Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 67 %

Teisingai atsakyta į 1015 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu vidaus vandens kelių locmaniniuose žemėlapiuose:

78% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas