Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 70 %

Teisingai atsakyta į 2130 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Kuriame paveikslėlyje automobilis teisingai sustojo prieš sankryžą duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms pagrindiniu keliu?

86% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

1Pr.204. Stop.
Draudžiama važiuoti nesustojus prieš „Stop“ liniją, o jeigu jos nėra, – prieš kelio ženklą. Vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, važiuojančioms kertamuoju ar prisijungiančiuoju keliu, o jeigu yra papildoma lentelė Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“, – važiuojančioms pagrindiniu keliu“.