Pirmos pagalbos suteikimas. Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės.

Atgal
1.
Kaip reikia teisingai išlaisvinti nukentėjusįjį nuo elektros srovės:

1. Bandyti išlaisvinti nukentėjusįjį staigiais judesiais

2. Atjungti prietaisui, nuo kurio nukentėjo, elektros srovę, užsidėjus dielektrines pirštines, viena ranka laikant už rūbų, bandyti išlaisvinti

3. Atitraukti elektros laidą ar prietaisą nuo nukentėjusiojo

  2.
  Darant dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą, kiek reikia atlikti (per minutę) įpūtimų ir suspaudimų:

  1. Ne mažiau 50 įpūtimų ir 50 širdies suspaudimų

  2. Visko kiek galima daugiau

  3. Ne mažiau 10 įpūtimų ir 60 širdies suspaudimų

   3.
   Kokioje padėtyje turi būti nukentėjusiojo galva, darant jam dirbtinį kvėpavimą:

   1. Neturi būti aukščiau kitų kūno dalių

   2. Atlošta atgal, vieną ranką dedant po pakaušiu, o antrąja spaudžiant nukentėjusiojo kaktą tol kol smakras atsiduria vienoje linijoje su kaklu, kad atsidarytu gerklos

   3. Pasukta į kairį šoną

    4.
    Kokia turi būti pirmoji pagalba apsinuodijus dujomis:

    1. Nukentėjusįjį paguldyti ant kieto pagrindo ir gabenti į ligoninę

    2. Uždėti nukentėjusiam dujokaukę

    3. Nedelsiant išnešti nukentėjusįjį iš tos patalpos į gryną orą

     5.
     Kaip sustabdyti arterinį kraujavimą kada sužeista galūnė:

     1. Ligonį paguldyti ant nugaros

     2. Pakelti sužeistą galūnę, prispausti žaizdą pirštais ir uždėti raištį ar timpą, prispaudžiant kraujagyslę prie kaulo aukščiau žaizdos

     3. Uždėti tvarstomosios medžiagos

      6.
      Pirmoji pagalba lūžus kaulams:

      1. Reikia kuo skubiau iškviesti gydytoją

      2. Lūžusią galūnę reikia sutvirtinti įtvaru

      3. Būtina bandyti atstatyti nukentėjusią galūnę į vietą

       7.
       Pirmoji pagalba nušalus:

       1. Trinti nušalusią vietą sniegu

       2. Nedelsiant tepti specialiais kremais

       3. Trinti sausomis šiltomis pirštinėmis ar vilnoniu audiniu, kol pradės raudonuoti

        8.
        Apibūdinkite sąvoką „laivo kliudymas“:

        1. Laivo susidūrimas su krantu, hidrotechniniais įrenginiais

        2. Laivo susidūrimas su laivu, stovinčiu prie kranto ar krantinės arba su nuleistu inkaru

        3. Abu atsakymai teisingi

         9.
         Apibūdinkite sąvoką „susidūrimas“:

         1. Dviejų (arba daugiau) plaukiančių laivų atsitrenkimas vienas į kitą

         2. Laivo susidūrimas su krantu, hidrotechniniu įrenginiu arba su įsiinkaravusiu laivu

         3. Laivo susidūrimas su laivu stovinčiu prie kranto ar krantinės

          10.
          Apibūdinkite sąvoką „laivavedžio klaida“:

          1. Nepateisinama rizika, orientacijos praradimas, nesėkmingas manevro pasirinkimas, neteisingas budėjimo (vachtos) viršininko įsakymų vykdymas

          2. Oficiali įrodymų dėl laivo kapitono ir laivo įgulos kaltės nebuvimo, padarant žalą kroviniui ar laivui, patvirtinimo tvarka

          3. Įvykus avarijai ar avariniam atvejui, laivo kapitonas (laivavedys) nepraneša laivo savininkui (valdytojui)

           11.
           Apibūdinkite sąvoką „nenugalimos ir nenumatytos aplinkybės“:

           1. Stichinės aplinkybės: štormas, staigus vandens lygio pakilimas ir kritimas, staigus vandens greičio padidėjimas ir t.t

           2. Laivo įgulos nenumatyti veiksmai nenumatytose aplinkybėse

           3. Laivo savininko nenumatyti įsakymai nenumatytose aplinkybėse

            12.
            Apibūdinkite sąvoką „laivo žūtis“:

            1. Tokia laivo būklė, kai laivas visiškai sudužo arba suiro jo konstrukcijos ir techniškai neįmanoma ar ekonomiškai neapsimoka laivą atstatyti

            2. Kai laivas paskendo

            3. Kai laivo triumai prisipildė vandens ir paskendo

             13.
             Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

             1. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

             2. Kai susiduria du ar daugiau laivų

             3. Kai laivas susidūrė su kitu laivu

              14.
              Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

              1. Abu atsakymai teisingi

              2. Kai sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

              3. Kai laivas sugadina kranto statinį, kranto ar vandens įrenginį, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

               15.
               Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

               1. Kai užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

               2. Kai avarijos metu sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

               3. Abu atsakymai teisingi

                16.
                Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

                1. Kai žuvo vienas ar daugiau žmonių

                2. Kai laivas visiškai sudužo arba suiro jo konstrukcijos ir techniškai neįmanoma ar ekonomiškai neapsimoka laivą atstatyti

                3. Abu atsakymai teisingi

                 17.
                 Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

                 1. Abu atsakymai teisingi

                 2. Kai avarijos metu iš laivo išsiliejo naftos, naftos produktų ar kitų teršalų

                 3. Kai avarijos metu sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

                  18.
                  Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                  1. Kai užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

                  2. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

                  3. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia ne daugiau kaip 72 valandų

                   19.
                   Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                   1. Kai laivas sugadina kranto statinį, kranto ar vandens įrenginį, kuriems atstatyti reikia ne daugiau kaip 48 valandų

                   2. Kai užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

                   3. Abu atsakymai teisingi

                    20.
                    Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                    1. Kai iš laivo išsiliejo naftos, naftos produktų ar kitų teršalų

                    2. Kai iš laivo iškrenta įgulos narys ar keleivis

                    3. Kai užplaukęs ant seklumos laivas ištraukiamas greičiau nei per 48 valandas

                     21.
                     Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                     1. Kai sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai

                     2. Užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

                     3. Abu atsakymai teisingi

                      22.
                      Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                      1. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

                      2. Kai sunkiai sužalotas vienas ar daugiau žmonių

                      3. Abu atsakymai teisingi

                       23.
                       Kam laivo kapitonas privalo nedelsiant pranešti, jei avarija ar avarinis atvejis įvyko Lietuvos Respublikos vandenyse:

                       1. Saugios laivybos administracijai ir Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai

                       2. Laivo savininkui (valdytojui) ir Valstybinei darbo inspekcijai (pagal įvykio vietą)

                       3. Laivo savininkui (valdytojui) ir Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai

                        24.
                        Kam laivo kapitonas privalo nedelsiant pranešti, jei avarija ar avarinis atvejis įvyko užsienio valstybės teritorinėje jūroje, vidaus vandenyse ar uostų akvatorijoje:

                        1. Laivo savininkui (valdytojui) ir saugios laivybos administracijai

                        2. Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai ir saugios laivybos administracijai

                        3. Lietuvos Respublikos diplomatinei (konsulinei) įstaigai šioje valstybėje

                         25.
                         Įvykus avarijai ar avariniam atvejui, laivo kapitonas privalo imtis visų priemonių, kad:

                         1. Per 24 valandas būtų surašytas avarijos ar avarinio atvejo aktas (3 egz.), dalyvaujant visiems avarijos ar avarinio atvejo dalyviams arba jų atstovams

                         2. Per 48 valandas būtų surašytas avarijos ar avarinio atvejo aktas (3 egz.), dalyvaujant visiems avarijos ar avarinio atvejo dalyviams arba jų atstovams

                         3. Per 42 valandas būtų surašytas avarijos ar avarinio atvejo aktas (3 egz.), dalyvaujant visiems avarijos ar avarinio atvejo dalyviams arba jų atstovams

                          26.
                          Kas atlieka pirminį laivo avarijos ar avarinio atvejo tyrimą:

                          1. Lietuvos saugios laivybos administracija

                          2. Laivo kapitonas

                          3. Laivo savininkas inspekcijos prašymu

                           27.
                           Kas pateisina riziką laivyboje:

                           1. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai

                           2. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai kartu su įgaliotais inspekcijos pareigūnais

                           3. Kai tikslas negali būti pasiektas paprastais, bendrai priimtais, su rizika nesusijusiais veiksmais

                            28.
                            Kas pateisina riziką laivyboje:

                            1. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai kartu su įgaliotais inspekcijos pareigūnais

                            2. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai

                            3. Rizikos tikslas ir sąmoningas žalos nepadarymas

                             29.
                             Kas gali būti rizikos objektas:

                             1. Tik materialios vertybės, bet ne žmonių gyvybė ir sveikata

                             2. Asmenų, susijusių su laivo avarija ar avariniu atveju, veiksmai

                             3. Tik žmonių gyvybė ir sveikata, bet ne materialios vertybės

                              30.
                              Kas apmoka išlaidas, kai, nagrinėjant laivo avariją ar avarinį atvejį pasikviečiami specialistai arba atliekami laboratoriniai tyrimai:

                              1. Laivo savininkas (valdytojas)

                              2. Avarijos ar avarinio atvejo kaltininkas

                              3. Laivo laivavedys, dėl kurio kaltės įvyko avarija arba avarinis atvejis

                               31.
                               Mažojo, pramoginio ir burinio laivo laivavedys privalo:

                               1. Abu atsakymai teisingi

                               2. Teikti pagalbą nelaimės ištiktiems laivams ir jų įguloms, suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems ir pristatyti juos į gydymo įstaigą

                               3. Sustoti arba stovėti įsiinkaravus farvateryje (judėjimo juostoje), taip pat prie plūduriuojančių navigacinių įrenginių, kai jis nevykdo gamybinių užduočių

                                32.
                                Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos pareigūnui pareikalavus, laivavedys privalo leisti patikrinti:

                                1. Ar neapsvaigęs nuo narkotikų, vaistų, kitų svaiginamųjų medžiagų

                                2. Ar yra blaivus

                                3. Abu atsakymai teisingi

                                 33.
                                 Įvykus laivo avarijai arba avariniam atvejui, kuriame nukentėjo žmonės, laivavedys privalo:

                                 1. Abu atsakymai teisingi

                                 2. Apie avariją ar avarinį atvejį nedelsiant pranešti Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai, o jeigu tai padaryti nėra galimybių, - nubraižyti įvykio schemą, kurią pasirašo įvykio dalyviai ir liudytojai, ir artimiausiu metu kreiptis į Valstybinę vidaus vandenų laivybos inspekciją

                                 3. Sustabdyti laivą, jeigu yra nukentėjusių, - suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą