Motorinio pramoginio laivo teorija

Atgal

Laivo valdymas bei savybės. Vandenyje laivą veikiančios jėgos.

1.
Laivo borto aukštis tai:

1. Aukštis nuo dugno iki borto viršaus, išmatuotas tarp statmenų

2. Aukštis nuo vaterlinijos iki aukščiausio borto taško

3. Vertikalus atstumas ties mideliu nuo pagrindinės kilio plokštumos iki denio linijos prie borto

  2.
  Laivo plūdrumas tai:

  1. Savybė plaukti vandens paviršiuje ir nenugrimzti giliau krovininės markės

  2. Laivo savybė laikytis vandenyje, esant tam tikrai gramzdai, borto aukščiui ir vandentalpai

  3. Tokia laivo savybė, kai užpiltas vandeniu korpusas sugeba išsilaikyti vandens paviršiuje

   3.
   Laivo stovumas tai:

   1. Savybė grįžti į pusiausvyros padėtį, nustojus veikti posvyrį sukeliančioms jėgoms

   2. Laivo korpuso savybė laikytis vandenyje, kai neveikia išorinės jėgos

   3. Laivo korpuso gebėjimas stovėti nustatytoje padėtyje, kai nėra išorinio krenuojančio momento

    4.
    Į kokias sudedamąsias dalis skirstomas vandens pasipriešinimas laivui plaukiant:

    1. Trinties, formos pasipriešinimas ir bangos pasipriešinimas

    2. Trinties, korpuso tūrio, vėjo

    3. Bangos, vėjo, supimo, trinties

     5.
     Kas yra laivo valdomumas:

     1. Laivo savybė reaguoti į vairo pasukimą per 15 sekundžių

     2. Laivo savybė plaukti nustatytu kursu arba galimybė pakeisti kursą (plaukimo kryptį)

     3. Parametras, nustatantis laivo ilgio ir cirkuliacijos diametro santykį

      6.
      Kokį darbą atlieka laivo sraigtas:

      1. Laivo sraigtas jokio darbo neatlieka, tik varo laivą į priekį

      2. Veleno sukamąjį judesį paverčia sraigto spaudimo jėga, kuri varo laivą

      3. Sraigtas varo vandenį, o dėl trinties susidariusi jėga stumia laivą

       7.
       Kokios bangos susidaro laivo korpusui plaukiant vandenyje:

       1. Laivo achterštevenio susilietimo su vandeniu vietoje susidaro priekinė banga, ties mideliu susidaro įduba, o laivo forštevenio susilietimo su vandeniu vietoje susidaro laivagalio banga

       2. Korpuso priekinės dalies susilietimo su vandeniu vietoje padidėja slėgis ir susidaro priekinė banga, ties mideliu susidaro įduba, ties laivagaliu-laivagalio banga

       3. Laivo achterštevenio susilietimo su vandeniu vietoje susidaro priekinė banga, ties laivagaliu-laivagalio banga

        8.
        Dėl ko vandenyje atsiranda trintis, laivui plaukiant:

        1. Dėl laivo korpuso paviršiaus nelygumų ir formos

        2. Dėl vandens, aptekančio laivo korpusą, klampumo

        3. Dėl teigiamos, aptekančio laivo korpusą, vandens temperatūros

         9.
         Kurie faktoriai sudaro neigiamą įtaką laivo eigos savybėms:

         1. Variklio galia, bangų aukštis, vėjo greitis

         2. Vandens, bangų ir vėjo pasipriešinimas

         3. Vandens pasipriešinimas

          10.
          Kai mažasis laivas visiškai užpiltas vandeniu, plūdrumo tūriai turi išlaikyti laivą vandens paviršiuje ir viršvandeninio borto aukštis turi likti bent:

          1. 25 cm

          2. 5 cm

          3. 10 cm

           11.
           Kaip užtikrinti laivo stovumą:

           1. Svorį pakeliant aukštyn

           2. Nuo svorio išdėstymo laivo stovumas nepriklauso

           3. Svorį išdėstant laive kuo žemiau

            12.
            Ką reiškia sąvoka „laivas su mechaniniu varikliu“:

            1. Bet kurį laivą su mechaniniu varikliu, nežiūrint ar juda jo pagalba ar ne

            2. Reiškia bet kurį laivą, judantį naudojant mechaninį įrenginį

            3. Reiškia bet kurį laivą su varikliu, taip pat burlaivį, jeigu jame sumontuotas mechaninis variklis

             13.
             Kas yra plūdrumo atsarga:

             1. Skirtumas tarp laivo svorio ir išstumto vandens masės

             2. Korpuso vandeniui nepralaidi apimtis virš tikrosios vaterlinijos

             3. Plūdrios dėžės (bakai), kurių pagalba vandenyje laikosi korpusas

              14.
              Kas yra laivo manevriniai elementai:

              1. Eiklumas, valdomumas, stovumas ir plūdrumas

              2. Valdomumas, vandentalpa, įsibėgėjimas, greitis

              3. Inercija, eiklumas, valdomumas

               15.
               Kaip priklauso laivo stovumas nuo laivo svorio centro:

               1. Kuo aukščiau pakrauto laivo svorio centras, tuo didesnis stovumas

               2. Kuo žemiau pakrauto laivo svorio centras, tuo geresnis stovumas

               3. Kuo žemiau ir kuo toliau nuo išilginės ašies perneštas svorio centras, tuo didesnis laivo stovumas

                16.
                Kas yra cirkuliacijos diametras:

                1. Apskritimas, kurį padaro laivas, pasukus vairą į priešingą pusę nuo kurso

                2. Apskritimas aplink laivo korpusą

                3. Atstumas, kurį padaro laivas pasukus vairą į kraštinę padėtį, nuo pradinės laivo kurso linijos ir apsisukusio iki 180° laivo diametralinės plokštumos

                 17.
                 Kaip laivo korpuse išdėstomos plūdrumo atsargos oro dėžės:

                 1. Bet kur, kur tik techniškai įmanoma

                 2. Bortuose ir viršutinėje korpuso dalyje

                 3. Dugne ties kiliu, kad laivas turėtų didesnį stovumą

                  18.
                  Laivo savybė likti plūdriu ir stoviu, jeigu viena arba kelios patalpos užpildytos vandeniu, vadinasi:

                  1. Laivo nepaskandinamumas

                  2. Laivo plūdrumas

                  3. Laivo stovumas

                   19.
                   Kokios konstrukcijos laivo korpusas vadinamas katamaranu:

                   1. Kai tarpusavyje sujungti du vienodi korpusai

                   2. Kai yra vienas pagrindinis korpusas ir du mažesni iš abiejų pusių

                   3. Kai laivo korpuse yra dvi išilginės išpjovos (tuneliai)

                    20.
                    Laivo borto aukščio H ir grimzlės T skirtumas sudaro:

                    1. Viršvandeninio borto aukštį

                    2. Gabaritinį laivo aukštį

                    3. Konstrukciniį laivo aukštį

                     21.
                     Kokios pagrindinės apkrovos veikia plūduriuojantį laivą:

                     1. Laivo svorio, krovinio svorio, šoninio supimo, sraigto stūmimo jėga

                     2. Plūdrumo, atstatomasis momentas, vėjo ir krovinio svorio jėgos

                     3. Svorio jėgos, vandens kėlimo jėgos

                      22.
                      Kokiomis manevravimo savybėmis pasižymi kateris su pakabinamu varikliu:

                      1. Geru manevringumu ir mažu cirkuliacijos diametru

                      2. Sugebėjimu prieiti prie bet kokio kranto, didesniu variklio galingumu ir greičiu

                      3. Didesniu greičiu, mažesnėmis kuro sąnaudomis, mažesniu svoriu

                       23.
                       Laivo krenas tai:

                       1. Skersinis laivo posvyris

                       2. Išilginis laivo posvyris

                       3. Skirtumas tarp skersinio ir išilginio laivo posvyrių

                        24.
                        Laivo diferentas tai:

                        1. Išilginis laivo posvyris

                        2. Skersinis laivo posvyris

                        3. Skirtumas tarp skersinio ir išilginio laivo posvyrių

                         25.
                         Kas užtikrina laivo neskęstamumą:

                         1. Laivo pakrovimas mažą lyginamąjį svorį turinčiu kroviniu

                         2. Pakankamas siurblių kiekis laive

                         3. Laivo korpuso suskirstymas pertvaromis ir deniais į atskirus vandeniui nelaidžius skyrius

                          26.
                          Gabaritinis laivo ilgis tai:

                          1. Atstumas išmatuotas horizantalioje plokštumoje tarp kraštinių laivo priekio ir laivagalio taškų

                          2. Atstumas nuo forštevenio iki achterštevenio

                          3. Atstumas išmatuotas horizantalioje plokštumoje tarp kraštinių laivo priekio ir laivagalio taškų, įskaitant pastoviai išsikišusias laivo dalis

                           27.
                           Gabaritinis laivo plotis tai:

                           1. Didžiausias laivo plotis vaterlinijos plokštumoje

                           2. Atstumas išmatuotas plačiausioje laivo vietoje tarp borto išorinių paviršių taškų

                           3. Atstumas išmatuotas plačiausioje laivo vietoje tarp kraštinių korpuso taškų, įskaitant pastoviai išsikišusias dalis

                            28.
                            Laivo grimzlė tai:

                            1. Vertikalus atstumas nuo konstrukcinės vaterlinijos iki denio, medelšpanhauto plokštumoje

                            2. Vertikalus atstumas išmatuotas midelšpanhauto plokštumoje nuo kilio linijos iki konstrukcinės vaterlinijos

                            3. Verikalus atstumas nuo kilio linijos iki denio linijos

                             29.
                             Forpikas tai:

                             1. Laivapriekio patalpa nuo forštevenio iki pirmos skersinės pertvaros

                             2. Erdvė tarp korpuso išorinės ir antro dugno apsiuvos

                             3. Laivagalio patalpa, kuri baigiasi achteršteveniu

                              30.
                              Achterpikas tai:

                              1. Erdvė tarp korpuso išorinės ir antro dugno apsiuvos

                              2. Paskutinis laivagalio skyrius, kuris baigiasi achteršteveniu

                              3. Laivapriekio patalpa nuo forštevenio iki pirmos skersinės pertvaros

                               31.
                               Falšbortas tai:

                               1. Konstrukcija, kuri sumažina šoninio supimo amplitudę ir slopina patį supimą

                               2. Apsauginė atvirų denių konstrukcija, kuri sumažina denio užpylimą vandeniu ir užtikrina žmonių, dirbančių ant atvirų denių saugumą

                               3. Konstrukcija, kuri apsaugo laivo bortą nuo tiesioginių smūgių ir pažeidimų, kai laivas švartuojasi prie krantinės arba prie kito laivo

                                32.
                                Kuo matuojamas laivo greitis vidaus vandenyse:

                                1. Myliomis per valandą

                                2. Kilometrais per valandą

                                3. Mazgais

                                 33.
                                 Laivo pilnąją keliamąją galią, sudaro:

                                 1. Švarioji keliamoji galia, ekipažo ir jo bagažo masė, gėlo vandens ir maisto, skirto ekipažui, masė, kuro, tepalų ir vandens atsargos

                                 2. Naudingų krovinių masė, įgulos, keleivių ir jų bagažo masė, gėlo vandens ir maisto, skirto keleiviams, masė

                                 3. Švarioji keliamoji galia, keleivių ir jo bagažo masė, gėlo vandens ir maisto, skirto ekipažui, masė, kuro, tepalų ir vandens atsargos

                                  34.
                                  Laivo švariąją keliamąją galią, sudaro:

                                  1. Naudingų krovinių masė, keleivių ir jų bagažo masė, gėlo vandens ir maisto, skirto keleiviams, masė

                                  2. Naudingų krovinių masė, įgulos ir jo bagažo masė, gėlo vandens ir maisto, skirto įgulai, masė, kuro, tepalų ir vandens atsargos

                                  3. Naudingų krovinių masė, įgulos, keleivių ir jų bagažo masė, gėlo vandens ir maisto atsargų masė, kuro ir tepalų atsargos

                                   35.
                                   Kokio tipo inkaras yra pavaizduotas paveiksle:

                                   1. Admirolinis

                                   2. Matrosovo

                                   3. Cholo

                                    36.
                                    Kokio tipo inkaras yra pavaizduotas paveiksle:

                                    1. Matrosovo

                                    2. Cholo

                                    3. Admirolinis

                                     37.
                                     Kokio tipo inkaras yra pavaizduotas paveiksle:

                                     1. Cholo

                                     2. Admirolinis

                                     3. Dviragis

                                      38.
                                      Kokio tipo inkaras yra pavaizduotas paveiksle:

                                      1. Briuso

                                      2. Plūginis

                                      3. Mažas sulankstomas

                                       39.
                                       Kokio tipo inkaras yra pavaizduotas paveiksle:

                                       1. Mažas sulankstomas

                                       2. Briuso

                                       3. Plūgas

                                        40.
                                        Kaip vadinasi laivapriekio stiebo konstrukcijos elementas pažymėtas paveiksle skaičiumi 4:

                                        1. Grot-rėjos nokai

                                        2. Fok-rėjos nokai

                                        3. Bizan-rėjos nokai

                                         41.
                                         Kaip vadinasi laivo signalinio stiebo elementas pažymėtas paveiksle skaičiumi 3:

                                         1. Signalų falai

                                         2. Grot-vantų falai

                                         3. Fok-vantai

                                          42.
                                          Kaip vadinasi laivo signalinio stiebo konstrukcijos elementas pažymėtas paveiksle skaičiumi 6:

                                          1. Fokas

                                          2. Grotas

                                          3. Klotikas

                                           43.
                                           Kaip vadinasi laivo signalinio stiebo konstrukcijos elementas pažymėtas paveiksle skaičiumi 2:

                                           1. Grot-rėja

                                           2. Gafelis

                                           3. Fok-rėja

                                            44.
                                            Eigos variklio akumuliatorinių baterijų talpa turi būti tokia, kad:

                                            1. Užtikrintų ne mažiau kaip 10 paleidimų be papildomo jų įkrovimo

                                            2. Užtikrintų ne mažiau kaip 3 eigos variklio paleidimus be papildomo jų įkrovimo

                                            3. Užtikrintų ne mažiau kaip 5 eigos variklio paleidimus be papildomo jų įkrovimo

                                             45.
                                             Akumuliatorių baterijos negali būti statomos:

                                             1. Vairinėje, gyvenamosiose patalpose arba triumuose

                                             2. Mašinų skyriuose, dėžėse po deniu

                                             3. Abu atsakymai teisingi

                                              46.
                                              Apibūdinkite sąvoką „laivo manevringumas“:

                                              1. Laivo, išorinių jėgų išvesto iš pusiausvyros, savybė grįžti į pusiausvyrą, nustojus toms jėgoms veikti

                                              2. Tai kompleksas pagrindinių navigacinių savybių, kurios priverčia laivą judėti reikiama linkme ir reikiamu greičiu

                                              3. Tai plūdrumas, stovumas, nepaskandinamumas, eiklumas, valdomumas ir supimas

                                               47.
                                               Kurios iš šių savybių, apibūdina laivų jūreivystę ( navigaciją ):

                                               1. Plūdrumas, stovumas, nepaskandinamumas, eiklumas, valdomumas ir supimas

                                               2. Apkrovų jėgos, svorio jėgos ir vandens kėlimo jėgos

                                               3. Vandentalpa, dedveitas, diferentas ir krenas

                                                48.
                                                Kurias pagrindines savybes turi laivo valdomumas:

                                                1. Stabilumą kurse ir manevringumą arba vingiavimą

                                                2. Kompleksą navigacinių savybių, kurios priverčia laivą judėti

                                                3. Plūdrumą, stovumą ir nepaskandinamumą

                                                 49.
                                                 Vairavimo įranga tvarkinga, jeigu:

                                                 1. Vairo plokštė pasisuka 180° kampu į abi puses nuo Laivo korpuso diametraliosios plokštumos

                                                 2. Vairo plokštė pasisuka 360° kampu į abi puses nuo Laivo korpuso diametraliosios plokštumos

                                                 3. Vairo plokštė pasisuka 35° kampu į abi puses nuo Laivo korpuso diametraliosios plokštumos

                                                  50.
                                                  Kas pavaizduota paveiksle:

                                                  1. Radiolokaciniai atšvaitai

                                                  2. Automatinių radijo imtuvų antenos, saugaus plaukiojimo informacijai priimti, veikiančios 518 kHz dažniu

                                                  3. Radijo lokaciniai atsakikliai, nurodantys vietą, veikiantys 9 GHz diapazone 9410 GHz dažniu