UTB radijo ryšys ir jo panaudojimas

Atgal
1.
Iškvietimą per radijo stotį turi vykdyti tas laivas:

1. Kuris patvirtina priimtą garso ir šviesos signalą

2. Kuris pirmas turi paduoti garso ir šviesos signalą

3. Kuris nepatvirtina priimto garso ar šviesos signalo

  2.
  Koks yra UTB 10 kanalo šaukinys, Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste:

  1. "Impulsas-3"

  2. "Klaipėda radio-12"

  3. "Klaipėda radio-5"

   3.
   Koks yra UTB 9 kanalo šaukinys, Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste:

   1. "Klaipėda radio-8"

   2. "Klaipėda radio-5"

   3. "Impulsas-5"

    4.
    Kuriais UTB radijo ryšio kanalais draudžiama vesti asmeninius pokalbius Klaipėdos uosto akvatorijoje:

    1. 9, 10, 16, 71, 72 UTB ryšio kanalais

    2. 16 UTB ryšio kanalu

    3. 5, 12, 16 UTB ryšio kanalais

     5.
     Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su Klaipėdos uosto dispečerine:

     1. 9 kanalu

     2. 12 kanalu

     3. 10 kanalu

      6.
      Vietinio plaukiojimo ir uosto paslaugas teikiantiems laivams plaukioti uosto akvatorijoje draudžiama:

      1. Neturint veikiančios UTB radijo stoties ryšiui palaikyti 9, 10, 16, 71, jūriniais kanalais

      2. Neturint veikiančios UTB radijo stoties ryšiui palaikyti 9 ir 16 jūriniais kanalais

      3. Neturint veikiančios UTB radijo stoties ryšiui palaikyti 10 ir 16 jūriniais kanalais

       7.
       Kuriems tikslams naudojama UTB radijo ryšio stotys vidaus vandenų laivuose:

       1. Ryšiui tarp įgulos narių

       2. Nelaimės signalo iškvietimui

       3. Kad užtikrinti išankstinį visų laivų veiksmų suderinimą

        8.
        Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su Klaipėdos uosto laivų eismo tarnyba:

        1. 10, 12

        2. 12, 15

        3. 9

         9.
         Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su pasienio kontrolės postu “Kopgalis“:

         1. 12 kanalu

         2. 73 kanalu

         3. 10 kanalu

          10.
          Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su kordinaciniu gelbėjimo centru:

          1. 10 kanalu

          2. 16 kanalu

          3. 12 kanalu

           11.
           Kada privaloma naudoti radijo ryšio priemones:

           1. Jeigu vidaus vandenų laive yra įrengta radijo ryšio priemonė, naudojant savo nuožiūra

           2. Kai jos įrengtos vidaus vandenų laivuose, kad užtikrintų išankstinį visų vidaus vandenų laivų veiksmų suderinimą, turi būti įjungtos visą laiką plaukiant, manevruojant ar stovint nuleidus inkarą

           3. Kai yra intensyvus vidaus vandenų laivų judėjimas, nevykstant laivybai, galima nenaudoti

            12.
            Koks yra pasienio kontrolės posto „Kopgalis“ radijo šaukinys:

            1. "Impulsas-3"

            2. "Kopgalis-3"

            3. "Impulsas-5"

             13.
             Vidaus vandenų laivas, gabenantis pavojingą krovinį, privalo:

             1. Radijo ryšio pagalba informuoti apie save kitus laivus

             2. Įjungti du raudonus aplink šviečiančius žiburius, įrengtus priekinėje ir galinėje dalyse

             3. Ne rečiau kaip 2 min. intervalais signalizuoti vienu ilgu garsiniu signalu

              14.
              Ką reiškia „UTB“ raidės, naudojamos radijo dažnių sąvokose:

              1. Ultratrumposios bangos

              2. Uosto tarnybos budintis

              3. Uosto tarnybos bakenas

               15.
               Jei laivo laivevedys per radijo stotį negauna atsakymo į kvietimą, kokie tolimesni laivavedžio veiksmai:

               1. Laivas privalo sustoti iki veiksmų su kitu laivu suderinimo

               2. Manoma, kad kitame laive nėra radijo stoties, tuomet reikia naudotis kitais laivybos taisyklėse numatytais signalais

               3. Laivas plaukia toliau savo maršrutu

                16.
                Kada laivai privalo periodiškai radijo ryšio pagalba informuoti kitus laivus apie savo vietą ir veiksmus:

                1. Visą plaukimo laiką

                2. Artėdamas prie kranto

                3. Priplaukiantys prie neapžvelgiamų arba pavojingų nereguliuojamų ruožų ir judantys jais, esant ribotam matomumui

                 17.
                 Kada laivai gali nesignalizuoti laivybos taisyklėse numatytais garso ir šviesos signalais:

                 1. Kai laive nėra tam priemonių

                 2. Kai laivai suderina savo veiksmus radijos ryšio pagalba

                 3. Kai to nereikalauja laivo kapitonas

                  18.
                  Kuris iš šių žodžių, perduodamų UTB ryšio 16- uoju kanalu, yra nelaimės signalas ir nurodo, kad laivui ar žmonėms gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus, ir reikalaujama skubios pagalbos:

                  1. MAYDAY MAYDAY MAYDAY

                  2. SECURITE

                  3. PAN PAN

                   19.
                   73-uoju UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti:

                   1. Su Klaipėdos uosto dispečeriu

                   2. Su pasienio kontrolės postu "Kopgalis"

                   3. Su kordinaciniu gelbėjimo centru

                    20.
                    16-uoju UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti:

                    1. Su Klaipėdos uosto dispečeriu

                    2. Su kordinaciniu gelbėjimo centru

                    3. Su pasienio kontrolės postu "Kopgalis"

                     21.
                     9-uoju UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti:

                     1. Su Klaipėdos uosto laivų eismo tarnyba

                     2. Su Klaipėdos uosto dispečeriu

                     3. Su kordinaciniu gelbėjimo centru

                      22.
                      10-uoju UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti:

                      1. Su eismo tarnyba

                      2. Su Klaipėdos uosto dispečeriu

                      3. Su uosto tarnyba

                       23.
                       Kurio UTB radijo ryšio kanalo šaukinys Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste yra „Klaipėda radio-12“:

                       1. Vienuolikto

                       2. Dešimto

                       3. Devinto

                        24.
                        Kurio UTB radijo ryšio kanalo šaukinys Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste yra „Klaipėda radio-5“:

                        1. Vienuolikto

                        2. Devinto

                        3. Dešimto

                         25.
                         Kieno UTB radijo ryšio šaukinys yra „Impulsas-3“:

                         1. Koordinacinio gelbėjimo centro

                         2. Pasienio kontrolės posto "Kopgalis" (Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių 2 priedas)

                         3. Klaipėdos uosto laivų eismo tarnybos

                          26.
                          Kieno UTB radijo ryšio šaukinys yra „Klaipėda radio-32“:

                          1. Uosto dispečerinės

                          2. Pasienio kontrolės posto

                          3. Klaipėdos uosto priežiūros tarnybos

                           27.
                           Kuris iš šių žodžių, perduodamų UTB ryšio 16- uoju kanalu, yra skubus pranešimas ir gali būti perduotas, kai gresia pavojus laivo ar žmonių saugumui:

                           1. PAN PAN

                           2. SECURITE

                           3. MAYDAY MAYDAY MAYDAY

                            28.
                            Kuris iš šių žodžių, perduodamų UTB ryšio 16- uoju kanalu, yra saugumo pranešimas ir yra siunčiamas, kai yra navigacinis arba meteorologinis pavojus:

                            1. PAN PAN

                            2. MAYDAY MAYDAY MAYDAY

                            3. SECURITE

                             29.
                             Koks Klaipėdos uosto priežiūros skyriaus UTB radijo ryšio šaukinys:

                             1. "Klaipėda radio-3"

                             2. "Klaipėda radio-5"

                             3. "Klaipėda radio-32"

                              30.
                              Kuri radijo ryšio sistema skirta pagalbos signalų siuntimui „laivas-žemė“:

                              1. GMDSS

                              2. GMSDS

                              3. SGMDS