Aplinkos apsauga

Kas yra ekologinė gyvūnų populiacija?

1. Vieno rajono visų rūšių gyvūnų visuma

2. Vienos kartos gyvūnų visuma, gyvenanti toje pačioje buveinėje

3. Vienoje ekosistemoje egzistuojanti populiacija ar jų grupė, priklausanti tai pačiai rūšiai, tačiau besiskirianti tam tikrais požymiais

4. Vieno rajono atskirų rūšių individų visuma

klausimas #1
  Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos antrą (V) kategoriją, statusas?

  1. Pažeidžiami gyvūnai

  2. Išsaugotos gyvūnų rūšys

  3. Sparčiai nykstantys gyvūnai

  4. Gyvūnai labai reti ir nepakankamai ištirti

  klausimas #2
   Ar galima ūkinė veikla valstybiniuose parkuose?

   1. Galima tik žemės ūkio veikla

   2. Galima be jokių apribojimų

   3. Galima su tam tikrais apribojimais arba draudžiama

   4. Draudžiama

   klausimas #3
    Ar galima ūkinė veikla valstybiniuose parkuose?

    1. Draudžiama

    2. Galima tik žemės ūkio veikla

    3. Galima be jokių apribojimų

    4. Galima su tam tikrais apribojimais arba draudžiama

    klausimas #4
     Kas yra saugoma zoologiniuose paveldo objektuose?

     1. Paukščių ir žvėrių iškasenos

     2. Saugomų rūšių radvietės, paukščių kolonijos, unikalūs paukščių lizdai

     3. Vietovės, kur anksčiau gyveno išnykę žvėrys ir paukščiai

     4. Paukščių ir žvėrių iškamšos

     klausimas #5
      Kokios Lietuvoje yra konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos?

      1. Zoologijos sodai, aptvarai

      2. Aptvertos, griežtai saugomos karinės teritorijos

      3. Rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai

      4. Plotai, kuriuose draudžiama bet kokia ūkinė žmogaus veikla

      klausimas #6
       Kas yra ekologija?

       1. Mokslas apie dirvožemį

       2. Biologijos mokslo sritis apie miškotvarką

       3. Mokslas apie gyvūnų medžioklę

       4. Biologijos mokslo sritis apie organizmų ir juos supančios aplinkos tarpusavio sąveiką ir ryšius

       klausimas #7
        Kokie aplinkos apsaugos padaliniai reguliuoja medžioklę rajonuose?

        1. Ekologinė policija

        2. Regioniniai gamtos apsaugos departamentai

        3. Aplinkos ministerijos Regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų ir miestų agentūros

        4. Policijos departamentai

        klausimas #8
         Kiek žinduolių rūšių iš viso įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą?

         1. Virš 40

         2. Mažiau kaip 10

         3. Virš 30

         4. Virš 20

         klausimas #9
          Ar ribojama ūkinė veikla draustiniuose?

          1. Draudžiama bet kokia veikla

          2. Galima, išskyrus veiklą, galinčią pakenkti saugomam objektui ar kompleksui

          3. Galima, išskyrus miškų kirtimą

          4. Galima, išskyrus medžioklę ir žvejybą

          klausimas #10
           Kuriame atsakyme išvardinti visi Lietuvos valstybiniai rezervatai?

           1. Čepkelių, Viešvilės, Žuvinto

           2. Čepkelių, Kamanų, Viešvilės, Žuvinto

           3. Kamanų, Viešvilės, Žuvinto

           4. Čepkelių, Kamanų, Viešvilės

           klausimas #11
            Kokių padalinių, reguliuojančių medžioklę, nėra Aplinkos apsaugos ministerijoje?

            1. Medžioklėtvarkos departamento

            2. Medžiojamųjų žvėrių departamento

            3. Aplinkosaugos departamento

            4. Taisyklingos medžioklės departamento

            5. Nėra nei vieno iš išvardintų

            klausimas #12
             Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos pirmą (E) kategoriją, statusas?

             1. Pažeidžiami gyvūnai

             2. Gyvūnai labai reti ar nepakankamai ištirti

             3. Išnykstantys gyvūnai

             4. Išsaugotos gyvūnų rūšys

             klausimas #13
              Kuriame atsakyme išvardinti Lietuvos nacionaliniai parkai?

              1. Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Trakų istorinis

              2. Žemaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Trakų istorinis

              3. Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Trakų istorinis

              4. Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Trakų istorinis

              klausimas #14
               Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos nulinę (Ex) kategoriją, statusas?

               1. Išsaugotos gyvūnų rūšys

               2. Gyvūnai labai reti

               3. Išnykę gyvūnai

               4. Sparčiai nykstantys, pažeidžiami gyvūnai

               klausimas #15
                Kiek procentų sudaro saugomos teritorijos nuo bendro Lietuvos teritorijos ploto?

                1. Daugiau kaip 15 %

                2. Apie 12 %

                3. Mažiau kaip 5 %

                4. Mažiau kaip 10 %

                klausimas #16
                 Kokios Lietuvoje yra konservacinės apsaugos prioriteto teritorijos?

                 1. Aptvertos, griežtai saugomos karinės teritorijos

                 2. Plotai, kuriuose draudžiama bet kokia ūkinė žmogaus veikla

                 3. Rezervatai, draustiniai ir paveldo objektai

                 4. Zoologijos sodai, aptvarai

                 klausimas #17
                  Kas finansuoja laukinių gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones?

                  1. Aplinkos ministerija

                  2. Lietuvos Vyriausybė

                  3. Ūkio ministerija

                  4. Savivaldybės

                  klausimas #18
                   Kas yra biotopas (buveinė)?

                   1. Geriausiai gyvūnų įsisavinama aplinkos dalis

                   2. Gyvūnų mėgstamiausia aplinkos dalis

                   3. Gyvūnų žiemojimo ar nakvojimo vieta

                   4. Vienodomis aplinkos sąlygomis pasižyminti erdvė (teritorija)

                   klausimas #19
                    Kas yra ekologinės apsaugos zonos?

                    1. Teritorijos, kuriose draudžiama grybauti ir uogauti

                    2. Teritorijos, kuriose ribojama veikla, galinti pakenkti saugomai teritorijai

                    3. Teritorijos, kuriose draudžiama naudoti chemikalus

                    4. Teritorijos, kuriose leidžiama tik ekologinė žemdirbystė

                    klausimas #20
                     Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos trečią (R) kategoriją, statusas?

                     1. Sparčiai nykstantys gyvūnai

                     2. Reti gyvūnai

                     3. Išnykę gyvūnai

                     4. Išsaugotos gyvūnų rūšys

                     klausimas #21
                      Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos pirmą (E) kategoriją, statusas?

                      1. Gyvūnai labai reti ar nepakankamai ištirti

                      2. Išnykstantys gyvūnai

                      3. Išsaugotos gyvūnų rūšys

                      4. Pažeidžiami gyvūnai

                      klausimas #22
                       Ar ribojama ūkinė veikla draustiniuose?

                       1. Draudžiama bet kokia veikla

                       2. Neribojama, išskyrus miškų kirtimą

                       3. Neribojama, išskyrus veiklą, galinčią pakenkti draustinyje esančioms gamtos ir kultūros vertybėms

                       4. Neribojama, išskyrus medžioklę ir žvejybą

                       klausimas #23
                        Ar galima medžioklė valstybiniuose parkuose?

                        1. Galima su tam tikrais apribojimais

                        2. Galima be apribojimų

                        3. Medžiojami tik kanopiniai žvėrys

                        4. Draudžiama

                        klausimas #24
                         Kuriame atsakyme išvardinti visi Lietuvos valstybiniai rezervatai?

                         1. Čepkelių, Viešvilės, Žuvinto

                         2. Čepkelių, Kamanų, Viešvilės, Žuvinto

                         3. Kamanų, Viešvilės, Žuvinto

                         4. Čepkelių, Kamanų, Viešvilės

                         klausimas #25
                          Ar galima medžioklė valstybiniuose rezervatuose?

                          1. Medžiojami tik kanopiniai žvėrys

                          2. Medžiojama tik smulkioji fauna

                          3. Galima su tam tikrais apribojimais

                          4. Draudžiama

                          klausimas #26
                           Kiek paukščių rūšių įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą?

                           1. Virš 150

                           2. Virš 100

                           3. Iki 30

                           4. Virš 70

                           klausimas #27
                            Koks įstatymas nustato teises ir pareigas, užtikrinant racionalų gamtos išteklių naudojimą Lietuvoje?

                            1. Miškų

                            2. Laukinės gyvūnijos

                            3. Aplinkos apsaugos

                            4. Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo

                            klausimas #28
                             Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos antrą (V) kategoriją, statusas?

                             1. Pažeidžiami gyvūnai

                             2. Išsaugotos gyvūnų rūšys

                             3. Gyvūnai labai reti ir nepakankamai ištirti

                             4. Sparčiai nykstantys gyvūnai

                             klausimas #29
                              Kada buvo įsteigta Lietuvos raudonoji knyga?

                              1. 1966 m.

                              2. 1986 m.

                              3. 1976 m.

                              4. 1950 m.

                              klausimas #30
                               Kokiuose miškuose gausiausiai sutinkami briedžiai?

                               1. Mišriuose miškuose ir pušynuose

                               2. Nedideliuose miškuose ir krūmynuose

                               3. Brandžiuose eglynuose

                               4. Brandžiuose beržynuose

                               klausimas #31
                                Kiek žinduolių rūšių iš viso įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą?

                                1. Virš 30

                                2. Mažiau kaip 10

                                3. Virš 40

                                4. Virš 20

                                klausimas #32
                                 Kas yra teritorijos talpumas?

                                 1. Maksimalus organizmų skaičius, galintis išgyventi tam tikrame ploto vienete

                                 2. Bet koks organizmų skaičius, galintis išgyventi tam tikrame ploto vienete

                                 3. Organizmų skaičius, kuriam tam tikrame ploto vienete užtenka maisto žiemą

                                 4. Minimalus organizmų skaičius, galintis išgyventi tam tikrame ploto vienete

                                 klausimas #33
                                  Kokie aplinkos apsaugos padaliniai reguliuoja medžioklę apskrityse?

                                  1. Ekologinė policija

                                  2. Policijos departamentai

                                  3. Savivaldybės

                                  4. Aplinkos ministerijos Regionų aplinkos apsaugos departamentai

                                  klausimas #34
                                   Ar galima medžioklė valstybiniuose rezervatuose?

                                   1. Draudžiama

                                   2. Medžiojami tik kanopiniai žvėrys

                                   3. Medžiojama tik smulkioji fauna

                                   4. Galima su tam tikrais apribojimais

                                   klausimas #35
                                    Kas Lietuvoje formuoja aplinkos apsaugos politiką?

                                    1. Žaliųjų partija

                                    2. Aplinkos inspekcija

                                    3. Kultūros paveldo inspekcija

                                    4. Aplinkos ministerija

                                    klausimas #36
                                     Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos penktą (Rs) kategoriją, statusas?

                                     1. Sparčiai nykstantys gyvūnai

                                     2. Gyvūnai labai reti

                                     3. Retos ir nepakankamai ištirtos gyvūnų rūšys

                                     4. Išsaugotos gyvūnų rūšys

                                     klausimas #37
                                      Kokie aplinkos apsaugos padaliniai reguliuoja medžioklę rajonuose?

                                      1. Regioniniai gamtos apsaugos departamentai

                                      2. Policijos departamentai

                                      3. Ekologinė policija

                                      4. Aplinkos ministerijos Regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų ir miestų agentūros

                                      klausimas #38
                                       Kada buvo įsteigta Lietuvos raudonoji knyga?

                                       1. 1966 m.

                                       2. 1976 m.

                                       3. 1986 m.

                                       4. 1950 m.

                                       klausimas #39
                                        Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos penktą (Rs) kategoriją, statusas?

                                        1. Išsaugotos gyvūnų rūšys

                                        2. Gyvūnai labai reti

                                        3. Sparčiai nykstantys gyvūnai

                                        4. Retos ir nepakankamai ištirtos gyvūnų rūšys

                                        klausimas #40
                                         Kokią teigiamą įtaką buveinėms daro bebrai?

                                         1. Patvenkdami vandenį pagerina sąlygas prie vandens gyvenantiems gyvūnams

                                         2. Pliaukšėdami uodega išbaido plėšrūnus

                                         3. Kvapiosiomis liaukomis išbaido plėšrūnus

                                         4. Plaukiodami sudrumsčia vandenį

                                         klausimas #41
                                          Kas yra saugoma zoologiniuose paveldo objektuose?

                                          1. Vietovės, kur anksčiau gyveno išnykę žvėrys ir paukščiai

                                          2. Paukščių ir žvėrių iškasenos

                                          3. Saugomų rūšių radvietės, paukščių kolonijos, unikalūs paukščių lizdai

                                          4. Paukščių ir žvėrių iškamšos

                                          klausimas #42
                                           Kas vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę?

                                           1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

                                           2. Žaliųjų partija

                                           3. Aplinkos ministerijai pavaldūs teritoriniai valstybinio administravimo subjektai

                                           4. Valstybės kontrolės tarnyba

                                           klausimas #43
                                            Ar leidžiama medžioklė valstybiniuose parkuose?

                                            1. Leidžiama su tam tikrais apribojimais

                                            2. Medžiojami tik kanopiniai žvėrys

                                            3. Draudžiama

                                            4. Leidžiama be apribojimų

                                            klausimas #44
                                             Kokia institucija kaupia duomenis apie laukinę gyvūniją?

                                             1. Ūkio ministerija

                                             2. Aplinkos ministerija

                                             3. Lietuvos Respublikos seimas

                                             4. Lietuvos Vyriausybė

                                             klausimas #45
                                              Kurie paukščiai, įrašyti į raudonąją knygą, yra medžiojamieji?

                                              1. Karvelis uldukas ir gervė

                                              2. Pilkoji žąsis ir griežlė

                                              3. Kurtinys ir putpelė

                                              4. Didysis baublys ir tetervinas

                                              klausimas #46
                                               Kokio tipo gamtinių draustinių nėra?

                                               1. Botaninių-zoologinių

                                               2. Telmologinių

                                               3. Hidrografinių

                                               4. Litologinių

                                               klausimas #47
                                                Kas yra gyvūnų apsauga?

                                                1. Draudimas naudoti chemikalus

                                                2. Draudimas grybauti ir uogauti

                                                3. Bet kokios ūkinės veiklos draudimas

                                                4. Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms išsaugoti būtinų priemonių visuma

                                                klausimas #48
                                                 Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos ketvirtą (I) kategoriją, statusas?

                                                 1. Retos ir nepakankamai ištirtos gyvūnų rūšys

                                                 2. Gyvūnai labai reti

                                                 3. Sparčiai nykstantys gyvūnai

                                                 4. Išsaugotos gyvūnų rūšys

                                                 klausimas #49
                                                  Į kelias kategorijas skirstomi į raudonąją knygą įrašyti gyvūnai?

                                                  1. Penkias

                                                  2. Šešias

                                                  3. Tris

                                                  4. Dvi

                                                  klausimas #50
                                                   Kiek paukščių rūšių įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą?

                                                   1. Iki 30

                                                   2. Virš 100

                                                   3. Virš 150

                                                   4. Virš 70

                                                   klausimas #51
                                                    Kas yra gyvūnų populiacija?

                                                    1. Vienos rūšies individų grupė, nuolat gyvenanti tam tikrame areale, laisvai tarpusavyje besikryžminanti ir turinti vaisingus palikuonis

                                                    2. Vienos rūšies individų grupuotės skirtingose buveinėse

                                                    3. Kelių bandų junginys, gyvenantis viename miške

                                                    4. Skirtingų rūšių individų visuma vienoje teritorijoje

                                                    klausimas #52
                                                     Kada buvo įsteigta Pasaulio raudonoji knyga?

                                                     1. 1960 m.

                                                     2. 1966 m.

                                                     3. 1950 m.

                                                     4. 1970 m.

                                                     klausimas #53
                                                      Kas turi didžiausią reikšmę vandens ar šalia jo gyvenančių gyvūnų buveinių pokyčiams?

                                                      1. Vandeningi metai

                                                      2. Poilsiautojų ir grybautojų lankomumas

                                                      3. Sausringi metai

                                                      4. Melioracija, upės vagų reguliavimas

                                                      klausimas #54
                                                       Į kokias grupes skirstoma Lietuvos saugomų teritorijų sistema?

                                                       1. Į draustinius ir rezervatus

                                                       2. Į sausumos, vandens bei žemės gelmių saugomas teritorijas

                                                       3. Į konservacinės apsaugos prioriteto, atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijas bei kompleksines saugomas teritorijas

                                                       4. Į saugomas ir nesaugomas teritorijas

                                                       klausimas #55
                                                        Kokių pagrindinių priešgaisrinės miškų apsaugos taisyklių turi laikytis medžiotojai?

                                                        1. Miškuose nerūkyti ir niekur nedeginti laužų

                                                        2. Miškuose niekados nenaudoti atviros ugnies

                                                        3. Miškuose laužus kurti tik tam specialiai įrengtose vietose, nepalikti jų neužgesintų, nemėtyti nuorūkų

                                                        4. Miškuose niekada nerūkyti

                                                        klausimas #56
                                                         Ar galima ūkinė veikla valstybiniuose rezervatuose?

                                                         1. Galima tik žemės ūkio veikla

                                                         2. Galima

                                                         3. Draudžiama

                                                         4. Galima tik miškų kirtimas bei tvarkymas

                                                         klausimas #57
                                                          Kas yra biocenozė?

                                                          1. Gyvoji gamta

                                                          2. Negyvosios gamtos visuma

                                                          3. Tarpusavio ryšiais susieta gyvų organizmų visuma

                                                          4. Gyvūnus supanti aplinka

                                                          klausimas #58
                                                           Į kelias kategorijas skirstomi į raudonąją knygą įrašyti gyvūnai?

                                                           1. Tris

                                                           2. Šešias

                                                           3. Penkias

                                                           4. Dvi

                                                           klausimas #59
                                                            Kas Lietuvoje formuoja aplinkos apsaugos politiką?

                                                            1. Kultūros paveldo inspekcija

                                                            2. Aplinkos inspekcija

                                                            3. Žaliųjų partija

                                                            4. Aplinkos ministerija

                                                            klausimas #60
                                                             Kas tvarko ir tikslina Lietuvos raudonąją knygą?

                                                             1. Lietuvos Vyriausybė

                                                             2. Lietuvos Respublikos seimas

                                                             3. Ūkio ministerija

                                                             4. Aplinkos ministerija

                                                             klausimas #61
                                                              Kas rengia ir įgyvendina laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimo valstybines strategijas bei programas?

                                                              1. Lietuvos Vyriausybė

                                                              2. Ūkio ministerija

                                                              3. Aplinkos ministerija

                                                              4. Lietuvos Respublikos seimas

                                                              klausimas #62
                                                               Kokių padalinių, reguliuojančių medžioklę, nėra Aplinkos apsaugos ministerijoje?

                                                               1. Nėra nei vieno iš išvardintų

                                                               2. Medžioklėtvarkos departamento

                                                               3. Taisyklingos medžioklės departamento

                                                               4. Medžiojamųjų žvėrių departamentas

                                                               5. Aplinkos apsaugos departamento

                                                               klausimas #63
                                                                Kokie žvėrys, įrašyti į raudonąją knygą, šiuo metu gyvena Lietuvoje?

                                                                1. Europinė audinė ir ūdra

                                                                2. Rudasis lokys ir šermuonėlis

                                                                3. Baltasis kiškis ir europinė audinė

                                                                4. Stumbras ir lūšis

                                                                klausimas #64
                                                                 Kas rengia ir įgyvendina laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimo valstybines strategijas bei programas?

                                                                 1. Lietuvos Vyriausybė

                                                                 2. Aplinkos ministerija

                                                                 3. Ūkio ministerija

                                                                 4. Lietuvos Respublikos seimas

                                                                 klausimas #65
                                                                  Kiek medžiojamųjų žvėrių rūšių įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą?

                                                                  1. 2

                                                                  2. Nei vienos

                                                                  3. Virš 20

                                                                  4. 7

                                                                  klausimas #66
                                                                   Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos ketvirtą (I) kategoriją, statusas?

                                                                   1. Sparčiai nykstantys gyvūnai

                                                                   2. Išsaugotos gyvūnų rūšys

                                                                   3. Gyvūnai labai reti

                                                                   4. Retos ir nepakankamai ištirtos gyvūnų rūšys

                                                                   klausimas #67
                                                                    Kas yra ekologinės apsaugos zonos?

                                                                    1. Teritorijos, kuriose leidžiama tik ekologinė žemdirbystė

                                                                    2. Teritorijos, kuriose draudžiama naudoti chemikalus

                                                                    3. Teritorijos, kuriose ribojama veikla, galinti pakenkti saugomai teritorijai

                                                                    4. Teritorijos, kuriose draudžiama grybauti ir uogauti

                                                                    klausimas #68
                                                                     Kurie paukščiai, įrašyti į raudonąją knygą, yra medžiojamieji?

                                                                     1. Didysis baublys ir tetervinas

                                                                     2. Kurtinys ir putpelė

                                                                     3. Karvelis uldukas ir gervė

                                                                     4. Pilkoji žąsis ir griežlė

                                                                     klausimas #69
                                                                      Kokie žvėrys, įrašyti į raudonąją knygą, šiuo metu gyvena Lietuvoje?

                                                                      1. Stumbras ir lūšis

                                                                      2. Rudasis lokys ir šermuonėlis

                                                                      3. Baltasis kiškis ir europinė audinė

                                                                      4. Europinė audinė ir ūdra

                                                                      klausimas #70
                                                                       Kas yra raudonoji knyga?

                                                                       1. Draudžiamų medžioti gyvūnų ir augalų sąrašas

                                                                       2. Visų Lietuvoje gyvenančių gyvūnų ir augalų sąrašas

                                                                       3. Neleidžiamų medžioti gyvūnų sąrašas

                                                                       4. Retų bei nykstančių gyvūnų, augalų bei grybų sąrašas ir jų apsaugos statusas

                                                                       klausimas #71
                                                                        Kas nustato laukinės gyvūnijos išteklių apsaugos, atkūrimo ir tvarkymo reikalavimus?

                                                                        1. Ūkio ministerija

                                                                        2. Lietuvos Respublikos seimas

                                                                        3. Lietuvos Vyriausybė

                                                                        4. Aplinkos ministerija

                                                                        klausimas #72
                                                                         Kas yra natūrali buveinė?

                                                                         1. Labiausiai gyvūnų apgyvendinta teritorija

                                                                         2. Geriausiai gyvūnų įsisavinama aplinkos dalis

                                                                         3. Gyvūnų žiemojimo ar nakvojimo vieta

                                                                         4. Natūralios sausumos ar vandens teritorijos su savitais gyvosios ir negyvosios gamtos veiksniais

                                                                         klausimas #73
                                                                          Kas tvarko ir tikslina Lietuvos raudonąją knygą?

                                                                          1. Lietuvos Vyriausybė

                                                                          2. Aplinkos ministerija

                                                                          3. Ūkio ministerija

                                                                          4. Lietuvos Respublikos seimas

                                                                          klausimas #74
                                                                           Kokių pagrindinių priešgaisrinės miškų apsaugos taisyklių turi laikytis medžiotojai?

                                                                           1. Miškuose niekada nerūkyti

                                                                           2. Miškuose niekados nenaudoti atviros ugnies

                                                                           3. Miškuose laužus kurti tik tam specialiai įrengtose vietose, nepalikti jų neužgesintų, nemėtyti nuorūkų

                                                                           4. Miškuose nerūkyti ir niekur nedeginti laužų

                                                                           klausimas #75
                                                                            Kokio tipo gamtinių draustinių nėra?

                                                                            1. Litologinių

                                                                            2. Hidrografinių

                                                                            3. Botaninių-zoologinių

                                                                            4. Telmologinių

                                                                            klausimas #76
                                                                             Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos trečią (R) kategoriją, statusas?

                                                                             1. Išsaugotos gyvūnų rūšys

                                                                             2. Reti gyvūnai

                                                                             3. Išnykę gyvūnai

                                                                             4. Sparčiai nykstantys gyvūnai

                                                                             klausimas #77
                                                                              Kuriame atsakyme išvardinti Lietuvos nacionaliniai parkai?

                                                                              1. Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Trakų istorinis

                                                                              2. Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Trakų istorinis

                                                                              3. Žemaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Trakų istorinis

                                                                              4. Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Trakų istorinis

                                                                              klausimas #78
                                                                               Kas rengia ir įgyvendina valstybinę priešgaisrinių priemonių sistemą?

                                                                               1. Generalinė miškų urėdija, miškų urėdijos bei valstybinių parkų direkcijos kartu su savivaldybėmis

                                                                               2. Miško naudotojai

                                                                               3. Savivaldybės

                                                                               4. Tokios sistemos nėra

                                                                               klausimas #79
                                                                                Į kokias grupes skirstoma Lietuvos saugomų teritorijų sistema?

                                                                                1. Į konservacinės apsaugos prioriteto, atkuriamosios apsaugos prioriteto teritorijas bei kompleksines saugomas teritorijas

                                                                                2. Į sausumos, vandens bei žemės gelmių saugomas teritorijas

                                                                                3. Į draustinius ir rezervatus

                                                                                4. Į saugomas ir nesaugomas teritorijas

                                                                                klausimas #80
                                                                                 Ką reiškia gyvūnų, įrašytų į raudonosios knygos nulinę (Ex) kategoriją, statusas?

                                                                                 1. Išsaugotos gyvūnų rūšys

                                                                                 2. Gyvūnai labai reti

                                                                                 3. Išnykę gyvūnai

                                                                                 4. Sparčiai nykstantys, pažeidžiami gyvūnai

                                                                                 klausimas #81
                                                                                  Ar galima ūkinė veikla valstybiniuose rezervatuose?

                                                                                  1. Draudžiama

                                                                                  2. Galima

                                                                                  3. Galima tik žemės ūkio veikla

                                                                                  4. Galima tik miškų kirtimas bei tvarkymas

                                                                                  klausimas #82
                                                                                   Kas yra raudonoji knyga?

                                                                                   1. Visų Lietuvoje gyvenančių gyvūnų ir augalų sąrašas

                                                                                   2. Retų bei nykstančių gyvūnų, augalų bei grybų sąrašas ir jų apsaugos statusas

                                                                                   3. Neleidžiamų medžioti gyvūnų sąrašas

                                                                                   4. Draudžiamų medžioti gyvūnų ir augalų sąrašas

                                                                                   klausimas #83
                                                                                    Kokiuose miškuose gausiausiai sutinkami taurieji elniai?

                                                                                    1. Nedideliuose miškuose ir krūmynuose

                                                                                    2. Brandžiuose beržynuose

                                                                                    3. Brandžiuose eglynuose

                                                                                    4. Mišriuose miškuose ir lapuotynuose

                                                                                    klausimas #84
                                                                                     Kada buvo įsteigta Pasaulio raudonoji knyga?

                                                                                     1. 1950 m.

                                                                                     2. 1966 m.

                                                                                     3. 1970 m.

                                                                                     4. 1960 m.

                                                                                     klausimas #85