namo

                                            klausimas #44
                                             Kuriuo iš čia išvardintų laikotarpių pagal galiojančias Medžioklės taisykles leidžiama medžioti miškuose varant?

                                             1. Visą rudenį ir žiemą

                                             2. Nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 1 d.

                                             3. Nuo spalio 15 d. iki vasario 1 d.

                                             4. Visą žiemą

                                             klausimas #45
                                              Kiek medžiotojų, varovų ir šunų pagal Medžioklės taisykles gali dalyvauti medžioklėje su varovais?

                                              1. Ne daugiau 15 medžiotojų, ne daugiau 10 varovų ir ne daugiau 3 šunų

                                              2. Tiek, kiek leidžia medžioklės vadovas

                                              3. Medžiotojų, varovų ir šunų skaičius neribojamas

                                              4. Medžioklės varant dalyvių skaičius priklauso nuo medžioklės plotų pobūdžio

                                              klausimas #46
                                               Ar reikia stirnino ragus dažyti?

                                               1. Medžiotojas gali pats nuspręsti

                                               2. Reikia

                                               3. Jokiu būdu negalima dažyti, nes vertinamas jų natūralus grožis

                                               4. Tą nurodo medžioklės trofėjų ekspertų komisija per trofėjų apžiūrą

                                               klausimas #47
                                                Ar reikia tauriojo elnio ragus dažyti?

                                                1. Medžiotojas gali pats nuspręsti

                                                2. Reikia

                                                3. Tą nurodo medžioklės trofėjų ekspertų komisija per trofėjų apžiūrą

                                                4. Jokiu būdu negalima dažyti, nes vertinamas jų natūralus grožis

                                                klausimas #48
                                                 Kurį iš čia išvardintų žvėrių, jo tykojant, galima apšviesti medžiokliniu prožektoriumi?

                                                 1. Briedį

                                                 2. Lapę

                                                 3. Šerną

                                                 4. Bebrą

                                                 klausimas #49
                                                  Kurių iš čia išvardintų gyvūnų negalima naikinti nepaisant Medžioklės Lietuvos respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimų?

                                                  1. Kurmių

                                                  2. Šeškų

                                                  3. Žiurkių

                                                  4. Pelių

                                                  klausimas #50
                                                   Dėl kurios iš šių priežąsčių medžioklės plotų naudotojui nepanaikinamas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius?

                                                   1. Jei sistemingai neišnaudoja nustatyto elninių žvėrių sumedžiojimo limito

                                                   2. Jei ilgiau kaip 6 mėnesius nemokėjo mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

                                                   3. Jei nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų

                                                   4. Jei ilgiau kaip 3 mėnesius neatlygino teismo sprendimu nustatytos medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos

                                                   klausimas #51
                                                    Kokie apribojimai yra taikomi medžioklei sėlinant?

                                                    1. Draudžiama sėlinti prie įniršusių stambiųjų medžiojamųjų gyvūnų

                                                    2. Leidžiama sėlinti tik poromis

                                                    3. Negalima sėlinti toliau, kaip 5 km.

                                                    4. Leidžiama sėlinti tik šviesiuoju paros metu

                                                    klausimas #52
                                                     Kada medžiojamos žąsys?

                                                     1. nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.

                                                     2. nuo rugpjūčio 15 d. iki išskrendant

                                                     3. nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d.

                                                     4. nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 1 d.

                                                     klausimas #53
                                                      Kokiomis kulkomis draudžiama šauti į taurųjį elnią iš graižtvinio šautuvo?

                                                      1. Švininėmis

                                                      2. Besisukančiomis

                                                      3. Neekspansyviomis kulkomis

                                                      4. Mažesnio nei 12 g masės

                                                      klausimas #54
                                                       Kuri iš šių problemų po nepriklausomybės atkūrimo nebuvo paveldėta iš sovietmečio?

                                                       1. Nesusiklostę medžiotojų santykiai su žemės ir miško savininkais

                                                       2. Pasenęs dalie medžiotojų požiūris į medžioklę, kaip į pasipelnymo šaltinį

                                                       3. Nuolatinė teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, kaita

                                                       4. Medžiotojų supriešinimas su visuomenę

                                                       klausimas #55
                                                        Kuris iš čia išvardintų paukščių priskiriamas medžiojamiesiems gyvūnams?

                                                        1. Griežlė

                                                        2. Rudagalvė kryklė

                                                        3. Rudagalvis kiras

                                                        4. Grąžiagalvė

                                                        klausimas #56
                                                         Kokią įtaką medžioklė turėjo žmogaus, kaip biologinės rūšies formavimuisi?

                                                         1. Kai kurias žmogaus evoliucijos atšakas medžioklė atvedė į aklavietę

                                                         2. Kolektyvinė medžioklė skatino bendruomeninių ryšių ir kalbos įgūdžių formavimąsi, o sumedžiotų gyvūnų mėsoje esantys gyvulinės kilmės baltymai skatino smegenų audinio vystymąsi

                                                         3. Medžioklė turėjo labai menką įtaką žmogaus evoliucijai

                                                         4. Neturėjo jokios

                                                         klausimas #57
                                                          Kokiomis kulkomis draudžiama šauti į stirną iš graižtvinio šautuvo?

                                                          1. Švininėmis

                                                          2. Mažesnio nei 12 g masės

                                                          3. Neekspansyviomis kulkomis

                                                          4. Besisukančiomis

                                                          klausimas #58
                                                           Ko, pagal Medžioklės taisykles, neprivalo užtikrinti medžioklės vadovas?

                                                           1. Kad visos sumedžiotų gyvūnų dorojimo atliekos būtų sumetamos į pirminio žvėrių dorojimo aikštelių žvėrienos atliekų duobes

                                                           2. Kad būtų atlikta visų sumedžiotų šernų veterinarinė ekspertizė

                                                           3. Kad visi varovai vilkėtų ryškios spalvos liemenes

                                                           4. Kad visi medžioklės dalyviai turėtų vienodas galimybes sumedžioti žvėrį ar paukštį

                                                           klausimas #59
                                                            Kokius gyvūnus galima medžioti tykojant?

                                                            1. Tik medžiojamus žvėris

                                                            2. Tik kanopinius ir plėšrūnus žvėris

                                                            3. Tik kanopinius žvėris

                                                            4. Visus medžiojamus gyvūnus, kuriems Medžioklės taisyklių yra nustatytas medžioklės terminas

                                                            klausimas #60
                                                             Ką turi užtikrinti medžiotojas, jei po šūvio sužeistas žvėris ilgą laiką lieka gyvas?

                                                             1. Užtikrinti, kad kitą kartą šūvis būtų taiklesnis

                                                             2. Užtikrinti, kad medžioklės vietoje neliktų tuščių tūtelių

                                                             3. Užtikrinti greitą žvėries žūti –turi paleisti šūvį, kad sužeistas žvėris nesikankintų

                                                             4. Užtikrinti galimybę žvėriui ramiai pasitraukti į mišką

                                                             klausimas #61
                                                              Ką medžiotojai privalo padaryti ne medžioklės sezono metu sumedžioję aiškiai sergantį medžiojamąjį gyvūną?

                                                              1. Išsikviesti girininką ir parodyti jam sumedžiotą sergantį gyvūną

                                                              2. Privalo elgtis taip, kaip ir įprastoje medžioklėje

                                                              3. Nedelsiant apie tai pažymėti medžioklės lape ir per 12 val. pranešti rajono aplinkos apsaugos departamentui

                                                              4. Pranešti apie tai seniūnui

                                                              klausimas #62
                                                               Kada įsigaliojo Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas?

                                                               1. 2002 m.

                                                               2. 2000 m.

                                                               3. 1994 m.

                                                               4. 1991 m.

                                                               klausimas #63
                                                                Kurioje iš šių teritorijų medžioti nedraudžiama?

                                                                1. Botaniniame draustinyje

                                                                2. Urbanizuotoje teritorijoje

                                                                3. Rezervate

                                                                4. Kapinėse

                                                                klausimas #64
                                                                 Ar leidžiama medžioti su savimi neturint leidimo laikyti (nešiotis) ginklą?

                                                                 1. Leidžiama

                                                                 2. Leidžiama, jeigu medžiojama be šaunamojo ginklo

                                                                 3. Draudžiama

                                                                 4. Leidžiama tik medžioklės vadovui leidus

                                                                 klausimas #65
                                                                  Kokias medžiokles labiausiai mėgo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės feodalai?

                                                                  1. Paukščių

                                                                  2. Stambiųjų žvėrių medžioklę (stumbrų, briedžių, meškų, elnių, medžiojant juos su daugybe šunų)

                                                                  3. Sakalininkystę

                                                                  4. Smulkiųjų žvėrių

                                                                  klausimas #66
                                                                   Ar gali medžiotojai sunaudoti maistui ne medžioklės sezono metu sumedžioto aiškiai sergančio medžiojamojo gyvūno mėsą?

                                                                   1. Negali

                                                                   2. Gali

                                                                   3. Negali, nes privalo mėsą parduoti

                                                                   4. Gali tik veterinarijos specialistams leidus

                                                                   klausimas #67
                                                                    Kada medžioklės lape įrašomi medžiojamieji gyvūnai, kurių medžioklė limituojama?

                                                                    1. Nedelsiant, kai tik sumedžiojamas gyvūnas

                                                                    2. Parsigabenus sumedžiotą gyvūną namo

                                                                    3. Nedelsiant, kai tik išsirenkama, kuris iš stebimų gyvūnų bus šaunamas

                                                                    4. Prieš išvežant sumedžiotus gyvūnus arba prieš pradedant sumedžiotų gyvūnų dorojimą

                                                                    klausimas #68
                                                                     Kokiam ilgiausiam laikotarpiui, pagal Medžioklės taisykles, gali būti išduodamas medžioklės lapas?

                                                                     1. 60 dienų

                                                                     2. ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to paties medžioklės sezono kovo 31 d.

                                                                     3. 2 paroms

                                                                     4. 2 savaitėms

                                                                     klausimas #69
                                                                      Ką, pagal Medžioklės taisykles, privalo turėti medžioklės vadovas?

                                                                      1. Medžioklės plotų planą

                                                                      2. Medžioklinį šunį

                                                                      3. Medžioklės plotų naudotojų leidimą organizuoti medžioklę

                                                                      4. Jam išduotą galiojantį medžioklės lapą

                                                                      klausimas #70
                                                                       Kam medžiotojai privalo pristatyti patikrinimui ne medžioklės sezono metu sumedžiotą aiškiai sergantį medžiojamąjį gyvūną?

                                                                       1. Žvėrienos supirkėjams

                                                                       2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui

                                                                       3. Neprivalo niekam pristatyti

                                                                       4. Rajono aplinkos apsaugos agentūrai

                                                                       klausimas #71
                                                                        Kam medžioklėje naudojamas medžioklinis ragas?

                                                                        1. Linksminti medžiotojus

                                                                        2. Pademonstruoti visuomenei, kad medžiotojai – linksmi žmonės

                                                                        3. Perduoti įvairius signalus ir pagerbti sumedžiotus gyvūnus

                                                                        4. Tik paskelbti medžioklės pradžią ir pabaigą

                                                                        klausimas #72
                                                                         Ką privalo padaryti medžiotojas, kuriam už Medžioklės taisyklių pažeidimą laikinai buvo atimta medžiojimo teisė daugiau kaip vieneriems metams paimant medžiotojo bilietą, prieš atsiimdamas jį?

                                                                         1. Sumokėti savanorišką įnašą į pasirinktą gamtosauginį fondą

                                                                         2. Išlaikyti Medžioklės egzaminą Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijoje

                                                                         3. Atidirbti 20 dienų faunos apsaugos srityje

                                                                         4. Išklausyti specialius kursus gamtosaugos tematika

                                                                         klausimas #73
                                                                          Ką pagal Medžioklės Lietuvos respublikos teritorijoje taisykles laikome jaunikliais?

                                                                          1. Medžiojamuosius gyvūnus iki 2 metų amžiaus

                                                                          2. Medžiojamuosius gyvūnus iki lytinės bandos

                                                                          3. Medžioklės sezono (nuo vienų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d.) metu gimusius medžiojamuosius gyvūnus iki kito medžioklės sezono pradžios

                                                                          4. Jaunus medžiojamuosius gyvūnus

                                                                          klausimas #74
                                                                           Koks reikalavimas keliamas gaudyklėms, skirtoms medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti?

                                                                           1. Negąsdinti gyvūnų

                                                                           2. Sugauti tik po vieną gyvūną

                                                                           3. Nedarkyti kraštovaizdžio

                                                                           4. Sugauti gyvus ir nesužalotus gyvūnus

                                                                           klausimas #75
                                                                            Kam priklauso numesti elninių žvėrių patinų ragai?

                                                                            1. Juos radusiam asmeniui

                                                                            2. Medžioklės plotų naudotojui

                                                                            3. Vietinės savivaldos institucijoms

                                                                            4. Žemės savininkui, kurio žemėje jie buvo rasti

                                                                            klausimas #76
                                                                             Kas matuojama, vertinant plėšrūnų kaukoles pagal CIC vertinimo sistemą?

                                                                             1. Kaukolės plotis siauriausioje ir plačiausioje vietose

                                                                             2. Kaukolės svoris ir tūris

                                                                             3. Kaukolės apimtys ties pakaušiu ir nosimi

                                                                             4. Kaukolės ilgis ir plotis

                                                                             klausimas #77
                                                                              Kokiuose medžioklės plotuose medžioti suteikia teisę išduotas medžioklės lapas?

                                                                              1. tik tame medžioklės plotų vienete, kurio pavadinimas yra nurodytas pirmoje medžioklės lapo pusėje

                                                                              2. Tik tuose medžioklės plotuose, kurių naudotojai globoja medžiojamąją fauną

                                                                              3. Tik vienos savivaldybės teritorijoje esančiuose medžioklės plotuose

                                                                              4. Visuose, kuriuose tik nori medžioklės lapą gavęs medžiotojas

                                                                              klausimas #78
                                                                               Kokiomis priemonėmis sodybų savininkai ir valdytojai gali gaudyti lapes, kiaunes, šeškus, pilkąsias varnas savo sodybose?

                                                                               1. tik medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse numatytomis leistinomis gaudymo priemonėmis

                                                                               2. Bet kokiomis

                                                                               3. Efektyviomis

                                                                               4. Specialiomis

                                                                               klausimas #79
                                                                                Medžioklės plotų naudotojai neprivalo:

                                                                                1. Gauti žemės sklypo savininko sutikimą dėl stacionarių medžioklės įrenginių statymo

                                                                                2. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikti medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo ataskaitas

                                                                                3. Racionaliai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius

                                                                                4. Parduoti 70% sumedžiotos žvėrienos

                                                                                klausimas #80
                                                                                 Kaip galima įsigyti plėšrųjį paukštį medžioklei?

                                                                                 1. Išsiauginti paimtą iš lizdo jauniklį

                                                                                 2. Nusipirkti turguje

                                                                                 3. Pasigauti laisvėje gyvenantį paukštį

                                                                                 4. Turint medžioklės taisyklėse numatytą leidimą, įsigyti iš legalių plėšriųjų paukščių veislynų

                                                                                 klausimas #81
                                                                                  Ar leidžiama medžioti pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais, kai jų apkaboje yra daugiau, kaip du šoviniai?

                                                                                  1. Leidžiama

                                                                                  2. Leidžiama tik medžiotojams, turintiems selekcininko kvalifikaciją

                                                                                  3. Leidžiama, bet tik smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus

                                                                                  4. Draudžiama

                                                                                  klausimas #82
                                                                                   Kuris iš šių bruožų nebuvo būdingas sovietmečio medžioklei?

                                                                                   1. Smulkiosios laukų faunos nykimas

                                                                                   2. Ryškus stambiosios faunos gausėjimas

                                                                                   3. Medžiotojų bendruomenės atvirumas ir didelis medžiotojų autoritetas visuomenėje

                                                                                   4. Žemės ir miškų ūkio interesų ignoravimas

                                                                                   klausimas #83
                                                                                    Kada pagal galiojančias medžioklės taisykles medžiojami briedžių jaunikliai?

                                                                                    1. Nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d

                                                                                    2. Nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.

                                                                                    3. Nuo rugpjūčio 15 d. iki lapkričio 1 d.

                                                                                    4. Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 15 d.

                                                                                    klausimas #84
                                                                                     Kokį dokumentą privalo turėti medžioklėse naudojami medžiokliniai šunys?

                                                                                     1. Skiepų knygelę

                                                                                     2. Veterinarinę sveikatos būklės pažymą

                                                                                     3. Darbinių savybių įvertinimą liudijantį dokumentą

                                                                                     4. Kilmės dokumentus

                                                                                     klausimas #85
                                                                                      Kaip galima apsaugoti paruoštas šerno iltis nuo savaiminio trūkinėjimo?

                                                                                      1. Galima, užliejus epoksidine derva

                                                                                      2. Galima užliejus parafinu

                                                                                      3. Negalima

                                                                                      4. Galima užliejus vašku

                                                                                      klausimas #86
                                                                                       Kuris audinių pašalinimo nuo elninių žvėrių kaukolių būdas yra populiariausias ir prieinamiausias?

                                                                                       1. Pūdymas

                                                                                       2. Virinimas

                                                                                       3. Gramdymas

                                                                                       4. Tirpdymas cheminėmis medžiagomis

                                                                                       klausimas #87
                                                                                        Kiek laiko reikia virinti plėšriųjų žvėrių kaukoles?

                                                                                        1. 15 minučių

                                                                                        2. Priklausomai nuo žvėries amžiaus, nuo 50 minučių iki 80 minučių

                                                                                        3. 4 valandas

                                                                                        4. 30 minučių

                                                                                        klausimas #88
                                                                                         Kokia yra didžiausia ir seniausia tarptautinė medžiotojų organizacija, kurioje atstovaujami ir Lietuvos medžiotojai?

                                                                                         1. Tarptautinė sakalininkystės ir plėšriųjų paukščių apsaugos asociacija, IAF

                                                                                         2. Tarptautinė medžioklės ir medžiojamųjų gyvūnų apsaugos taryba, CIC

                                                                                         3. Tarptautinis Safari klubas, SCI

                                                                                         4. Tarptautinė profesionalių medžiotojų asociacija, IPHA

                                                                                         klausimas #89
                                                                                          Kokius medžiojamuosius gyvūnus medžioklės plotų naudotojai turi teisę sumedžioti bet kuriuo metu?

                                                                                          1. Užkluptus stichinių nelaimių

                                                                                          2. Nusenusius

                                                                                          3. Užklydusius į gyvenvietes

                                                                                          4. Sužeistus arba aiškiai sergančius

                                                                                          klausimas #90
                                                                                           Kuriuos suaugusių elninių žvėrių patinus leidžiama medžioti?

                                                                                           1. Tuos, kurie yra patys stambiausi

                                                                                           2. Tuos, kuriuos nusprendžia medžioklės plotų naudotojas

                                                                                           3. Tuos, kurie pagal elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų kriterijus yra laikomi brandžiais arba atrankiniais

                                                                                           4. Tuos, kurie nedalyvauja rujoje

                                                                                           klausimas #91
                                                                                            Koks šiuolaikinės medžioklės pagrindinis devizas?

                                                                                            1. Daugiau mėsos ir kailių!

                                                                                            2. Daugiau produkcijos iš kiekvieno 1000 ha medžioklės plotų!

                                                                                            3. Daugiau šaunių medžioklių!

                                                                                            4. Negloboji – nemedžioji!

                                                                                            klausimas #92
                                                                                             Kada medžiojamos antys?

                                                                                             1. Nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d.

                                                                                             2. Nuo balandžio 15 d. iki gegužės 10 d. ir nuo rugpjūčio 15 d. iki išskrendant

                                                                                             3. nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.

                                                                                             4. Ištisus metus

                                                                                             klausimas #93
                                                                                              Ar gali sodybų savininkai ar naudotojai savo sodybose gaudyti ir pasiimti laukinius gyvūnus?

                                                                                              1. Gali tik medžiotojams leidus

                                                                                              2. Negali

                                                                                              3. Gali tik vasarą, rudenį ir žiemą

                                                                                              4. Gali tik plėšrūnus kuriems medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse yra nustatytas medžioklės terminas

                                                                                              klausimas #94
                                                                                               Kodėl šerno iltis reikia labai saugoti nuo pat žvėries sumedžiojimo momento

                                                                                               1. Todėl, kad jos trapios ir gali nuskilti

                                                                                               2. Todėl, kad jas galima pamesti

                                                                                               3. Todėl, kad jas gali pavogti

                                                                                               4. Todėl kad jos minkštos ir gali nulinkti

                                                                                               klausimas #95
                                                                                                Kada medžiojami keršuliai?

                                                                                                1. Nuo rugpjūčio 1 d. iki išskrendant

                                                                                                2. Nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 1 d.

                                                                                                3. Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 1 d.

                                                                                                4. Ištisus metus

                                                                                                klausimas #96
                                                                                                 Ar leidžiama šaudyti kanopinius žvėris graižtvinių ginklų neekspansyviomis kulkomis?

                                                                                                 1. Leidžiama tik medžiotojams, turintiems selekcininko kvalifikaciją

                                                                                                 2. Leidžiama

                                                                                                 3. Draudžiama

                                                                                                 4. Leidžiama stirnas

                                                                                                 klausimas #97
                                                                                                  Ar galima vaikščioti po medžioklės plotus su šunimi, neturint galiojančio medžioklės lapo?

                                                                                                  1. Negalima

                                                                                                  2. Galima, jeigu šuo nenutolsta nuo šeimininko toliau, kaip 50 metrų

                                                                                                  3. Galima

                                                                                                  4. Galima, tik vedžiojant šunį su pavadėliu

                                                                                                  klausimas #98
                                                                                                   Kuris iš čia išvardintų medžioklės įrankių pagal Medžioklės taisykles yra teisėtas?

                                                                                                   1. Spąstai, sugriebiantys gyvūną už kojos

                                                                                                   2. Lazerinis taikiklis

                                                                                                   3. Savišaudis įrenginys

                                                                                                   4. Tinklas, užtikrinantis gyvo ir nesužeisto gyvūno pagavimą

                                                                                                   klausimas #99
                                                                                                    Ką medžioklė duodavo pirmykščiams medžiotojams?

                                                                                                    1. Nieko gero neduodavo

                                                                                                    2. Pramogas laisvalaikiu

                                                                                                    3. Maistą, primityvius įrankius, apdarus

                                                                                                    4. Galimybę išsiaiškinti stipriausią bendruomenės narį

                                                                                                    klausimas #100
                                                                                                     Kuri iš čia išvardintų medžioklės priemonių pagal medžioklės taisykles yra neteisėta?

                                                                                                     1. Feromoninis jaukas

                                                                                                     2. Naktinio stebėjimo prietaisas

                                                                                                     3. Peilis

                                                                                                     4. Sužalotas kiškis, kaip masalas lapėms

                                                                                                     klausimas #101
                                                                                                      Ar galima medžioti taurųjį elnią, turint galiojančią licenciją jam sumedžioti, bet neturint medžioklės lapo?

                                                                                                      1. Draudžiama

                                                                                                      2. Leidžiama

                                                                                                      3. Leidžiama tačiau tik tauriųjų elnių medžioklės sezono metu

                                                                                                      4. Leidžiama tačiau tik medžiotojams, turintiems selekcininko kvalifikaciją

                                                                                                      klausimas #102
                                                                                                       Kuriuos medžiojamuosius gyvūnus, reguliuojant jų gausumą, pagal galiojančias Medžioklės taisykles galima medžioti ištisus metus?

                                                                                                       1. Kiaunes, šeškus ir keršulius

                                                                                                       2. Šernus, bebrus ir šeškus

                                                                                                       3. Vilkus, bebrus, kiaunes, kovus, pilkąsias varnas

                                                                                                       4. Lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras

                                                                                                       klausimas #103
                                                                                                        Kas matuojama vertinant vilko kailį pagal CIC vertinimo sistemą?

                                                                                                        1. Karčių plaukų ilgis

                                                                                                        2. Priekinių letenų nagų ilgis

                                                                                                        3. Užpakalinių letenų nagų ilgis

                                                                                                        4. Kailio ilgis ir plotis

                                                                                                        klausimas #104
                                                                                                         Dėl kurios iš čia išvardintų sąlygų neprarandama teisė medžioti?

                                                                                                         1. Dėl ligos ar traumos praradus (amputavus) vieną iš galūnių

                                                                                                         2. Patekus į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl narkomanijos

                                                                                                         3. Patekus į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo

                                                                                                         4. Susirgus sunkia psichine liga

                                                                                                         klausimas #105
                                                                                                          Kas yra medžiojamieji gyvūnai?

                                                                                                          1. Tai gyvūnai, kurie nuo seno medžiojami atsižvelgiant į šalies medžioklės kultūros tradicijas.

                                                                                                          2. Tai gyvūnai kurie daro didelę žalą įvairiems ūkio subjektams

                                                                                                          3. Tai gyvūnai, kurių mėsa yra labai vertinga

                                                                                                          4. Tai laukiniai gyvūnai, kurie Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse yra priskirti medžiojamiesiems dėl visuomeniniais ir asmeniniais tikslais grindžiamos vertės ir atsižvelgiant į šalies medžioklės kultūros tradicijas.

                                                                                                          klausimas #106
                                                                                                           Ar reikia stirnino ragus lakuoti?

                                                                                                           1. Reikia

                                                                                                           2. Tą nurodo medžioklės trofėjų ekspertų komisija per trofėjų apžiūrą

                                                                                                           3. Medžiotojas gali pats nuspręsti

                                                                                                           4. Jokiu būdu negalima lakuoti, nes vertinamas jų natūralus grožis

                                                                                                           klausimas #107
                                                                                                            Koks turi būti medžiotojo elgesys po šūvio?

                                                                                                            1. Išdidus

                                                                                                            2. Linksmas

                                                                                                            3. Medžiotojas turi būti sutelkęs dėmesį į šautą gyvūną.

                                                                                                            4. Atsipalaidavęs

                                                                                                            klausimas #108
                                                                                                             Kada įvyko lūžis ir medžioklė iš naikinančios virto tausojančia ir gausinančia?

                                                                                                             1. XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje

                                                                                                             2. XVIII amžiuje

                                                                                                             3. XV amžiuje

                                                                                                             4. XX amžiaus pabaigoje

                                                                                                             klausimas #109
                                                                                                              Ar galima medžioti neturint medžioklės lapo?

                                                                                                              1. Leidžiama, medžioklės plotų naudotojui leidus

                                                                                                              2. Draudžiama tik nepatyrusiems medžiotojams

                                                                                                              3. Draudžiama

                                                                                                              4. Leidžiama turint ilgesnį, kaip 5 metų medžiotojo stažą

                                                                                                              klausimas #110
                                                                                                               Koks būdingiausias medžioklės bruožas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje?

                                                                                                               1. Medžiotojai tais laikais medžiodavo tik stumbrus

                                                                                                               2. Medžiojami buvo tik stambieji žvėrys

                                                                                                               3. Medžioklės plotai buvo labai skurdūs

                                                                                                               4. Medžioklės plotai ir medžiojamoji fauna priklausė Didžiajam Kunigaikščiui, vėlesniais laikais ir kitiems aukščiausio luomo feodalams

                                                                                                               klausimas #111
                                                                                                                Kur leidžiama medžioti katilu?

                                                                                                                1. Mišriuose miškuose

                                                                                                                2. Dideliuose vandens telkiniuose

                                                                                                                3. Atviruose laukuose

                                                                                                                4. Nedidelėse miško pievose

                                                                                                                klausimas #112
                                                                                                                 Kuo išsiskiria medžioklinė apranga?

                                                                                                                 1. Specialiais užrašais ant nugaros

                                                                                                                 2. Stiliumi, medžioklinėmis skrybėlėmis, medžiokliniais papuošalais, dažniausiai žalia spalva

                                                                                                                 3. Niekuo

                                                                                                                 4. Kaina

                                                                                                                 klausimas #113
                                                                                                                  Kokios medžioklės įsivyravo sovietmečiu?

                                                                                                                  1. Smulkiosios faunos

                                                                                                                  2. Kailinių žvėrelių

                                                                                                                  3. Paukščių

                                                                                                                  4. Stambiosios faunos

                                                                                                                  klausimas #114
                                                                                                                   Kas yra licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti?

                                                                                                                   1. Dokumentas, suteikiantis teisę sumedžioti jame nurodytą medžiojamąjį gyvūną tam tikru laikotarpiu

                                                                                                                   2. Priedas prie medžioklės lapo

                                                                                                                   3. Dokumentas, įteisinantis medžioklės plotų naudotojų ir žemės savininkų susitarimą sumedžioti sutartą kiekį medžiojamųjų gyvūnų

                                                                                                                   4. Dokumentas, skirtas sumedžiotų gyvūnų apskaitai

                                                                                                                   klausimas #115
                                                                                                                    Kuris iš čia išvardintų žvėrių priskiriamas medžiojamiesiems gyvūnams?

                                                                                                                    1. Kurmis

                                                                                                                    2. Pilkoji žiurkė

                                                                                                                    3. Ondatra

                                                                                                                    4. Voverė

                                                                                                                    klausimas #116
                                                                                                                     Kas kiek laiko privaloma atlikti medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimą?

                                                                                                                     1. Kas penkeri metai

                                                                                                                     2. Du kartus metuose

                                                                                                                     3. Kasmet

                                                                                                                     4. Kas treji metai

                                                                                                                     klausimas #117
                                                                                                                      Koks muzikinis instrumentas naudojamas medžioklėje signalams perduoti?

                                                                                                                      1. Švilpukas

                                                                                                                      2. Trimitas

                                                                                                                      3. Medžioklinis ragas

                                                                                                                      4. Vilbynė

                                                                                                                      klausimas #118
                                                                                                                       Dresuodamas medžioklės plotuose medžioklinį šunį ar plėšrųjį paukštį medžiotojas privalo:

                                                                                                                       1. Turėti galiojantį medžioklės lapą ir laikytis visų medžioklės taisyklių reikalavimų

                                                                                                                       2. Garantuoti, kad dresuojami gyvūnai neterštų aplinkos

                                                                                                                       3. Turėti raštišką medžioklės plotų naudotojų leidimą

                                                                                                                       4. Turėti veterinarinę pažymą, kad šuo ar paukštis yra sveikas

                                                                                                                       klausimas #119
                                                                                                                        Kada pagal galiojančias medžioklės taisykles gali būti medžiojamos briedžių patelės?

                                                                                                                        1. Nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.

                                                                                                                        2. Nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d

                                                                                                                        3. Nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 15 d.

                                                                                                                        4. Nuo rugpjūčio 15 d. iki lapkričio 1 d.

                                                                                                                        klausimas #120
                                                                                                                         Kas paskiria medžioklės vadovą?

                                                                                                                         1. Medžioklės plotų naudotojas, išduodantis medžioklės lapą

                                                                                                                         2. Rajoninės aplinkos apsaugos agentūros vedėjas

                                                                                                                         3. Medžioklės dalyvių susirinkimas

                                                                                                                         4. Vyriausias medžioklės dalyvis

                                                                                                                         klausimas #121
                                                                                                                          Ar reikia nuvalyti tamsias apnašas ant viršutinių ir apatinių ilčių?

                                                                                                                          1. Tai nusprendžia medžioklės trofėjų ekspertai

                                                                                                                          2. Jokiu būdu, tai vertinama, kaip ilčių grožis

                                                                                                                          3. Medžiotojas pats gali pasirinkti

                                                                                                                          4. Būtinai, tai kenkia iltims

                                                                                                                          klausimas #122
                                                                                                                           Koks medžioklės būdas įsivyravo sovietmečiu?

                                                                                                                           1. Medžioklė varant

                                                                                                                           2. Medžioklė tykojant

                                                                                                                           3. Medžioklė su šunimis

                                                                                                                           4. Medžioklė sėlinant

                                                                                                                           klausimas #123
                                                                                                                            Ar galima medžioti briedžius, turint galiojantį medžioklės lapą, bet neturint nei vienos licencijos briedžiams sumedžioti?

                                                                                                                            1. Negalima

                                                                                                                            2. Galima tik briedžių medžioklės sezono metu

                                                                                                                            3. Galima tik medžiotojams, turintiems selekcininko kvalifikaciją

                                                                                                                            4. Galima

                                                                                                                            klausimas #124
                                                                                                                             Kada pagal medžioklės taisykles medžiojamos kurapkos?

                                                                                                                             1. Nuo rugpjūčio 15 d. iki lapkričio 1 d.

                                                                                                                             2. Nuo rugpjūčio 1 d. iki išskrendant

                                                                                                                             3. Nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 15 d.

                                                                                                                             4. Medžioklė draudžiama

                                                                                                                             klausimas #125
                                                                                                                              Kokiomis kulkomis negalima šauti į danielių iš graižtvinio šautuvo?

                                                                                                                              1. Mažesnio nei 12 g masės

                                                                                                                              2. Švininėmis

                                                                                                                              3. Neekspansyviomis kulkomis

                                                                                                                              4. Besisukančiomis

                                                                                                                              klausimas #126
                                                                                                                               Be kurio iš čia išvardintų įrašų medžioklės lapas, medžiojant varymo būdu, pagal Medžioklės taisykles, laikomas negaliojančiu?

                                                                                                                               1. Medžioklės būdas, kuriuo leidžiama medžioti

                                                                                                                               2. Medžiotojo, kuriam leidžiama medžioti abrba medžioklės vadovo, kuriam leidžiama organizuoti medžioklę, vardas ir pavardė

                                                                                                                               3. Medžiojamųjų gyvūnų, kuriuos leista medžioti, sąrašas

                                                                                                                               4. Savivaldybės, kurios teritorijoje leidžiama medžioklė, pavadinimas

                                                                                                                               klausimas #127
                                                                                                                                Ar galima medžioti varnėnus?

                                                                                                                                1. Negalima jokiomis aplinkybėmis

                                                                                                                                2. Galima tik patyrusiems medžiotojams

                                                                                                                                3. Galima tik turint Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotą leidimą

                                                                                                                                4. Galima tik reguliuojant jų gausą

                                                                                                                                klausimas #128
                                                                                                                                 Kuri iš čia išvardintų gyvūnų grupių yra priskiriama medžiojamiesiems gyvūnams?

                                                                                                                                 1. Kurmis, didžioji miegapelė, gulbė nebylė, smilginis strazdas

                                                                                                                                 2. Ežys, kirstukas nykštukas, vištvanagis, rudagalvis kiras

                                                                                                                                 3. Voverė, pilkoji žiurkė, gervė, gegutė

                                                                                                                                 4. Stumbras, kanadinė audinė, kurapka, perkūno oželis

                                                                                                                                 klausimas #129
                                                                                                                                  Kaip vadinosi pirmoji tarpukario Lietuvoje įsteigta medžiotojų organizacija?

                                                                                                                                  1. Lietuvos medžiotojų sąjunga

                                                                                                                                  2. Lietuvos medžiotojų draugija

                                                                                                                                  3. Taisyklingosios medžioklės draugija

                                                                                                                                  4. Lietuvos medžiotojų klubas

                                                                                                                                  klausimas #130
                                                                                                                                   Kada pagal medžioklės taisykles medžiojami fazanai?

                                                                                                                                   1. Nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d.

                                                                                                                                   2. Nuo rugpjūčio 1 d. iki išskrendant

                                                                                                                                   3. Nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d.

                                                                                                                                   4. nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d.;

                                                                                                                                   klausimas #131
                                                                                                                                    Kurios iš šių pareigų medžiotojui nenumato Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas?

                                                                                                                                    1. Pristatyti į medžioklės trofėjų apžiūras sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų trofėjus

                                                                                                                                    2. Laikytis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimų

                                                                                                                                    3. Kasmet pateikti patikslintą informaciją medžiotojų sąvadui

                                                                                                                                    4. Sistemingai dalyvauti medžioklėse

                                                                                                                                    klausimas #132
                                                                                                                                     Kokiomis kulkomis negalima šauti į briedį iš graižtvinio šautuvo?

                                                                                                                                     1. Neekspansyviomis kulkomis

                                                                                                                                     2. Švininėmis

                                                                                                                                     3. Mažesnio nei 12 g masės

                                                                                                                                     4. Besisukančiomis

                                                                                                                                     klausimas #133
                                                                                                                                      Kokią reikšmę medžioklė turėjo pirmykštėje žmonių bendruomenėje?

                                                                                                                                      1. Medžioklė turėjo labai menką reikšmę

                                                                                                                                      2. Medžioklė buvo pirmykščių genčių vadų pramoga

                                                                                                                                      3. Medžioklė buvo vyrų pramoga

                                                                                                                                      4. Medžioklės laimikiai buvo bendruomenės išlikimo garantas

                                                                                                                                      klausimas #134
                                                                                                                                       Ar gali medžioklės plotų naudotojai teisėtai sumedžiotus gyvūnus parduoti?

                                                                                                                                       1. Gali tik gavę savivaldybės leidimą

                                                                                                                                       2. Gali Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka

                                                                                                                                       3. Gali, bet tik žvėris

                                                                                                                                       4. Negali

                                                                                                                                       klausimas #135
                                                                                                                                        Kurio iš čia išvardintų medžioklės būdų negalima naudoti miškuose visą lapių medžioklės sezoną?

                                                                                                                                        1. Tykojant

                                                                                                                                        2. Sėlinant

                                                                                                                                        3. Varant

                                                                                                                                        4. Su šunimis

                                                                                                                                        klausimas #136
                                                                                                                                         Kokiais šoviniais galima šauti į briedį iš graižtvinio šautuvo?

                                                                                                                                         1. Kurių energija 100 m atstumu ne mažesnė nei 1500 J

                                                                                                                                         2. Kurių energija 100 m atstumu ne mažesnė nei 1000 J

                                                                                                                                         3. Kurių energija 100 m atstumu ne mažesnė nei 2500 J

                                                                                                                                         4. Kurių energija 100 m atstumu ne mažesnė nei 2000 J

                                                                                                                                         klausimas #137
                                                                                                                                          Kas pagal Medžiokles taisykles įrašo duomenis medžioklės lapo pirmoje pusėje?

                                                                                                                                          1. Medžioklės plotų vienetų naudotojai

                                                                                                                                          2. Aplinkos apsaugos inspektoriai

                                                                                                                                          3. Medžiotojai turintys licenciją medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti

                                                                                                                                          4. Medžiotojų kolektyvų vadovai

                                                                                                                                          klausimas #138
                                                                                                                                           Kam priklauso teisėtai sumedžiotas gyvūnas?

                                                                                                                                           1. Valstybei

                                                                                                                                           2. Savininkui, kurio žemėje buvo sumedžiotas gyvūnas

                                                                                                                                           3. Medžioklės plotų, kuriuose buvo sumedžiotas gyvūnas, naudotojui

                                                                                                                                           4. Jį sumedžiojusiam medžiotojui

                                                                                                                                           klausimas #139
                                                                                                                                            Kurios gyvūnų rūšys medžiotojų buvo visiškai išnaikintos Europoje?

                                                                                                                                            1. Stumbrai

                                                                                                                                            2. Rudosios meškos

                                                                                                                                            3. Bebrai

                                                                                                                                            4. Laukiniai jaučiai taurai ir laukiniai arkliai tarpanai

                                                                                                                                            klausimas #140
                                                                                                                                             Kokia medžioklės vieta šiuolaikinėje visuomenėje?

                                                                                                                                             1. Šiuolaikiniai medžiotojai aprūpina visuomenę žvėriena, kailiais ir kitais produktais

                                                                                                                                             2. Šiuolaikiniai medžiotojai medžiodami praleidžia laisvalaikį, puoselėja paveldėtas tradicijas, propaguoja tausojančios medžioklės idėjas, saugo, globoja ir gausina medžiojamąją fauną

                                                                                                                                             3. Šiuolaikiniai medžiotojai iš medžioklės siekia naudos

                                                                                                                                             4. Medžioklė tėra nedidelės dalies visuomenės pramoga

                                                                                                                                             klausimas #141
                                                                                                                                              Kodėl medžioklė vis dar neišvengiama ir šiais laikais?

                                                                                                                                              1. Dėl žvėrienos poreikio

                                                                                                                                              2. Dėl būtinybės reguliuoti kai kurių gyvūnų gausą žmogaus veiklos pažeistose ekosistemose

                                                                                                                                              3. Dėl kailių poreikio

                                                                                                                                              4. Dėl pramogos poreikio

                                                                                                                                              klausimas #142