Aplinkosaugos reikalavimai

Atgal
1.
Kaip ir kiek ilgai galima laikyti šiukšlės ir maisto atliekas, laivui esant Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste:

1. Ne ilgiau kaip 3 paras uždaruose ir pažymėtuose konteineriuose

2. Ne ilgiau kaip 2 paras metalinėse talpose

3. Ne ilgiau kaip 2 paras uždaruose ir pažymėtuose konteineriuose

  2.
  Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje draudžiama:

  1. Atiduoti užterštus vandenis į specialius laivus (surinkėjus)

  2. Abu atsakymai teisingi

  3. Plauti denį, dažyti laivo išorinį bortą

   3.
   Pastebėjęs vandens užteršimą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, laivo kapitonas apie tai privalo informuoti:

   1. Koordinacinį centrą ir uosto dispečerinę bei pažymėti tai laivo dienyne

   2. Koordinacinį centrą bei pažymėti tai laivo dienyne

   3. Uosto dispečerinę bei pažymėti tai laivo dienyne

    4.
    Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, laivo kapitono prašymu prijungti laivą prie kranto inžinerinių tinklų (elektros tinklų, vandens vamzdyno, šildymo, telefono ir kt.) galima tik leidus:

    1. Uosto priežiūros skyriui

    2. Uosto dispečeriui

    3. Uosto žemės naudotojui

     5.
     Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste už saugų laivų stovėjimą prie krantinių atsako:

     1. Laivo kapitonas ir uosto priežiūros skyrius

     2. Laivo kapitonas ir uosto dispečeris

     3. Laivo kapitonas ir uosto žemės naudotojas

      6.
      Nutekamųjų vandenų surinkimo ir laikymo cisternos laive turi būti įrengtos kai įgulos ir keleivių skaičius:

      1. Daugiau kaip 20 žmonių

      2. Daugiau kaip 15 žmonių

      3. Daugiau kaip 10 žmonių

       7.
       Koks didžiausias leistinas liekamasis naftos kiekis išpumpuojamame iš laivo vandenyje:

       1. Neturi viršyti 30 mln - 1 (ppm)

       2. Neturi viršyti 15 mln -­ 1 (ppm)

       3. Neturi viršyti 20 mln - 1 (ppm)

        8.
        Nutekamuosius vandenis sudaro:

        1. Nuotekos iš tualetų, medicininės paskirties patalpų, gyvūnų laikymo patalpų

        2. Vandenys su bet kokiu naftos kiekiu

        3. Nuotekos iš plautuvių, skalbyklų, virtuvės ir kitų maisto ruošimo patalpų

         9.
         Ūkinius - buitinius vandenis sudaro:

         1. Nuotekos iš pirčių, dušų, vonių, plautuvių, skalbyklių, virtuvės ir kitų maisto skyrių patalpų

         2. Vanduo su bet kokiu naftos kiekiu

         3. Nuotekos iš medicininės paskirties patalpų ir gyvūnų laikymo patalpų

          10.
          Kokiais tarptautiniais gamtosaugos dokumentais turi vadovautis laivų savininkai ar valdytojai kurių laivai plaukioja su Lietuvos valstybės vėliava ar registruoti Lietuvos Respublikos teritorijoje:

          1. COLREGS - 72 konvencijos reikalavimais

          2. SOLAS 74/78 konvencijos reikalavimais

          3. MARPOL 73/78, Helsinkio konvencijų reikalavimais

           11.
           Kokias šiukšles draudžiama išmesti vidaus vandenyse:

           1. Naftuotas šiukšles, susidariusias atliekant valymo darbus

           2. Leidžiama pagal aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintas taisykles

           3. Vidaus vandenyse visas šiukšles išmesti yra draudžiama

            12.
            Ar leidžiama, vidaus ir teritoriniuose vandenyse, deginti laivuose susidarančias atliekas ir kitų kenksmingų medžiagų likučius:

            1. Draudžiama visiems laivams

            2. Leidžiama visuose laivuose, pagal aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintas taisykles

            3. Leidžiama krovininiuose laivuose, pagal aplinkos apsaugos ministerijos patvirtintas taisykles

             13.
             Kurių tipų laivams leidžiamas fekalinių vandenų pašalinimas uostuose:

             1. Draudžiama visų tipų laivams

             2. Leidžiamas tik pramoginiams laivams pervežantiems iki 12 žmonių

             3. Leidžiama tik pramoginiams

              14.
              Operacijų, atliekamų su nuotekomis, registracijos žurnalas turi būti:

              1. Abu atsakymai teisingi

              2. Kiekviename laive, kurio bendroji talpa mažesnė kaip 200 ir kuris turi leidimą vežti daugiau kaip 10 žmonių

              3. Kiekviename laive, kurio bendroji talpa nereglamentuota ir kuris turi leidimą vežti daugiau kaip 10 žmonių tarptautiniais reisais

               15.
               Koks naftos produktų kiekis viename litre vandens nelaikomas naftos atliekomis:

               1. Ne daugiau 50 mg / l

               2. Ne daugiau 15 mg / l

               3. Ne daugiau 5 mg / l

                16.
                Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje draudžiama likviduoti taršą aplink laivą įgulos jėgomis, nepranešus:

                1. Laivo savininkui (valdytojui)

                2. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui

                3. Budinčiam uosto dispečeriui

                 17.
                 Siekiant išvengti akvatorijos užteršimo iš laivų, privaloma:

                 1. Laikyti užplombuotus nutekamųjų fekalinių, ūkinių buitinių vandenų išleidimo vožtuvus

                 2. Laikyti atidarytus nutekamųjų fekalinių, ūkinių buitinių vandenų išleidimo vožtuvus

                 3. Laikyti atidarytus nutekamųjų fekalinių, ūkinių buitinių vandenų išleidimo vožtuvus, o talpas laikyti užplombuotas

                  18.
                  Laivas, stovintis Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, užplombuotus vožtuvus gali atidaryti:

                  1. Atiduodant užterštą vandenį į talpas, esančias krante

                  2. Tik atiduodant užterštą vandenį į specialius laivus

                  3. Abu atsakymai teisingi

                   19.
                   Apibūdinkite aplinkosaugos sąlygų sąvoką „navigacijos sezonas“:

                   1. Laikotarpis nuo ledo dangos susidarymo vandens telkinyje iki ledo ištirpimo (jeigu nesusidaro pastovi ledo danga - nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 1 d.)

                   2. Laikotarpis nuo ledo dangos susidarymo vandens telkinyje iki ledo ištirpimo (jeigu susidaro pastovi ledo danga - nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 1 d.)

                   3. Laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo (jeigu nesusidaro pastovi ledo danga - nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 1 d.)

                    20.
                    Apibūdinkite aplinkosaugos sąlygų sąvoką „lėta eiga“:

                    1. Greitis, neviršijantis 8 km/h arba didesnis, jeigu tai būtina saugiam savaeigės plaukiojimo priemonės valdymui (numatytas plaukiojimo priemonės techninėse charakteristikose)

                    2. Greitis, neviršijantis 10 km/h arba didesnis, jeigu tai būtina saugiam savaeigės plaukiojimo priemonės valdymui (numatytas plaukiojimo priemonės techninėse charakteristikose)

                    3. Greitis, neviršijantis 6 km/h arba didesnis, jeigu tai būtina saugiam savaeigės plaukiojimo priemonės valdymui (numatytas plaukiojimo priemonės techninėse charakteristikose)

                     21.
                     Kokiu atstumu, nuo vandens telkinių ir juose esančių salų krantų (išskyrus vidaus vandenų keliams priskirtus vandens telkinių ruožus), paplūdimių ir maudyklių teritorijų savaeigėms plaukiojimo priemonėms leidžiama plaukioti tik lėta eiga:

                     1. Arčiau kaip 40 m

                     2. Arčiau kaip 50 m

                     3. Arčiau kaip 30 m

                      22.
                      Kokiose talpose laive galima laikyti šiukšles ir maisto atliekas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste:

                      1. Šiukšles ir maisto atliekas galima laikyti laive, uždaruose ir pažymėtuose konteineriuose

                      2. Šiukšles ir maisto atliekas galima laikyti laive, bet kokiose uždaromose talpose

                      3. Šiukšles ir maisto atliekas galima laikyti laive, tik metalinėse talpose

                       23.
                       Kuriuose, saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose nuo liepos 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis ( išskyrus vandens sporto varžybų ir treniruočių metu vandens sporto įstaigoms ir organizacijoms ) draudžiama:

                       1. Mažesniuose kaip 50 ha ploto vandens telkiniuose

                       2. Mažesniuose kaip 20 ha ploto vandens telkiniuose

                       3. Mažesniuose kaip 10 ha ploto vandens telkiniuose

                        24.
                        Kuriuose, saugomose teritorijose esančiuose vandens telkiniuose nuo liepos 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis ( išskyrus vandens sporto varžybų ir treniruočių metu vandens sporto įstaigoms ir organizacijoms ) draudžiama:

                        1. 50 ha irdidesnio ploto vandens telkiniuose, jeigu savaeigės plaukiojimo priemonės variklių bendras galingumas viršija 10 kW (13,6 AJ)

                        2. 50 ha ir didesnio ploto vandens telkiniuose, jeigu savaeigės plaukiojimo priemonės variklių bendras galingumas viršija 4 kW (5,4 AJ)

                        3. 50 ha irdidesnio ploto vandens telkiniuose, jeigu savaeigės plaukiojimo priemonės variklių bendras galingumas viršija 8 kW (10,8 AJ)

                         25.
                         Kuriuose vandens telkiniuose, nesančiuose saugomose teritorijose, nuo liepos 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama:

                         1. Mažesniuose kaip 10 ha ploto vandens telkiniuose

                         2. Mažesniuose kaip 8 ha ploto vandens telkiniuose

                         3. Mažesniuose kaip 5 ha ploto vandens telkiniuose

                          26.
                          Kuriuose vandens telkiniuose, nesančiuose saugomose teritorijose, nuo liepos 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama:

                          1. 5 – 10 ha ploto vandens telkiniuose, jeigu savaeigės plaukiojimo priemonės variklių bendras galingumas viršija 4 kW (5,4 AJ)

                          2. 10 – 200 ha ploto vandens telkiniuose, jeigu savaeigės plaukiojimo priemonės variklių bendras galingumas viršija 8 kW (10,8 AJ)

                          3. 10 – 100 ha ploto vandens telkiniuose, jeigu savaeigės plaukiojimo priemonės variklių bendras galingumas viršija 8 kW (10,8 AJ)

                           27.
                           Vandens telkiniuose (upėse nepriklausomai nuo ploto), nesančiuose saugomose teritorijose ir kurių plotas mažesnis kaip 500 ha, ir visuose vandens telkiniuose, esančiuose saugomose teritorijose, išskyrus Kauno HE tvenkinį (Kauno marias iki Kruonio HAE), draudžiama:

                           1. Plaukioti pramoginiais laivais, kurių korpuso ilgis yra daugiau kaip 24 metrai

                           2. Plaukioti vandens motociklais

                           3. Plaukioti greitaeigiais laivais, kurių korpuso ilgis yra daugiau kaip 12 metrų

                            28.
                            Kuriose teritorijose draudžiama laikyti plūduriuojančias priemones (vasarnamius, restoranus, kavines, valgyklas, pirtis, viešbučius ir pan.), išskyrus plūduriuojančius lieptus, tiltus ir prieplaukas:

                            1. Valstybinių parkų ir biosferos rezervatų gamtiniuose rezervatuose bei draustiniuose

                            2. Abu atsakymai teisingi

                            3. Ne miestų ir miestelių teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, taip pat vandens telkiniuose, esančiuose valstybiniuose rezervatuose bei valstybiniuose draustiniuose

                             29.
                             Kurioms plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti Baltijos jūros pakrantės vandenyse, esančiuose Kuršių Nerijos nacionaliniame parke ir Pajūrio regioniniame parke, nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d.

                             1. Vandens motociklais

                             2. Savaeigiais pramoginiais laivais

                             3. Pramoginiais - žvejybiniais laivais

                              30.
                              Siekiant išvengti akvatorijos užteršimo iš laivų, privaloma:

                              1. Atliekant operacijas su nafta, naftos produktais, užterštu naftos produktais vandeniu ir kitomis kenksmingomis medžiagomis, denio špigatus uždaryti, o po žarnų sujungimais ir tankų oro atvamzdžiais padėti padėklus

                              2. Atliekant operacijas su nafta, naftos produktais, denio špigatus atidaryti, o po žarnų sujungimais ir tankų oro atvamzdžiais padėti švarią valymo medžiagą

                              3. Atliekant operacijas su nafta, naftos produktais, užterštu naftos produktais vandeniu ir kitomis kenksmingomis medžiagomis, denio špigatus atidaryti o po žarnų sujungimais ir tankų oro atvamzdžiais padėti padėklus

                               31.
                               Vandens telkiniuose, esančiuose botaniniuose draustiniuose, draudžiama:

                               1. Plaukioti nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis

                               2. Plaukioti savaeigiais ir nesavaeigiais laivais

                               3. Plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis

                                32.
                                Rengdami ekskursijas, kolektyvines išvykas ir kitus masinius renginius laivais, organizatoriai privalo:

                                1. Paskirti asmenis, atsakingus už dalyvių saugumą, ir pranešti vidaus vandens kelių direkcijai

                                2. Paskirti asmenis, atsakingus už dalyvių saugumą, ir pranešti gamtos apsaugos inspekcijai

                                3. Paskirti asmenis, atsakingus už dalyvių saugumą, ir pranešti Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai

                                 33.
                                 Organizuoti vandens telkiniuose laivų varžybas, šventes, regatas leidžiama tik suderinus:

                                 1. Su Valstybine vidaus vandenų laivybos inspekcija

                                 2. Su vidaus vandens kelių direkcija ir gamtos apsaugos inspekcija

                                 3. Su vandens telkinio savininku ir vidaus vandens kelių direkcija

                                  34.
                                  Vandens telkiniuose, esančiuose ornitologiniuose draustiniuose, draudžiama:

                                  1. Plaukioti nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o savaeigėmis – nuo navigacijos sezono pradžios iki balandžio1 d

                                  2. Plaukioti nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o savaeigėmis – nuo navigacijos sezono pabaigos iki balandžio1 d

                                  3. Plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o nesavaeigėmis – nuo navigacijos sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d

                                   35.
                                   Burinėms plaukiojimo priemonėms, turinčioms pagalbinį vidaus degimo variklį, bei plaukiojimo priemonėms, judančioms elektros variklio pagalba, galioja Aplinkosaugos sąlygos, kurios taikomos plaukiojimui:

                                   1. Savaeigėms plaukiojimo priemonėms, jeigu variklių bendras galingumas viršija 8 kW (10, 8 AG)

                                   2. Nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis

                                   3. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis

                                    36.
                                    Vandens telkiniuose, esančiuose saugomose teritorijose, draudžiama:

                                    1. Plaukioti laivais, jeigu variklių bendras galingumas viršija 8 kW (10,8 AG)

                                    2. Plaukioti laivais, kurie varomi vandensvydžio varytuvais

                                    3. Plaukioti laivais, kurie varomi oro sraigtu