Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 50 %

Teisingai atsakyta į 1530 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Reguliuotojo rankos nuleistos. Sankryžoje įjungtas raudonas šviesoforo signalas. Ar jums leidžiama važiuoti į dešinę?

56% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

77.1 Reguliuotojo signalai turi šias reikšmes:
77.1. rankos ištiestos į šalis arba nuleistos:
77.1.1. iš dešiniojo ir kairiojo šono leidžiama važiuoti tiesiai ir į dešinę, o pėstiesiem
leidžiama eiti per važiuojamąją dalį;
77.1.2. iš krūtinės ir nugaros pusės visų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismas draudžiamas