Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 87 %

Teisingai atsakyta į 1315 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Kas žymima paveiksle pavaizduotu sutartiniu žymėjimu vidaus vandens kelių locmaniniuose žemėlapiuose:

80% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas