Pirmos pagalbos suteikimas. Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės.

Kaip reikia teisingai išlaisvinti nukentėjusįjį nuo elektros srovės:

1. Atitraukti elektros laidą ar prietaisą nuo nukentėjusiojo

2. Bandyti išlaisvinti nukentėjusįjį staigiais judesiais

3. Atjungti prietaisui, nuo kurio nukentėjo, elektros srovę, užsidėjus dielektrines pirštines, viena ranka laikant už rūbų, bandyti išlaisvinti

klausimas #1
  Darant dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą, kiek reikia atlikti (per minutę) įpūtimų ir suspaudimų:

  1. Visko kiek galima daugiau

  2. Ne mažiau 10 įpūtimų ir 60 širdies suspaudimų

  3. Ne mažiau 50 įpūtimų ir 50 širdies suspaudimų

  klausimas #2
   Kokioje padėtyje turi būti nukentėjusiojo galva, darant jam dirbtinį kvėpavimą:

   1. Atlošta atgal, vieną ranką dedant po pakaušiu, o antrąja spaudžiant nukentėjusiojo kaktą tol kol smakras atsiduria vienoje linijoje su kaklu, kad atsidarytu gerklos

   2. Pasukta į kairį šoną

   3. Neturi būti aukščiau kitų kūno dalių

   klausimas #3
    Kokia turi būti pirmoji pagalba apsinuodijus dujomis:

    1. Nedelsiant išnešti nukentėjusįjį iš tos patalpos į gryną orą

    2. Uždėti nukentėjusiam dujokaukę

    3. Nukentėjusįjį paguldyti ant kieto pagrindo ir gabenti į ligoninę

    klausimas #4
     Kaip sustabdyti arterinį kraujavimą kada sužeista galūnė:

     1. Uždėti tvarstomosios medžiagos

     2. Ligonį paguldyti ant nugaros

     3. Pakelti sužeistą galūnę, prispausti žaizdą pirštais ir uždėti raištį ar timpą, prispaudžiant kraujagyslę prie kaulo aukščiau žaizdos

     klausimas #5
      Pirmoji pagalba lūžus kaulams:

      1. Reikia kuo skubiau iškviesti gydytoją

      2. Lūžusią galūnę reikia sutvirtinti įtvaru

      3. Būtina bandyti atstatyti nukentėjusią galūnę į vietą

      klausimas #6
       Pirmoji pagalba nušalus:

       1. Nedelsiant tepti specialiais kremais

       2. Trinti sausomis šiltomis pirštinėmis ar vilnoniu audiniu, kol pradės raudonuoti

       3. Trinti nušalusią vietą sniegu

       klausimas #7
        Apibūdinkite sąvoką „laivo kliudymas“:

        1. Laivo susidūrimas su krantu, hidrotechniniais įrenginiais

        2. Abu atsakymai teisingi

        3. Laivo susidūrimas su laivu, stovinčiu prie kranto ar krantinės arba su nuleistu inkaru

        klausimas #8
         Apibūdinkite sąvoką „susidūrimas“:

         1. Laivo susidūrimas su laivu stovinčiu prie kranto ar krantinės

         2. Laivo susidūrimas su krantu, hidrotechniniu įrenginiu arba su įsiinkaravusiu laivu

         3. Dviejų (arba daugiau) plaukiančių laivų atsitrenkimas vienas į kitą

         klausimas #9
          Apibūdinkite sąvoką „laivavedžio klaida“:

          1. Įvykus avarijai ar avariniam atvejui, laivo kapitonas (laivavedys) nepraneša laivo savininkui (valdytojui)

          2. Nepateisinama rizika, orientacijos praradimas, nesėkmingas manevro pasirinkimas, neteisingas budėjimo (vachtos) viršininko įsakymų vykdymas

          3. Oficiali įrodymų dėl laivo kapitono ir laivo įgulos kaltės nebuvimo, padarant žalą kroviniui ar laivui, patvirtinimo tvarka

          klausimas #10
           Apibūdinkite sąvoką „nenugalimos ir nenumatytos aplinkybės“:

           1. Laivo savininko nenumatyti įsakymai nenumatytose aplinkybėse

           2. Stichinės aplinkybės: štormas, staigus vandens lygio pakilimas ir kritimas, staigus vandens greičio padidėjimas ir t.t

           3. Laivo įgulos nenumatyti veiksmai nenumatytose aplinkybėse

           klausimas #11
            Apibūdinkite sąvoką „laivo žūtis“:

            1. Kai laivas paskendo

            2. Kai laivo triumai prisipildė vandens ir paskendo

            3. Tokia laivo būklė, kai laivas visiškai sudužo arba suiro jo konstrukcijos ir techniškai neįmanoma ar ekonomiškai neapsimoka laivą atstatyti

            klausimas #12
             Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

             1. Kai susiduria du ar daugiau laivų

             2. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

             3. Kai laivas susidūrė su kitu laivu

             klausimas #13
              Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

              1. Kai laivas sugadina kranto statinį, kranto ar vandens įrenginį, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

              2. Abu atsakymai teisingi

              3. Kai sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

              klausimas #14
               Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

               1. Abu atsakymai teisingi

               2. Kai užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

               3. Kai avarijos metu sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

               klausimas #15
                Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

                1. Abu atsakymai teisingi

                2. Kai žuvo vienas ar daugiau žmonių

                3. Kai laivas visiškai sudužo arba suiro jo konstrukcijos ir techniškai neįmanoma ar ekonomiškai neapsimoka laivą atstatyti

                klausimas #16
                 Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

                 1. Abu atsakymai teisingi

                 2. Kai avarijos metu iš laivo išsiliejo naftos, naftos produktų ar kitų teršalų

                 3. Kai avarijos metu sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

                 klausimas #17
                  Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                  1. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia ne daugiau kaip 72 valandų

                  2. Kai užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

                  3. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

                  klausimas #18
                   Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                   1. Kai laivas sugadina kranto statinį, kranto ar vandens įrenginį, kuriems atstatyti reikia ne daugiau kaip 48 valandų

                   2. Abu atsakymai teisingi

                   3. Kai užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

                   klausimas #19
                    Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                    1. Kai užplaukęs ant seklumos laivas ištraukiamas greičiau nei per 48 valandas

                    2. Kai iš laivo iškrenta įgulos narys ar keleivis

                    3. Kai iš laivo išsiliejo naftos, naftos produktų ar kitų teršalų

                    klausimas #20
                     Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                     1. Kai sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai

                     2. Užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

                     3. Abu atsakymai teisingi

                     klausimas #21
                      Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                      1. Abu atsakymai teisingi

                      2. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

                      3. Kai sunkiai sužalotas vienas ar daugiau žmonių

                      klausimas #22
                       Kam laivo kapitonas privalo nedelsiant pranešti, jei avarija ar avarinis atvejis įvyko Lietuvos Respublikos vandenyse:

                       1. Laivo savininkui (valdytojui) ir Valstybinei darbo inspekcijai (pagal įvykio vietą)

                       2. Laivo savininkui (valdytojui) ir Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai

                       3. Saugios laivybos administracijai ir Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai

                       klausimas #23
                        Kam laivo kapitonas privalo nedelsiant pranešti, jei avarija ar avarinis atvejis įvyko užsienio valstybės teritorinėje jūroje, vidaus vandenyse ar uostų akvatorijoje:

                        1. Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai ir saugios laivybos administracijai

                        2. Laivo savininkui (valdytojui) ir saugios laivybos administracijai

                        3. Lietuvos Respublikos diplomatinei (konsulinei) įstaigai šioje valstybėje

                        klausimas #24
                         Įvykus avarijai ar avariniam atvejui, laivo kapitonas privalo imtis visų priemonių, kad:

                         1. Per 24 valandas būtų surašytas avarijos ar avarinio atvejo aktas (3 egz.), dalyvaujant visiems avarijos ar avarinio atvejo dalyviams arba jų atstovams

                         2. Per 48 valandas būtų surašytas avarijos ar avarinio atvejo aktas (3 egz.), dalyvaujant visiems avarijos ar avarinio atvejo dalyviams arba jų atstovams

                         3. Per 42 valandas būtų surašytas avarijos ar avarinio atvejo aktas (3 egz.), dalyvaujant visiems avarijos ar avarinio atvejo dalyviams arba jų atstovams

                         klausimas #25
                          Kas atlieka pirminį laivo avarijos ar avarinio atvejo tyrimą:

                          1. Laivo savininkas inspekcijos prašymu

                          2. Lietuvos saugios laivybos administracija

                          3. Laivo kapitonas

                          klausimas #26
                           Kas pateisina riziką laivyboje:

                           1. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai kartu su įgaliotais inspekcijos pareigūnais

                           2. Kai tikslas negali būti pasiektas paprastais, bendrai priimtais, su rizika nesusijusiais veiksmais

                           3. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai

                           klausimas #27
                            Kas pateisina riziką laivyboje:

                            1. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai kartu su įgaliotais inspekcijos pareigūnais

                            2. Rizikos tikslas ir sąmoningas žalos nepadarymas

                            3. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai

                            klausimas #28
                             Kas gali būti rizikos objektas:

                             1. Tik materialios vertybės, bet ne žmonių gyvybė ir sveikata

                             2. Asmenų, susijusių su laivo avarija ar avariniu atveju, veiksmai

                             3. Tik žmonių gyvybė ir sveikata, bet ne materialios vertybės

                             klausimas #29
                              Kas apmoka išlaidas, kai, nagrinėjant laivo avariją ar avarinį atvejį pasikviečiami specialistai arba atliekami laboratoriniai tyrimai:

                              1. Avarijos ar avarinio atvejo kaltininkas

                              2. Laivo laivavedys, dėl kurio kaltės įvyko avarija arba avarinis atvejis

                              3. Laivo savininkas (valdytojas)

                              klausimas #30
                               Mažojo, pramoginio ir burinio laivo laivavedys privalo:

                               1. Teikti pagalbą nelaimės ištiktiems laivams ir jų įguloms, suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems ir pristatyti juos į gydymo įstaigą

                               2. Abu atsakymai teisingi

                               3. Sustoti arba stovėti įsiinkaravus farvateryje (judėjimo juostoje), taip pat prie plūduriuojančių navigacinių įrenginių, kai jis nevykdo gamybinių užduočių

                               klausimas #31
                                Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos pareigūnui pareikalavus, laivavedys privalo leisti patikrinti:

                                1. Ar neapsvaigęs nuo narkotikų, vaistų, kitų svaiginamųjų medžiagų

                                2. Abu atsakymai teisingi

                                3. Ar yra blaivus

                                klausimas #32
                                 Įvykus laivo avarijai arba avariniam atvejui, kuriame nukentėjo žmonės, laivavedys privalo:

                                 1. Abu atsakymai teisingi

                                 2. Sustabdyti laivą, jeigu yra nukentėjusių, - suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą

                                 3. Apie avariją ar avarinį atvejį nedelsiant pranešti Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai, o jeigu tai padaryti nėra galimybių, - nubraižyti įvykio schemą, kurią pasirašo įvykio dalyviai ir liudytojai, ir artimiausiu metu kreiptis į Valstybinę vidaus vandenų laivybos inspekciją

                                 klausimas #33