Pirmos pagalbos suteikimas. Vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo taisyklės.

Atgal
1.
Kaip reikia teisingai išlaisvinti nukentėjusįjį nuo elektros srovės:

1. Atjungti prietaisui, nuo kurio nukentėjo, elektros srovę, užsidėjus dielektrines pirštines, viena ranka laikant už rūbų, bandyti išlaisvinti

2. Atitraukti elektros laidą ar prietaisą nuo nukentėjusiojo

3. Bandyti išlaisvinti nukentėjusįjį staigiais judesiais

  2.
  Darant dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą, kiek reikia atlikti (per minutę) įpūtimų ir suspaudimų:

  1. Visko kiek galima daugiau

  2. Ne mažiau 50 įpūtimų ir 50 širdies suspaudimų

  3. Ne mažiau 10 įpūtimų ir 60 širdies suspaudimų

   3.
   Kokioje padėtyje turi būti nukentėjusiojo galva, darant jam dirbtinį kvėpavimą:

   1. Neturi būti aukščiau kitų kūno dalių

   2. Atlošta atgal, vieną ranką dedant po pakaušiu, o antrąja spaudžiant nukentėjusiojo kaktą tol kol smakras atsiduria vienoje linijoje su kaklu, kad atsidarytu gerklos

   3. Pasukta į kairį šoną

    4.
    Kokia turi būti pirmoji pagalba apsinuodijus dujomis:

    1. Nedelsiant išnešti nukentėjusįjį iš tos patalpos į gryną orą

    2. Nukentėjusįjį paguldyti ant kieto pagrindo ir gabenti į ligoninę

    3. Uždėti nukentėjusiam dujokaukę

     5.
     Kaip sustabdyti arterinį kraujavimą kada sužeista galūnė:

     1. Uždėti tvarstomosios medžiagos

     2. Pakelti sužeistą galūnę, prispausti žaizdą pirštais ir uždėti raištį ar timpą, prispaudžiant kraujagyslę prie kaulo aukščiau žaizdos

     3. Ligonį paguldyti ant nugaros

      6.
      Pirmoji pagalba lūžus kaulams:

      1. Reikia kuo skubiau iškviesti gydytoją

      2. Lūžusią galūnę reikia sutvirtinti įtvaru

      3. Būtina bandyti atstatyti nukentėjusią galūnę į vietą

       7.
       Pirmoji pagalba nušalus:

       1. Trinti nušalusią vietą sniegu

       2. Trinti sausomis šiltomis pirštinėmis ar vilnoniu audiniu, kol pradės raudonuoti

       3. Nedelsiant tepti specialiais kremais

        8.
        Apibūdinkite sąvoką „laivo kliudymas“:

        1. Laivo susidūrimas su krantu, hidrotechniniais įrenginiais

        2. Laivo susidūrimas su laivu, stovinčiu prie kranto ar krantinės arba su nuleistu inkaru

        3. Abu atsakymai teisingi

         9.
         Apibūdinkite sąvoką „susidūrimas“:

         1. Laivo susidūrimas su laivu stovinčiu prie kranto ar krantinės

         2. Dviejų (arba daugiau) plaukiančių laivų atsitrenkimas vienas į kitą

         3. Laivo susidūrimas su krantu, hidrotechniniu įrenginiu arba su įsiinkaravusiu laivu

          10.
          Apibūdinkite sąvoką „laivavedžio klaida“:

          1. Įvykus avarijai ar avariniam atvejui, laivo kapitonas (laivavedys) nepraneša laivo savininkui (valdytojui)

          2. Oficiali įrodymų dėl laivo kapitono ir laivo įgulos kaltės nebuvimo, padarant žalą kroviniui ar laivui, patvirtinimo tvarka

          3. Nepateisinama rizika, orientacijos praradimas, nesėkmingas manevro pasirinkimas, neteisingas budėjimo (vachtos) viršininko įsakymų vykdymas

           11.
           Apibūdinkite sąvoką „nenugalimos ir nenumatytos aplinkybės“:

           1. Stichinės aplinkybės: štormas, staigus vandens lygio pakilimas ir kritimas, staigus vandens greičio padidėjimas ir t.t

           2. Laivo savininko nenumatyti įsakymai nenumatytose aplinkybėse

           3. Laivo įgulos nenumatyti veiksmai nenumatytose aplinkybėse

            12.
            Apibūdinkite sąvoką „laivo žūtis“:

            1. Kai laivo triumai prisipildė vandens ir paskendo

            2. Tokia laivo būklė, kai laivas visiškai sudužo arba suiro jo konstrukcijos ir techniškai neįmanoma ar ekonomiškai neapsimoka laivą atstatyti

            3. Kai laivas paskendo

             13.
             Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

             1. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

             2. Kai susiduria du ar daugiau laivų

             3. Kai laivas susidūrė su kitu laivu

              14.
              Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

              1. Abu atsakymai teisingi

              2. Kai sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

              3. Kai laivas sugadina kranto statinį, kranto ar vandens įrenginį, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

               15.
               Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

               1. Abu atsakymai teisingi

               2. Kai užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

               3. Kai avarijos metu sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

                16.
                Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

                1. Kai laivas visiškai sudužo arba suiro jo konstrukcijos ir techniškai neįmanoma ar ekonomiškai neapsimoka laivą atstatyti

                2. Kai žuvo vienas ar daugiau žmonių

                3. Abu atsakymai teisingi

                 17.
                 Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „laivo avarija“:

                 1. Abu atsakymai teisingi

                 2. Kai avarijos metu sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai, kuriems atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

                 3. Kai avarijos metu iš laivo išsiliejo naftos, naftos produktų ar kitų teršalų

                  18.
                  Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                  1. Kai užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

                  2. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia ne daugiau kaip 72 valandų

                  3. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

                   19.
                   Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                   1. Kai laivas sugadina kranto statinį, kranto ar vandens įrenginį, kuriems atstatyti reikia ne daugiau kaip 48 valandų

                   2. Kai užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

                   3. Abu atsakymai teisingi

                    20.
                    Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                    1. Kai iš laivo išsiliejo naftos, naftos produktų ar kitų teršalų

                    2. Kai užplaukęs ant seklumos laivas ištraukiamas greičiau nei per 48 valandas

                    3. Kai iš laivo iškrenta įgulos narys ar keleivis

                     21.
                     Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                     1. Užplaukęs ant seklumos laivas būna ten ilgiau kaip 48 valandas

                     2. Abu atsakymai teisingi

                     3. Kai sugadinami navigaciniai ženklai (įrenginiai), povandeniniai laidai (kabeliai), vamzdynai

                      22.
                      Kuris atvejis klasifikuojamas kaip „avarinis atvejis“:

                      1. Abu atsakymai teisingi

                      2. Kai sunkiai sužalotas vienas ar daugiau žmonių

                      3. Kai laivas sugadinamas taip, kad jo savybėms atstatyti reikia daugiau kaip 72 valandų laiko

                       23.
                       Kam laivo kapitonas privalo nedelsiant pranešti, jei avarija ar avarinis atvejis įvyko Lietuvos Respublikos vandenyse:

                       1. Laivo savininkui (valdytojui) ir Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai

                       2. Laivo savininkui (valdytojui) ir Valstybinei darbo inspekcijai (pagal įvykio vietą)

                       3. Saugios laivybos administracijai ir Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai

                        24.
                        Kam laivo kapitonas privalo nedelsiant pranešti, jei avarija ar avarinis atvejis įvyko užsienio valstybės teritorinėje jūroje, vidaus vandenyse ar uostų akvatorijoje:

                        1. Lietuvos Respublikos diplomatinei (konsulinei) įstaigai šioje valstybėje

                        2. Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai ir saugios laivybos administracijai

                        3. Laivo savininkui (valdytojui) ir saugios laivybos administracijai

                         25.
                         Įvykus avarijai ar avariniam atvejui, laivo kapitonas privalo imtis visų priemonių, kad:

                         1. Per 24 valandas būtų surašytas avarijos ar avarinio atvejo aktas (3 egz.), dalyvaujant visiems avarijos ar avarinio atvejo dalyviams arba jų atstovams

                         2. Per 42 valandas būtų surašytas avarijos ar avarinio atvejo aktas (3 egz.), dalyvaujant visiems avarijos ar avarinio atvejo dalyviams arba jų atstovams

                         3. Per 48 valandas būtų surašytas avarijos ar avarinio atvejo aktas (3 egz.), dalyvaujant visiems avarijos ar avarinio atvejo dalyviams arba jų atstovams

                          26.
                          Kas atlieka pirminį laivo avarijos ar avarinio atvejo tyrimą:

                          1. Lietuvos saugios laivybos administracija

                          2. Laivo kapitonas

                          3. Laivo savininkas inspekcijos prašymu

                           27.
                           Kas pateisina riziką laivyboje:

                           1. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai kartu su įgaliotais inspekcijos pareigūnais

                           2. Kai tikslas negali būti pasiektas paprastais, bendrai priimtais, su rizika nesusijusiais veiksmais

                           3. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai

                            28.
                            Kas pateisina riziką laivyboje:

                            1. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai kartu su įgaliotais inspekcijos pareigūnais

                            2. Rizikos tikslas ir sąmoningas žalos nepadarymas

                            3. Lietuvos saugios laivybos administracijos pareigūnai

                             29.
                             Kas gali būti rizikos objektas:

                             1. Tik materialios vertybės, bet ne žmonių gyvybė ir sveikata

                             2. Tik žmonių gyvybė ir sveikata, bet ne materialios vertybės

                             3. Asmenų, susijusių su laivo avarija ar avariniu atveju, veiksmai

                              30.
                              Kas apmoka išlaidas, kai, nagrinėjant laivo avariją ar avarinį atvejį pasikviečiami specialistai arba atliekami laboratoriniai tyrimai:

                              1. Avarijos ar avarinio atvejo kaltininkas

                              2. Laivo laivavedys, dėl kurio kaltės įvyko avarija arba avarinis atvejis

                              3. Laivo savininkas (valdytojas)

                               31.
                               Mažojo, pramoginio ir burinio laivo laivavedys privalo:

                               1. Sustoti arba stovėti įsiinkaravus farvateryje (judėjimo juostoje), taip pat prie plūduriuojančių navigacinių įrenginių, kai jis nevykdo gamybinių užduočių

                               2. Teikti pagalbą nelaimės ištiktiems laivams ir jų įguloms, suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems ir pristatyti juos į gydymo įstaigą

                               3. Abu atsakymai teisingi

                                32.
                                Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos pareigūnui pareikalavus, laivavedys privalo leisti patikrinti:

                                1. Ar neapsvaigęs nuo narkotikų, vaistų, kitų svaiginamųjų medžiagų

                                2. Ar yra blaivus

                                3. Abu atsakymai teisingi

                                 33.
                                 Įvykus laivo avarijai arba avariniam atvejui, kuriame nukentėjo žmonės, laivavedys privalo:

                                 1. Abu atsakymai teisingi

                                 2. Apie avariją ar avarinį atvejį nedelsiant pranešti Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai, o jeigu tai padaryti nėra galimybių, - nubraižyti įvykio schemą, kurią pasirašo įvykio dalyviai ir liudytojai, ir artimiausiu metu kreiptis į Valstybinę vidaus vandenų laivybos inspekciją

                                 3. Sustabdyti laivą, jeigu yra nukentėjusių, - suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą