Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 47 %

Teisingai atsakyta į 1430 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Ką nurodo šis kelio horizontalusis ženklinimas?

48% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

3Pr.1.25 Šachmatų tvarka išdėstyti langeliai žymi greičio mažinimo priemones, įrengtas važiuojamojoje dalyje.