Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 87 %

Teisingai atsakyta į 2630 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Kelintas eilės tvarka motociklas važiuos per sankryžą?

81% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

154. Nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu.