Testas išlaikytas!

Testas neišlaikytas!

Rezultatas: 47 %

Teisingai atsakyta į 1430 klausimų.

KET testai / 1 klausimas

Kuris automobilis teisingai sustojo prieš sankryžą, laukdamas leidžiamo šviesoforo signalo?

50% lankytojų šį klausimą atsakė teisingai

Paaiškinimas

165. Esant draudžiamajam šviesoforo ar reguliuotojo signalui, vairuotojas privalo sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ linija“ ir (ar) „Stop“ liniją, o jeigu jų nėra, – prieš šviesoforą, kertamą ar prisijungiančią važiuojamąją dalį, pėsčiųjų perėją taip, kad nekliudytų transporto ir pėsčiųjų eismui.106. Prieš sukdamas į dešinę, į kairę arba apsisukdamas (išskyrus posūkį į sankryžą, kurioje eismas vyksta ratu) vairuotojas privalo iš anksto pasitraukti prie pat važiuojamosios dalies, skirtos važiuoti ta kryptimi, atitinkamo krašto. Kelio ženklai ir (arba) horizontalusis ženklinimas gali šį reikalavimą pakeisti.