Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 27 %

Teisingai atsakyta į 415 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Kuris iš šių žodžių, perduodamų UTB ryšio 16- uoju kanalu, yra skubus pranešimas ir gali būti perduotas, kai gresia pavojus laivo ar žmonių saugumui:

53% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas