Garsiniai signalai

Laivų garsiniai signalai

Apibūdinkite terminą „ilgas garsinis signalas“

1. Signalas, kurio garso trukmė nuo 4 iki 6 s

2. Signalas, kurio trukmė nuo 2 iki 3 s

3. Signalas, kurio trukmė 3 s

klausimas #1
  Kuris iš šių signalų „prašau sustoti“:

  1. Keturi trumpi garsiniai signalai

  2. Horizontalus mosavimas signaline vėliava - dieną arba balta šviesa – naktį

  3. Nepertraukiama trumpų garsinių signalų serija

  klausimas #2
   Įsiinkaravęs arba ant seklumos stovintis pavienis savaeigis laivas arba vilkstinė, esant ribotam matomumui, perspėdami artėjančius laivus, privalo signalizuoti:

   1. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu ir dviem trumpais garsiniais signalais

   2. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu garsiniu signalu

   3. Privalo signalizuoti vienu trumpu, vienu ilgu ir vienu trumpu garsiniu signalu

   klausimas #3
    Apibūdinkite terminą „trumpas garsinis signalas“:

    1. Signalas, kurio garso trukmė apie 1 sekundę

    2. Signalas, kurio trukmė 2 sekundės

    3. Signalas, kurio trukmė 3 sekundės

    klausimas #4
     Kuris iš šių garsinių signalų - „Jus supratau“:

     1. Vienas ilgas, vienas trumpas, vienas ilgas ir vienas trumpas garsiniai signalai

     2. Vienas ilgas, vienas trumpas, vienas ilgas garsiniai signalai

     3. Keturi trumpi garsiniai signalai

     klausimas #5
      Kokiu atstumu turi būti girdimas garsinis signalas paduotas iš laivo, kurio ilgis mažiau kaip 20 m:

      1. Toliau kaip 0,5 km

      2. Toliau kaip 2 km

      3. Toliau kaip 1 km

      klausimas #6
       Kuris iš šių garsinių signalų „žmogus už borto“:

       1. Trys trumpi

       2. Ilgas, trumpas, ilgas, trumpas

       3. Trys ilgi

       klausimas #7
        Kaip turi signalizuoti laivas, velkantis kitus laivus arba plaustus, esant ribotam matomumui:

        1. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu ir dviem trumpais garsiniais signalais

        2. Ne rečiau kaip kas 2 min. privalo signalizuoti vienu trumpu, vienu ilgu ir vienu trumpu garsiniu signalu

        3. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu garsiniu signalu

        klausimas #8
         Lenkiamas laivas, duodantis sutikimą aplenkti, privalo paduoti: COLREGS-72

         1. Vieną ilgą, vieną trumpą, vieną ilgą ir vieną trumpą garsinius signalus

         2. Vieną ilgą ir du trumpus garsinius signalus

         3. Vieną trumpą, vieną ilgą, vieną trumpą ir vieną ilgą garsinius signalus

         klausimas #9
          Kaip turi signalizuoti savaeigis laivas, plaukdamas riboto matomumo sąlygomis:

          1. Privalo signalizuoti vienu trumpu, vienu ilgu ir vienu trumpu garsiniu signalu

          2. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu ir dviem trumpais garsiniais signalais

          3. Ne rečiau kaip kas 2 min intervalais signalizuoti vienu ilgu garsiniu signalu

          klausimas #10
           Locmaninis laivas, vykdydamas locmano pareigas esant ribotam matomumui, paduoda signalus: COLREGS-72.

           1. Vieną ilgą ir keturis trumpus garsinius signalus

           2. Vieną trumpą, vieną ilgą ir keturius trumpus garsinius signalus

           3. Du ilgus ir tris trumpus garsinius signalus

           klausimas #11
            Laivas, ketinantis lenkti kitą laivą siaurame laivakelyje kito laivo matomumo zonoje. Ką reiškia du ilgi ir du trumpi garsiniai signalai: COLREG-72.

            1. Prašau leidimo Jus lenkti

            2. Aš ketinu Jus lenkti pro Jūsų kairįjį bortą

            3. Aš ketinu Jus lenkti pro Jūsų dešinįjį bortą

            klausimas #12
             Laivas, ketinantis lenkti kitą laivą siaurame laivakelyje kito laivo matomumo zonoje. Ką reiškia du ilgi ir vienas trumpas garsinis signalas: COLREGS-72.

             1. Aš ketinu Jus lenkti pro Jūsų kairįjį bortą

             2. Prašau leidimo Jus lenkti

             3. Aš ketinu Jus lenkti pro Jūsų dešinįjį bortą

             klausimas #13
              Laivas artėdamas prie vietos, iš kurios nepastebimai gali išplaukti kitas laivas, turi duoti:

              1. Vieną trumpą garsinį signalą

              2. Vieną ilgą ir vieną trumpą garsinį signalą

              3. Vieną ilgą garsinį signalą

              klausimas #14
               Laivas, plaukdamas sunkiai praplaukiamu ir blogai matomu ruožu, privalo signalizuoti:

               1. Kas 2-3 minutes dviem ilgais ir vienu trumpu garsiniais signalais

               2. Kas 2-3 minutes vienu ilgu garsiniu signalu

               3. Kas 2-3 minutes dviem ilgais garsiniais signalais

               klausimas #15
                Laivas, kuris nori perspėti kitą laivą apie gresiantį pavojų, privalo signalizuoti:

                1. Ne mažiau kaip penkiais ištisiniais garsiniais signalais

                2. Ne mažiau kaip penkiais trumpais garsiniais signalais

                3. Ne mažiau kaip penkiais ilgais garsiniais signalais

                klausimas #16
                 Kai laivai yra vienas kito matomumo zonoje, laivas su mechaniniu varikliu plaukdamas ir manevruodamas, keisdamas kursą į dešinę turi duoti:

                 1. Vieną ilgą garsinį signalą

                 2. Vieną trumpą garsinį signalą

                 3. Du trumpus garsinius signalus

                 klausimas #17
                  Kai laivai yra vienas kito matomumo zonoje, laivas su mechaniniu varikliu plaukdamas ir manevruodamas, keisdamas kursą į kairę turi duoti:

                  1. Vieną trumpą garsinį signalą

                  2. Vieną ilgą garsinį signalą

                  3. Du trumpus garsinius signalus

                  klausimas #18
                   Esant ribotam matomumui laivas su mechaniniu varikliu, nejudantis vandens atžvilgiu (sustojęs), privalo duoti:

                   1. Kas 2 min vieną ilgą ir du trumpus garsinius signalus

                   2. Kas 2 min du ilgus garsinius signalus

                   3. Kas 2 min vieną ilgą garsinį signalą

                   klausimas #19
                    Esant ribotam matomumui nevaldomas arba riboto manevringumo, burinis, žvejojantis laivas, privalo duoti:

                    1. Kas 2 min vieną ilgą ir du trumpus garsinius signalus

                    2. Kas 2 min. du ilgus garsinius signalus

                    3. Kas 2 min vieną ilgą garsinį signalą

                    klausimas #20
                     Esant ribotam matomumui velkamas laivas, jei jame yra laivo įgula, privalo duoti:

                     1. Kas 2 min vieną ilgą ir tris trumpus garsinius signalus

                     2. Kas 2 min vieną ilgą ir keturius trumpus garsinius signalus

                     3. Kas 2 min tris trumpus ir vieną ilgą garsinius signalus

                     klausimas #21
                      Kai laivai yra vienas kito matomumo zonoje, laivas su mechaniniu varikliu ir varytuvais dirbdamas atbuline eiga, privalo duoti:

                      1. Tris ilgus garsinius signalus

                      2. Du trumpus garsinius signalus

                      3. Tris trumpus garsinius signalus

                      klausimas #22
                       Koks paduodamas garsinis signalas, jeigu abejojama kito laivo veiksmais: COLREGS-72

                       1. Keturi trumpi garsiniai signalai

                       2. Penki trumpi garsiniai signalai

                       3. Vienas ilgas garsinis signalas

                       klausimas #23
                        Lenkiantysis laivas lenkdamas lenkiamąjį laivą pro jo dešinį bortą, turi signalizuoti: COLREG-72

                        1. Dviem ilgais ir vienu trumpu garsiniu signalu

                        2. Vienu ilgu, vienu trumpu ir vienu ilgu garsiniu signalu

                        3. Dviem ilgais ir dviem trumpais garsiniais signalais

                        klausimas #24
                         Esant ribotam matomumui, laivas stovintis ant seklumos perspėdamas artėjančius laivus, privalo signalizuoti:

                         1. Vienu ilgu, vienu trumpu ir vienu ilgu garsiniu signalu

                         2. Vienu ilgu ir trim trumpais garsiniais signalais

                         3. Vienu trumpu, vienu ilgu ir vienu trumpu garsiniu signalu

                         klausimas #25
                          Ką reiškia vienas trumpas garsinis signalas:

                          1. "Keičiu laivo kursą į dešinę"

                          2. "Plaukiu riboto matomumo rajonu"

                          3. "Keičiu laivo kursą į kairę"

                          klausimas #26
                           Ką reiškia du trumpi garsiniai signalai:

                           1. "Keičiu laivo kursą į kairę"

                           2. "Keičiu laivo kursą į dešinę"

                           3. "Plaukiu riboto matomumo rajonu"

                           klausimas #27
                            Ką reiškia trys trumpi garsiniai signalai:

                            1. "Mano varytuvai dirba atbuline eiga"

                            2. "Žmogus už borto"

                            3. "Nusprendžiau apsisukti arba sustoti"

                            klausimas #28
                             Kurie laivai privalo turėti įrengtą garsinę signalizaciją, galinčią signalizuoti ilgais ir trumpais garsiniais signalais:

                             1. Laivai su mechaniniu varikliu, kurių ilgis 7 m ir daugiau

                             2. Laivai su mechaniniu varikliu, kurių ilgis 20 m ir daugiau

                             3. Visi laivai su mechaniniais varikliais

                             klausimas #29
                              Ką reiškia penki trumpi garsiniai signalai:

                              1. "Nusprendžiau apsisukti arba sustoti"

                              2. "Jus supratau"

                              3. "Perspėjimo signalas"

                              klausimas #30
                               Koks tai laivas:

                               1. Velkamas laivas, kai jame yra laivo įgula, riboto matomumo sąlygomis

                               2. Nevaldomas arba riboto manevringumo laivas, riboto matomumo sąlygomis

                               3. Įsiinkaravęs arba ant seklumos stovintis laivas, riboto matomumo sąlygomis

                               klausimas #31
                                Koks tai laivas:

                                1. Įsiinkaravęs arba ant seklumos stovintis laivas su mechaniniu varikliu, riboto matomumo sąlygomis

                                2. Nevaldomas arba riboto manevringumo laivas su mechaniniu varikliu, judantis vandens atžvilgiu, riboto matomumo sąlygomis

                                3. Laivas su mechaniniu varikliu, judantis vandens atžvilgiu, riboto matomumo sąlygomis

                                klausimas #32
                                 Koks tai laivas:

                                 1. Laivas su mechaniniu varikliu, kuris perspėja kitą laivą apie gresiantį pavojų

                                 2. Nusprendžiau apsisukti arba sustoti ir mano varytuvai dirba atbuline eiga

                                 3. Laivas su mechaniniu varikliu, kuriam gresia pavojus ir nusprendė apsisukti arba sustoti, riboto matomumo sąlygomis

                                 klausimas #33
                                  Koks tai laivas:

                                  1. Locmanų laivas su mechaniniu varikliu eigoje, vykdo locmano pareigas, riboto matomumo sąlygomis

                                  2. Žvejojantis laivas, riboto matomumo sąlygomis

                                  3. Ant seklumos užplaukęs laivas, riboto matomumo sąlygomis

                                  klausimas #34
                                   Koks tai laivas:

                                   1. Velkamas laivas su jame ęsačia įgula, riboto matomumo sąlygomis

                                   2. Įsiinkaravęs arba ant seklumos stovintis laivas su mechaniniu varikliu, riboto matomumo sąlygomis

                                   3. Laivas su mechaniniu varikliu nejudantis vandens atžvilgiu (sustojęs), riboto matomumo sąlygomis

                                   klausimas #35
                                    Koks tai laivas:

                                    1. Abu atsakymai teisingi

                                    2. Laivas su mechaniniu varikliu nejudantis vandens atžvilgiu (sustojęs), riboto matomumo sąlygomis

                                    3. Laivas su mechaniniu varikliu dreifuojantis vidaus vandenyse, riboto matomumo sąlygomis

                                    klausimas #36
                                     Koks tai laivas:

                                     1. Lenkiamas laivas, duodantis sutikimą aplenkti

                                     2. Nevaldomas arba riboto manevringumo laivas, siaurame laivakelyje (farvateryje), judantis vandens atžvilgiu, riboto matomumo sąlygomis

                                     3. Laivas su ribota grimzle siaurame laivakelyje (farvateryje), judantis vandens atžvilgiu, riboto matomumo sąlygomis

                                     klausimas #37