Motorinio pramoginio laivo teorija

Laivo valdymas bei savybės. Vandenyje laivą veikiančios jėgos.

Laivo borto aukštis tai:

1. Vertikalus atstumas ties mideliu nuo pagrindinės kilio plokštumos iki denio linijos prie borto

2. Aukštis nuo dugno iki borto viršaus, išmatuotas tarp statmenų

3. Aukštis nuo vaterlinijos iki aukščiausio borto taško

klausimas #1
  Laivo plūdrumas tai:

  1. Savybė plaukti vandens paviršiuje ir nenugrimzti giliau krovininės markės

  2. Laivo savybė laikytis vandenyje, esant tam tikrai gramzdai, borto aukščiui ir vandentalpai

  3. Tokia laivo savybė, kai užpiltas vandeniu korpusas sugeba išsilaikyti vandens paviršiuje

  klausimas #2
   Laivo stovumas tai:

   1. Savybė grįžti į pusiausvyros padėtį, nustojus veikti posvyrį sukeliančioms jėgoms

   2. Laivo korpuso savybė laikytis vandenyje, kai neveikia išorinės jėgos

   3. Laivo korpuso gebėjimas stovėti nustatytoje padėtyje, kai nėra išorinio krenuojančio momento

   klausimas #3
    Į kokias sudedamąsias dalis skirstomas vandens pasipriešinimas laivui plaukiant:

    1. Trinties, formos pasipriešinimas ir bangos pasipriešinimas

    2. Bangos, vėjo, supimo, trinties

    3. Trinties, korpuso tūrio, vėjo

    klausimas #4
     Kas yra laivo valdomumas:

     1. Parametras, nustatantis laivo ilgio ir cirkuliacijos diametro santykį

     2. Laivo savybė plaukti nustatytu kursu arba galimybė pakeisti kursą (plaukimo kryptį)

     3. Laivo savybė reaguoti į vairo pasukimą per 15 sekundžių

     klausimas #5
      Kokį darbą atlieka laivo sraigtas:

      1. Sraigtas varo vandenį, o dėl trinties susidariusi jėga stumia laivą

      2. Veleno sukamąjį judesį paverčia sraigto spaudimo jėga, kuri varo laivą

      3. Laivo sraigtas jokio darbo neatlieka, tik varo laivą į priekį

      klausimas #6
       Kokios bangos susidaro laivo korpusui plaukiant vandenyje:

       1. Laivo achterštevenio susilietimo su vandeniu vietoje susidaro priekinė banga, ties laivagaliu-laivagalio banga

       2. Korpuso priekinės dalies susilietimo su vandeniu vietoje padidėja slėgis ir susidaro priekinė banga, ties mideliu susidaro įduba, ties laivagaliu-laivagalio banga

       3. Laivo achterštevenio susilietimo su vandeniu vietoje susidaro priekinė banga, ties mideliu susidaro įduba, o laivo forštevenio susilietimo su vandeniu vietoje susidaro laivagalio banga

       klausimas #7
        Dėl ko vandenyje atsiranda trintis, laivui plaukiant:

        1. Dėl vandens, aptekančio laivo korpusą, klampumo

        2. Dėl teigiamos, aptekančio laivo korpusą, vandens temperatūros

        3. Dėl laivo korpuso paviršiaus nelygumų ir formos

        klausimas #8
         Kurie faktoriai sudaro neigiamą įtaką laivo eigos savybėms:

         1. Variklio galia, bangų aukštis, vėjo greitis

         2. Vandens pasipriešinimas

         3. Vandens, bangų ir vėjo pasipriešinimas

         klausimas #9
          Kai mažasis laivas visiškai užpiltas vandeniu, plūdrumo tūriai turi išlaikyti laivą vandens paviršiuje ir viršvandeninio borto aukštis turi likti bent:

          1. 25 cm

          2. 10 cm

          3. 5 cm

          klausimas #10
           Kaip užtikrinti laivo stovumą:

           1. Nuo svorio išdėstymo laivo stovumas nepriklauso

           2. Svorį pakeliant aukštyn

           3. Svorį išdėstant laive kuo žemiau

           klausimas #11
            Ką reiškia sąvoka „laivas su mechaniniu varikliu“:

            1. Bet kurį laivą su mechaniniu varikliu, nežiūrint ar juda jo pagalba ar ne

            2. Reiškia bet kurį laivą su varikliu, taip pat burlaivį, jeigu jame sumontuotas mechaninis variklis

            3. Reiškia bet kurį laivą, judantį naudojant mechaninį įrenginį

            klausimas #12
             Kas yra plūdrumo atsarga:

             1. Plūdrios dėžės (bakai), kurių pagalba vandenyje laikosi korpusas

             2. Skirtumas tarp laivo svorio ir išstumto vandens masės

             3. Korpuso vandeniui nepralaidi apimtis virš tikrosios vaterlinijos

             klausimas #13
              Kas yra laivo manevriniai elementai:

              1. Inercija, eiklumas, valdomumas

              2. Valdomumas, vandentalpa, įsibėgėjimas, greitis

              3. Eiklumas, valdomumas, stovumas ir plūdrumas

              klausimas #14
               Kaip priklauso laivo stovumas nuo laivo svorio centro:

               1. Kuo žemiau pakrauto laivo svorio centras, tuo geresnis stovumas

               2. Kuo aukščiau pakrauto laivo svorio centras, tuo didesnis stovumas

               3. Kuo žemiau ir kuo toliau nuo išilginės ašies perneštas svorio centras, tuo didesnis laivo stovumas

               klausimas #15
                Kas yra cirkuliacijos diametras:

                1. Apskritimas, kurį padaro laivas, pasukus vairą į priešingą pusę nuo kurso

                2. Atstumas, kurį padaro laivas pasukus vairą į kraštinę padėtį, nuo pradinės laivo kurso linijos ir apsisukusio iki 180° laivo diametralinės plokštumos

                3. Apskritimas aplink laivo korpusą

                klausimas #16
                 Kaip laivo korpuse išdėstomos plūdrumo atsargos oro dėžės:

                 1. Bortuose ir viršutinėje korpuso dalyje

                 2. Dugne ties kiliu, kad laivas turėtų didesnį stovumą

                 3. Bet kur, kur tik techniškai įmanoma

                 klausimas #17
                  Laivo savybė likti plūdriu ir stoviu, jeigu viena arba kelios patalpos užpildytos vandeniu, vadinasi:

                  1. Laivo nepaskandinamumas

                  2. Laivo plūdrumas

                  3. Laivo stovumas

                  klausimas #18
                   Kokios konstrukcijos laivo korpusas vadinamas katamaranu:

                   1. Kai laivo korpuse yra dvi išilginės išpjovos (tuneliai)

                   2. Kai yra vienas pagrindinis korpusas ir du mažesni iš abiejų pusių

                   3. Kai tarpusavyje sujungti du vienodi korpusai

                   klausimas #19
                    Laivo borto aukščio H ir grimzlės T skirtumas sudaro:

                    1. Gabaritinį laivo aukštį

                    2. Viršvandeninio borto aukštį

                    3. Konstrukciniį laivo aukštį

                    klausimas #20
                     Kokios pagrindinės apkrovos veikia plūduriuojantį laivą:

                     1. Plūdrumo, atstatomasis momentas, vėjo ir krovinio svorio jėgos

                     2. Laivo svorio, krovinio svorio, šoninio supimo, sraigto stūmimo jėga

                     3. Svorio jėgos, vandens kėlimo jėgos

                     klausimas #21
                      Kokiomis manevravimo savybėmis pasižymi kateris su pakabinamu varikliu:

                      1. Sugebėjimu prieiti prie bet kokio kranto, didesniu variklio galingumu ir greičiu

                      2. Didesniu greičiu, mažesnėmis kuro sąnaudomis, mažesniu svoriu

                      3. Geru manevringumu ir mažu cirkuliacijos diametru

                      klausimas #22
                       Laivo krenas tai:

                       1. Skersinis laivo posvyris

                       2. Skirtumas tarp skersinio ir išilginio laivo posvyrių

                       3. Išilginis laivo posvyris

                       klausimas #23
                        Laivo diferentas tai:

                        1. Skersinis laivo posvyris

                        2. Išilginis laivo posvyris

                        3. Skirtumas tarp skersinio ir išilginio laivo posvyrių

                        klausimas #24
                         Kas užtikrina laivo neskęstamumą:

                         1. Pakankamas siurblių kiekis laive

                         2. Laivo korpuso suskirstymas pertvaromis ir deniais į atskirus vandeniui nelaidžius skyrius

                         3. Laivo pakrovimas mažą lyginamąjį svorį turinčiu kroviniu

                         klausimas #25
                          Gabaritinis laivo ilgis tai:

                          1. Atstumas nuo forštevenio iki achterštevenio

                          2. Atstumas išmatuotas horizantalioje plokštumoje tarp kraštinių laivo priekio ir laivagalio taškų

                          3. Atstumas išmatuotas horizantalioje plokštumoje tarp kraštinių laivo priekio ir laivagalio taškų, įskaitant pastoviai išsikišusias laivo dalis

                          klausimas #26
                           Gabaritinis laivo plotis tai:

                           1. Atstumas išmatuotas plačiausioje laivo vietoje tarp kraštinių korpuso taškų, įskaitant pastoviai išsikišusias dalis

                           2. Atstumas išmatuotas plačiausioje laivo vietoje tarp borto išorinių paviršių taškų

                           3. Didžiausias laivo plotis vaterlinijos plokštumoje

                           klausimas #27
                            Laivo grimzlė tai:

                            1. Vertikalus atstumas nuo konstrukcinės vaterlinijos iki denio, medelšpanhauto plokštumoje

                            2. Verikalus atstumas nuo kilio linijos iki denio linijos

                            3. Vertikalus atstumas išmatuotas midelšpanhauto plokštumoje nuo kilio linijos iki konstrukcinės vaterlinijos

                            klausimas #28
                             Forpikas tai:

                             1. Laivagalio patalpa, kuri baigiasi achteršteveniu

                             2. Laivapriekio patalpa nuo forštevenio iki pirmos skersinės pertvaros

                             3. Erdvė tarp korpuso išorinės ir antro dugno apsiuvos

                             klausimas #29
                              Achterpikas tai:

                              1. Laivapriekio patalpa nuo forštevenio iki pirmos skersinės pertvaros

                              2. Paskutinis laivagalio skyrius, kuris baigiasi achteršteveniu

                              3. Erdvė tarp korpuso išorinės ir antro dugno apsiuvos

                              klausimas #30
                               Falšbortas tai:

                               1. Apsauginė atvirų denių konstrukcija, kuri sumažina denio užpylimą vandeniu ir užtikrina žmonių, dirbančių ant atvirų denių saugumą

                               2. Konstrukcija, kuri sumažina šoninio supimo amplitudę ir slopina patį supimą

                               3. Konstrukcija, kuri apsaugo laivo bortą nuo tiesioginių smūgių ir pažeidimų, kai laivas švartuojasi prie krantinės arba prie kito laivo

                               klausimas #31
                                Kuo matuojamas laivo greitis vidaus vandenyse:

                                1. Myliomis per valandą

                                2. Kilometrais per valandą

                                3. Mazgais

                                klausimas #32
                                 Laivo pilnąją keliamąją galią, sudaro:

                                 1. Švarioji keliamoji galia, keleivių ir jo bagažo masė, gėlo vandens ir maisto, skirto ekipažui, masė, kuro, tepalų ir vandens atsargos

                                 2. Švarioji keliamoji galia, ekipažo ir jo bagažo masė, gėlo vandens ir maisto, skirto ekipažui, masė, kuro, tepalų ir vandens atsargos

                                 3. Naudingų krovinių masė, įgulos, keleivių ir jų bagažo masė, gėlo vandens ir maisto, skirto keleiviams, masė

                                 klausimas #33
                                  Laivo švariąją keliamąją galią, sudaro:

                                  1. Naudingų krovinių masė, keleivių ir jų bagažo masė, gėlo vandens ir maisto, skirto keleiviams, masė

                                  2. Naudingų krovinių masė, įgulos, keleivių ir jų bagažo masė, gėlo vandens ir maisto atsargų masė, kuro ir tepalų atsargos

                                  3. Naudingų krovinių masė, įgulos ir jo bagažo masė, gėlo vandens ir maisto, skirto įgulai, masė, kuro, tepalų ir vandens atsargos

                                  klausimas #34
                                   Kokio tipo inkaras yra pavaizduotas paveiksle:

                                   1. Cholo

                                   2. Matrosovo

                                   3. Admirolinis

                                   klausimas #35
                                    Kokio tipo inkaras yra pavaizduotas paveiksle:

                                    1. Matrosovo

                                    2. Cholo

                                    3. Admirolinis

                                    klausimas #36
                                     Kokio tipo inkaras yra pavaizduotas paveiksle:

                                     1. Admirolinis

                                     2. Cholo

                                     3. Dviragis

                                     klausimas #37
                                      Kokio tipo inkaras yra pavaizduotas paveiksle:

                                      1. Plūginis

                                      2. Briuso

                                      3. Mažas sulankstomas

                                      klausimas #38
                                       Kokio tipo inkaras yra pavaizduotas paveiksle:

                                       1. Mažas sulankstomas

                                       2. Briuso

                                       3. Plūgas

                                       klausimas #39
                                        Kaip vadinasi laivapriekio stiebo konstrukcijos elementas pažymėtas paveiksle skaičiumi 4:

                                        1. Grot-rėjos nokai

                                        2. Bizan-rėjos nokai

                                        3. Fok-rėjos nokai

                                        klausimas #40
                                         Kaip vadinasi laivo signalinio stiebo elementas pažymėtas paveiksle skaičiumi 3:

                                         1. Grot-vantų falai

                                         2. Signalų falai

                                         3. Fok-vantai

                                         klausimas #41
                                          Kaip vadinasi laivo signalinio stiebo konstrukcijos elementas pažymėtas paveiksle skaičiumi 6:

                                          1. Grotas

                                          2. Fokas

                                          3. Klotikas

                                          klausimas #42
                                           Kaip vadinasi laivo signalinio stiebo konstrukcijos elementas pažymėtas paveiksle skaičiumi 2:

                                           1. Gafelis

                                           2. Grot-rėja

                                           3. Fok-rėja

                                           klausimas #43
                                            Eigos variklio akumuliatorinių baterijų talpa turi būti tokia, kad:

                                            1. Užtikrintų ne mažiau kaip 3 eigos variklio paleidimus be papildomo jų įkrovimo

                                            2. Užtikrintų ne mažiau kaip 10 paleidimų be papildomo jų įkrovimo

                                            3. Užtikrintų ne mažiau kaip 5 eigos variklio paleidimus be papildomo jų įkrovimo

                                            klausimas #44
                                             Akumuliatorių baterijos negali būti statomos:

                                             1. Abu atsakymai teisingi

                                             2. Mašinų skyriuose, dėžėse po deniu

                                             3. Vairinėje, gyvenamosiose patalpose arba triumuose

                                             klausimas #45
                                              Apibūdinkite sąvoką „laivo manevringumas“:

                                              1. Tai plūdrumas, stovumas, nepaskandinamumas, eiklumas, valdomumas ir supimas

                                              2. Tai kompleksas pagrindinių navigacinių savybių, kurios priverčia laivą judėti reikiama linkme ir reikiamu greičiu

                                              3. Laivo, išorinių jėgų išvesto iš pusiausvyros, savybė grįžti į pusiausvyrą, nustojus toms jėgoms veikti

                                              klausimas #46
                                               Kurios iš šių savybių, apibūdina laivų jūreivystę ( navigaciją ):

                                               1. Vandentalpa, dedveitas, diferentas ir krenas

                                               2. Plūdrumas, stovumas, nepaskandinamumas, eiklumas, valdomumas ir supimas

                                               3. Apkrovų jėgos, svorio jėgos ir vandens kėlimo jėgos

                                               klausimas #47
                                                Kurias pagrindines savybes turi laivo valdomumas:

                                                1. Plūdrumą, stovumą ir nepaskandinamumą

                                                2. Kompleksą navigacinių savybių, kurios priverčia laivą judėti

                                                3. Stabilumą kurse ir manevringumą arba vingiavimą

                                                klausimas #48
                                                 Vairavimo įranga tvarkinga, jeigu:

                                                 1. Vairo plokštė pasisuka 360° kampu į abi puses nuo Laivo korpuso diametraliosios plokštumos

                                                 2. Vairo plokštė pasisuka 35° kampu į abi puses nuo Laivo korpuso diametraliosios plokštumos

                                                 3. Vairo plokštė pasisuka 180° kampu į abi puses nuo Laivo korpuso diametraliosios plokštumos

                                                 klausimas #49
                                                  Kas pavaizduota paveiksle:

                                                  1. Radiolokaciniai atšvaitai

                                                  2. Radijo lokaciniai atsakikliai, nurodantys vietą, veikiantys 9 GHz diapazone 9410 GHz dažniu

                                                  3. Automatinių radijo imtuvų antenos, saugaus plaukiojimo informacijai priimti, veikiančios 518 kHz dažniu

                                                  klausimas #50