Upių ir jūrų locija

Kas yra reidas:

1. Laivų iškrovimo vieta

2. Laivų dreifavimo vieta

3. Laivų inkaravimo ir stovėjimo vieta arti kranto ar prie įplaukimo į uostą

klausimas #1
  Srovės sunešta skersinė smėlio sekluma upėje, vadinama:

  1. Bankė

  2. Sėklius

  3. Rėva

  klausimas #2
   Pagal kurią ženklinimo sistemą paženklinta navigacinė kliūtis paveiksle:

   1. Pagal ašinę

   2. Pagal kardinalinę

   3. Pagal lateralinę

   klausimas #3
    Rifu vadinama:

    1. Tvirta, akmenuoto arba koralinio grunto sekluma, bankė

    2. Sekluma, apaugusi medžiais

    3. Sekluma, susijungianti su krantu

    klausimas #4
     Apibūdinkite sąvoką “prieplauka“:

     1. Kranto vieta skirta keleivių įlaipinimui ir išlaipinimui, kroviniams perkrauti

     2. Krantinė skirta laivams švartuotis, kroviniams perkrauti ir sandėliuoti, remontuoti laivus

     3. Stacionari arba plaukiojanti (debarkaderis) laivų priplaukimo, stovėjimo, pakrovimo, iškrovimo, išplaukimo vieta, neturinti uostui būdingų požymių

     klausimas #5
      Kas yra locija:

      1. Plaukiojimo kelių į uostą pavadinimas

      2. Informacija apie kartografijos elementus

      3. Viena iš laivavedybos mokslo sričių arba informacinis leidinys (knyga), jūrlapis konkrečiam plaukiojimo rajonui

      klausimas #6
       Nuo ko priklauso jūrlapio patikimumas:

       1. Nuo popieriaus kokybės

       2. Nuo spalvų ryškumo

       3. Nuo laiko kada sudarytas, aprašytas ir koreguotas jūrlapis

       klausimas #7
        Kuriems tikslams naudojami navigaciniai jūrlapiai:

        1. Surasti kitas valstybes

        2. Surasti laivų kelius

        3. Laivo keliui skaičiuoti, jo vietai nustatyti

        klausimas #8
         Jūrlapiai klasifikuojami į:

         1. Generalinius, navigacinius, specialios paskirties, pagalbinius, planus

         2. Navigacinius, topografinius, informacinius

         3. Navigacinius, bendrus, informacinius ir logografinius

         klausimas #9
          Vedline vadinama:

          1. Farvaterio ašinė linija

          2. Linija arba vertikalioji plokštuma, einanti per du orientyrus ir nurodanti saugią laivo plaukimo kryptį

          3. Linija, rodanti laivo kelią

          klausimas #10
           Tam tikros formos boja yra:

           1. Plaukiojantis, užinkaruotas ženklas su radiolokaciniu atšvaitu

           2. Plaukiojantis, užinkaruotas tam tikros formos navigacinis ženklas su topine figūra

           3. Plaukiojantis, užinkaruotas ženklas

           klausimas #11
            Lateralinė farvaterio ženklinimo sistema yra:

            1. Plūduriuojančių navigacinių ženklų išdėstymo sistema, kai žymimos laivybos kliūtys kanaluose

            2. Plūduriuojančių navigacinių ženklų išdėstymo sistema, kai žymimos laivybos kliūtys jūroje

            3. Plūduriuojančių navigacinių ženklų išdėstymo sistema, kai žymimi farvaterio šonai arba ašis

            klausimas #12
             Kardinalinė ženklinimo sistema yra:

             1. Navigacinių ženklų išdėstymo sistema, kai žymimos laivybos kliūtys kanaluose

             2. Plūduriuojančių navigacinių ženklų išdėstymo sistema, kai žymimi farvaterio šonai arba ašis

             3. Plūduriuojančių navigacinių ženklų sistema, kai navigacinės kliūtys paženklinamos pagal kompasą pasaulio šalių atžvilgiu

             klausimas #13
              Kokiais ženklais žymima dešinioji vidaus vandens kelių farvaterio pusė:

              1. Raudonos spalvos kūgio formos bojomis

              2. Raudonos spalvos cilindro formos bojomis arba raudonomis gairėmis. Cilindro formos bojos arba gairės įrengiamos su ritmingai blykčiojančiais raudonos spalvos žiburiais

              3. Žalios spalvos kūgio formos bojomis

              klausimas #14
               Kokiais ženklais žymima kairioji vidaus vandens kelių farvaterio pusė:

               1. Žalios spalvos kūgio formos bojomis arba žaliomis gairėmis. Kūgio formos bojos arba gairės įrengiamos su ritmingai blykčiojančiais žalios spalvos žiburiais

               2. Raudonos spalvos kūgio formos bojomis

               3. Žalios spalvos cilindro formos bojomis arba žaliomis gairėmis. Cilindro formos bojos arba gairės įrengiamos su ritmingai blykčiojančiais žalios spalvos žiburiais

               klausimas #15
                Kardinaliniai ženklai - šiaurinis (gairė):

                1. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito viršūnėmis aukštyn

                2. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito viršūnėmis žemyn

                3. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito, sujungti pagrindais

                klausimas #16
                 Kardinaliniai ženklai – pietinis (gairė):

                 1. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito, sujungti pagrindais

                 2. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito viršūnėmis aukštyn

                 3. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito viršūnėmis žemyn

                 klausimas #17
                  Kardinaliniai ženklai - vakarinis (gairė):

                  1. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito, sujungti pagrindais

                  2. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito viršūnėmis žemyn

                  3. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito, sujungti viršūnėmis

                  klausimas #18
                   Apibūdinkite sąvoką „vidaus vandenų keliai“:

                   1. Laivybai tinkamos upės, ežerai, dirbtiniai vandens telkiniai ir Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis, kuriuose yra navigacijos ženklų arba kurių locmano žemėlapiuose pažymėtas farvateris

                   2. Laivybai ir žvejybai tinkami ežerai, upės, Lietuvos Respublikai priklausanti Kuršių marių dalis, kuriuose yra naktį šviečiančiais žiburiais pažymėtas farvateris

                   3. Laivybai tinkami ežerai, upės, Kauno ir Kuršių marios bei kiti vidaus vandenų telkiniai, prie kurių krantų galima privažiuoti privačiu ir valstybiniu transportu ir kuriuose neuždrausta verslinė žvejyba

                   klausimas #19
                    Kokios vandens tekėjimo rūšys yra upės vagoje:

                    1. Laminarinis, pulsuojantis, potvyninis, ramus

                    2. Turbulentinis, laminarinis

                    3. Turbolaminarinis (potvyninis), nusistovėjęs, krentantis

                    klausimas #20
                     Apibūdinkite sąvoką „farvateris“:

                     1. Vidaus vandenų keliai tinkantys laivybai

                     2. Vidaus vandenų kelio juosta, tinkanti plaukti tam tikrų matmenų laivams

                     3. Upės ir ežerai, tinkantys laivybai, kur gylis ne mažesnis kaip 1,2 m

                     klausimas #21
                      Kam lygi viena jūrų mylia:

                      1. 1,825 km

                      2. 1,852 km

                      3. 1,752 km

                      klausimas #22
                       Kardinaliniai ženklai - rytinė(gairė):

                       1. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito, sujungti pagrindais

                       2. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito viršūnėmis žemyn

                       3. Topo ženklas - du juodi kūgiai, išdėstyti vienas virš kito viršūnėmis aukštyn

                       klausimas #23
                        Ką papildo locijos leidinys-knyga:

                        1. Nurodo atskiro plaukiojimo rajono ypatumus esant štormo ir ledo sąlygomis

                        2. Nurodo plaukiojimo rajono ypatumus esant ledo sąlygomis

                        3. Papildo ir paaiškina informaciją, kuri netelpa jūrlapiuose

                        klausimas #24
                         Ką vadiname dreifu:

                         1. Plaukiančio laivo nukrypimas nuo kurso linijos dėl vairininko kaltės

                         2. Plaukiančio laivo nukrypimas nuo kurso linijos dėl vandens srovių, vėjo ar bangavimo poveikio

                         3. Laivo apsisukimas

                         klausimas #25
                          Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu vidaus vandens kelių locmaniniuose žemėlapiuose:

                          1. Pagrindiniai farvateriai ir jų plotis

                          2. Visi laivybiniai farvateriai ir jų plotis

                          3. Papildomi ir vietiniai farvateriai, ir jų kilometražas

                          klausimas #26
                           Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu vidaus vandens kelių locmaniniuose žemėlapiuose:

                           1. Pagrindiniai farvateriai ir jų kilometražas

                           2. Visi laivybiniai farvateriai ir jų plotis

                           3. Papildomi ir vietiniai farvateriai, ir jų kilometražas

                           klausimas #27
                            Ką nurodo vidaus vandens kelių locmaniniuose žemėlapiuose, paveiksle pavaizduoto sutartinio žymėjimo skaičius „70“:

                            1. Pagrindinio farvaterio kilometražą

                            2. Papildomo ir vietinio farvaterio plotį

                            3. Pagrindinio farvaterio plotį

                            klausimas #28
                             Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu vidaus vandens kelių locmaniniuose žemėlapiuose:

                             1. Srovės kryptis ir jos greitis km/h

                             2. Papildomo ir vietinio farvaterio kryptis ir gylis

                             3. Pagrindinio farvaterio kilometrai

                             klausimas #29
                              Ką nurodo vidaus vandens kelių locmaniniuose žemėlapiuose sutartinio žymėjimo skaičius „2.5“, paveiksle pavaizduotame ženkle:

                              1. Pagrindinio farvaterio kilometražą

                              2. Srovės greitį km/h

                              3. Papildomo ir vietinio farvaterio gylį

                              klausimas #30
                               Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu vidaus vandens kelių locmaniniuose žemėlapiuose:

                               1. Draudžiama įsiinkaravimo akvatorija, paženklinta vedlinių ženklais

                               2. Tik mažųjų ir pramoginių laivų įsiinkaravimo akvatorija,paženklinta vedlinių ženklais

                               3. Reidų akvatorija, paženklinta vedlinių ženklais

                               klausimas #31
                                Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu jūrlapiuose:

                                1. Šviečiantis švyturys, matomas 15 jūrmylių atstumu

                                2. Navigacinis orientyras matomas 15 jūrmylių atstumu

                                3. 15 m aukščio navigacinis orientyras

                                klausimas #32
                                 Ką nurodo sutartinio žymėjimo reikšmė „15 M“, paveiksle pavaizduotame ženkle:

                                 1. 15 m aukščio navigacinis orientyras

                                 2. 15 jūrmylių atstumu matomas šviečiantis švyturys

                                 3. 15 jūrmylių atstumu matomas navigacinis orientyras

                                 klausimas #33
                                  Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu jūrlapiuose:

                                  1. Plaukiojantis, aplink šviečiantis švyturys

                                  2. Aplink šviečiantis švyturys

                                  3. Plaukiojantis švyturys

                                  klausimas #34
                                   Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu jūrlapiuose:

                                   1. Rekomenduojami farvateriai, o skaičius 9.3 nurodo mažiausią plotį, skaičius 8 nurodo mažiausią gylį

                                   2. Rekomenduojami farvateriai, o skaičius 9.3 nurodo mažiausią gylį, skaičius 8 nurodo leistiną laivų gramzdą

                                   3. Rekomenduojami farvateriai, o skaičius 9.3 nurodo gylį potvynio metu, skaičius 8 nurodo gylį atoslūgio metu

                                   klausimas #35
                                    Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu jūrlapiuose:

                                    1. Viršvandeninė akmenuota vieta

                                    2. Atskiri akmenys pasirodantys atoslūgio metu

                                    3. Povandeninė akmenuota vieta

                                    klausimas #36
                                     Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu jūrlapiuose:

                                     1. Bankė ir gylis 4,2 m virš jos

                                     2. Bankė ir jos aukštis 4,2 m virš dugno

                                     3. Atskiras akmuo, o jo aukštis 4,2 m virš dugno

                                     klausimas #37
                                      Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu jūrlapiuose:

                                      1. Atskiras akmuo, o jo aukštis 12,6 m virš dugno

                                      2. Nuskendęs laivas ir gylis 12,6 m virš jo

                                      3. Bankė ir gylis 12,6 m virš jos

                                      klausimas #38
                                       Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu jūrlapiuose:

                                       1. Vandens augmenija

                                       2. Atskiri medžiai

                                       3. Nuskendę medžiai

                                       klausimas #39
                                        Kas žymima paveiksle pavaizduotu plūduriuojančiu navigaciniu ženklu:

                                        1. Farvateris pereina nuo vieno kranto prie kito

                                        2. Povandeninė kliūtis

                                        3. Farvaterio išsišakojimas

                                        klausimas #40
                                         Kokie plūduriuojantis navigaciniai ženklai pavaizduoti paveiksle:

                                         1. Kardinalinės ženklinimo sistemos rytinio ženklo boja ir gairė

                                         2. Kardinalinės ženklinimo sistemos šiaurinio ženklo boja ir gairė

                                         3. Kardinalinės ženklinimo sistemos vakarinio ženklo boja ir gairė

                                         klausimas #41
                                          Kokie plūduriuojantis navigaciniai ženklai pavaizduoti paveiksle:

                                          1. Kardinalinės ženklinimo sistemos rytinio ženklo boja ir gairė

                                          2. Kardinalinės ženklinimo sistemos vakarinio ženklo boja ir gairė

                                          3. Kardinalinės ženklinimo sistemos šiaurinio ženklo boja ir gairė

                                          klausimas #42
                                           Kokie plūduriuojantis navigaciniai ženklai pavaizduoti paveiksle:

                                           1. Kardinalinės ženklinimo sistemos pietinio ženklo boja ir gairė

                                           2. Kardinalinės ženklinimo sistemos rytinio ženklo boja ir gairė

                                           3. Kardinalinės ženklinimo sistemos vakarinio ženklo boja ir gairė

                                           klausimas #43
                                            Kokie plūduriuojantis navigaciniai ženklai pavaizduoti paveiksle:

                                            1. Kardinalinės ženklinimo sistemos šiaurinioženklo boja ir gairė

                                            2. Kardinalinės ženklinimo sistemos rytinio ženklo boja ir gairė

                                            3. Kardinalinės ženklinimo sistemos pietinio ženklo boja ir gairė

                                            klausimas #44
                                             Kas žymima paveiksle pavaizduotu plūduriuojančiu navigaciniu ženklu:

                                             1. Iš jūros į uostą įplaukos kanalo (farvaterio) dešinė pusė

                                             2. Farvaterio išsišakojimas

                                             3. Iš jūros į uostą įplaukos kanalo (farvaterio) kairė pusė

                                             klausimas #45
                                              Kas žymima paveiksle pavaizduotu plūduriuojančiu navigaciniu ženklu:

                                              1. Iš jūros į uostą įplaukos kanalo (farvaterio) dešinė pusė

                                              2. Iš jūros į uostą įplaukos kanalo (farvaterio) kairė pusė

                                              3. Farvaterio išsišakojimas

                                              klausimas #46
                                               Kas žymima paveiksle pavaizduotais plūduriuojančiais navigaciniais ženklais:

                                               1. Pavienė kliūtis

                                               2. Farvaterio išsišakojimas

                                               3. Farvaterio ašis

                                               klausimas #47
                                                Kas žymima paveiksle pavaizduotais plūduriuojančiais navigaciniais ženklais:

                                                1. Farvaterio ašis, vidurys

                                                2. Farvaterio išsišakojimas

                                                3. Pavienė kliūtis

                                                klausimas #48
                                                 Kas žymima paveiksle pavaizduotais plūduriuojančiais navigaciniais ženklais:

                                                 1. Vidaus vandenų kelio dešinioji farvaterio pusė

                                                 2. Vidaus vandenų kelio kairioji farvaterio pusė

                                                 3. Vidaus vandenų kelio (farvaterio) išsišakojimas

                                                 klausimas #49
                                                  Kas žymima paveiksle pavaizduotais plūduriuojančiais navigaciniais ženklais:

                                                  1. Vidaus vandenų kelio kairioji farvaterio pusė

                                                  2. Pavienės kliūtys

                                                  3. Vidaus vandenų kelio dešinioji farvaterio pusė

                                                  klausimas #50
                                                   Jeigu šoninėje jūrlapio rėmelio dalyje esantieji laipsnių skaičiai didėja iš apačios į viršų, tai reiškia, kad jūrlapis sudarytas:

                                                   1. Šiaurės platumai (V. Kuznecov "Navigacija", § 54. 140 - 141 psl.)

                                                   2. Šiaurės ilgumai

                                                   3. Pietų platumai

                                                   klausimas #51
                                                    Jeigu šoninėje jūrlapio rėmelio dalyje esantieji laipsnių skaičiai didėja iš viršaus į apačią, tai reiškia, kad jūrlapis sudarytas:

                                                    1. Šiaurės platumai

                                                    2. Pietų platumai

                                                    3. Pietų ilgumai

                                                    klausimas #52
                                                     Jeigu apatinėje arba viršutinėje jūrlapio rėmelio dalyje esantieji laipsnių skaičiai didėja iš kairės į dešinę, tai reiškia, kad jūrlapis sudarytas:

                                                     1. Vakarų ilgumai

                                                     2. Rytų platumai

                                                     3. Rytų ilgumai

                                                     klausimas #53
                                                      Jeigu apatinėje arba viršutinėje jūrlapio rėmelio dalyje esantieji laipsnių skaičiai didėja iš dešinės į kairę, tai reiškia, kad jūrlapis sudarytas:

                                                      1. Vakarų platumai

                                                      2. Vakarų ilgumai

                                                      3. Rytų ilgumai

                                                      klausimas #54
                                                       Kuriuose plaukiojimo rajonuose naudojamas dalinis jūrlapis:

                                                       1. Dalinis jūrlapis naudojamas plaukimo maršruto sąlygų studijavimui, apytiksliam išankstiniam kurso brėžimui, kai plaukiojama (naviguojama) toli nuo kranto

                                                       2. Dalinis jūrlapis naudojamas dėl tikslios oreantacijos, kai plaukiojama (naviguojama) visai arti kranto ar ankštose navigaciniu požiūriu vietose

                                                       3. Dalinis jūrlapis naudojamas, kai plaukiojama (naviguojama) toli nuo kranto navigaciniams uždaviniams spręsti, laivo vietos nustatymui pagal radionavigacines priemones

                                                       klausimas #55
                                                        Kuriuose plaukiojimo rajonuose naudojamas kelioninis jūrlapis:

                                                        1. Kelioninis jūrlapis naudojamas, kai plaukiojama (naviguojama) netoli kranto jo matymo ir nematomo kranto zonose

                                                        2. Kelioninis jūrlapis naudojamas dėl tikslios oreantacijos, kai plaukiojama (naviguojama) visai arti kranto ar ankštose navigaciniu požiūriu vietose

                                                        3. Kelioninis jūrlapis naudojamas plaukimo maršruto sąlygų studijavimui, apytiksliam išankstiniam kurso brėžimui, kai plaukiojama (naviguojama) toli nuo kranto

                                                        klausimas #56