Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 60 %

Teisingai atsakyta į 1830 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Sustoti draudžiama, jeigu atstumas nuo baltos ištisinės ženklinimo linijos iki sustojusios transporto priemonės yra:

25% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

150.7. Sustoti ir stovėti draudžiama: ten, kur tarp sustojusios transporto priemonės ir ištisinės ženklinimo linijos (bortelio) mažesnis kaip 3 m atstumas;