Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 87 %

Teisingai atsakyta į 1315 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

40% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas