Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 67 %

Teisingai atsakyta į 1015 klausimų.

Laivavedžių testai / 1 klausimas

Kai motorinis laivas priartėja prie burinio laivo tiek, kad kyla susidūrimo pavojus:

83% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas