UTB radijo ryšys ir jo panaudojimas

Iškvietimą per radijo stotį turi vykdyti tas laivas:

1. Kuris pirmas turi paduoti garso ir šviesos signalą

2. Kuris patvirtina priimtą garso ir šviesos signalą

3. Kuris nepatvirtina priimto garso ar šviesos signalo

klausimas #1
  Koks yra UTB 10 kanalo šaukinys, Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste:

  1. "Klaipėda radio-12"

  2. "Impulsas-3"

  3. "Klaipėda radio-5"

  klausimas #2
   Koks yra UTB 9 kanalo šaukinys, Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste:

   1. "Klaipėda radio-5"

   2. "Klaipėda radio-8"

   3. "Impulsas-5"

   klausimas #3
    Kuriais UTB radijo ryšio kanalais draudžiama vesti asmeninius pokalbius Klaipėdos uosto akvatorijoje:

    1. 9, 10, 16, 71, 72 UTB ryšio kanalais

    2. 5, 12, 16 UTB ryšio kanalais

    3. 16 UTB ryšio kanalu

    klausimas #4
     Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su Klaipėdos uosto dispečerine:

     1. 12 kanalu

     2. 10 kanalu

     3. 9 kanalu

     klausimas #5
      Vietinio plaukiojimo ir uosto paslaugas teikiantiems laivams plaukioti uosto akvatorijoje draudžiama:

      1. Neturint veikiančios UTB radijo stoties ryšiui palaikyti 9 ir 16 jūriniais kanalais

      2. Neturint veikiančios UTB radijo stoties ryšiui palaikyti 9, 10, 16, 71, jūriniais kanalais

      3. Neturint veikiančios UTB radijo stoties ryšiui palaikyti 10 ir 16 jūriniais kanalais

      klausimas #6
       Kuriems tikslams naudojama UTB radijo ryšio stotys vidaus vandenų laivuose:

       1. Ryšiui tarp įgulos narių

       2. Nelaimės signalo iškvietimui

       3. Kad užtikrinti išankstinį visų laivų veiksmų suderinimą

       klausimas #7
        Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su Klaipėdos uosto laivų eismo tarnyba:

        1. 9

        2. 10, 12

        3. 12, 15

        klausimas #8
         Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su pasienio kontrolės postu “Kopgalis“:

         1. 73 kanalu

         2. 12 kanalu

         3. 10 kanalu

         klausimas #9
          Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su kordinaciniu gelbėjimo centru:

          1. 12 kanalu

          2. 10 kanalu

          3. 16 kanalu

          klausimas #10
           Kada privaloma naudoti radijo ryšio priemones:

           1. Kai yra intensyvus vidaus vandenų laivų judėjimas, nevykstant laivybai, galima nenaudoti

           2. Jeigu vidaus vandenų laive yra įrengta radijo ryšio priemonė, naudojant savo nuožiūra

           3. Kai jos įrengtos vidaus vandenų laivuose, kad užtikrintų išankstinį visų vidaus vandenų laivų veiksmų suderinimą, turi būti įjungtos visą laiką plaukiant, manevruojant ar stovint nuleidus inkarą

           klausimas #11
            Koks yra pasienio kontrolės posto „Kopgalis“ radijo šaukinys:

            1. "Impulsas-5"

            2. "Impulsas-3"

            3. "Kopgalis-3"

            klausimas #12
             Vidaus vandenų laivas, gabenantis pavojingą krovinį, privalo:

             1. Įjungti du raudonus aplink šviečiančius žiburius, įrengtus priekinėje ir galinėje dalyse

             2. Radijo ryšio pagalba informuoti apie save kitus laivus

             3. Ne rečiau kaip 2 min. intervalais signalizuoti vienu ilgu garsiniu signalu

             klausimas #13
              Ką reiškia „UTB“ raidės, naudojamos radijo dažnių sąvokose:

              1. Uosto tarnybos bakenas

              2. Ultratrumposios bangos

              3. Uosto tarnybos budintis

              klausimas #14
               Jei laivo laivevedys per radijo stotį negauna atsakymo į kvietimą, kokie tolimesni laivavedžio veiksmai:

               1. Manoma, kad kitame laive nėra radijo stoties, tuomet reikia naudotis kitais laivybos taisyklėse numatytais signalais

               2. Laivas plaukia toliau savo maršrutu

               3. Laivas privalo sustoti iki veiksmų su kitu laivu suderinimo

               klausimas #15
                Kada laivai privalo periodiškai radijo ryšio pagalba informuoti kitus laivus apie savo vietą ir veiksmus:

                1. Artėdamas prie kranto

                2. Visą plaukimo laiką

                3. Priplaukiantys prie neapžvelgiamų arba pavojingų nereguliuojamų ruožų ir judantys jais, esant ribotam matomumui

                klausimas #16
                 Kada laivai gali nesignalizuoti laivybos taisyklėse numatytais garso ir šviesos signalais:

                 1. Kai laivai suderina savo veiksmus radijos ryšio pagalba

                 2. Kai laive nėra tam priemonių

                 3. Kai to nereikalauja laivo kapitonas

                 klausimas #17
                  Kuris iš šių žodžių, perduodamų UTB ryšio 16- uoju kanalu, yra nelaimės signalas ir nurodo, kad laivui ar žmonėms gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus, ir reikalaujama skubios pagalbos:

                  1. MAYDAY MAYDAY MAYDAY

                  2. PAN PAN

                  3. SECURITE

                  klausimas #18
                   73-uoju UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti:

                   1. Su Klaipėdos uosto dispečeriu

                   2. Su kordinaciniu gelbėjimo centru

                   3. Su pasienio kontrolės postu "Kopgalis"

                   klausimas #19
                    16-uoju UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti:

                    1. Su Klaipėdos uosto dispečeriu

                    2. Su kordinaciniu gelbėjimo centru

                    3. Su pasienio kontrolės postu "Kopgalis"

                    klausimas #20
                     9-uoju UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti:

                     1. Su Klaipėdos uosto laivų eismo tarnyba

                     2. Su kordinaciniu gelbėjimo centru

                     3. Su Klaipėdos uosto dispečeriu

                     klausimas #21
                      10-uoju UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti:

                      1. Su eismo tarnyba

                      2. Su Klaipėdos uosto dispečeriu

                      3. Su uosto tarnyba

                      klausimas #22
                       Kurio UTB radijo ryšio kanalo šaukinys Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste yra „Klaipėda radio-12“:

                       1. Vienuolikto

                       2. Dešimto

                       3. Devinto

                       klausimas #23
                        Kurio UTB radijo ryšio kanalo šaukinys Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste yra „Klaipėda radio-5“:

                        1. Dešimto

                        2. Vienuolikto

                        3. Devinto

                        klausimas #24
                         Kieno UTB radijo ryšio šaukinys yra „Impulsas-3“:

                         1. Koordinacinio gelbėjimo centro

                         2. Klaipėdos uosto laivų eismo tarnybos

                         3. Pasienio kontrolės posto "Kopgalis" (Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių 2 priedas)

                         klausimas #25
                          Kieno UTB radijo ryšio šaukinys yra „Klaipėda radio-32“:

                          1. Klaipėdos uosto priežiūros tarnybos

                          2. Uosto dispečerinės

                          3. Pasienio kontrolės posto

                          klausimas #26
                           Kuris iš šių žodžių, perduodamų UTB ryšio 16- uoju kanalu, yra skubus pranešimas ir gali būti perduotas, kai gresia pavojus laivo ar žmonių saugumui:

                           1. SECURITE

                           2. MAYDAY MAYDAY MAYDAY

                           3. PAN PAN

                           klausimas #27
                            Kuris iš šių žodžių, perduodamų UTB ryšio 16- uoju kanalu, yra saugumo pranešimas ir yra siunčiamas, kai yra navigacinis arba meteorologinis pavojus:

                            1. PAN PAN

                            2. SECURITE

                            3. MAYDAY MAYDAY MAYDAY

                            klausimas #28
                             Koks Klaipėdos uosto priežiūros tarnybos UTB radijo ryšio šaukinys:

                             1. "Klaipėda radio-32"

                             2. "Klaipėda radio-5"

                             3. "Klaipėda radio-3"

                             klausimas #29
                              Kuri radijo ryšio sistema skirta pagalbos signalų siuntimui „laivas-žemė“:

                              1. SGMDS

                              2. GMSDS

                              3. GMDSS

                              klausimas #30