Kurie įrankiai naudojami grafiniam skaičiavimui jūrlapyje:

1. Lygiagreti liniuotė, slankmatis, minkštas, chemiškas pieštukas, trintukas

2. Paralelinė liniuotė, skriestuvas, kampmatis, trintukas

3. Lygiagreti liniuotė, matlankis, matavimo skriestuvas, minkštas, juodas pieštukas

klausimas #1
  Paveiksle pavaizduota jūrlapio dalis, kurie veiksmai atliekami jūrlapyje:

  1. Taško B kordinačių radimas

  2. Laivo vietos nustatymas pagal du pelengus

  3. Atstumo matavimas

  klausimas #2
   Paveiksle pavaizduotas laivo vietos nustatymo būdas jūrlapyje, koks tai būdas:

   1. Laivo vietos nustatymas pagal atstumus iki objektų

   2. Laivo vietos nustatymas pagal kriuis pelengą

   3. Laivo vietos nustatymas pagal pelengus į orientyrus

   klausimas #3
    Paveiksle pavaizduota jūrlapio dalis, kurie veiksmai atliekami jūrlapyje:

    1. Kurso kampo nustatymas

    2. Nuplaukto kurso matavimas

    3. Nuplaukto atstumo matavimas

    klausimas #4
     Paveiksle pavaizduotas laivo vietos nustatymo būdas jūrlapyje, koks tai būdas:

     1. Laivo vietos nustatymas pagal atstumą ir pelengą

     2. Laivo vietos nustatymas pagal atstumus iki objektų

     3. Laivo vietos nustatymas pagal pelengus į orientyrus

     klausimas #5
      Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) =135°, d = 5° W ir δ = 8° W:

      1. 225°

      2. 148°

      3. 131°

      klausimas #6
       Kas yra pelengo linija:

       1. Kryptis nuo stebėtojo į orientyrą

       2. Kryptis nuo meridiano į orientyrą

       3. Kryptis nuo stebėtojo į laivą, kuriame jis plaukia

       klausimas #7
        Kas yra tikras kursas (TK):

        1. Kampas tarp kompasinio meridiano linijos ir laivo kurso linijos

        2. Kampas tarp magnetinio meridiano ir laivo judėjimo linijos

        3. Kampas tarp tikrojo meridiano linijos ir kurso linijos

        klausimas #8
         Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) = 86°, d = 8° W ir δ = 8° E:

         1. 23°

         2. 86°

         3. 102°

         klausimas #9
          Iš ko susideda kompaso pataisa:

          1. Iš magnetinės deklinacijos ir deviacijos sumos

          2. Iš deviacijos sumos (δ)

          3. Iš magnetinės deklinacijos sumos (d)

          klausimas #10
           Paveiksle pavaizduotas laivo vietos nustatymo būdas jūrlapyje, koks tai būdas:

           1. Laivo vietos nustatymas pagal kriuis pelengą

           2. Laivo vietos nustatymas pagal pelengą į orientyrą

           3. Laivo vietos nustatymas pagal atstumą ir pelengą į orientyrą

           klausimas #11
            Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) =350°, d = 2° W ir δ = 8° W:

            1. 340°

            2. 0°

            3. 10°

            klausimas #12
             Kas yra platumos vieta (Latitudė, φ, Lat):

             1. Meridiano lankas nuo ekvatoriaus iki lygiagretės lanko taško nuo 0° iki 90° N ir nuo 0° iki 90° S

             2. Meridiano lankų skirtumas

             3. Nuo nulinio (Grinvičo) meridiano iki meridiano vietos, nuo 0° iki 180°

             klausimas #13
              Kas yra ilgumos vieta (Longitudė, λ, Long):

              1. Meridiano lankas nuo ekvatoriaus iki lygiagretės lanko taško nuo 0° iki 360°

              2. Ekvatoriaus lankas nuo nulinio meridiano iki atitinkamos meridiano vietos nuo 0° iki 180° W ir nuo 0° iki 180° E

              3. Meridiano lankas nuo ekvatoriaus iki lygiagretės lanko taško nuo 0° iki 180°

              klausimas #14
               Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) = 280°, d = 5° E ir δ = 15° E:

               1. 265°

               2. 300°

               3. 260°

               klausimas #15
                Kas žemės paviršiuje yra geografinės koordinatės:

                1. Ilgumų skirtumas (IS)

                2. Platumų skirtumas (PS)

                3. Platuma ir ilguma žemės paviršiuje

                klausimas #16
                 Paveiksle pavaizduota jūrlapio dalis, kurie veiksmai atliekami jūrlapyje:

                 1. Nuplaukto atstumo matavimas

                 2. Taško koordinačių radimas

                 3. Taško atstumo nustatymas kranto atžvilgiu

                 klausimas #17
                  Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) = 225° d = 3° E ir δ = 27° W:

                  1. 255°

                  2. 201°

                  3. 249°

                  klausimas #18
                   Kuriomis raidėmis žymima šiaurės ir pietų platuma:

                   1. Šiaurės platuma žymima raide O(E), o pietų platuma raide S

                   2. Šiaurės platuma žymima raide N, o pietų platuma raide W

                   3. Šiaurės platuma žymima raide N, o pietų platuma raide S

                   klausimas #19
                    Paveiksle pavaizduotas laivo vietos nustatymo būdas jūrlapyje, koks tai būdas:

                    1. Laivo vietos nustatymas pagal vieną pelengą į orientyrą

                    2. Laivo vietos nustatymas pagal kriuis pelengą

                    3. Laivo vietos nustatymas pagal atstumą ir pelengą į orientyrą

                    klausimas #20
                     Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) = 100° , d = 4° E ir δ = 9°E:

                     1. 87°

                     2. 115°

                     3. 113°

                     klausimas #21
                      Kuriomis raidėmis žymima rytų ir vakarų ilguma:

                      1. Rytų ilguma žymima raide O(E), o vakarų ilguma raide W

                      2. Rytų ilguma žymima raide N, o vakarų ilguma raide W

                      3. Rytų ilguma žymima raide O(E), o vakarų ilguma raide S

                      klausimas #22
                       Paveiksle pavaizduotas laivo vietos nustatymo būdas jūrlapyje, koks tai būdas:

                       1. Laivo vietos nustatymas pagal du horizontalius kampus

                       2. Laivo vietos nustatymas pagal tris kriuis pelengus

                       3. Laivo vietos nustatymas pagal atstumus ir pelengus į orientyrus

                       klausimas #23
                        Paskaičiuoti, kokiu kursu reikia plaukti, jeigu TK (tikras kursas) = 23°, d = 6° E ir δ = 14° W:

                        1. 43°

                        2. 3°

                        3. 31°

                        klausimas #24
                         Apibūdinkite sąvoką „traversas“:

                         1. Kryptis, statmena laivo tikrajam kursui arba jo diametraliajai plokštumai

                         2. Laivo kurso keitimas 90° kampu

                         3. Kryptis, lygiagreti laivo tikrajam kursui arba jo diametraliajai plokštumai

                         klausimas #25
                          Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduotas laivo pristojimas-prisišvartavimas prie debarkaderio. Paaiškinkite laivavedžio veiksmus:

                          1. Laivavedys, nevertindamas srovės krypties ir greičio, atlieka neteisingą laivo valdymą

                          2. Laivavedys, nevertindamas srovės krypties, atlieka neteisingą laivo valdymą

                          3. Laivavedys atlieka teisingą laivo valdymą, manevrą

                          klausimas #26
                           Laivas su mechaniniu varikliu turi duoti kelią:

                           1. Didesnių gabaritų laivui, plaukiančiam prieš srovę

                           2. Nevaldomam laivui, riboto manevringumo laivui, burlaiviui, žvejojančiam laivui

                           3. Didesnio ilgio laivui, plaukiančiam pasroviui

                           klausimas #27
                            Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduotas laivo, su vienu varytuvu, pristojimas-prisišvartavimas prie debarkaderio. Paaiškinkite laivavedžio veiksmus:

                            1. Laivavedys atlieka neteisingą laivo valdymą, manevrą

                            2. Laivavedys atlieka teisingą laivo valdymą, manevrą

                            3. Laivavedys, vertindamas srovės greitį ir vėjo kryptį, atlieka teisingą laivo valdymą, manevą

                            klausimas #28
                             Praktinė užduotis. Paveikslo schemose pavaizduotos, laivų su vienu varytuvu, pristojimo-prisišvartavimo situacijos prie debarkaderio. Apibūdinkite laivavedžių veiksmus abiejose situacijose:

                             1. Abiejose situacijose laivavedžiai atlieka nesaugius ir neteisingus manevrus

                             2. Antroje situacijoje laivavedys atlieka saugų, teisingą laivo valdymą, manevrą

                             3. Pirmoje situacijoje laivavedys vertindamas srovės greitį ir vėjo kryptį atlieka saugų laivo manevrą

                             klausimas #29
                              Kai du laivai priartėja priešpriešiais arba beveik priešpriešiais taip, kad iškyla susidūrimo pavojus:

                              1. Kiekvienas iš jų privalo sumažinti greitį ir radijo ryšio pagalba suderinti tolimesnius savo veiksmus

                              2. Kiekvienas iš jų privalo pakeisti kursą į dešinę taip, kad galėtų prasilenkti kairiaisiais bortais

                              3. Kiekvienas iš jų privalo pakeisti kursą į kairę taip, kad galėtų prasilenkti dešiniaisiais bortais

                              klausimas #30
                               Kaip turi elgtis ir signalizuoti laivavedys, artėdamas prie sunkiai praplaukiamo ir blogai matomo ruožo, jei sutinkamo laivo iš anksto vizualiai pastebėti neįmanoma:

                               1. Privalo sumažinti laivo greitį ir signalizuoti penkiais trumpais garsiniais signalais

                               2. Privalo sumažinti laivo greitį ir signalizuoti vienu ilgu garsiniu signalu

                               3. Privalo plaukti saugiu greičiu ir signalizuoti trim ilgais garsiniais signalais

                               klausimas #31
                                Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduoti du laivai tam tikroje akvatorijoje, vėjas akvatorijoje 10-12 m/s nepastovios krypties, laivas A plaukia, o laivas B įsiinkaravęs. Apibūdinkite shemoje pavaizduotą situaciją:

                                1. Laivas A netrukdomai ir saugiai plaukia farvateriu, o laivas B pavojingai ir nesaugiai įsiinkaravęs

                                2. Laivas A nesaugiai plaukia vėjo atžvilgiu,o laivas B saugiai ir nepavojingai įsiinkaravęs už farvaterio ribų

                                3. Laivas B saugiai ir nepavojingai įsiinkaravęs už farvaterio ribų, ir netrukdo plaukiančiam laivui A

                                klausimas #32
                                 Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduotas plaukiantis laivas iš taško A į tašką B tiesiu 310° KK ir neturintis dreifo. Paskaičiuokite, koks bus KK plaukiant atgal iš taško B į tašką A:

                                 1. 120°

                                 2. 150°

                                 3. 130°

                                 klausimas #33
                                  Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduotas laivo, su vienu varytuvu, pristojimas-prisišvartavimas prie debarkaderio. Įvertinkite laivavedžio veiksmus:

                                  1. Laivavedys, vertindamas srovės greitį ir vėjo kryptį, atlieka reikalingą ir saugų laivo valdymą, manevrą

                                  2. Laivavedys atlieka bereikalingą ir nesaugų laivo valdymą, manevrą

                                  3. Laivavedys atlieka reikalingą ir saugų laivo valdymą, manevrą

                                  klausimas #34
                                   Paveikslo A ir B schemose pavaizduoti plaukiantys laivai, atskiruose upės farvaterio ruožuose. Kurioje paveikslo schemoje laivas teisingai plaukia pagal farvaterio žymėjimo ženklus:

                                   1. A ir B schemose laivai plaukia neteisingai

                                   2. Schemoje A laivas plaukia teisingai

                                   3. A ir B schemose laivai plaukia teisingai

                                   klausimas #35
                                    Paveikslo A ir B schemose pavaizduoti plaukiantys laivai, atskiruose upės farvaterio ruožuose. Kurioje paveikslo schemoje laivas teisingai plaukia pagal farvaterio žymėjimo ženklus:

                                    1. Schemoje A laivas plaukia teisingai

                                    2. A ir B schemose laivai plaukia neteisingai

                                    3. A ir B schemose laivai plaukia teisingai

                                    klausimas #36
                                     Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduotas plaukiantis laivas iš taško A į tašką B tiesiu KK 53° ir neturintis dreifo. Paskaičiuokite, koks bus KK plaukiant atgal iš taško B į tašką A:

                                     1. 233°

                                     2. 223°

                                     3. 183°

                                     klausimas #37
                                      Praktinė užduotis. Paveikslo schemoje pavaizduoti du laivai tam tikroje akvatorijoje, vėjas akvatorijoje 8 - 11 m/s nepastovios krypties, laivas A plaukia, o laivas B įsiinkaravęs. Apibūdinkite schemoje pavaizduotą situaciją:

                                      1. Laivas A dreifuodamas vėjo atžvilgiu plaukia nesaugiai, o laivas B nesaugiai ir pavojingai įsiinkaravęs už farvaterio ribų, bet netrukdo plaukiančiam laivui A

                                      2. Laivas B nesaugiai ir pavojingai įsiinkaravęs už farvaterio ribų, bet netrukdo plaukiančiam laivui A

                                      3. Laivas A netrukdomai ir saugiai plaukia farvateriu, o laivas B nepavojingai ir saugiai įsiinkaravęs

                                      klausimas #38
                                       Kurie rumbai vadinami pagrindiniais:

                                       1. Rumbai N, O(E), S, ir W vadinami pagrindiniais

                                       2. Rumbai NO(E), SO(E), SW, ir NW vadinami pagrindiniais

                                       3. Rumbai NNO(E), SSO(E), SSW, ir NNW vadinami pagrindiniais

                                       klausimas #39
                                        Algebriniu būdu paskaičiuokite ir nustatykite laivo plaukimo kampą ( PK ), jeigu yra žinoma KK= 24°, δ =10° W, d = 8° E, d/h dr. = 11°:

                                        1. PK = 15°

                                        2. PK = 37°

                                        3. PK = 11°

                                        klausimas #40
                                         Kas vadinama magnetine deklinacija:

                                         1. Kampas tarp magnetinio ir kompasinio meridiano

                                         2. Kampas tarp horizontalinės plokštumos ir magnetinės rodyklės

                                         3. Kampas tarp tikrojo ir magnetinio meridiano duotame Žemės taške

                                         klausimas #41
                                          Algebriniu būdu paskaičiuoti TK, jeigu KK ( kompasinis kursas ) = 4°, δ =10° W ir d = 8° E:

                                          1. TK = 2°

                                          2. TK = 14°

                                          3. TK = 6°

                                          klausimas #42
                                           Kas vadinama magnetinio kompaso deviacija:

                                           1. Kampas tarp horizontalinės plokštumos ir magnetinės rodyklės

                                           2. Kampas tarp magnetinio ir kompasinio meridiano

                                           3. Kampas tarp tikrojo ir magnetinio meridiano viename ar kitame Žemės taške

                                           klausimas #43
                                            Algebriniu būdu paskaičiuoti TK, jeigu KK ( kompasinis kursas ) = 170°, δ =2° E ir d = 3° E:

                                            1. TK = 175°

                                            2. TK = 169°

                                            3. TK = 165°

                                            klausimas #44
                                             Algebriniu būdu paskaičiuokite ir nustatykite laivo plaukimo kampą ( PK ), jeigu yra žinoma KK= 130°, δ =17° E, d = 3° E, k/h dr. = 8°:

                                             1. PK = 102°

                                             2. PK = 124°

                                             3. PK = 158°

                                             klausimas #45