Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 53 %

Teisingai atsakyta į 815 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Koks tai laivas:

48% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas