Garsiniai signalai

Atgal

Laivų garsiniai signalai

1.
Apibūdinkite terminą „ilgas garsinis signalas“

1. Signalas, kurio garso trukmė nuo 4 iki 6 s

2. Signalas, kurio trukmė nuo 2 iki 3 s

3. Signalas, kurio trukmė 3 s

  2.
  Kuris iš šių signalų „prašau sustoti“:

  1. Horizontalus mosavimas signaline vėliava - dieną arba balta šviesa – naktį

  2. Nepertraukiama trumpų garsinių signalų serija

  3. Keturi trumpi garsiniai signalai

   3.
   Įsiinkaravęs arba ant seklumos stovintis pavienis savaeigis laivas arba vilkstinė, esant ribotam matomumui, perspėdami artėjančius laivus, privalo signalizuoti:

   1. Privalo signalizuoti vienu trumpu, vienu ilgu ir vienu trumpu garsiniu signalu

   2. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu ir dviem trumpais garsiniais signalais

   3. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu garsiniu signalu

    4.
    Apibūdinkite terminą „trumpas garsinis signalas“:

    1. Signalas, kurio trukmė 2 sekundės

    2. Signalas, kurio trukmė 3 sekundės

    3. Signalas, kurio garso trukmė apie 1 sekundę

     5.
     Kuris iš šių garsinių signalų - „Jus supratau“:

     1. Vienas ilgas, vienas trumpas, vienas ilgas garsiniai signalai

     2. Vienas ilgas, vienas trumpas, vienas ilgas ir vienas trumpas garsiniai signalai

     3. Keturi trumpi garsiniai signalai

      6.
      Kokiu atstumu turi būti girdimas garsinis signalas paduotas iš laivo, kurio ilgis mažiau kaip 20 m:

      1. Toliau kaip 2 km

      2. Toliau kaip 0,5 km

      3. Toliau kaip 1 km

       7.
       Kuris iš šių garsinių signalų „žmogus už borto“:

       1. Ilgas, trumpas, ilgas, trumpas

       2. Trys ilgi

       3. Trys trumpi

        8.
        Kaip turi signalizuoti laivas, velkantis kitus laivus arba plaustus, esant ribotam matomumui:

        1. Ne rečiau kaip kas 2 min. privalo signalizuoti vienu trumpu, vienu ilgu ir vienu trumpu garsiniu signalu

        2. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu ir dviem trumpais garsiniais signalais

        3. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu garsiniu signalu

         9.
         Lenkiamas laivas, duodantis sutikimą aplenkti, privalo paduoti: COLREGS-72

         1. Vieną ilgą, vieną trumpą, vieną ilgą ir vieną trumpą garsinius signalus

         2. Vieną trumpą, vieną ilgą, vieną trumpą ir vieną ilgą garsinius signalus

         3. Vieną ilgą ir du trumpus garsinius signalus

          10.
          Kaip turi signalizuoti savaeigis laivas, plaukdamas riboto matomumo sąlygomis:

          1. Privalo signalizuoti vienu trumpu, vienu ilgu ir vienu trumpu garsiniu signalu

          2. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu ir dviem trumpais garsiniais signalais

          3. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu garsiniu signalu

           11.
           Locmaninis laivas, vykdydamas locmano pareigas esant ribotam matomumui, paduoda signalus: COLREGS-72.

           1. Du ilgus ir tris trumpus garsinius signalus

           2. Vieną ilgą ir keturis trumpus garsinius signalus

           3. Vieną trumpą, vieną ilgą ir keturius trumpus garsinius signalus

            12.
            Laivas, ketinantis lenkti kitą laivą siaurame laivakelyje kito laivo matomumo zonoje. Ką reiškia du ilgi ir du trumpi garsiniai signalai: COLREG-72.

            1. Aš ketinu Jus lenkti pro Jūsų dešinįjį bortą

            2. Prašau leidimo Jus lenkti

            3. Aš ketinu Jus lenkti pro Jūsų kairįjį bortą

             13.
             Laivas, ketinantis lenkti kitą laivą siaurame laivakelyje kito laivo matomumo zonoje. Ką reiškia du ilgi ir vienas trumpas garsinis signalas: COLREGS-72.

             1. Aš ketinu Jus lenkti pro Jūsų dešinįjį bortą

             2. Prašau leidimo Jus lenkti

             3. Aš ketinu Jus lenkti pro Jūsų kairįjį bortą

              14.
              Laivas artėdamas prie vietos, iš kurios nepastebimai gali išplaukti kitas laivas, turi duoti:

              1. Vieną ilgą ir vieną trumpą garsinį signalą

              2. Vieną trumpą garsinį signalą

              3. Vieną ilgą garsinį signalą

               15.
               Laivas, plaukdamas sunkiai praplaukiamu ir blogai matomu ruožu, privalo signalizuoti:

               1. Kas 2-3 minutes dviem ilgais ir vienu trumpu garsiniais signalais

               2. Kas 2-3 minutes dviem ilgais garsiniais signalais

               3. Kas 2-3 minutes vienu ilgu garsiniu signalu

                16.
                Laivas, kuris nori perspėti kitą laivą apie gresiantį pavojų, privalo signalizuoti:

                1. Ne mažiau kaip penkiais ilgais garsiniais signalais

                2. Ne mažiau kaip penkiais ištisiniais garsiniais signalais

                3. Ne mažiau kaip penkiais trumpais garsiniais signalais

                 17.
                 Kai laivai yra vienas kito matomumo zonoje, laivas su mechaniniu varikliu plaukdamas ir manevruodamas, keisdamas kursą į dešinę turi duoti:

                 1. Vieną trumpą garsinį signalą

                 2. Vieną ilgą garsinį signalą

                 3. Du trumpus garsinius signalus

                  18.
                  Kai laivai yra vienas kito matomumo zonoje, laivas su mechaniniu varikliu plaukdamas ir manevruodamas, keisdamas kursą į kairę turi duoti:

                  1. Vieną trumpą garsinį signalą

                  2. Du trumpus garsinius signalus

                  3. Vieną ilgą garsinį signalą

                   19.
                   Esant ribotam matomumui laivas su mechaniniu varikliu, nejudantis vandens atžvilgiu (sustojęs), privalo duoti:

                   1. Kas 2 min vieną ilgą garsinį signalą

                   2. Kas 2 min vieną ilgą ir du trumpus garsinius signalus

                   3. Kas 2 min du ilgus garsinius signalus

                    20.
                    Esant ribotam matomumui nevaldomas arba riboto manevringumo, burinis, žvejojantis laivas, privalo duoti:

                    1. Kas 2 min vieną ilgą garsinį signalą

                    2. Kas 2 min vieną ilgą ir du trumpus garsinius signalus

                    3. Kas 2 min. du ilgus garsinius signalus

                     21.
                     Esant ribotam matomumui velkamas laivas, jei jame yra laivo įgula, privalo duoti:

                     1. Kas 2 min vieną ilgą ir keturius trumpus garsinius signalus

                     2. Kas 2 min tris trumpus ir vieną ilgą garsinius signalus

                     3. Kas 2 min vieną ilgą ir tris trumpus garsinius signalus

                      22.
                      Kai laivai yra vienas kito matomumo zonoje, laivas su mechaniniu varikliu ir varytuvais dirbdamas atbuline eiga, privalo duoti:

                      1. Tris trumpus garsinius signalus

                      2. Du trumpus garsinius signalus

                      3. Tris ilgus garsinius signalus

                       23.
                       Koks paduodamas garsinis signalas, jeigu abejojama kito laivo veiksmais: COLREGS-72

                       1. Penki trumpi garsiniai signalai

                       2. Keturi trumpi garsiniai signalai

                       3. Vienas ilgas garsinis signalas

                        24.
                        Lenkiantysis laivas lenkdamas lenkiamąjį laivą pro jo dešinį bortą, turi signalizuoti: COLREG-72

                        1. Dviem ilgais ir vienu trumpu garsiniu signalu

                        2. Dviem ilgais ir dviem trumpais garsiniais signalais

                        3. Vienu ilgu, vienu trumpu ir vienu ilgu garsiniu signalu

                         25.
                         Esant ribotam matomumui, laivas stovintis ant seklumos perspėdamas artėjančius laivus, privalo signalizuoti:

                         1. Vienu ilgu ir trim trumpais garsiniais signalais

                         2. Vienu trumpu, vienu ilgu ir vienu trumpu garsiniu signalu

                         3. Vienu ilgu, vienu trumpu ir vienu ilgu garsiniu signalu

                          26.
                          Ką reiškia vienas trumpas garsinis signalas:

                          1. "Keičiu laivo kursą į kairę"

                          2. "Keičiu laivo kursą į dešinę"

                          3. "Plaukiu riboto matomumo rajonu"

                           27.
                           Ką reiškia du trumpi garsiniai signalai:

                           1. "Keičiu laivo kursą į dešinę"

                           2. "Plaukiu riboto matomumo rajonu"

                           3. "Keičiu laivo kursą į kairę"

                            28.
                            Ką reiškia trys trumpi garsiniai signalai:

                            1. "Mano varytuvai dirba atbuline eiga"

                            2. "Žmogus už borto"

                            3. "Nusprendžiau apsisukti arba sustoti"

                             29.
                             Kurie laivai privalo turėti įrengtą garsinę signalizaciją, galinčią signalizuoti ilgais ir trumpais garsiniais signalais:

                             1. Visi laivai su mechaniniais varikliais

                             2. Laivai su mechaniniu varikliu, kurių ilgis 20 m ir daugiau

                             3. Laivai su mechaniniu varikliu, kurių ilgis 7 m ir daugiau

                              30.
                              Ką reiškia penki trumpi garsiniai signalai:

                              1. "Perspėjimo signalas"

                              2. "Jus supratau"

                              3. "Nusprendžiau apsisukti arba sustoti"

                               31.
                               Koks tai laivas:

                               1. Velkamas laivas, kai jame yra laivo įgula, riboto matomumo sąlygomis

                               2. Įsiinkaravęs arba ant seklumos stovintis laivas, riboto matomumo sąlygomis

                               3. Nevaldomas arba riboto manevringumo laivas, riboto matomumo sąlygomis

                                32.
                                Koks tai laivas:

                                1. Laivas su mechaniniu varikliu, judantis vandens atžvilgiu, riboto matomumo sąlygomis

                                2. Nevaldomas arba riboto manevringumo laivas su mechaniniu varikliu, judantis vandens atžvilgiu, riboto matomumo sąlygomis

                                3. Įsiinkaravęs arba ant seklumos stovintis laivas su mechaniniu varikliu, riboto matomumo sąlygomis

                                 33.
                                 Koks tai laivas:

                                 1. Nusprendžiau apsisukti arba sustoti ir mano varytuvai dirba atbuline eiga

                                 2. Laivas su mechaniniu varikliu, kuris perspėja kitą laivą apie gresiantį pavojų

                                 3. Laivas su mechaniniu varikliu, kuriam gresia pavojus ir nusprendė apsisukti arba sustoti, riboto matomumo sąlygomis

                                  34.
                                  Koks tai laivas:

                                  1. Ant seklumos užplaukęs laivas, riboto matomumo sąlygomis

                                  2. Locmanų laivas su mechaniniu varikliu eigoje, vykdo locmano pareigas, riboto matomumo sąlygomis

                                  3. Žvejojantis laivas, riboto matomumo sąlygomis

                                   35.
                                   Koks tai laivas:

                                   1. Įsiinkaravęs arba ant seklumos stovintis laivas su mechaniniu varikliu, riboto matomumo sąlygomis

                                   2. Laivas su mechaniniu varikliu nejudantis vandens atžvilgiu (sustojęs), riboto matomumo sąlygomis

                                   3. Velkamas laivas su jame ęsačia įgula, riboto matomumo sąlygomis

                                    36.
                                    Koks tai laivas:

                                    1. Abu atsakymai teisingi

                                    2. Laivas su mechaniniu varikliu dreifuojantis vidaus vandenyse, riboto matomumo sąlygomis

                                    3. Laivas su mechaniniu varikliu nejudantis vandens atžvilgiu (sustojęs), riboto matomumo sąlygomis

                                     37.
                                     Koks tai laivas:

                                     1. Nevaldomas arba riboto manevringumo laivas, siaurame laivakelyje (farvateryje), judantis vandens atžvilgiu, riboto matomumo sąlygomis

                                     2. Lenkiamas laivas, duodantis sutikimą aplenkti

                                     3. Laivas su ribota grimzle siaurame laivakelyje (farvateryje), judantis vandens atžvilgiu, riboto matomumo sąlygomis