Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 87 %

Teisingai atsakyta į 1315 klausimų.

Laivų žiburiai ir dieniniai ženklai. VVLT ir CEVNI / 1 klausimas

Koks tai laivas:

73% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas