Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 53 %

Teisingai atsakyta į 815 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Kai laivai yra vienas kito matomumo zonoje, laivas su mechaniniu varikliu ir varytuvais dirbdamas atbuline eiga, privalo duoti:

81% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas