Hidrometeorologija

Kuriame vandens telkinyje laivo grimzlė didesnė:

1. Gėlo vandens telkinyje

2. Sūraus vandens telkinyje

3. Visuose vandenyse vienoda

klausimas #1
  Kaip matuojamas vandens bangos ilgis:

  1. Vertikaliai, tarp bangos viršūnės ir bangos duobės

  2. Horizontaliai, tarp bangų viršūnių arba bangų įdubų

  3. Vertikaliai, tarp skirtingų fazių toje pačioje bangoje

  klausimas #2
   Kaip matuojamas vandens bangos aukštis:

   1. Vertikaliai, tarp bangos viršūnės ir bangos įdubos žemiausio taško

   2. Horizontaliai, tarp dviejų tos pačios fazės taškų vienoje bangoje

   3. Horizontaliai, tarp bangų viršūnių

   klausimas #3
    Kuriais iš šių matavimo vienetų, išreiškiamas vėjo greitis:

    1. Metrais per sekundę

    2. Rumbais ir jūrmylėmis per sekundę

    3. Abu atsakymai teisingi

    klausimas #4
     Kuo nusakoma vėjo kryptis:

     1. Rumbais

     2. Laipsniais

     3. Abu atsakymai teisingi

     klausimas #5
      Kuriais matavimo vienetais matuojamas vandens bangų aukštis:

      1. Metrais

      2. Abu atsakymai teisingi

      3. Balais

      klausimas #6
       Ką nustato hidrologinė prognozė:

       1. Išankstines potvynio datas

       2. Išankstinius vandens lygius ir debitus upėse ir ežeruose

       3. Išankstinį kasdieninį, vidutinį, minimalų, maksimalų vandens lygį ir debitą, potvynių lygį vandens telkiniuose, ledo lūžio datas

       klausimas #7
        Apibūdinkite meteorologinę sąvoką „prieblanda“:

        1. Abu atsakymai teisingi

        2. Pereinamasis laikotarpis tarp dienos ir nakties

        3. Pereinamasis laikotarpis tarp dienos ir aušros

        klausimas #8
         Kas yra brizas:

         1. Lengvas, pastovios krypties vėjas

         2. Sausas jūrinis vėjas

         3. Priekrantės vėjas, paros bėgyje ryškiai keičiantis savo kryptį, dieną - iš jūros į sausumą, naktį - iš sausumos į jūrą

         klausimas #9
          Kas yra škvalas:

          1. Škvalinis, pastoviai pučiantis vėjas

          2. Netikėtas, trumpalaikis vėjo sustiprėjimas iki didelių reikšmių, ryškiai viršijantis esamo vėjo greitį

          3. Pastovus vėjo stiprėjimas iki uraganinių reikšmių

          klausimas #10
           Nuo ko priklauso bangų elementų pokyčiai:

           1. Nuo vėjo greičio, pastovaus jo poveikio laiko, krypties ir greičio keitimosi, bangos įsibėgėjimo ilgio

           2. Nuo atmosferos slėgio, vandenų akvatorijos gylių ir laivo padėties pagal vėjo kryptį

           3. Nuo bangos aukščio, ilgio ir vandens gylio santykio

           klausimas #11
            Kas pavaizduota paveiksle:

            1. Vėjarožė su metiniu vėjų greičių pasikartojimu pagal rumbus %

            2. Vėjarožė su metiniu vėjų pasikartojimu ir jų greičiu pagal rumbus %

            3. Vėjarožė su metiniu vėjų pasikartojimu pagal rumbus %

            klausimas #12
             Ką nusako užrašas „3,0 - V“, nustatant vandens bangavimą:

             1. 3,0 - trečios kategorijos bangos, V - vakarų krypties

             2. 3,0 - trijų keterų bangos, V - vakarų krypties

             3. 3,0 - didžiausias bangų aukštis metrais, V - penkių balų bangavimas

             klausimas #13
              Kurios skalės balais apibūdinamas vėjo stiprumas:

              1. Barometro skalės balais

              2. Beauforto skalės balais

              3. Barografo skalės balais

              klausimas #14
               Kaip sukasi vėjas ciklonuose šiaurės pusrutulyje:

               1. Pagal laikrodžio rodyklę

               2. Prieš laikrodžio rodyklę

               3. Iš rytų į pietus

               klausimas #15
                Kas pavaizduota paveiksle:

                1. Vėjarožė su metiniu vėjo pasikartojimu pagal girokompasą ir pasikartojamu greičiu m/s pagal lagą

                2. Vėjarožė su metiniu vėjo pasikartojimu pagal magnetinį kompasą

                3. Vėjarožė su metiniu vėjų pasikartojimu ir jų greičiu pagal rumbus

                klausimas #16
                 Kaip vadinasi prietaisas vėjo greičiui matuoti:

                 1. Aneroidas

                 2. Barometras

                 3. Anemometras

                 klausimas #17
                  Kaip sukasi vėjas anticiklonuose šiaurės pusrutulyje:

                  1. Iš pietų į rytus

                  2. Pagal laikrodžio rodyklę

                  3. Prieš laikrodžio rodyklę

                  klausimas #18
                   Kas nurodoma meteorologiniame žemėlapyje(orlapyje), paveiksle pavaizduotu simboliu:

                   1. Vėjo greitis mazgais jo kryptis ir debesuotumas %

                   2. Vėjo greitis km/h jo stiprumas mazgais ir debesuotumas %

                   3. Vėjo stiprumas km/h jo greitis mazgais ir debesuotumas

                   klausimas #19
                    Kokia yra vėjo susidarymo priežąstis:

                    1. Izobarinių paviršių tolygus slinkimas pažeme

                    2. Nevienodas atmosferinio slėgio pasiskirstymas Žemės paviršiuje

                    3. Kalnuotų vietovių mainymasis su lygumomis

                    klausimas #20
                     Kas yra „vėjarožė“:

                     1. Prognozuojamų artimiausiam laikui vėjo kryptys

                     2. Vėjo krypties nuoroda pagal metų laikus

                     3. Konkrečiame regione vyraujančių vėjų režimo pavaizdavimo diagrama

                     klausimas #21
                      Kaip priklauso garso sklidimo greitis ore nuo temperatūros:

                      1. Garso sklidimo greitis mažesnis šaltame ore

                      2. Garso sklidimo greitis didesnis karštame ore

                      3. Abu atsakymai teisingi

                      klausimas #22
                       Šviesos srauto stiprumo matavimo vienetas yra:

                       1. Liumbas (lu)

                       2. Liumensas (liu)

                       3. Liumenas (lm)

                       klausimas #23
                        Kokia vėjo kryptis yra priešinga šiaurės vakarų vėjo krypčiai:

                        1. Pietvakarių

                        2. Šiaurės rytų

                        3. Pietryčių

                        klausimas #24
                         Ką nurodo meteorologiniame žemėlapyje(orlapyje), paveiksle pavaizduotas simbolis:

                         1. Vėjo greitis 20 mazgų, kryptis - NE, debesuotumas 50 %

                         2. Vėjo greitis 20 mazgų, kryptis - SW, debesuotumas 50 %

                         3. Vėjo greitis 20 mazgų, kryptis - NW, debesuotumas 50 %

                         klausimas #25
                          Kokia vėjo kryptis yra priešinga šiaurės rytų vėjo krypčiai:

                          1. Šiaurės vakarų

                          2. Pietryčių

                          3. Pietvakarių

                          klausimas #26
                           Ką rodo ryškūs vandens spalvos pasikeitimai:

                           1. Vandens užterštumą našmenimis

                           2. Žemą atmosferos slėgį

                           3. Tėkmių ribas, artėjimą prie kranto, artėjimą prie seklumų, prie upių žiočių

                           klausimas #27
                            Ką rodo žalesnė arba žalesnė su geltonu atspalviu vandens spalva:

                            1. Didėjanti vandens gylį

                            2. Seklumą

                            3. Greitėjančią tėkmę

                            klausimas #28
                             Škvalo artėjimo požymiai:

                             1. Kada plunksniniai debesys juda iš rytų į vakarus

                             2. Kada pakrantėje reguliariai pučia brizai

                             3. Kada vandens paviršiuje matomas artėjantis tamsus raibuliavimas su baltomis keterėlėmis

                             klausimas #29
                              Ką nurodo meteorologiniame žemėlapyje(orlapyje), paveiksle pavaizduotas simbolis:

                              1. Vėjo greitis 25 mazgai, kryptis - SN, debesuotumas 100 %

                              2. Vėjo greitis 25 mazgai, kryptis - SW, debesuotumas 100 %

                              3. Vėjo greitis 25 mazgai, kryptis - SE, debesuotumas 100 %

                              klausimas #30
                               Oro pablogėjimo požymiai:

                               1. Greitai krenta atmosferinis slėgis

                               2. Vėjas pasisuka pagal laikrodžio rodyklę

                               3. Atmosferinis slėgis kyla

                               klausimas #31
                                Oro pagerėjimo požymiai:

                                1. Bangų kryptis nesutampa su vėjo kryptimi

                                2. Greitai krenta atmosferinis slėgis

                                3. Atmosferinis slėgis kyla

                                klausimas #32
                                 Štorminio oro požymiai:

                                 1. Staigiai krenta atmosferinis slėgis

                                 2. Abu atsakymai teisingi

                                 3. Jūriniai paukščiai laikosi arčiau kranto

                                 klausimas #33
                                  Ką nurodo meteorologiniame žemėlapyje(orlapyje), paveiksle pavaizduotas simbolis:

                                  1. Vėjo greitis 15 mazgų, kryptis - NE, nėra debesų

                                  2. Vėjo greitis 15 mazgų, kryptis - NS, nėra debesų

                                  3. Vėjo greitis 15 mazgų, kryptis - NW, nėra debesų

                                  klausimas #34
                                   Ilgai truksiančio blogo oro požymiai:

                                   1. Slėgis kyla lėtai, ilgai ir nuolat (2 - 3 paras), laikosi aukštas, vasarą ryte ant denio iškrinta rasa

                                   2. Debesuotumas, vėjas, matomumas ir bangavimas žymiai nesikeičia, žemas atmosferinis slėgis

                                   3. Pakrantėje reguliariai pučia brizai

                                   klausimas #35
                                    Jūrų ir didelių ežerų pakraščių vėjai, keičiantys kryptį du kartus per parą, vadinami:

                                    1. Sausvėjais

                                    2. Musonais

                                    3. Brizais

                                    klausimas #36
                                     Ilgai truksiančio gero oro požymiai:

                                     1. Slėgis kyla lėtai, ilgai ir nuolat, 2 - 3 paras laikosi aukštas, vasarą ryte ant denio iškrinta rasa

                                     2. Debesuotumas, vėjas, matomumas ir bangavimas žymiai nesikeičia, žemas atmosferinis slėgis

                                     3. Jūriniai paukščiai laikosi arčiau kranto

                                     klausimas #37
                                      Ką nurodo meteorologiniame žemėlapyje(orlapyje), paveiksle pavaizduotas simbolis:

                                      1. Vėjo greitis 5 mazgai, kryptis - E, debesuotumas 75 %

                                      2. Vėjo greitis 5 km/h, kryptis - E, debesuotumas 75 %

                                      3. Vėjo greitis 10 mazgų, kryptis - W, debesuotumas 75 %

                                      klausimas #38
                                       Kokios prieblandos rūšys skiriamos pagal saulės nusileidimo po horizontu laipsnį ir atitinkamą žemės apšvietimą:

                                       1. Pilietinė, jūrinė (navigacinė), astronominė

                                       2. Rūkinė, optinė, astronominė

                                       3. Pilietinė, atmosferinė, astronominė

                                       klausimas #39
                                        Kada prasideda ir iki kada tęsiasi „pilietinė“ prieblanda:

                                        1. Prasideda nuo "jūrinės (navigacinės)" prieblandos pabaigos ir tęsiasi iki saulės nusileidimo po horizontu apie 12°

                                        2. Prasideda nuo saulės nusileidimo momento ir tęsiasi iki jos pasislėpimo po horizontu 6 - 8°

                                        3. Prasideda nuo "astronominės" prieblandos pabaigos ir tęsiasi iki saulės nusileidimo po horizontu apie 12°

                                        klausimas #40
                                         Vėjai, keičiantys kryptį du kartus per metus, vasarą jie pučia iš vandenyno į sausumą, žiemą iš sausumos į vandenyną, vadinami:

                                         1. Brizais

                                         2. Sausvėjais

                                         3. Musonais

                                         klausimas #41
                                          Teritorija, iš kurios į pagrindinę upę suteka paviršutiniai ir požeminiai vandenys, vadinama:

                                          1. Upės baseinu

                                          2. Upės vagos slėniu

                                          3. Upės debitu

                                          klausimas #42
                                           Kada prasideda ir kada baigiasi „astronominė“ prieblanda:

                                           1. Prasideda nuo saulės nusileidimo momento ir tęsiasi iki jos pasislėpimo po horizontu 6 - 8°

                                           2. Prasideda po "jūrinės (navigacinės)" prieblandos pabaigos ir baigiasi kai saulė būna apie 18° žemiau horizonto

                                           3. Prasideda nuo "pilietinės" prieblandos pabaigos ir tęsiasi iki saulės nusileidimo po horizontu apie 12°

                                           klausimas #43
                                            Jūros įlanka, kurią nuo jūros skiria nerija, o su jūra jungiasi neplačiu sąsiauriu, vadinama:

                                            1. Delta

                                            2. Estuarija

                                            3. Lagūna

                                            klausimas #44
                                             Vėjai, keičiantys kryptį du kartus per metus, vasarą jie pučia iš vandenyno į sausumą, žiemą iš sausumos į vandenyną, vadinami:

                                             1. Musonais

                                             2. Brizais

                                             3. Sausvėjais

                                             klausimas #45
                                              Kaip vadinamas aukštutinis atmosferos sluoksnis:

                                              1. Jonosfera

                                              2. Troposfera

                                              3. Stratosfera

                                              klausimas #46
                                               Vietos, kur upės įteka į jūrą, ežerą ar kitą upę, vadinama:

                                               1. Žiotimis

                                               2. Limanais

                                               3. Deltomis

                                               klausimas #47
                                                Kaip vadinamas vidurinis atmosferos sluoksnis:

                                                1. Stratosfera

                                                2. Troposfera

                                                3. Jonosfera

                                                klausimas #48
                                                 Kuršių marios yra:

                                                 1. Lagūna

                                                 2. Estuarija

                                                 3. Delta

                                                 klausimas #49
                                                  Kaip vadinamas žemutinis atmosferos sluoksnis:

                                                  1. Troposfera

                                                  2. Girosfera

                                                  3. Stratosfera

                                                  klausimas #50
                                                   Didesnių upių žiotyse, iš intensyviai nugulančių sąnašų susidaro lygumos, vadinamos:

                                                   1. Upių lagūnomis

                                                   2. Upių limanais

                                                   3. Upių deltomis

                                                   klausimas #51
                                                    Į kelis sluoksnius dalijamas Žemės rutulio dujinis apgaubas:

                                                    1. Dalijamas į du sluoksnius

                                                    2. Dalijamas į keturius sluoksnius

                                                    3. Dalijamas į tris sluoksnius

                                                    klausimas #52
                                                     Laikotarpis, per kurį banga nueina atstumą, lygų jos ilgiui, vadinama:

                                                     1. Bangos deniveliacija

                                                     2. Bangos sklidimo greičiu

                                                     3. Bangos periodu

                                                     klausimas #53
                                                      Bet kurio nors bangos taško nueitas kelias per laiko vienetą vadinamas:

                                                      1. Bangos periodu

                                                      2. Bangos deniveliacija

                                                      3. Bangos sklidimo greičiu

                                                      klausimas #54
                                                       Pagrindiniai vandens bangų elementai yra:

                                                       1. Jų aukštis, plotis, periodas ir sklidimo greitis

                                                       2. Jų aukštis, plotis ir periodas

                                                       3. Jų aukštis, ilgis ir sklidimo greitis

                                                       klausimas #55
                                                        Kurie prietaisai naudojami atmosferos slėgiui matuoti:

                                                        1. Barometras ir aneroidas

                                                        2. Batometras ir aneroidas

                                                        3. Anemometras ir barometras

                                                        klausimas #56
                                                         Kokios struktūros vėjai, vadinami „Ciklonais“:

                                                         1. Vėjai, kurie slenka į troposferos sritį

                                                         2. Vėjai, slenkantys į žemo slėgio sritį

                                                         3. Vėjai, kurie slenka į aukšto slėgio sritį

                                                         klausimas #57
                                                          Kokios struktūros vėjai, vadinami „Anticiklonais“:

                                                          1. Vėjai, slenkantys į aukšto slėgio sritį

                                                          2. Vėjai, kurie slenka į žemo slėgio sritį

                                                          3. Vėjai, kurie slenka į stratosferos sritį

                                                          klausimas #58