Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 57 %

Teisingai atsakyta į 1730 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Ar leidžiama kirsti kelio horizontaliojo ženklinimo siaurą ištisinę liniją?

15% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

3Pr.1.1. Siaura ištisinė linija skiria priešingų krypčių transporto srautus ir draudžia paženklintame kelio ruože važiuoti priešpriešinio eismo juosta; žymi eismo juostų kraštus , važiuojamosios dalies ruožus, į kuriuos draudžiama įvažiuoti, transporto priemonių stovėjimo vietų ribas ir važiuojamosios dalies kraštą . Šią liniją kirsti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai ji žymi važiuojamosios dalies kraštą arba stovėjimo vietą