Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

Vidaus vandenų transporto organų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę:

1. Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos regioniniai valstybiniai inspektoriai

2. Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos viršininkas, jo pavaduotojas, regioniniai valstybiniai inspektoriai ir laivų kapitonai

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamento pareigūnai

klausimas #1
    Uniformuoto Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos pareigūno reikalavimas sustabdyti vidaus vandenų transporto priemonę išreiškiamas:

    1. Vertikaliai mosuojant lazdele ar vėliavėle su skersai nuspalvintais baltais ir mėlynais dryžiais arba per garsiakalbinį įrenginį aiškiai perduodamu tekstu girdimu 100 m atstumu, o jeigu ant laivo borto pažymėtas radijo šaukinys-radijo ryšiu

    2. Duodant signalą balta vėliavėle arba per garsiakalbį

    3. Horizontaliai mosuojant lazdele ar vėliavėle su skersai nuspalvintais raudonais ir mėlynais dryžiais, arba aiškiu perduodamu tekstu per garsiakalbinį įrenginį girdimu 50 m atstumu, o jeigu ant laivo borto pažymėtas radijo šaukinys-radijo ryšiu

    klausimas #2