Gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės

Atgal
1.
Kas atlieka gelbėjimo priemonių patikrą:

1. Abu atsakymai teisingi

2. Tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės arba laive (šiuos tikrinimus atlieka įrenginių gamintojai arba jų įgalioti atstovai)

3. Tikrinama laive (šiuos tikrinimus atlieka laivo įgula)

  2.
  Kas ir kokiu periodu atlieka gelbėjimo ratų patikrą:

  1. Atlieka laivo įgula kartą per mėnesį

  2. Kapitono nuožiūra atlieka laivo įgula kartą per metus

  3. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės kartą per 4 metus

   3.
   Kada privaloma įgulai ir keleiviams būti užsivilkus gelbėjimo liemenes greitaeigiame kateryje (Kurių greitis didesnis kaip 20 km/h):

   1. Kai vėjas sustiprėja iki 5 balų pagal Beauforto skalę

   2. Kai vėjas sustiprėja iki 12 m/s

   3. Visą plaukiojimo laiką

    4.
    Kas ir kokiu periodu atlieka pripučiamo gelbėjimosi plausto patikrą:

    1. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės arba laive (šiuos tikrinimus atlieka įrenginių gamintojai arba jų įgalioti atstovai) kartą per metus

    2. Abu atsakymai teisingi

    3. Atlieka laivo įgula kartą per savaitę

     5.
     Kas ir kokiu periodu atlieka pripučiamos gelbėjimosi liemenės patikrą:

     1. Abu atsakymai teisingi

     2. Atlieka laivo įgula kartą per mėnesį

     3. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės arba laive (šiuos tikrinimus atlieka įrenginių gamintojai arba jų įgalioti atstovai) kartą per metus

      6.
      Kurias degių medžiagų grupes gesina A B C miltelių užpildo tipo gesintuvas:

      1. Kietas degias medžiagas, degius skysčius, dujas, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

      2. Degius metalus

      3. Abu atsakymai teisingi

       7.
       Kas ir kokiu periodu atlieka pirotechnikos patikrą:

       1. Kapitono nuožiūra atlieka laivo įgula kartą per metus

       2. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės kartą per metus

       3. Atlieka laivo įgula kartą per mėnesį

        8.
        Kas ir kokiu periodu atlieka šviečiančios gelbėjimo rato bujelės patikrą:

        1. Kapitono nuožiūra atlieka laivo įgula kartą per metus

        2. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės kartą per mėnesį

        3. Atlieka laivo įgula kartą per mėnesį

         9.
         Pritvirtinto prie gelbėjimo rato gelbėjimo lyno ilgis yra:

         1. 25,5 m

         2. 30 m

         3. 25 m

          10.
          Gesinimo angliarūgšte CO2 sistemą draudžiama naudotis gesinant gaisrą:

          1. Katilinėje

          2. Jėgainės patalpoje

          3. Buitinėse patalpose

           11.
           Gelbėjimo ratai privalo būti:

           1. Ne lengvesni kaip 2,5 kg

           2. Ne lengvesni kaip 1 kg

           3. Ne sunkesni kaip 2,5 kg

            12.
            Vidinis gelbėjimo rato skersmuo turi būti:

            1. 0,50 m ± 10%

            2. 0,45 m ± 10%

            3. 0,35 m ± 10%

             13.
             Valymui skirtos nenaudotos medžiagos laikomos:

             1. Sandariai uždarytose dėžėse su užrašu "ŠVARIOS VALYMO MEDŽIAGOS"

             2. Tik plasmasinėse dėžese su užrašu "ŠVARIOS VALYMO MEDŽIAGOS"

             3. Tik medinėse dėžese su užrašu "ŠVARIOS VALYMO MEDŽIAGOS"

              14.
              Kaip laive turi būti išdėstytos gelbėjimo liemenės:

              1. Kad būtų lengvai pasiekiama kiekvienam žmogui, esančiam laive

              2. Kad pamainos vadas lengvai išdalintų žmonėms

              3. Kad kapitonas lengvai išdalintų žmonėms

               15.
               Patalpų temperatūra, kuriose laikoma milteliniai gesintuvai, neturi viršyti:

               1. Nuo - 40°C iki 60° C

               2. Nuo - 30°C iki 40°C

               3. Nuo - 45°C iki 65°C

                16.
                Gelbėjimo liemenes privaloma vilkėti:

                1. Vaikams iki 12 metų – visais atvejais

                2. Vaikams iki 14 metų – visais atvejais

                3. Vaikams iki 10 metų – visais atvejais

                 17.
                 Gelbėjimo liemenes privaloma vilkėti:

                 1. Sustiprėjus vėjui iki 3 balų (5m/s)

                 2. Abu atsakymai teisingi

                 3. Esant rūkui arba kai dėl blogo matomumo negalima orientuotis

                  18.
                  Gelbėjimo liemenes privaloma vilkėti:

                  1. Žvejams- metant ir traukiant tinklus

                  2. Abu atsakymai teisingi

                  3. Esant avarinei situacijai laive arba suteikiant pagalbą nelaimės ištiktam laivui

                   19.
                   Gelbėjimo liemenes privaloma vilkėti:

                   1. Abu atsakymai teisingi

                   2. Esant rūkui

                   3. Naujai pastatyto laivo išbandymo metu

                    20.
                    Kurias degių medžiagų grupes gesina angliarūgštės CO2 užpildo tipo gesintuvas:

                    1. Degius metalus, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

                    2. Degius skysčius, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

                    3. Kietas degias medžiagas, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

                     21.
                     Kuris, paveiksle pavaizduotas degančio ploto gesinimo būdas yra teisingas:

                     1. Antras būdas

                     2. Abu būdai yra teisingi

                     3. Pirmas būdas

                      22.
                      Kuris, paveiksle pavaizduotas tekančios ugnies gesinimo būdas yra teisingas:

                      1. Abu būdai yra teisingi

                      2. Antras būdas

                      3. Pirmas būdas

                       23.
                       Prie darbinėje padėtyje esančio trapo, aikštelės arba laiptelių laive turi būti:

                       1. Gelbėjimosi ratas ir gelbėjimosi liemenė su mėtlyniu

                       2. Gelbėjimosi ratas su prie jo pritvirtinta ne trumpesne kaip 30 m virve

                       3. Gelbėjimosi liemenė su prie jos pritvirtinta ne trumpesne kaip 30 m virve

                        24.
                        Kokiu periodu atliekama nešiojamųjų, kilnojamųjų gaisro gesintuvų patikra tikrinimo aprobuotose techninės priežiūros bazėse arba laive (šiuos tikrinimus atlieka įrenginių gamintojai arba jų įgalioti atstovai):

                        1. Kartą per metus ir kartą per 10 metų – hidraulinis gesintuvų bandymas, jeigu gamintojo nenustatyta kitaip

                        2. Kartą per 2 metus ir kartą per 10 metų – hidraulinis gesintuvų bandymas, jeigu gamintojo nenustatyta kitaip

                        3. Kartą per metus ir kartą per 15 metų – hidraulinis gesintuvų bandymas, jeigu gamintojo nenustatyta kitaip

                         25.
                         Kur draudžiama atlikti suvirinimo darbus:

                         1. Nedegazuotose kuro ir tepalų cisternose

                         2. Laivo vairinėje

                         3. Laivo išorinėje dalyje

                          26.
                          Kurioje vietoje galima rūkyti laive:

                          1. Nustatytoje vietoje

                          2. Laivo priekyje

                          3. Bet kur

                           27.
                           Kurias degių medžiagų grupes gesina putų LW užpildo tipo gesintuvas:

                           1. Kietas degias medžiagas, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

                           2. Degius metalus, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

                           3. Kietas degias medžiagas, degius skysčius

                            28.
                            Ar leistina laikyti benziną, laivo mašinų skyriuje:

                            1. Leistina

                            2. Leistina, laivo kapitonui-mechanikui leidus

                            3. Neleistina

                             29.
                             Ar leistina laikyti rūgštinius ir šarminius akumuliatorius vienoje patalpoje:

                             1. Neleistina

                             2. Leistina laikyti po dvi baterijas

                             3. Leistina, laivo kapitonui-mechanikui leidus

                              30.
                              Mašinų skyriuose tepaluotus skudurus reikia krauti:

                              1. Į metalines dėžes su užrašu "DĖŽĖ TEPALUOTIEMS SKUDURAMS". Jos turi būti su sandariais dangčiais ir pastatytos ne arčiau kaip 1 m nuo karštų vamzdynų ar įrangos

                              2. Į plasmasines dėžes su sandariais dangčiais ir užrašu "DĖŽĖ NAUDOTIEMS SKUDURAMS", ir pastatytos ne arčiau kaip 1 m nuo karštų vamzdynų ar įrangos

                              3. Į medines dėžes su sandariais dangčiais ir užrašu "DĖŽĖ NAUDOTIEMS SKUDURAMS", ir pastatytos ne arčiau kaip 1 m nuo karštų vamzdynų ar įrangos

                               31.
                               Suskystintų dujų įrangos tiekimo agregatas turi būti įrengtas specialioje spintoje ant denio arba sieninėje spintoje negyvenamoje patalpoje jeigu naudojamo dujų rezervuaro talpa yra:

                               1. Ne didesnė kaip 35 kg

                               2. Ne didesnė kaip 50 kg

                               3. Ne didesnė kaip 20 kg

                                32.
                                Akumuliatorių baterijos turi būti:

                                1. Tvirtinamos taip, kad judant laivui nepasikeistų jų talpa

                                2. Tvirtinamos taip, kad judant laivui nepasikeistų jų galingumas

                                3. Tvirtinamos taip, kad judant laivui nepasislinktų

                                 33.
                                 Ką reiškia simbolis šalia gesintuvo tvirtinimo vietos:

                                 1. Nešiojamasis putų gesintuvas

                                 2. Nešiojamas angliarūgštės gesintuvas

                                 3. Nešiojamas miltelinis gesintuvas

                                  34.
                                  Ant kiekvieno gelbėjimo rato, spausdintinėmis lotyniškomis raidėmis yra užrašoma:

                                  1. Registravimo uostas ir laivo savininko (valdytojo) rekvizitai

                                  2. Laivo pavadinimas ir registravimo uostas

                                  3. Laivo pavadinimas ir laivo savininko rekvizitai

                                   35.
                                   Gesinimo vandeniu sistemą, leidžiama naudoti gesinant gaisrą:

                                   1. Kuro cisternose

                                   2. Tepalo cisternose

                                   3. Buitinėse patalpose

                                    36.
                                    Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste draudžiama bunkeruoti laivą naftos produktais:

                                    1. Iš nesavaeigio laivo, jeigu šalia jo yra vilkikas

                                    2. Abu atsakymai teisingi

                                    3. Per kito laivo korpusą

                                     37.
                                     Ką reiškia simbolis šalia gesintuvo tvirtinimo vietos:

                                     1. Nešiojamas miltelinis gesintuvas

                                     2. Nešiojamasis angliarūgštės gesintuvas

                                     3. Nešiojamas vandens - putų gesintuvas

                                      38.
                                      Ką reiškia simbolis šalia gesintuvo tvirtinimo vietos:

                                      1. Nešiojamas vandens gesintuvas

                                      2. Nešiojamasis miltelių gesintuvas

                                      3. Nešiojamas putų gesintuvas

                                       39.
                                       Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste draudžiama naudoti atvirą ugnį laivuose:

                                       1. Stovinčiuose arčiau kaip 100 m nuo laivų, vykdančių operacijas su degiomis medžiagomis

                                       2. Stovinčiuose arčiau kaip 60 m nuo laivų, vykdančių operacijas su degiomis medžiagomis

                                       3. Stovinčiuose arčiau kaip 50 m nuo laivų, vykdančių operacijas su degiomis medžiagomis

                                        40.
                                        Laivuose naudojamų, nešiojamų miltelinių ugnies gesintuvų užpildo svoris turi būti:

                                        1. Ne mažesnis kaip 4 kg

                                        2. Ne mažesnis kaip 6 kg

                                        3. Ne mažesnis kaip 9 kg

                                         41.
                                         Gelbėjimo ratas yra kaip:

                                         1. Prietaisas, skirtas gelbėti ne mažiau kaip keturiems žmonėms

                                         2. Individuali gelbėjimo priemonė

                                         3. Kolektyvinė gelbėjimo priemonė

                                          42.
                                          Paveiksle pavaizduoti trys signalai, kurie iš šių signalų pakeliami, kada laivui ar žmonėms gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos:

                                          1. Pakeliamas vienas iš šių signalų

                                          2. Kartu pakeliami pirmas ir trečias signalai

                                          3. Kartu pakeliami antras ir trečias signalai

                                           43.
                                           Paveiksle pavaizduoti trys signalai, kurie iš šių signalų pakeliami, kada laivui ar žmonėms gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos:

                                           1. Kartu pakeliami antras ir trečias signalai

                                           2. Pakeliamas pirmas signalas

                                           3. Pakeliamas trečias signalas

                                            44.
                                            Praktinė užduotis. Paveikslo schemose pavaizduotos laivo priplaukimo situacijos prie gelbėjamo žmogaus jo pakėlimui iš vandens. Paaiškinkite laivavedžio veiksmus abiejose situacijose:

                                            1. Antroje situacijoje atliekamas teisingas laivo priplaukimas prie gelbėjamo žmogaus jo pakėlimui iš vandens

                                            2. Vertinant palankias meteorologines sąlygas, laivo priplaukimas prie gelbėjamo žmogaus yra teisingas abiejose pavaizduotose situacijose

                                            3. Pirmoje situacijoje atliekamas teisingas laivo priplaukimas prie gelbėjamo žmogaus jo pakėlimui iš vandens

                                             45.
                                             Apibūdinkite paveiksle pavaizduotą laivą:

                                             1. Latvijos teritorinės jūros vandenyse laivui, su Lietuvos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                             2. Lietuvos teritorinės jūros vandenyse laivui, su Latvijos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                             3. Lietuvos teritorinės jūros vandenyse laivui, su Estijos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                              46.
                                              Paveiksle pavaizduotas žmogus ant laivo denio atliekantis lėtus ištiestų į šonus rankų pakėlimus ir nuleidimus, ką reiškia šie žmogaus veiksmai:

                                              1. Perspėjimas apie navigacinius pavojus

                                              2. Prašantis pagalbos nelaimės ištiktas laivas

                                              3. Perspėjimas apie artėjančias nepalankias meteorologines sąlygas

                                               47.
                                               Apibūdinkite paveiksle pavaizduotą plaukiantį laivą:

                                               1. Lietuvos teritorinės jūros vandenyse laivui su Vokietijos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                               2. Estijos teritorinės jūros vandenyse laivui su Lietuvos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                               3. Vokietijos teritorinės jūros vandenyse laivui su Lietuvos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                                48.
                                                Laivus bunkeruoti iš mobilių kranto transporto priemonių draudžiama, jeigu:

                                                1. Laive yra keleivių

                                                2. Abu atsakymai teisingi

                                                3. Šalia laivo nėra vilkiko

                                                 49.
                                                 Kokiu periodu laivo įgula tikrina nešiojamuosius, kilnojamuosius gaisro gesintuvus laive:

                                                 1. Ne rečiau kaip kartą per metus

                                                 2. Kapitono nuožiūra, bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius

                                                 3. Kartą per mėnesį

                                                  50.
                                                  Kas ir kokiu periodu atlieka šviečiančios ir leidžiančios dūmus gelbėjimo rato bujelės patikrą:

                                                  1. Kapitono nuožiūra atlieka laivo įgula kartą per metus

                                                  2. Atlieka laivo įgula kartą per mėnesį

                                                  3. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės arba laive (šiuos tikrinimus atlieka įrenginių gamintojai arba jų įgalioti atstovai) kartą per 3 metus

                                                   51.
                                                   Laivuose, stovinčiuose Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste draudžiama:

                                                   1. Naudotis atvira ugnimi, nesuderinus su uosto žemės naudotoju ir uosto priežiūros skyriumi

                                                   2. Naudotis atvira ugnimi, nesuderinus su laivo kapitonu ir uosto žemės naudotoju

                                                   3. Naudotis atvira ugnimi, nesuderinus su laivo kapitonu ir uosto priežiūros skyriumi