Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 73 %

Teisingai atsakyta į 1115 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Kuriame vandens telkinyje laivo grimzlė didesnė:

84% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas