1.
Kurie įrankiai naudojami grafiniam skaičiavimui jūrlapyje:

1. Paralelinė liniuotė, skriestuvas, kampmatis, trintukas

2. Lygiagreti liniuotė, matlankis, matavimo skriestuvas, minkštas, juodas pieštukas

3. Lygiagreti liniuotė, slankmatis, minkštas, chemiškas pieštukas, trintukas

  2.
  Paveiksle pavaizduota jūrlapio dalis, kurie veiksmai atliekami jūrlapyje:

  1. Laivo vietos nustatymas pagal du pelengus

  2. Atstumo matavimas

  3. Taško B kordinačių radimas

   3.
   Paveiksle pavaizduotas laivo vietos nustatymo būdas jūrlapyje, koks tai būdas:

   1. Laivo vietos nustatymas pagal kriuis pelengą

   2. Laivo vietos nustatymas pagal pelengus į orientyrus

   3. Laivo vietos nustatymas pagal atstumus iki objektų

    4.
    Paveiksle pavaizduota jūrlapio dalis, kurie veiksmai atliekami jūrlapyje:

    1. Nuplaukto atstumo matavimas

    2. Nuplaukto kurso matavimas

    3. Kurso kampo nustatymas

     5.
     Paveiksle pavaizduotas laivo vietos nustatymo būdas jūrlapyje, koks tai būdas:

     1. Laivo vietos nustatymas pagal pelengus į orientyrus

     2. Laivo vietos nustatymas pagal atstumus iki objektų

     3. Laivo vietos nustatymas pagal atstumą ir pelengą

      6.
      Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) =135°, d = 5° W ir δ = 8° W:

      1. 225°

      2. 131°

      3. 148°

       7.
       Kas yra pelengo linija:

       1. Kryptis nuo stebėtojo į laivą, kuriame jis plaukia

       2. Kryptis nuo meridiano į orientyrą

       3. Kryptis nuo stebėtojo į orientyrą

        8.
        Kas yra tikras kursas (TK):

        1. Kampas tarp magnetinio meridiano ir laivo judėjimo linijos

        2. Kampas tarp kompasinio meridiano linijos ir laivo kurso linijos

        3. Kampas tarp tikrojo meridiano linijos ir kurso linijos

         9.
         Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) = 86°, d = 8° W ir δ = 8° E:

         1. 23°

         2. 102°

         3. 86°

          10.
          Iš ko susideda kompaso pataisa:

          1. Iš magnetinės deklinacijos sumos (d)

          2. Iš magnetinės deklinacijos ir deviacijos sumos

          3. Iš deviacijos sumos (δ)

           11.
           Paveiksle pavaizduotas laivo vietos nustatymo būdas jūrlapyje, koks tai būdas:

           1. Laivo vietos nustatymas pagal pelengą į orientyrą

           2. Laivo vietos nustatymas pagal atstumą ir pelengą į orientyrą

           3. Laivo vietos nustatymas pagal kriuis pelengą

            12.
            Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) =350°, d = 2° W ir δ = 8° W:

            1. 10°

            2. 0°

            3. 340°

             13.
             Kas yra platumos vieta (Latitudė, φ, Lat):

             1. Nuo nulinio (Grinvičo) meridiano iki meridiano vietos, nuo 0° iki 180°

             2. Meridiano lankas nuo ekvatoriaus iki lygiagretės lanko taško nuo 0° iki 90° N ir nuo 0° iki 90° S

             3. Meridiano lankų skirtumas

              14.
              Kas yra ilgumos vieta (Longitudė, λ, Long):

              1. Meridiano lankas nuo ekvatoriaus iki lygiagretės lanko taško nuo 0° iki 360°

              2. Ekvatoriaus lankas nuo nulinio meridiano iki atitinkamos meridiano vietos nuo 0° iki 180° W ir nuo 0° iki 180° E

              3. Meridiano lankas nuo ekvatoriaus iki lygiagretės lanko taško nuo 0° iki 180°

               15.
               Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) = 280°, d = 5° E ir δ = 15° E:

               1. 265°

               2. 260°

               3. 300°

                16.
                Kas žemės paviršiuje yra geografinės koordinatės:

                1. Platuma ir ilguma žemės paviršiuje

                2. Platumų skirtumas (PS)

                3. Ilgumų skirtumas (IS)

                 17.
                 Paveiksle pavaizduota jūrlapio dalis, kurie veiksmai atliekami jūrlapyje:

                 1. Taško atstumo nustatymas kranto atžvilgiu

                 2. Taško koordinačių radimas

                 3. Nuplaukto atstumo matavimas

                  18.
                  Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) = 225° d = 3° E ir δ = 27° W:

                  1. 255°

                  2. 201°

                  3. 249°

                   19.
                   Kuriomis raidėmis žymima šiaurės ir pietų platuma:

                   1. Šiaurės platuma žymima raide N, o pietų platuma raide S

                   2. Šiaurės platuma žymima raide N, o pietų platuma raide W

                   3. Šiaurės platuma žymima raide O(E), o pietų platuma raide S

                    20.
                    Paveiksle pavaizduotas laivo vietos nustatymo būdas jūrlapyje, koks tai būdas:

                    1. Laivo vietos nustatymas pagal kriuis pelengą

                    2. Laivo vietos nustatymas pagal atstumą ir pelengą į orientyrą

                    3. Laivo vietos nustatymas pagal vieną pelengą į orientyrą

                     21.
                     Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) = 100° , d = 4° E ir δ = 9°E:

                     1. 115°

                     2. 87°

                     3. 113°

                      22.
                      Kuriomis raidėmis žymima rytų ir vakarų ilguma:

                      1. Rytų ilguma žymima raide N, o vakarų ilguma raide W

                      2. Rytų ilguma žymima raide O(E), o vakarų ilguma raide S

                      3. Rytų ilguma žymima raide O(E), o vakarų ilguma raide W

                       23.
                       Paveiksle pavaizduotas laivo vietos nustatymo būdas jūrlapyje, koks tai būdas:

                       1. Laivo vietos nustatymas pagal atstumus ir pelengus į orientyrus

                       2. Laivo vietos nustatymas pagal du horizontalius kampus

                       3. Laivo vietos nustatymas pagal tris kriuis pelengus

                        24.
                        Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) = 23°, d = 6° E ir δ = 14° W:

                        1. 31°

                        2. 3°

                        3. 43°

                         25.
                         Apibūdinkite sąvoką „traversas“:

                         1. Kryptis, statmena laivo tikrajam kursui arba jo diametraliajai plokštumai

                         2. Kryptis, lygiagreti laivo tikrajam kursui arba jo diametraliajai plokštumai

                         3. Laivo kurso keitimas 90° kampu

                          26.
                          Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduotas laivo pristojimas-prisišvartavimas prie debarkaderio. Paaiškinkite laivavedžio veiksmus:

                          1. Laivavedys, nevertindamas srovės krypties ir greičio, atlieka neteisingą laivo valdymą

                          2. Laivavedys, nevertindamas srovės krypties, atlieka neteisingą laivo valdymą

                          3. Laivavedys atlieka teisingą laivo valdymą, manevrą

                           27.
                           Laivas su mechaniniu varikliu turi duoti kelią:

                           1. Didesnio ilgio laivui, plaukiančiam pasroviui

                           2. Nevaldomam laivui, riboto manevringumo laivui, burlaiviui, žvejojančiam laivui

                           3. Didesnių gabaritų laivui, plaukiančiam prieš srovę

                            28.
                            Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduotas laivo, su vienu varytuvu, pristojimas-prisišvartavimas prie debarkaderio. Paaiškinkite laivavedžio veiksmus:

                            1. Laivavedys atlieka teisingą laivo valdymą, manevrą

                            2. Laivavedys, vertindamas srovės greitį ir vėjo kryptį, atlieka teisingą laivo valdymą, manevą

                            3. Laivavedys atlieka neteisingą laivo valdymą, manevrą

                             29.
                             Praktinė užduotis. Paveikslo schemose pavaizduotos, laivų su vienu varytuvu, pristojimo-prisišvartavimo situacijos prie debarkaderio. Apibūdinkite laivavedžių veiksmus abiejose situacijose:

                             1. Pirmoje situacijoje laivavedys vertindamas srovės greitį ir vėjo kryptį atlieka saugų laivo manevrą

                             2. Antroje situacijoje laivavedys atlieka saugų, teisingą laivo valdymą, manevrą

                             3. Abiejose situacijose laivavedžiai atlieka nesaugius ir neteisingus manevrus

                              30.
                              Kai du laivai priartėja priešpriešiais arba beveik priešpriešiais taip, kad iškyla susidūrimo pavojus:

                              1. Kiekvienas iš jų privalo pakeisti kursą į kairę taip, kad galėtų prasilenkti dešiniaisiais bortais

                              2. Kiekvienas iš jų privalo pakeisti kursą į dešinę taip, kad galėtų prasilenkti kairiaisiais bortais

                              3. Kiekvienas iš jų privalo sumažinti greitį ir radijo ryšio pagalba suderinti tolimesnius savo veiksmus

                               31.
                               Kaip turi elgtis ir signalizuoti laivavedys, artėdamas prie sunkiai praplaukiamo ir blogai matomo ruožo, jei sutinkamo laivo iš anksto vizualiai pastebėti neįmanoma:

                               1. Privalo sumažinti laivo greitį ir signalizuoti penkiais trumpais garsiniais signalais

                               2. Privalo plaukti saugiu greičiu ir signalizuoti trim ilgais garsiniais signalais

                               3. Privalo sumažinti laivo greitį ir signalizuoti vienu ilgu garsiniu signalu

                                32.
                                Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduoti du laivai tam tikroje akvatorijoje, vėjas akvatorijoje 10-12 m/s nepastovios krypties, laivas A plaukia, o laivas B įsiinkaravęs. Apibūdinkite shemoje pavaizduotą situaciją:

                                1. Laivas A nesaugiai plaukia vėjo atžvilgiu,o laivas B saugiai ir nepavojingai įsiinkaravęs už farvaterio ribų

                                2. Laivas B saugiai ir nepavojingai įsiinkaravęs už farvaterio ribų, ir netrukdo plaukiančiam laivui A

                                3. Laivas A netrukdomai ir saugiai plaukia farvateriu, o laivas B pavojingai ir nesaugiai įsiinkaravęs

                                 33.
                                 Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduotas plaukiantis laivas iš taško A į tašką B tiesiu 310° KK ir neturintis dreifo. Paskaičiuokite, koks bus KK plaukiant atgal iš taško B į tašką A:

                                 1. 130°

                                 2. 150°

                                 3. 120°

                                  34.
                                  Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduotas laivo, su vienu varytuvu, pristojimas-prisišvartavimas prie debarkaderio. Įvertinkite laivavedžio veiksmus:

                                  1. Laivavedys, vertindamas srovės greitį ir vėjo kryptį, atlieka reikalingą ir saugų laivo valdymą, manevrą

                                  2. Laivavedys atlieka bereikalingą ir nesaugų laivo valdymą, manevrą

                                  3. Laivavedys atlieka reikalingą ir saugų laivo valdymą, manevrą

                                   35.
                                   Paveikslo A ir B schemose pavaizduoti plaukiantys laivai, atskiruose upės farvaterio ruožuose. Kurioje paveikslo schemoje laivas teisingai plaukia pagal farvaterio žymėjimo ženklus:

                                   1. Schemoje A laivas plaukia teisingai

                                   2. A ir B schemose laivai plaukia teisingai

                                   3. A ir B schemose laivai plaukia neteisingai

                                    36.
                                    Paveikslo A ir B schemose pavaizduoti plaukiantys laivai, atskiruose upės farvaterio ruožuose. Kurioje paveikslo schemoje laivas teisingai plaukia pagal farvaterio žymėjimo ženklus:

                                    1. A ir B schemose laivai plaukia neteisingai

                                    2. Schemoje A laivas plaukia teisingai

                                    3. A ir B schemose laivai plaukia teisingai

                                     37.
                                     Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduotas plaukiantis laivas iš taško A į tašką B tiesiu KK 53° ir neturintis dreifo. Paskaičiuokite, koks bus KK plaukiant atgal iš taško B į tašką A:

                                     1. 183°

                                     2. 233°

                                     3. 223°

                                      38.
                                      Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduoti du laivai tam tikroje akvatorijoje, vėjas akvatorijoje 8 - 11 m/s nepastovios krypties, laivas A plaukia, o laivas B įsiinkaravęs. Apibūdinkite schemoje pavaizduotą situaciją:

                                      1. Laivas B nesaugiai ir pavojingai įsiinkaravęs už farvaterio ribų, bet netrukdo plaukiančiam laivui A

                                      2. Laivas A dreifuodamas vėjo atžvilgiu plaukia nesaugiai, o laivas B nesaugiai ir pavojingai įsiinkaravęs už farvaterio ribų, bet netrukdo plaukiančiam laivui A

                                      3. Laivas A netrukdomai ir saugiai plaukia farvateriu, o laivas B nepavojingai ir saugiai įsiinkaravęs

                                       39.
                                       Kurie rumbai vadinami pagrindiniais:

                                       1. Rumbai N, O(E), S, ir W vadinami pagrindiniais

                                       2. Rumbai NNO(E), SSO(E), SSW, ir NNW vadinami pagrindiniais

                                       3. Rumbai NO(E), SO(E), SW, ir NW vadinami pagrindiniais

                                        40.
                                        Algebriniu būdu paskaičiuokite ir nustatykite laivo plaukimo kampą ( PK ), jeigu yra žinoma KK= 24°, δ =10° W, d = 8° E, d/h dr. = 11°:

                                        1. PK = 37°

                                        2. PK = 11°

                                        3. PK = 15°

                                         41.
                                         Kas vadinama magnetine deklinacija:

                                         1. Kampas tarp magnetinio ir kompasinio meridiano

                                         2. Kampas tarp tikrojo ir magnetinio meridiano duotame Žemės taške

                                         3. Kampas tarp horizontalinės plokštumos ir magnetinės rodyklės

                                          42.
                                          Algebriniu būdu paskaičiuoti TK, jeigu KK ( kompasinis kursas ) = 4°, δ =10° W ir d = 8° E:

                                          1. TK = 6°

                                          2. TK = 2°

                                          3. TK = 14°

                                           43.
                                           Kas vadinama magnetinio kompaso deviacija:

                                           1. Kampas tarp magnetinio ir kompasinio meridiano

                                           2. Kampas tarp tikrojo ir magnetinio meridiano viename ar kitame Žemės taške

                                           3. Kampas tarp horizontalinės plokštumos ir magnetinės rodyklės

                                            44.
                                            Algebriniu būdu paskaičiuoti TK, jeigu KK ( kompasinis kursas ) = 170°, δ =2° E ir d = 3° E:

                                            1. TK = 169°

                                            2. TK = 175°

                                            3. TK = 165°

                                             45.
                                             Algebriniu būdu paskaičiuokite ir nustatykite laivo plaukimo kampą ( PK ), jeigu yra žinoma KK= 130°, δ =17° E, d = 3° E, k/h dr. = 8°:

                                             1. PK = 158°

                                             2. PK = 102°

                                             3. PK = 124°