Gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės

Kas atlieka gelbėjimo priemonių patikrą:

1. Tikrinama laive (šiuos tikrinimus atlieka laivo įgula)

2. Abu atsakymai teisingi

3. Tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės arba laive (šiuos tikrinimus atlieka įrenginių gamintojai arba jų įgalioti atstovai)

klausimas #1
  Kas ir kokiu periodu atlieka gelbėjimo ratų patikrą:

  1. Atlieka laivo įgula kartą per mėnesį

  2. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės kartą per 4 metus

  3. Kapitono nuožiūra atlieka laivo įgula kartą per metus

  klausimas #2
   Kada privaloma įgulai ir keleiviams būti užsivilkus gelbėjimo liemenes greitaeigiame kateryje (Kurių greitis didesnis kaip 20 km/h):

   1. Kai vėjas sustiprėja iki 5 balų pagal Beauforto skalę

   2. Kai vėjas sustiprėja iki 12 m/s

   3. Visą plaukiojimo laiką

   klausimas #3
    Kas ir kokiu periodu atlieka pripučiamo gelbėjimosi plausto patikrą:

    1. Atlieka laivo įgula kartą per savaitę

    2. Abu atsakymai teisingi

    3. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės arba laive (šiuos tikrinimus atlieka įrenginių gamintojai arba jų įgalioti atstovai) kartą per metus

    klausimas #4
     Kas ir kokiu periodu atlieka pripučiamos gelbėjimosi liemenės patikrą:

     1. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės arba laive (šiuos tikrinimus atlieka įrenginių gamintojai arba jų įgalioti atstovai) kartą per metus

     2. Abu atsakymai teisingi

     3. Atlieka laivo įgula kartą per mėnesį

     klausimas #5
      Kurias degių medžiagų grupes gesina A B C miltelių užpildo tipo gesintuvas:

      1. Degius metalus

      2. Abu atsakymai teisingi

      3. Kietas degias medžiagas, degius skysčius, dujas, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

      klausimas #6
       Kas ir kokiu periodu atlieka pirotechnikos patikrą:

       1. Kapitono nuožiūra atlieka laivo įgula kartą per metus

       2. Atlieka laivo įgula kartą per mėnesį

       3. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės kartą per metus

       klausimas #7
        Kas ir kokiu periodu atlieka šviečiančios gelbėjimo rato bujelės patikrą:

        1. Kapitono nuožiūra atlieka laivo įgula kartą per metus

        2. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės kartą per mėnesį

        3. Atlieka laivo įgula kartą per mėnesį

        klausimas #8
         Pritvirtinto prie gelbėjimo rato gelbėjimo lyno ilgis yra:

         1. 25,5 m

         2. 25 m

         3. 30 m

         klausimas #9
          Gesinimo angliarūgšte CO2 sistemą draudžiama naudotis gesinant gaisrą:

          1. Buitinėse patalpose

          2. Katilinėje

          3. Jėgainės patalpoje

          klausimas #10
           Gelbėjimo ratai privalo būti:

           1. Ne lengvesni kaip 1 kg

           2. Ne lengvesni kaip 2,5 kg

           3. Ne sunkesni kaip 2,5 kg

           klausimas #11
            Vidinis gelbėjimo rato skersmuo turi būti:

            1. 0,45 m ± 10%

            2. 0,50 m ± 10%

            3. 0,35 m ± 10%

            klausimas #12
             Valymui skirtos nenaudotos medžiagos laikomos:

             1. Tik plasmasinėse dėžese su užrašu "ŠVARIOS VALYMO MEDŽIAGOS"

             2. Tik medinėse dėžese su užrašu "ŠVARIOS VALYMO MEDŽIAGOS"

             3. Sandariai uždarytose dėžėse su užrašu "ŠVARIOS VALYMO MEDŽIAGOS"

             klausimas #13
              Kaip laive turi būti išdėstytos gelbėjimo liemenės:

              1. Kad pamainos vadas lengvai išdalintų žmonėms

              2. Kad kapitonas lengvai išdalintų žmonėms

              3. Kad būtų lengvai pasiekiama kiekvienam žmogui, esančiam laive

              klausimas #14
               Patalpų temperatūra, kuriose laikoma milteliniai gesintuvai, neturi viršyti:

               1. Nuo - 45°C iki 65°C

               2. Nuo - 30°C iki 40°C

               3. Nuo - 40°C iki 60° C

               klausimas #15
                Gelbėjimo liemenes privaloma vilkėti:

                1. Vaikams iki 14 metų – visais atvejais

                2. Vaikams iki 12 metų – visais atvejais

                3. Vaikams iki 10 metų – visais atvejais

                klausimas #16
                 Gelbėjimo liemenes privaloma vilkėti:

                 1. Abu atsakymai teisingi

                 2. Sustiprėjus vėjui iki 3 balų (5m/s)

                 3. Esant rūkui arba kai dėl blogo matomumo negalima orientuotis

                 klausimas #17
                  Gelbėjimo liemenes privaloma vilkėti:

                  1. Abu atsakymai teisingi

                  2. Esant avarinei situacijai laive arba suteikiant pagalbą nelaimės ištiktam laivui

                  3. Žvejams- metant ir traukiant tinklus

                  klausimas #18
                   Gelbėjimo liemenes privaloma vilkėti:

                   1. Abu atsakymai teisingi

                   2. Esant rūkui

                   3. Naujai pastatyto laivo išbandymo metu

                   klausimas #19
                    Kurias degių medžiagų grupes gesina angliarūgštės CO2 užpildo tipo gesintuvas:

                    1. Kietas degias medžiagas, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

                    2. Degius metalus, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

                    3. Degius skysčius, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

                    klausimas #20
                     Kuris, paveiksle pavaizduotas degančio ploto gesinimo būdas yra teisingas:

                     1. Abu būdai yra teisingi

                     2. Pirmas būdas

                     3. Antras būdas

                     klausimas #21
                      Kuris, paveiksle pavaizduotas tekančios ugnies gesinimo būdas yra teisingas:

                      1. Pirmas būdas

                      2. Abu būdai yra teisingi

                      3. Antras būdas

                      klausimas #22
                       Prie darbinėje padėtyje esančio trapo, aikštelės arba laiptelių laive turi būti:

                       1. Gelbėjimosi liemenė su prie jos pritvirtinta ne trumpesne kaip 30 m virve

                       2. Gelbėjimosi ratas su prie jo pritvirtinta ne trumpesne kaip 30 m virve

                       3. Gelbėjimosi ratas ir gelbėjimosi liemenė su mėtlyniu

                       klausimas #23
                        Kokiu periodu atliekama nešiojamųjų, kilnojamųjų gaisro gesintuvų patikra tikrinimo aprobuotose techninės priežiūros bazėse arba laive (šiuos tikrinimus atlieka įrenginių gamintojai arba jų įgalioti atstovai):

                        1. Kartą per metus ir kartą per 10 metų – hidraulinis gesintuvų bandymas, jeigu gamintojo nenustatyta kitaip

                        2. Kartą per 2 metus ir kartą per 10 metų – hidraulinis gesintuvų bandymas, jeigu gamintojo nenustatyta kitaip

                        3. Kartą per metus ir kartą per 15 metų – hidraulinis gesintuvų bandymas, jeigu gamintojo nenustatyta kitaip

                        klausimas #24
                         Kur draudžiama atlikti suvirinimo darbus:

                         1. Laivo išorinėje dalyje

                         2. Laivo vairinėje

                         3. Nedegazuotose kuro ir tepalų cisternose

                         klausimas #25
                          Kurioje vietoje galima rūkyti laive:

                          1. Nustatytoje vietoje

                          2. Laivo priekyje

                          3. Bet kur

                          klausimas #26
                           Kurias degių medžiagų grupes gesina putų LW užpildo tipo gesintuvas:

                           1. Degius metalus, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

                           2. Kietas degias medžiagas, degius skysčius

                           3. Kietas degias medžiagas, elektros įrenginius, kuriuose įtampa yra iki 1000 V

                           klausimas #27
                            Ar leistina laikyti benziną, laivo mašinų skyriuje:

                            1. Leistina, laivo kapitonui-mechanikui leidus

                            2. Neleistina

                            3. Leistina

                            klausimas #28
                             Ar leistina laikyti rūgštinius ir šarminius akumuliatorius vienoje patalpoje:

                             1. Leistina, laivo kapitonui-mechanikui leidus

                             2. Neleistina

                             3. Leistina laikyti po dvi baterijas

                             klausimas #29
                              Mašinų skyriuose tepaluotus skudurus reikia krauti:

                              1. Į metalines dėžes su užrašu "DĖŽĖ TEPALUOTIEMS SKUDURAMS". Jos turi būti su sandariais dangčiais ir pastatytos ne arčiau kaip 1 m nuo karštų vamzdynų ar įrangos

                              2. Į medines dėžes su sandariais dangčiais ir užrašu "DĖŽĖ NAUDOTIEMS SKUDURAMS", ir pastatytos ne arčiau kaip 1 m nuo karštų vamzdynų ar įrangos

                              3. Į plasmasines dėžes su sandariais dangčiais ir užrašu "DĖŽĖ NAUDOTIEMS SKUDURAMS", ir pastatytos ne arčiau kaip 1 m nuo karštų vamzdynų ar įrangos

                              klausimas #30
                               Suskystintų dujų įrangos tiekimo agregatas turi būti įrengtas specialioje spintoje ant denio arba sieninėje spintoje negyvenamoje patalpoje jeigu naudojamo dujų rezervuaro talpa yra:

                               1. Ne didesnė kaip 50 kg

                               2. Ne didesnė kaip 35 kg

                               3. Ne didesnė kaip 20 kg

                               klausimas #31
                                Akumuliatorių baterijos turi būti:

                                1. Tvirtinamos taip, kad judant laivui nepasislinktų

                                2. Tvirtinamos taip, kad judant laivui nepasikeistų jų galingumas

                                3. Tvirtinamos taip, kad judant laivui nepasikeistų jų talpa

                                klausimas #32
                                 Ką reiškia simbolis šalia gesintuvo tvirtinimo vietos:

                                 1. Nešiojamas angliarūgštės gesintuvas

                                 2. Nešiojamasis putų gesintuvas

                                 3. Nešiojamas miltelinis gesintuvas

                                 klausimas #33
                                  Ant kiekvieno gelbėjimo rato, spausdintinėmis lotyniškomis raidėmis yra užrašoma:

                                  1. Laivo pavadinimas ir laivo savininko rekvizitai

                                  2. Registravimo uostas ir laivo savininko (valdytojo) rekvizitai

                                  3. Laivo pavadinimas ir registravimo uostas

                                  klausimas #34
                                   Gesinimo vandeniu sistemą, leidžiama naudoti gesinant gaisrą:

                                   1. Kuro cisternose

                                   2. Buitinėse patalpose

                                   3. Tepalo cisternose

                                   klausimas #35
                                    Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste draudžiama bunkeruoti laivą naftos produktais:

                                    1. Iš nesavaeigio laivo, jeigu šalia jo yra vilkikas

                                    2. Abu atsakymai teisingi

                                    3. Per kito laivo korpusą

                                    klausimas #36
                                     Ką reiškia simbolis šalia gesintuvo tvirtinimo vietos:

                                     1. Nešiojamas miltelinis gesintuvas

                                     2. Nešiojamas vandens - putų gesintuvas

                                     3. Nešiojamasis angliarūgštės gesintuvas

                                     klausimas #37
                                      Ką reiškia simbolis šalia gesintuvo tvirtinimo vietos:

                                      1. Nešiojamas vandens gesintuvas

                                      2. Nešiojamas putų gesintuvas

                                      3. Nešiojamasis miltelių gesintuvas

                                      klausimas #38
                                       Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste draudžiama naudoti atvirą ugnį laivuose:

                                       1. Stovinčiuose arčiau kaip 60 m nuo laivų, vykdančių operacijas su degiomis medžiagomis

                                       2. Stovinčiuose arčiau kaip 50 m nuo laivų, vykdančių operacijas su degiomis medžiagomis

                                       3. Stovinčiuose arčiau kaip 100 m nuo laivų, vykdančių operacijas su degiomis medžiagomis

                                       klausimas #39
                                        Laivuose naudojamų, nešiojamų miltelinių ugnies gesintuvų užpildo svoris turi būti:

                                        1. Ne mažesnis kaip 6 kg

                                        2. Ne mažesnis kaip 9 kg

                                        3. Ne mažesnis kaip 4 kg

                                        klausimas #40
                                         Gelbėjimo ratas yra kaip:

                                         1. Kolektyvinė gelbėjimo priemonė

                                         2. Individuali gelbėjimo priemonė

                                         3. Prietaisas, skirtas gelbėti ne mažiau kaip keturiems žmonėms

                                         klausimas #41
                                          Paveiksle pavaizduoti trys signalai, kurie iš šių signalų pakeliami, kada laivui ar žmonėms gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos:

                                          1. Kartu pakeliami antras ir trečias signalai

                                          2. Pakeliamas vienas iš šių signalų

                                          3. Kartu pakeliami pirmas ir trečias signalai

                                          klausimas #42
                                           Paveiksle pavaizduoti trys signalai, kurie iš šių signalų pakeliami, kada laivui ar žmonėms gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos:

                                           1. Pakeliamas trečias signalas

                                           2. Pakeliamas pirmas signalas

                                           3. Kartu pakeliami antras ir trečias signalai

                                           klausimas #43
                                            Praktinė užduotis. Paveikslo schemose pavaizduotos laivo priplaukimo situacijos prie gelbėjamo žmogaus jo pakėlimui iš vandens. Paaiškinkite laivavedžio veiksmus abiejose situacijose:

                                            1. Vertinant palankias meteorologines sąlygas, laivo priplaukimas prie gelbėjamo žmogaus yra teisingas abiejose pavaizduotose situacijose

                                            2. Pirmoje situacijoje atliekamas teisingas laivo priplaukimas prie gelbėjamo žmogaus jo pakėlimui iš vandens

                                            3. Antroje situacijoje atliekamas teisingas laivo priplaukimas prie gelbėjamo žmogaus jo pakėlimui iš vandens

                                            klausimas #44
                                             Apibūdinkite paveiksle pavaizduotą laivą:

                                             1. Latvijos teritorinės jūros vandenyse laivui, su Lietuvos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                             2. Lietuvos teritorinės jūros vandenyse laivui, su Estijos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                             3. Lietuvos teritorinės jūros vandenyse laivui, su Latvijos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                             klausimas #45
                                              Paveiksle pavaizduotas žmogus ant laivo denio atliekantis lėtus ištiestų į šonus rankų pakėlimus ir nuleidimus, ką reiškia šie žmogaus veiksmai:

                                              1. Perspėjimas apie artėjančias nepalankias meteorologines sąlygas

                                              2. Prašantis pagalbos nelaimės ištiktas laivas

                                              3. Perspėjimas apie navigacinius pavojus

                                              klausimas #46
                                               Apibūdinkite paveiksle pavaizduotą plaukiantį laivą:

                                               1. Vokietijos teritorinės jūros vandenyse laivui su Lietuvos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                               2. Estijos teritorinės jūros vandenyse laivui su Lietuvos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                               3. Lietuvos teritorinės jūros vandenyse laivui su Vokietijos valstybės vėliava, gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus (žūtis), ir reikalaujama skubios pagalbos

                                               klausimas #47
                                                Laivus bunkeruoti iš mobilių kranto transporto priemonių draudžiama, jeigu:

                                                1. Šalia laivo nėra vilkiko

                                                2. Abu atsakymai teisingi

                                                3. Laive yra keleivių

                                                klausimas #48
                                                 Kokiu periodu laivo įgula tikrina nešiojamuosius, kilnojamuosius gaisro gesintuvus laive:

                                                 1. Ne rečiau kaip kartą per metus

                                                 2. Kapitono nuožiūra, bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius

                                                 3. Kartą per mėnesį

                                                 klausimas #49
                                                  Kas ir kokiu periodu atlieka šviečiančios ir leidžiančios dūmus gelbėjimo rato bujelės patikrą:

                                                  1. Atlieka tikrinimo aprobuotos techninės priežiūros bazės arba laive (šiuos tikrinimus atlieka įrenginių gamintojai arba jų įgalioti atstovai) kartą per 3 metus

                                                  2. Atlieka laivo įgula kartą per mėnesį

                                                  3. Kapitono nuožiūra atlieka laivo įgula kartą per metus

                                                  klausimas #50
                                                   Laivuose, stovinčiuose Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste draudžiama:

                                                   1. Naudotis atvira ugnimi, nesuderinus su uosto žemės naudotoju ir uosto priežiūros skyriumi

                                                   2. Naudotis atvira ugnimi, nesuderinus su laivo kapitonu ir uosto priežiūros skyriumi

                                                   3. Naudotis atvira ugnimi, nesuderinus su laivo kapitonu ir uosto žemės naudotoju

                                                   klausimas #51