Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 47 %

Teisingai atsakyta į 715 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Kurios vidaus vandenų transporto priemonės neregistruojamos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre:

66% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas