Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 80 %

Teisingai atsakyta į 1215 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

50% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas