Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 60 %

Teisingai atsakyta į 915 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Koks tai laivas: COLREG-72

86% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas