Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 47 %

Teisingai atsakyta į 715 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Kas nustato ir nurodo aplenkimo arba prasilenkimo pusę, kai greitaeigis laivas prasilenkia arba lenkia kitus laivus:

65% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas