Vidaus vandenų transporto kodeksas. Mažųjų laivų registracija

Atgal

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas, mažųjų, pramoginių laivų registravimo tvarka, žymejimas ir techninė priežiūra

1.
Kas yra uostas:

1. Vidaus vandenų akvatorija su joje esančiais įrenginiais, skirtais laivams inkaruotis, balastuotis, krenuotis juos remontuoti ir neturi prieplaukos būdingų požymių

2. Vidaus vandenų išorinio ir vidinio reido akvatorija su joje esančiais pastatais, skirtais laivams, įplaukti, stovėti, juos remontuoti, balastuoti, krenuoti, išplaukti

3. Vidaus vandenų akvatorija ir kranto teritorija su jose esančiais pastatais ir įrenginiais, skirta laivams įplaukti, stovėti, juos remontuoti, iškrauti, pakrauti ir išplaukti

  2.
  Kas yra krantinė:

  1. Kranto teritorijoje esantis techninis įrenginys skirtas laivams prisišvartuoti, stovėti, juos remontuoti, iškrauti arba pakrauti, keleiviams įlaipinti arba išlaipinti

  2. Nustatyto ilgio ir pločio krentinė laivams, švartuotis, kroviniams iškrauti ir pakrauti, keleiviams įlaipinti arba išlaipinti

  3. Nustatyto ilgio, pločio ir leistinų apkrovų hidrotechninis įrenginys skirtas laivams švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti arba išlaipinti

   3.
   Kas yra plūduriuojantis įrenginys:

   1. Savaeigis arba nesavaeigis įrenginys (angaras, debarkaderis, vasarnamis, turistinis plaustas, maudyklė ir kt.) kuris vykdo licenzijuojamą veiklą

   2. Plaukiojantis įrenginys, turintis mechaninę įrangą ir skirtas darbui vidaus vandenų keliuose ir uostuose (žemkasės, žemsiurbės, dokas, plaukiojantis kranas ir kiti)

   3. Nesavaeigis plūduriuojantis statinys (angaras, turistinis plaustas, maudykla ir kt.)

    4.
    Pakrančių plaukiojimo rajonas - tai:

    1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorija ir 12 jūrmylių nuo kranto pločio jūros vandenų juosta

    2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorija ir Lietuvos Respublikos teritorinė jūra, nutolstant nuo kranto iki 10 jūrmylių

    3. Tik Lietuvos Respublikos teritorinė jūra ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorija

     5.
     Kieno nuosavybė gali būti vidaus vandenų uostai ir prieplaukos:

     1. Valstybės ir savivaldybių

     2. Abu atsakymai teisingi

     3. Privatūs

      6.
      Apibūdinkite sąvoką „vidaus vandenų transporto priemonės“:

      1. Vidaus vandenų, žvejybos, mažieji, pramoginiai, sportiniai ir asmeniniai laivai, eksploatuojantys vidaus vandenų kelius

      2. Vidaus vandenų, žvejybos laivai, plūduriuojantys įrenginiai bei plūduriuojančios priemonės, kurie plaukioja vidaus vandenų kaliais

      3. Vidaus vandenų, žvejybos, mažieji, pramoginiai, sportiniai ir asmeniniai laivai, plūduriuojantys įrenginiai bei plūduriuojančios priemonės, eksploatuojantys arba aptarnaujantys vandenų kelius

       7.
       Apibūdinkite sąvoką „asmeninis laivas“:

       1. Bet kuris laivas, kurio korpuso ilgis ne didesnis kaip 20 metrų, išskyrus laivus, kurie yra pastatyti ir įrengti vilkti, stumti arba vilkti bortais sujungtus kitus negu mažasis laivas laivus, taip pat laivus, galinčius vežti daugiau kaip 12 keleivių, ir keltus

       2. Bet kurio tipo ir bet kuriuo būdu varomas sportui ir pramogoms skirtas laivas, kurio korpuso ilgis yra nuo 2,5 iki 24 metrų

       3. Trumpesnis kaip 4 metrų laivas, naudojantis vidaus degimo variklį, turintį vandens srauto pompą kaip pirminį varymo šaltinį, ir suprojektuotas taip, kad jį sėdėdamas, stovėdamas ar klūpėdamas ant korpuso valdytų žmogus

        8.
        Kas turi teisę vežti keleivius laivais Lietuvos Respublikos vidaus vandenimis:

        1. Įmonės, įsteigtos bet kurioje Europos Sąjungos prekybos organizacijos valstybėje narėje ir turinčios išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vežti keleivius laivais vidaus vandenimis

        2. Įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje ir turinčios licenciją verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje, taip pat įmonės, įsteigtos bet kurioje Europos Sąjungos ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybėje narėje pagal šios valstybės narės įstatymus ir turinčios šios

        3. Įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje ir turinčios licenciją verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje

         9.
         Kas sudaro apsaugos juostą pagal vandens telkinį:

         1. Apsaugos juostos dalis - 20 metrų pločio žemės juosta nuo vandens krašto arba kranto briaunos stačiose pakrantėse

         2. Apsaugos juostos dalis - 15 metrų pločio žemės juosta nuo vandens krašto arba kranto briaunos stačiose pakrantėse

         3. Apsaugos juostos dalis - 25 metrų pločio žemės juosta nuo vandens krašto arba kranto briaunos stačiose pakrantėse

          10.
          Kokie gali būti uostai ir prieplaukos pagal atitinkamų darbų pobūdį:

          1. Pramoginių laivų, žvejybiniai ir krovininiai

          2. Keleiviniai ir krovininiai

          3. Keleiviniai, krovininiai, mišrieji, žvejybiniai bei pramoginių laivų

           11.
           Kas atlieka valstybinę saugios laivybos priežiūrą vidaus vandenų keliuose:

           1. Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija"

           2. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

           3. Lietuvos saugios laivybos administracija

            12.
            Kurios vidaus vandenų transporto priemonės neregistruojamos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre:

            1. Vidaus vandenų transporto priemonių pakabinamieji varikliai ir statomos vidaus vandenų transporto priemonės, Lietuvos Respublikos pasienio policijos laivai ir sukarintų priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų laivai

            2. Abu atsakymai teisingi

            3. Irklinės ir guminės valtys ir vandens dviračiai, kurių keliamoji galia mažiau kaip 250 kg, ir vienkorpusės ir daugiakorpusės burinės jachtos, kurių korpusas trumpesnis kaip 2,5 m arba ilgesnis kaip 24 m ir laivai, priklausantys pagrindiniam laivui kaip gelbėjimo priemonės arba techninis inventorius

             13.
             Mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo savininkas, gavęs pramoginio laivo bilietą, privalo užrašyti:

             1. Nenuplaunamais dažais registro (identifikavimo) numerį ant abiejų mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo bortų 1/5 korpuso atstumu nuo mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo priekio vienoje eilutėje

             2. Nenuplaunamais dažais registro (identifikavimo) numerį ant abiejų mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo bortų 1/2 korpuso atstumu nuo mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo priekio vienoje eilutėje

             3. Nenuplaunamais dažais registro (identifikavimo) numerį ant abiejų mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo bortų 1/4 korpuso atstumu nuo mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo priekio vienoje eilutėje

              14.
              Kaip žymimi vidaus vandenų transporto priemonių pakabinamieji varikliai, įregistruoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre:

              1. Prieš registro (identifikavimo) numerį rašomos raidės PV, po jų brūkšnelis ir registro suteiktas numeris, sudarytas iš keturių skaitmenų

              2. Prieš registro (identifikavimo) numerį rašomos raidės VP, po jų brūkšnelis ir registro suteiktas numeris, sudarytas iš keturių skaitmenų

              3. Po registro suteikto identifikavimo numerio, sudaryto iš keturių skaitmenų, brūkšnelis ir rašomos raidės PV

               15.
               Koks yra vidaus vandenų plaukiojimo rajonas:

               1. Laivybai tinkami vidaus vandens telkiniai ir Kauno marios iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos ribų

               2. Laivybai tinkami vidaus vandenų keliai iki teritorinės jūros bazinės linijos, ir kuriuose yra navigacijos ženklai

               3. Upės, ežerai ir Kuršių marios iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos ribų

                16.
                Mažieji, pramoginiai ar asmeniniai laivai, plaukiojantys pasienio ruožo vandenimis, privalo turėti abiejuose borto antstato pusėse:

                1. Skydus su registro (identifikavimo) numeriu ir savininko (valdytojo) kodu

                2. Skydus su registro (identifikavimo) numeriu

                3. Skydus su Lietuvos Respublikos valstybinės vėliavos atvaizdu

                 17.
                 Apibūdinkite sąvoką „pramoginis laivas“:

                 1. Bet kurio tipo ir bet kuriuo būdu varomas sportui ir pramogoms skirtas laivas, kurio korpuso ilgis yra nuo 2,5 iki 24 metrų

                 2. Bet kuris laivas, kurio ilgis ne didesnis kaip 20 m

                 3. Burinis arba motorinis laivas, skirtas pramogų ir laisvalaikio reikmėms

                  18.
                  Vidaus vandenų keliai skirstomi į:

                  1. Valstybinės reikšmės

                  2. Vietinės reikšmės

                  3. Valstybinės ir vietinės reikšmės

                   19.
                   Licencijas verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje arba verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais vidaus vandenimis tarptautiniais maršrutais išduoda:

                   1. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija licencijavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės, nustatyta tvarka

                   2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė

                   3. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija arba jos įgaliota institucija licencijavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės, nustatyta tvarka

                    20.
                    Mažiesiems laivams nepriskiriamos:

                    1. Irklinės valtys, kurių keliamoji galia iki 200 kg, taip pat baidarės, kurių keliamoji galia iki 150 kg, ir burlentės

                    2. Irklinės valtys, kurių keliamoji galia iki 100 kg, taip pat baidarės, kurių keliamoji galia iki 150 kg, ir burlentės

                    3. Irklinės valtys, kurių keliamoji galia iki 150 kg, taip pat baidarės, kurių keliamoji galia iki 100 kg, ir burlentės

                     21.
                     Kokie privalomi raidžių ir skaičių matmenys, užrašant mažojo, pramoginio ar asmeninio laivo registro (indentifikavimo) numerį ant abiejų laivo bortų:

                     1. Raidžių ir skaičių aukštis - 150 mm, plotis - 80 mm; linijos storis - 15 - 20 mm

                     2. Raidžių ir skaičių aukštis - 120 mm, plotis - 60 mm; linijos storis - 15 - 20 mm

                     3. Raidžių ir skaičių aukštis - 120 mm, plotis - 80 mm; linijos storis - 10 - 15 mm

                      22.
                      Apibūdinkite sąvoką „Vidaus vandenų transportas“:

                      1. Ūkinės veiklos sritis, kuri apima keleivių, krovinių, bagažo, pašto vežimą, žvejybą, buksyravimą, vidaus vandenų transporto priemonių bei hidrotechnikos statinių eksploatavimą ir remontą, vidaus vandenų kelių, uostų ir prieplaukų, ryšių ir radijo navigacijos įrenginių eksploatavimą ir priežiūrą

                      2. Keleivių, krovinių, bagažo vežimas, buksyravimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliais

                      3. Laivai, plaukiojantys Lietuvos Respublikos vidaus vandenų keliais

                       23.
                       Apibūdinkite sąvoką „mažasis laivas“:

                       1. Bet kuris savaeigis laivas, kurio korpuso ilgis ne didesnis kaip 24 metrai

                       2. Bet kuris savaeigis laivas, kurio korpuso ilgis ne didesnis kaip 24 metrai ir galintis vežti ne daugiau kaip 12 keleivių

                       3. Bet kuris laivas, kurio korpuso ilgis ne didesnis kaip 20 metrų, išskyrus laivus, kurie yra pastatyti ir įrengti vilkti, stumti arba vilkti bortais sujungtus kitus negu mažasis laivas laivus, taip pat laivus, galinčius vežti daugiau kaip 12 keleivių, ir keltus

                        24.
                        Jei vidaus vandenų transporto priemonę įregistruoja, išregistruoja, atlieka techninę apžiūrą ne savininkas (valdytojas), turi būti:

                        1. Pateikiamas įgaliojimas konkrečiam asmeniui su nurodytu konkrečiu savininko (valdytojo) pavedimu

                        2. Abu atsakymai teisingi

                        3. Fizinio asmens duotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro

                         25.
                         Kas yra plūduriuojanti priemonė:

                         1. Nesavaeigis plūduriuojantis statinys (angaras, debarkaderis, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, vasarnamis, restoranas, valgykla, viešbutis, turistinis plaustas, maudykla ir kiti)

                         2. Plaukiojantis įrenginys, turintis mechaninę įrangą ir skirtas darbui vidaus vandenų keliuose ir uostuose

                         3. Savaeigės vidaus vandenų tranporto priemonės (angarai, debarkaderiai, vasarnamiai, restoranai, valgyklos, plaustai, maudyklės ir kt.)

                          26.
                          Įregistruojant vidaus vandenų transporto priemonę Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registre, nuosavybės teisę į vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinantys dokumentai užsienio valstybės kalba turi būti:

                          1. Išversti į valstybinę kalbą (vertėjo parašas išverstame dokumente turi būti patvirtintas savininko parašu ir notaro antspaudu)

                          2. Išversti į valstybinę kalbą (vertėjo parašas išverstame dokumente turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu ar notaro)

                          3. Išversti į valstybinę kalbą (vertėjo parašas išverstame dokumente turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir notaro antspaudu)

                           27.
                           Savaeigiams vidaus vandenų laivams ir žvejybos laivams prieš registro (identifikavimo) numerį rašoma raidė:

                           1. PV

                           2. PŽ

                           3. P

                            28.
                            Apibūdinkite sąvoką „Vidaus vandenų laivas“:

                            1. Bet kurio tipo laivas (savaeigis, nesavaeigis, keleivinis, krovininis, techninis laivas, keltas) kuris plaukioja vidaus vandenyse

                            2. Bet kurio tipo savaeigis ar nesavaeigis keleivinis, krovininis, techninis (tarnybinis, mokslinio tyrinėjimo, techninio aptarnavimo ir kiti) laivas, keltas (keleivinis, krovininis, mišrus), kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai vidaus vandenyse

                            3. Bet kurio tipo laivas, kuris yra naudojamas laivybai vidaus vandenyse

                             29.
                             Kas valdo, prižiūri ir tvarko Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelius:

                             1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija arba jos įgaliota institucija

                             2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija

                             3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė

                              30.
                              Apibūdinkite sąvoką „žvejybos laivas“:

                              1. Bet kuris laivas su jame esančia verslinės žvejybos įranga arba laivas, naudojamas šiai žvejybai ir įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ar Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre bei įgaliotos klasifikacinės bendrovės išduotuose laivo dokumentuose turintis įrašą "Žvejyb

                              2. Bet kuris laivas su jame esančia verslinės žvejybos įranga ir pritaikytas pramoninei arba mėgėjiškai žvejybai

                              3. Bet kuris laivas su jame esančia verslinės žvejybos įranga ir pritaikytas pramoninei žvejybai

                               31.
                               Apibūdinkite savoką „greitaeigis laivas“:

                               1. Laivas, kurio vidutinis greitis daugiau kaip 30 km/h

                               2. Laivas ant povandeninių sparnų

                               3. Laivas, kuris savo klasėje arba grupėje turi palyginti didelį greitį, t.y. didesnį kaip 20 km/h

                                32.
                                Apibūdinkite sąvoką „laivo škiperis“:

                                1. Laivo kapitono padėjėjas, kuris priima įgulos narius ir vadovauja jų darbui

                                2. Laivo kapitono padėjėjas, kuris priima krovinį, keleivius, jų bagažą, rūpinasi atsargomis numatyto plaukiojimo laikotarpiu

                                3. Asmuo, kuris valdo nesavaeigį laivą

                                 33.
                                 Lietuvos Respublikos vėliava savaeigiuose vidaus vandenų laivuose iškeliama:

                                 1. Saulei tekant, bet ne anksčiau kaip 6.00 val

                                 2. Saulei tekant, bet ne anksčiau kaip 7.00 val

                                 3. Saulei tekant, bet ne anksčiau kaip 8.00 val

                                  34.
                                  Lietuvos Respublikos vėliava savaeigiuose vidaus vandenų laivuose nuleidžiama:

                                  1. Saulei leidžiantis, bet ne vėliau kaip 21.00 val

                                  2. Saulei leidžiantis, bet ne vėliau kaip 20.00 val

                                  3. Saulei leidžiantis, bet ne vėliau kaip 22.00 val

                                   35.
                                   Gedulo dienomis Lietuvos Respublikos vėliava laive nuleidžiama žemyn:

                                   1. 1/3 vėliavos lyno ilgio

                                   2. 1/2 vėliavos lyno ilgio

                                   3. 1/5 vėliavos lyno ilgio

                                    36.
                                    Po saulėlydžio iki saulėtekio Lietuvos Respublikos vėliavą privaloma pakelti:

                                    1. Įplaukiant į uostą, arba sveikinant karo laivus

                                    2. Valstybės švenčių dienomis

                                    3. Praplaukiant tarptautinius sąsiaurius, išplaukiant arba įplaukiant į uostą, arba sveikinant karo laivus

                                     37.
                                     Lietuvos Respublikos vėliava savaeiguose vidaus vandenų laivuose stovint ir plaukiant iškeliama:

                                     1. Priekinio stiebo viršūnėje arba signalinio stiebo rėjos dešiniajame noke, jeigu vietinėse taisyklėse nenurodyta kitaip

                                     2. Laivagalyje ant vėliavos stiebo

                                     3. Ant signalinio stiebo rėjos noko

                                      38.
                                      Laivui stovint kitos valstybės uoste, plaukiant kitos valstybės teritoriniais vandenimis, kartu su Lietuvos Respublikos vėliava ir kurioje laivo vietoje, iškeliama:

                                      1. Valstybės, kurios teritoriniuose vandenyse yra laivas, Prezidento vėliava. Ji iškeliama priekinio stiebo viršūnėje arba signalinio stiebo rėjos dešiniajame noke, jeigu vietinėse taisyklėse nenurodyta kitaip

                                      2. Valstybės, kurios teritoriniuose vandenyse yra laivas, vėliava. Ji iškeliama priekinio stiebo viršūnėje arba signalinio stiebo rėjos dešiniajame noke, jeigu vietinėse taisyklėse nenurodyta kitaip

                                      3. Valstybės, kurios teritoriniuose vandenyse yra laivas, vėliava. Ji iškeliama priekinio stiebo viršūnėje arba signalinio stiebo rėjos kairiajame noke, jeigu vietinėse taisyklėse nenurodyta kitaip

                                       39.
                                       Vandenys, esantys į sausumos pusę nuo teritorinės jūros bazinės linijos, yra:

                                       1. Valstybės vidaus vandenų dalis

                                       2. Valstybės vidaus vandens kelių dalis

                                       3. Valstybės teritorinės jūros dalis

                                        40.
                                        Apibūdinkite sąvoką „Lietuvos Respublikos teritorinė jūra“:

                                        1. Lietuvos Respublikos pakrantės 15 jūrmylių pločio Baltijos jūros vandenų juosta, kuri yra sudėtinė Lietuvos Respublikos teritorijos dalis

                                        2. Lietuvos Respublikos pakrantės 12 jūrmylių pločio Baltijos jūros vandenų juosta, kuri yra sudėtinė Lietuvos Respublikos teritorijos dalis

                                        3. Lietuvos Respublikos vandenys, esantys į sausumos pusę nuo jūros bazinės linijos, kurie yra sudėtinė Lietuvos Respublikos teritorijos dalis