Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 33 %

Teisingai atsakyta į 515 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su pasienio kontrolės postu “Kopgalis“:

82% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

Pasienio kontrolės postas „Kopgalis“:
UTB kanalas - 73,
Šaukinys - Impulsas-3.