Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 50 %

Teisingai atsakyta į 1530 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Ar leidžiama lenkti parodytoje situacijoje?

70% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

140. Lenkti draudžiama:
140.1. sankryžose, išskyrus leistiną lenkimą pagrindiniame kelyje, nepažymėtame kelio ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“, „Šalutinis kelias iš dešinės“, „Šalutinis kelias iš kairės“ arba „Pagrindinis kelias“;
140.2. geležinkelio pervažose ir likus 100 m atstumui iki jų;
140.3. kelių ruožuose, kur blogai matomas kelias;
140.4. pėsčiųjų perėjose;
140.5. vietose, kur važiavimo kryptimi yra daugiau kaip viena eismo juosta.