Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 67 %

Teisingai atsakyta į 1015 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Ką nurodo meteorologiniame žemėlapyje(orlapyje), paveiksle pavaizduotas simbolis:

72% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas