Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 73 %

Teisingai atsakyta į 1115 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Riboto manevringumo laivas neturintis judėjimo vandens atžvilgiu, išskyrus laivą traluojantį minas, naktį privalo įjungti: COLREG-72

67% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas